Stopp nedleggelsen av Boligstiftelsen i Trondheim

Kommentarer

#1

Allmennboliger for en bærekraftig by!

Jarl Einar Skålvik (Jakobsli, 2023-06-06)

#5

leieboerne som bor hos Boligstiftelsen må få beholde sin botrygghet

Anne-Rita Andal (Oslo, 2023-06-06)

#11

Jeg bor i bolig eid av boligstiftelsen og mener at Trondheim kommune trenger en tredje boligsektor der vanlige folk med vanlig inntekt har råd til å bo.

Anne-Reidun Hjønnevåg Iversen (Trondheim , 2023-06-06)

#13

Mere boligstiflelse. Ikke mindre! Dette er jo riv ruskende galt. Litt som å begynne å la hele bilparken til kommunen gå på tomgang for å spare klimaet. Hallo!!!??? Skjerpings!

Kenneth Storkås (Oslo, 2023-06-06)

#22

Boligstiftelsen greier det kommunen ikke får til/ønsker: å tilby rimelige boliger på siden av det kommersielle markedet. Jeg har ingen tillit til at kommunen vil videreføre dette viktige arbeidet

Øyvind Vik (Trondheim , 2023-06-06)

#24

Jeg støtter boligstiftelsens eksistens, arbeid og innsats. Bevar den boligsosiale innsatsen i Trondheim, ja til ikkekommersiell boligutvikling. Stå på! Dette er god og lønnsom sosial- og boligpolitikk som har langsiktighet og fellesskap ved seg.

Irene Jæger Leiknes (Åsen, 2023-06-06)

#32

Fordi jeg støtter kampanjen!

Morten Elstad (Trondheim, 2023-06-06)

#33

Behold boligstiftelsen slik den er!

Kristian Standal (Bergen, 2023-06-06)

#40

Boligstiftelsen i Trondheim lenge leve! Vi trenger variasjon i måter å bo på, og dette er et fantastisk tilbud for mange.

Asbjørg Bakk Schanke (Trondheim , 2023-06-06)

#41

Boligstiftelsen må bestå - avgjørende for å sikre en tredje boligsektor i Trondheim.

Turid Stenseth (Trondheim, 2023-06-06)

#46

Jeg signerer fordi vi som har lave inntekter trenger dem! Vi trenger dem for å representere oss på boligpolitikken.
Vi er her også!

Mária Gyenese (Trondheim , 2023-06-06)

#48

Folk treng hus med en overkommelig og levelig husleie. Folk treng forutsigbarhet og trygghet i å kunne leie over uoversiktlig tid.

Grethe Jenssen (Trondheim , 2023-06-06)

#54

Jeg støtter den tredje boligsektoren og tror det løser mange problemer i samfunnet som uløst ville ha kostet mye mer.

Karin Baadsvik (Trondheim , 2023-06-06)

#57

Jeg støtter boprosjektet

Inger Brattvoll (Rotvoll, 2023-06-06)

#60

Jeg vil at boligstiftelsen ikke skal nedlegges.

Jorunn Boldvik (Trondheim , 2023-06-06)

#66

Jeg er sterkt imot at boligstiftelsen legges ned.

Katrine Slind (Trondheim, 2023-06-06)

#75

Vi trenger rimelige boliger!

Iacob Sømme (Trondheim, 2023-06-06)

#77

Dette er hjemmet mitt!

Raymond Eide (Solsiden, 2023-06-06)

#80

I live in in the community and have seen first hand the amazing work Boligstiftelsen has done and continues to do. They offer a safe place to live with a community, something the kommune could never achieve.

Georgie Clarke (Trondheim, Sør-Trøndelag, 2023-06-06)

#81

Byen trenger dette.

Lars-Sverre Finstad (Trondheim , 2023-06-06)

#82

forslaget om å legge ned Boligstiftelsen er veldig feil. Boligstiftelsen må styrkes og utvides, ikke nedlegges

Harald Lange (oslo, 2023-06-06)

#87

Det er viktig.

Tina Kilaas (Trondheim , 2023-06-06)

#88

I have friends going through difficult times and are relying on this foundation and from what i have heard it sounds like a great community.
This is helping those who need it and is working well! If this is transferred, the people who need this will suffer as they wont get the same support.

Nicola Griggs (Klepp, 2023-06-06)

#90

Jeg ser et desperat behov for den tredje boligsektor, hvor Trondheim Boligstiftelse har en særdeles viktig rolle. Derfor er det fullstendig forkastelig å legge denne ned, snarere bør den styrkes i årene som kommer!

Torfinn Borkhus (Trondheim, 2023-06-06)

#91

Det er viktig

Pål Haferkamp (Trondheim, 2023-06-06)

#98

Jeg er selv heldig som har funnet 27 kvadratmeter å bo på, som jeg har råd til. Svært mange vanskeligstilte får ikke kommunal bolig, og boligstiftelsen er det beste tilbudet for folk med lav inntekt. Det er klart det skal bevares.

Julius Gruer (Trondheim, 2023-06-06)

#99

Alle har rett på et sted å bo! Boligstiftelsen i Trondheim er et viktig ledd i en bedre boligpolitikk for alle!

Corey Ekren (Trondheim, 2023-06-06)

#101

Vi trenger boliger med langtidskontrakter og beboere medvirkning

Ingunn Moen (Trondheim , 2023-06-06)

#111

Dette er viktig

Sigve Torland (Kristiansund, 2023-06-06)

#118

Jeg synes det e galt å legge ned boligstiftelsen, da den absolutt trengs

Heidi Grøsnes (Ranheim , 2023-06-06)

#124

Jeg er enig med boligstiftelsens formål, og mener alle har rett til en stabil bosituasjon som ikke koster skjorta.

Ildri Robertstad (Trondheim , 2023-06-06)

#126

Jeg håper virkelig at dette ikke kommer til å bli gjennomført😔🙏🏼

Trine Falch (Trondheim, 2023-06-06)

#134

Det er viktig!

Jovan Pavlovic (Trondheim, 2023-06-06)

#137

Boligstiftelsen er viktig for å bevare og styrke en sosial boligpolitikk.

Kjersti Bruvoll (Trondheim , 2023-06-06)

#138

Vi må tenke nytt rundt boligpolitikk i Norge, den har gått av hengslene. Vi kan ikke godta at de sosiale forskjellene i samfunnet bare øker, en alternativ boligpolitikk vil være en viktig motsats!!

Iselin Larsen (Trondheim, 2023-06-06)

#142

Bevar Svartlamon ❤️

Marit Hammeren (Kvål, 2023-06-06)

#147

God boligpolitikk er viktig!

Marius Aasprong (Tromsø, 2023-06-06)

#148

En skikkelig dårlig ide, det der med å legge ned stiftelsen.

Aage No (Trondheim, 2023-06-06)

#156

Vi trenger 3.boligsektor. La folk få ha sikkerhet og langsiktighet i boligen sin.

Mette Marie Aas (trondheim, 2023-06-06)

#158

Jeg er imot nedleggelsen

Margaret Steen (Trondheim, 2023-06-06)

#163

Fremtidens muligheter ligger i å satse på innbyggerne fremfor utbyggerne!

Maria Vik (Trondheim , 2023-06-06)

#164

Jeg signerer fordi boligstiftelse er et unikt utgangspunkt for å utvikle en sosialt bærekraftig allmennbolig sektor i Trondheim

Eli Støa (Trondheim, 2023-06-06)

#173

Jeg signerer fordi det er viktig å sikre flest mulig tilgang på rimelig bolig. Trondheim kommune har vist at den ikke ivaretar dette behovet i den senere tid.

Kjersti Marie Kvam (Malvik, 2023-06-06)

#179

Det å ha en trygg, stabil bolig på ubegrenset tid, som en føler er ens egen selv om en leier bør være en menneskerett! Boligstifelsen i Trondheim bidrar til å muliggjøre dette. De jobber også for å utvikle en trygg og solid tredje boligsektor. At dette kan utraderes med et pennestrøk er rett og slett tragisk og får alvorlige konsekvenser for svært mange.

Trine Åshildsdatter Kolmannskog (Trondheim , 2023-06-06)

#181

Boligstiftelsen er det viktigste sosiale boligprosjektet vi har i Trondheim. Vi tenger å gjøre mer for å motvirke at boligmarkedet er og forblir ei forskjellsmaskin, ikke å legge ned det som faktisk fungerer.

Roald Arentz (Trondheim, 2023-06-06)

#183

Vi trenger en nyskapende sosial boligsektor.

Kay-Egil Hauan (London, 2023-06-06)

#184

Trondheim trenger rimelige boliger, ikke alle tjener en million i året og leieprisene skyhøye i Trondheim.
Det er hva Boligstiftelsen gir til Trondheim.
Dessverre er det ikke alle som er vanskeligstilt som får hjelp slik kommunen har annonsert, så en organisasjon som Boligstiftelsen kan hjelpe til med det, ved å la dem fortsette slik de har gjort siden 1972.
Det vil også være skammelig for kommunen å sette så mange mennesker på gaten.

Joeri Woldberg (Trondheim, 2023-06-06)

#186

Dette er viktig å opprettholde som et alternativ til den elendige boligpolitikken som føres i dette landet.

H Stamnes (Trøndelag , 2023-06-06)

#187

Stiftelsen er en viktig motvekt i et boligmarked som er rått og markedsstyrt.

Vegar Røe (Trondheim , 2023-06-06)

#190

Alle har rett til gode og stabile boforhold. Nedleggelse av boligstiftelse vil svekke tilgang til boliger i Trondheim. Det er etisk riktig å støtte de svakeste i samfunnet.

Ruth Woods (Trondheim , 2023-06-06)

#197

Kjenner godt det gode arbeidet boligstiftelsen gjør i Trondheim

Åsmund Brevik (Trondheim, 2023-06-06)