Bygg opp igjen gangbroen i Olsvik!

Kommentarer

#1

Mine barn bruker broen på vei til skolen

Arve Skarbøvik (Olsvik , 2023-08-31)

#6

Jeg ønsker en trygg og bilfri skolevei. Og denne broen var ekstremt mye brukt av skolebarn, barnehagebarn, eldre, syklende, gående, rullestolbrukere, med flere.

Birthe Lygre (Olsvik, 2023-08-31)

#8

Vi trenger denne broen for å beskytte de myke trafikantene i Olsvik

Ingrid Nybakk Henne (Olsvik, 2023-08-31)

#11

Bor rett ved overgangen. Nesten daglig ser jeg at bilister og motoriserte tohjulinger ignorerer gående som vil krysse Olsvikskjenet ved fotgjengerfeltet over veien. Mange skolebarn fra området Fæsteråsen og Skjenbrekken brukte den gamle broen for trygg kryssing av veien. De er nå langt mindre trygge mår de må bruke fotgjengerfeltet.

Uee Matthäus (Olsvik, 2023-08-31)

#12

Jeg signerer fordi Olsvik trenger sikre skoleveier til sine barn

Hildegunn Svedhaug (Bergen, 2023-08-31)

#14

For at bla skolebarn skal føle seg trygg og gå til skolen.

Hege Hatland (Olsvik, 2023-08-31)

#16

Det er tryggere med gangbro og er mer flyt i trafikken enn slik d er blitt nå.

Merete Ferstad (Bergen, 2023-08-31)

#18

Lærer Olsvik skole

Eirik Sognnes (Laksevåg, 2023-08-31)

#20

Tryggere skolevei

Roald Nordanger (Olsvik, 2023-08-31)

#24

Trafikksikkerheten er viktig i dette området for alle men spesielt for barna våre ❤️ vi har ingen å miste

Eirik Kristiansen (Olsvik, 2023-08-31)

#28

Mine barn bruker broen som skolevei

Kjetil Stöckel-Kvamme (Olsvik, 2023-08-31)

#32

Det er et viktig tiltak for store og små.

Trine Falch (Bergen, 2023-08-31)

#36

Dette er viktig for alle i Olsvik

Roar Nygaard (Olsvik, 2023-08-31)

#37

Gangbroen er nødvendig for en trygg skolevei til en av Bergens største skoler

Ole-Jan Amundsen (Godvik, 2023-08-31)

#39

Olsvik sine beboere fortjener å gå tryggest mulig. Broen må tilbake!

Andreas Nieuwejaar (Olsvikmarken, 2023-08-31)

#48

Det er i vårt nærområde

Cecilie Brandsrud (Bergen, 2023-08-31)

#51

Gangbroen er viktig både for gamle og unge.

Kari Marum (Olsvik, 2023-08-31)

#52

Det er viktig å få broen fort opp igjen.

Ruben Rikstad (Olsvik, 2023-08-31)

#54

Jeg ønsker at alle skal ha en trygg skolevei.

Kjersti Bremnes (Loddefjord, 2023-08-31)

#58

Eg syns det er viktig å få på plass gangbrua igjen

Hege Myking (Olsvik, 2023-08-31)

#59

Vi trenger den broen for de beboere som bor her å at vi kan skille mellom biler og folk osv

Aleksander Bjelke (Olsvikåsen , 2023-08-31)

#60

Jeg signerer fordi denne broen er det viktige i trafikksikkerheten i nærmiljøet og trygg skole vei.

Svein Erik Hamre (Olsvik, 2023-08-31)

#62

Ønsker trygg vei for skolebarna

Ann Turvoll (Olsvik, 2023-08-31)

#63

Det skal bli en trygg skolevei

Mona Blom Helland (Drotningsvik , 2023-08-31)

#64

sikreste måten å krysse veien på

Svein Ove Breivik (Olsvik , 2023-08-31)

#65

Broen må på plass snarest!

Oddvar Vabø (5184, 2023-08-31)

#70

Jeg vil ha sikker skolevei for alle barn.

Klara Friis Estberg (Olsvik , 2023-08-31)

#72

Sikkerheten til de minste er viktig å det der er skolevei!

Gert-André Hag (Loddefjord, 2023-08-31)

#74

Sikker skolevei.
Lettere for bevegelseshemmede å komme over veien med bro.

Mette Myklebust (Olsvik, 2023-08-31)

#75

Ny bro er viktig for innbyggerne i Olsvik.

Steffen Grønås (Olsvik , 2023-08-31)

#76

Fordi vi trenger en trygg ferdsel over veien for alle, men spesielt for skolebarna og funksjonshemmede... I rushtiden er det spesielt mye trafikk på veien...

Marianne Ness (Olsvik, 2023-08-31)

#77

Jeg mener gangbroen er viktig.

Frida Btrivik (Olsvik, 2023-08-31)

#78

Jeg vil ha trygg skolevei for barna.

Linda Rikstad (Olsvikstallen 21, 2023-08-31)

#80

Det er viktig for meg at det er en trygg skolevei for barna der de ikke må krysse trafikkert bilvei.

Christine Skare (Olsvik, 2023-08-31)

#85

Dette handler om trygghet for en meget traffikert vei for da spesielt skolebarn.

Tone Rauset (Olsvik, 2023-08-31)

#89

Vokst opp i loddefjord, flyttet tilbake, og ønsker videre utvikling men også oppretholdelse i nærmilijøet.

Anne Sejrup (Loddefjord, 2023-08-31)

#90

Jeg bor her. Jeg har unger her. Vi trenger gangbroa for å trygge ungene våre!

Elisabeth Elisabeth (Olsvik, 2023-08-31)

#91

Broen er viktig for nærmiljøet i olsvik

Maren Fredriksen (Olsvik, 2023-08-31)

#93

Vil ha gangbro tilbake snarest

Robert Andersen (Olsvik, 2023-08-31)

#100

Det er tryggest både for gående og bilister. Handikappede kommer lettere frem med broen.

Asbjørg Gill (Olsvikåsen 19, 2023-08-31)

#110

Jeg signerer fordi jeg mener denne broen er en tryggere vei for unge og eldre både til og fra skolen/barnehage.

Malin Knutsvik (Bergen, 2023-08-31)

#113

Sikkerhet

Rolf Mjåtvedt (Olsvik , 2023-08-31)

#119

Det er helt nødvendig å få ny bro på plass.

Ågot Jordstøyl (Olsvik , 2023-08-31)

#120

Gangbro er med på tryggere ferdsel over veien for gående og funksjonshemmede. Gir også bedre flyt i trafikken for kjørende. Gi oss broen tilbake!

Irene Arntzen (Olsvik, 2023-08-31)

#123

Det er viktig for sikkerheten til barn, unge og eldre.

Tove Roksvåg (Olsvikåsen , 2023-08-31)

#126

Viktig tiltak for å opprettholde trygg skolevei

Torgeir Tennebekk (Godvik, 2023-08-31)

#127

Denne broen som man er så man er sp vant til å bruke er utrolig viktig for nærmiljøet!

Lars Erik Hovland (Olsvik, 2023-08-31)

#132

Tryggere skolevei for barn

Anita Heldal (Loddefjord , 2023-08-31)

#136

Jeg signerer fordi en ny bro gir trygg ferdsel i Olsvik, og en trygg skolevei for elevene mine.

Maylinn Løtveit (Bergen, 2023-08-31)

#138

Jeg mener broen må bygges opp igjen.

Dag-Heine Bjørndal (Olsvik, 2023-08-31)

#143

Vi trenger trygg skolevei for barna. Det er mye trafikk ved skolestart og -slutt med to store skoler i nærheten.

Cathrin Hopland (Bergen , 2023-08-31)

#144

Viktig!

Mikael Husevik (Olsvik , 2023-08-31)

#147

Det skal vær trygg for alle å gå over veien.

Hana Eriksen (Sandsli, 2023-08-31)

#151

Det er viktig for barn i Olsvik område

Sandra Nikitina (Loddefjord, 2023-08-31)

#158

Jeg ønsker tilbake trygg skolevei og lettere framkommelighet for dem med begrenset mobilitet.

Ailin Scott Anderson (Bergen, 2023-08-31)

#162

Den må opp igjen for alle sin sikkerhet. Det sier seg selv at den må opp

Tina Christine (Bergen , 2023-08-31)

#165

Jeg signerer fordi jeg er lærer og ønsker at elevene mine skal komme trygt til og fra skolen hver eneste dag, ikke bare i noen uker frem i tid

Marita evans (Bergen, 2023-08-31)

#167

Sikker vei for barna.

Jane Aalen (Brønndalen, 2023-08-31)

#168

Vi ønsker en trygg skolevei for barna i Olsvik.

Merethe Stenberg Mølholm (Olsvik, 2023-08-31)

#171

Trygg skolevei

Tom Legreid (Olsvik, 2023-08-31)

#173

Gangbro er mye tryggere enn fartsdumper og nedsatt fartsgrense

Eirin Trahaug (Arnatveit , 2023-08-31)

#174

Jeg ønsker en trygg skolevei for barna i Olsvik!

Irmelin Nordstrand Sagstad (Skjenlien 2, 2023-08-31)

#177

Jeg ønsker at alle barn fra Fæsteråsen skal ha en trygg skolevei, og for trygg ferdsel for alle med begrenset mobilitet, unge som gamle, barn og småbarns familier, rullestolbrukere og barnehagebarn.

Trude Jacobsen (Olsvik, 2023-08-31)

#181

Dette er en bro jeg har gått over mange ganger i
Min barndom, å jeg vet hvor viktig den er

Camilla Mandelid Hagenes (Loddefjord, 2023-08-31)

#186

Født oppvokst i Olsvik. Denne broen var svært viktig for trygg ferdsel til fra skole, butikk treninger og mye mer.

Christer Nilsen (Olsvik, 2023-08-31)

#187

Broen er veldig viktig for barna som skal på skolen, de må ha trygg vei

Mick Lihaug (Olsvik, 2023-09-01)

#191

Jeg har skolebarn og føler denne gang broen er vært en trygghet!

Jeanette Gündem (Olsvik, 2023-09-01)

#194

Jeg signerer fordi jeg ønsket å få opp ny bro, for å sikre en tryggere skolevei for barn. Nedsatt fartsgrense og fartshumper gjør det ikke tryggere nå når høst mørket kommer!

Gøril Ekerhovd (Olsvik , 2023-09-01)

#197

Det gir trygg skolevei for barna som bor over veien fra Kiwi samt at det gjør det lettere for folk som er bevegelseshemmet å gå og handle selv.

Astri Mehn (Olsvik, 2023-09-01)

#198

Broen var et sentralt element for ikke motorisert ferdsel i Olsvik og en viktig og trygg skolevei.

Joachim Töpper (OLSVIK, 2023-09-01)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...