Nei til utvidelse av oppdrettsanlegget i Aldalen i Samnangerfjorden!

Kommentarer

#1

Det er viktig å holde fjorden rein!

Marit Lønningdal (Lønningdal, 2023-08-14)

#2

Fjorden tåler ikke mer forurensing!

Ingrid Lønningdal (Lierskogen, 2023-08-14)

#4

Jeg er sterkt imot utvidelsen av oppdrettsanlegget i Aldalen, og støtter oppropet fullt ut.

Torill Lønningdal (Lønningdal, 2023-08-14)

#5

Eg er uenig i at Bolaks skal utvida oppdrettsanlegget på Aldalen.

Siv Lønningdal (Moss, 2023-08-14)

#7

Nei, jeg er i mot fordi jeg mener at belastningen for det maritime livet i fjorden blir for stor.

Per Arne Andersrød (Dilling, 2023-08-14)

#13

Jeg signerer, fordi vi må få slutt på denne miljøkriminaliteten

Endre Lund (Os, 2023-08-14)

#14

Belastningen fra lakseoppdrett er allerede for stor.

Espen T. Hangård (Lierskogen, 2023-08-14)

#25

Eg støttar oppropet og krev at politikarane i Bjørnafjorden kommune stemmer mot forslaget.

Liv Oma (Lønningdal, 2023-08-14)

#30

Miljøet

Sigve Knutsen-Moss (Bjørnafjorden , 2023-08-14)

#34

Jeg signerer, fordi oppdrettsanleggene ødelegger sjøbunn og naturlig liv i omkringliggende områder, samt hindrer lokal fisking.

Mattias Lund Rød (Os, 2023-08-14)

#35

.

Bjørg-Iren Hellem (Lysekloster , 2023-08-14)

#47

Alle oppdrettsanlegg må på land. Slutt med forurensning av fjorder.

Atle Terjesen (Dale, 2023-08-14)

#49

Ødelegger etablerte fiskeplasser for dorg, garn, liner og teiner
Forringer kvaliteten på fisken.
Sprer miljøgifter som mikroplast og kobber fra nøter og tauverk, søppel, fôrrester, legemidler og kjemikalier brukt i bekjempelse av lakselus over et enda større område.
Hindrer fritidsfiske og framkomst med båt, blant annet langs land under Rødsliane der fiskeplassene står tett.
Gir miljøskade på forflytningskorridor for torsk og anadrom fisk, og betydelig miljøskade på Lønningdalselva.
Øker risikoen for rømming av fisk og spredning av lakselus, med negativ virkning for villaksen.
Påvirker sjøfugl med støy og økt arealbeslag.
Gir dårligere levevilkår for alle i området som bruker sjøen i dag, og for fremtidige generasjoner.

Marianne Stampeløkken (Bergen, 2023-08-14)

#54

Viktig å bevare nærområdene i Os.

Kariann Norheim (Virginia Beach, 2023-08-15)

#64

Jeg er grunneier i strandsonen i Lønningdal, Bogstrandvegen 41, og støtter dette opprop av hele mitt hjerte.

Eva Johanne Sivertsen (Bergen, 2023-08-15)

#65

Jeg er svært bekymret for hva utvidelse og flytting av oppdrettsanlegget i Aldalen i Samnangerfjorden fører til av forurensing og andre uheldige konsekvenser i våre felles naturressurser.

Sigrid Kjennbakken (Os, 2023-08-15)

#67

Fordi forurensingen fra er slikt anlegg er alt for mye langt inne i en fjord.

Thor Mittet (5237 Rådal, 2023-08-15)

#70

Er imot oppdrettsanlegg i sjø fordi det opptar stor plass og er veldig forurensende

Terje Bøe (Os, 2023-08-15)

#74

Jeg er hytte/grunneier i Lønningdal, og stiller meg 100% bak oppropet vedr. endring/utvidelse i Aldalen.

Jan Sivertsen (BERGEN, 2023-08-15)

#75

Stenger fjorden for fri ferdsel og ødelegger for beste fiskeplasser

Rune Størdal (Os, 2023-08-15)

#77

Jeg har tilknytning til Lønningdal

Karina Aase (Orre, 2023-08-15)

#78

Det blir heilt feil når alle fjordane skal fyllast med oppdrettsanlegg som forurensa

Hausvik Robert (Hagavik, 2023-08-15)

#80

Det er mer enn nok oppdrettsanlegg som ødelegger naturen vår!
Utviding/oppretting av fiskeanlegg ødelegger naturen som den er ment å være!
Nå er det på tide å se fremover, slik at generasjonene etter oss kan få muligheten til høste av naturen på en måte som det er ment vi skal. Og det er ikke oppdrett…..

Siri Clausen (Bjørnafjorden, 2023-08-15)

#85

Ønsker å bevare fiskeliv, helse og kvalitet

Maren Ingebrigtsen (Bergen, 2023-08-15)

#95

Enig med Endre Lund.

Daniel humlen halhjem (Os, 2023-08-15)

#101

Oppdrett dreper fiskebestanden

Hans Chr Moen (Barkåker, 2023-08-15)

#102

eg støttar argumenta i oppropet for å hindra meir forurensing av fjorden og for å gje sterkt vern for natur og miljø.

Bodil Oma (Norheimsund, 2023-08-15)

#103

Jeg vill ikke ha utvidelse

Svend Løvåsdal (Porsgrunn, 2023-08-15)

#105

Ingen oppdrettsanlegg bør tillates med mindre det er i lukkede systemer!

Johan Tørrisen (Flisa , 2023-08-15)

#106

Jeg er imot forurensning av det naturlige livet i havet og har selv opplevd hva oppdrettsanlegg kan medføre av forsøpling på havbunnen og nærområde som dykker.

Rune Tollefsen (Lindås, 2023-08-15)

#107

Det er på tide å heller kutte ned på oppdrettsanlegg istede for opptrapping av oppdrett. Dette ødelegger plante, dyreliv og det Anadromet i våre fjorder og vassdrag.

Terje Elvheim (Buvika, 2023-08-15)

#108

Jeg ikke vil ha utvidet oppredsanlegg

Henrik Overaa (Bergen, 2023-08-15)

#109

Oppdrett ødelegger fjordene

Einar Overå (valencia, 2023-08-15)

#110

Dette er en viktig fjord jeg har fisket i hele livet. Det å fiske er sunt både npr en får og ikke får fisk.

Egil Bru Overaa (Råden, 2023-08-15)

#111

Eg signerer fordi eg vil at naturen skal leve videre isteden for at enkelt personer får mer penger

Sebastian Berge (Osøyro, 2023-08-15)

#112

Oppdrett i våre fjorder dreper villaks

Svein Harald Bjørke (Austrheim , 2023-08-15)

#114

Fjorden har allerede gjennomgått store endringer pga mengden oppdrett i nærområdet. En ytterligere økning derfor medføre stor risiko for ytterligere negativ påvrkning

Hogne Overaa (Bergen, 2023-08-15)

#119

Mitt bidrag til oppropet!

Chris Reistad (Indre Arna, 2023-08-15)

#122

Er i mot utbygging av oppdrett.

Hans Reidar Wiers (Søfteland , 2023-08-15)

#126

Miljøhensyn

Steinar Gjerde (Samnanger , 2023-08-15)

#127

Fjorden tåler ikke mer forurensing og vi ønsker å bygge opp igjen laksestammen som allerede er truet mye pga lakseoppdrett og lus

Vibeke Bergesen (Årland, 2023-08-15)

#128

Trenger ikke mer forurensning av fjordene våre.

Stig Berg (Lom, 2023-08-15)

#130

Ønsker ikke dette inn i fjorden vår. Dette er skadelig for villaks og smålt.
Få dette på land i luket merrer.

Torbjørn Storås (Årland, 2023-08-15)

#138

Fjordsystemet tåler ikkje meir oppdrett

Ove Gåsdal (Tysse, 2023-08-15)

#139

Oppdrettsnæringen er den største trusselen mot den allerede rødliste villaksen.

Bjarte Linga (Samnanger, 2023-08-15)

#143

Urørt natur

Kjell Amundsen (Lønningdal, 2023-08-15)

#146

Jeg er imot utvidelse av oppdrettsanlegg i alderen ved Samnaerfjorden .

ANDERS BOGEVIK NEBB (Bogstrand , 2023-08-15)

#147

Eg er imot forureining og miljøøydelegging.

Jo Os (Sarpsborg , 2023-08-15)

#148

De har ødelagt nok i fjorden vår.

Gro Anette Bogevik (Bogstrand, 2023-08-15)

#150

Vi skal ikke ødlege mer natur og fisk.

Jan Fredrik Monsen (Bergen , 2023-08-15)

#154

Jeg signerer, fordi dette er ødeleggende.

Jouline Ullestad (Bergen, 2023-08-15)

#159

Oppdrett er skadelig for laksebestanden i Norge som allerede er truet. Nå må noen våkne opp å ikke bare tenke penger. Noen skal arve denne planeten

Knut Martin Hennie (Hammerfest, 2023-08-15)

#160

Støttar saken i sin heilskap.

Inger Elise Helleland (Aga, 2023-08-15)

#163

All fiskeoppdrett MÅ på land i kontrollerte former

Sven Oskar Moseid (Voss , 2023-08-15)

#166

Nok er nok. La villaksen leve!

Thomas Hauge (Arna, 2023-08-15)

#179

Sjøauren og laksen er på vei å dø ut

Simen Solbrekk (Tysse, 2023-08-15)

#181

Viktig å bevare villaksen.

Frode Reistad (Bergen, 2023-08-15)

#185

Lakseoppdrett er til stor skade for villaks og annen fisk i fjorden.

Steinar Johannes Tysse (Grønsdal , 2023-08-15)

#187

Fordi eg ikkje vil ha meir laksaoppdrett i sjøden. Da ødelegger fisken som kommer inn fjorden som til tider er full i laksa for

Arnfinn Dyrøy Jørgensen (Utskot, 2023-08-15)

#188

Jeg har sett at de ligger godt uti fjorden der allerede, synes det blir for galt om de skal bygge seg enda lengre ut…

William Grøttan Olden (Halhjem, 2023-08-15)

#190

Så lenge havbruksnæringa sløser med slam ressursen og ikke benytter seg av kjent teknologi som fører til smittekontroll og så lenge dødeligheten i norsk fiskeoppdrett er så høy og villaksen er rødlista, er all utvidelse politisk uansvarlig, etisk problematisk og moralsk forkastelig.

Olsen Elisabeth (Kjøpsvik , 2023-08-15)

#191

Jeg ønsker at indre Samnangerfjord skal være et område uten lakseoppdrett .
Vi vet at oppdrettsnæringen slipper ut kjemikalier og gift .
Det er helt nødvendig å ta vare på artsmangfoldet i fjorden og sikre at ikke arter forsvinner og dør ut i fjorden .
Jeg er sterkt imot hele opprettsnæringen som har ødelagt kyst og fjorder i hele Norge

Roger Saglien (Ytre-Tysse , 2023-08-15)

#199

Jeg signerer grunnet at jeg er helt enig i utvidelsen av Bolaks vil kunne forårsake mye ødeleggelse i område

Rannveig Gjerde (Bergen, 2023-08-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...