Buss-stopp utenfor Nordlandssykehuset nå!

Kommentarer

#1

Denne saken er svært viktig for alle, både barn og unge, voksne og eldre som har ulike funksjonsnedsettelser, og ikke kan gå så langt. Derfor krever vi at buss-stoppet blir flyttet nå! Samfunnet skal være tilpasset alle i samfunnet, inkludert ved å ta buss, for å komme seg frem til Nordlandssykehuset.

Marie Dahlskjær (Bodø, 2023-05-25)

#2

De som har bevegelshemninger skal enklere komme seg til sykehuset.

Dagny Digre (Mosjøen, 2023-05-25)

#3

Det er for langt for pasienter å gå rundt hele sykehuset for å komme seg inn! Mange skjøre og handicappede som sliter med å gå så langt fra bussen og inn.

Lise Marie Braaten (Fauske, 2023-05-25)

#4

Det burde være en selvfølge med busstopp rett utenfor et sykehus, sier seg selv at mange er i dårlig forfatning både til og fra sykehuset.

Runa Therese Thorgersen (Bodø, 2023-05-25)

#5

Dagens busstopp ligger håpløst langt unna inngangen på sykehuset, et sted som SKAL være spesielt tilrettelagt for syke og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Skammelig dårlig planlagt ved ombyggingen!

Mona Wiik (Valnesfjord, 2023-05-25)

#8

Det trengs at bussen stopper utenfor sykehuset.

Charlotte Pedersen (BodØ, 2023-05-25)

#9

Det trengs

Heidi Sivesind (Leirfjord , 2023-05-25)

#11

Viktig at spesielt gamle og personer med sviktende helse får tilrettelegging.

Rune Mangersnes (Fauske , 2023-05-25)

#12

Vi signerer fordi vi får mange tilbakemeldinger fra pasienter om at veien fra busstopp til sykehusets hovedinngang er for lang når man er syk.

Vardesenteret Vardesenteret (Bodø , 2023-05-25)

#13

Jeg signerer fordi at det et veldig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne+++.

Wanja Wennberg (Bodø, 2023-05-25)

#14

Dagens plassering sv busstoppet begrenser mange pasienters muligjetctiø å benytte offentlig transport til og fra sykehuset. Dette kan umulig være i tråd med diskrimineringsloven

Bente Fridtjofsen (Bodø, 2023-05-25)

#15

Nordlandssykehuset trenger busstopp!

Thea Sommerseth (Asker, 2023-05-25)

#18

Det er nødvendig

Marthe Restad (Bodø, 2023-05-25)

#19

Jeg ser behovet for busstopp ved hovedinngangen.

Hilde-Karin Bruhaug (Mo i Rana , 2023-05-25)

#20

Det er for langt å gå fra dagens busstopp og til inngang.
Det er som oftest syke folk som skal til sykehus, når man ikke ankommer i ambulanse, men med buss , så blir avstanden for stor.

Kristin Molander (8890, 2023-05-25)

#21

Jeg mener det er en selvfølge at det må være buss stopp ved hovedinngangen utenfor Nordlandssykehuset . Skulle ha vært på plass med det samme hovedinngangen ble flyttet.

Randi Aag (Neverdal , 2023-05-25)

#22

Har flere ganger vært der som pasient og ledsager. Må da ta taxi t/r flyplass siden bussen stopper alt for langt fra sykehusinngang. Særlig merkbart på vinteren.

Trude Grønbech (Melbu, 2023-05-25)

#23

Det er altfor langt å gå for syke og gamle folk. Har selv tatt buss, og sett mange med krykker og stav streve seg frem på holka og i regnvær. Det er rett og slett uverdig.

Merethe Martinsen (Røkland , 2023-05-25)

#26

Det er for langt å gå rundt fra busstopp til inngangen til sykehuset for syke mennesker.

Lise Gunn Mosand (Fauske , 2023-05-25)

#27

Det er til det beste for pasienter som skal til kontroll på sykehuset. Uholdbart at de må stavre seg frem mange hundre meter i all slags vær, kanskje dårlig form og dårlig til beins.

Inger-Johanne Jarnæs (Bodø , 2023-05-25)

#29

Det er veldig langt å gå når en en dårlig til beins og i tillegg er det ikke lett å finne fram når en er ukjent.

Rigmor Olsen Antonsen (Myre, 2023-05-25)

#31

June Nyrud

June Nyrud (Beiarn, 2023-05-25)

#34

Nåværende busstopp er alt for langt unna begge inngangene. Dessuten må man være lokalkjent for å finne inngangen ved apoteket. Tenker på hvordan det var før. Kunne ta bussen tilbake til distriktet som nyoperert fordi bussen hadde stoppested ved hovedinngangen.

Randi Wennersberg (Nygårdsjøen, 2023-05-25)

#35

Busstoppet er altfor langt unna, syke og gamle makter ikke å gå og må ta taxi til inngangsdøra på sykehuset.

Ingvild Laukslett (Saltdal, 2023-05-25)

#37

Jeg vil at det skal bli busstopp utenfor sykhuset

Lilian Andreassen (Mo i Rana , 2023-05-25)

#40

Jeg har vandret rundt kvartalet der uten merking og lurt på om jeg skulle finne fram. Galskap

Rigmor Leknes (Mosjøen, 2023-05-25)

#43

Det er altfor langt å gå fra nåværende busstopp … spesielt på vinteren

Marianne Sakariassen (Fauske, 2023-05-25)

#44

Det BØR være en selvfølge at bussen stopper ved hovedinngangen til Nordlandssykehuset. Dette er ekstra viktig for bevegelseshemmede og vinterstid for et hvert menneske med feks glatt føre.

Monica Davidsen (Bodø , 2023-05-25)

#45

Det burde være en selfølge, spesielt for eldre og ufør, men også for alle de som jobber der, som ønsker å benytte kollektivtransport.

Hilde Christensen (Saltstraumen, 2023-05-25)

#47

Dagens løsning er håpløs, og for mange med funksjonsnedsettelse er bussen uaktuell som transportmiddel til sykehuset ene og alene pga avstanden fra busstopp til hovedinngangen.

Marit Johansen (Bodø, 2023-05-25)

#48

Det er respektløst ovenfor pasienter som kommer fra distriktene eller som ikke klarer å gå så langt å ikke flytte holdeplass til hovedinngangen på sykehuset.

Per-Tore Martinsen (Røkland, 2023-05-25)

#50

Det burde ikke være spørsmål om hvorfor. Flere og flere må ha ledsager med seg for i det hele tatt å kunne komme seg inn på sykehuset. Pasientreiser har sine retningslinjer som oppfordrer mest mulig bruk av offentlig transport og det er mange eldre som ikke klarer å benytte seg av en slik transportmåte hvis de så må gå over lengre distanse.

Rakel Bjørnsdottir Braaten (Hamarøy , 2023-05-25)

#58

.

Hege Alst (Bodø, 2023-05-25)

#59

Det blir enklere å rekke timeavtale på sykehuset.
Og har du en skadet fot eller arm vil det lette mye om bussen stopper utenfor sykehuset.

Wenche Kvæl (Saltdal , 2023-05-25)

#64

Alle må kunne bruke kollektivtransport til sykehuset. Selv for friske, er det vannvittig å måtte gå fra busstoppet i Kongensgt i uvær med blåst, regn, snøstorm osv. Jeg bruker privatbil til sykehuset, i og med at bussen ikke stopper på utsiden.

Ingrid Didriksen (Bodø, 2023-05-25)

#65

Jeg har selv vært både pasient og pårørende, og når man er syk og/ellrr skadet, så er det ikke bare tungvint slik det er nå. Det er rett ut smertefullt og fullstendig uforståelig. Kommer ikke på et eneste annet sykehus uten busstopp nært hovedinngangen, og det er nok ikke uten grunn. Sykehuset er primært for å behandle syke og skadde. Da må det også legges til rette for at de skal kunne komme seg til/fra sykehuset på fornuftig vis. Og, det eneste fornuftige her er å legge busstoppet ved hovedinngangen på sykehuset.

Steinar Asp Ormåsen (Fauske, 2023-05-25)

#66

Det må bli busstopp ved hovedinngangen på sykehuset. Slik at bevegelseshemmede og eldre lettere kan ta bussen.

Wenche Skoglund (Fauske , 2023-05-25)

#67

det må være en busstopp der

stein Normann (Hamarøy, 2023-05-25)

#68

Det er helt ubrukelig med busstopp så langt unna inngangen til sykehuset. Håpløst særlig for tilreisende fra distriktet.

Wenche Bomann (Bodø, 2023-05-25)

#70

Jeg ofte bruker buss til Bødø på timer på sykehuset. Helt horribelt at det ikke er buss stopp ved inngang.
Som tidligere sykepleier har jeg opplevd at pasienter sluttet å dra på kontroller pga dette.

Grete Elvine Iversen (Ørnes, 2023-05-25)

#71

Det er en veldig viktig sak som jeg håper vi vinner fram med. 🌹🚌

Anita Freding (Bodø, 2023-05-25)

#72

Dette skulle være en selvfølgelighet! Busstopp med takoverbygg slik at pasienter lett kan komme seg inn!

Hans Kristian Steinsvåg (Hamarøy, 2023-05-25)

#74

Fordi det er altfor tungt for syke mennesker å gå fra dagens busstopp. Og alle kan ikke ta taxi!

Ann Mari Kvaal (Bodø , 2023-05-25)

#77

Jeg klarer ikke å gå fra der bussen stopper no,og til hovedinngangen.Håper dette kan ordne seg,slik at bussen stopper foran hovedinngangen.

Janne Kristiansen (Ørnes, 2023-05-25)

#81

Er ikke rett at syke folk skal må gå den lange veien for å komme på sykehuset.

Ann katrin Holmstrøm (Fauske , 2023-05-25)

#82

Idiotiskt at syke folk må gå flere kvartal for att komme til sykehuset.

siv johansson (Tranøy, 2023-05-25)

#83

Jeg er enig at det bør bli buss stopp foran hovedinngangen til NLSH, til beste for pasientene.

Ann-Karin Fagervik (Bodø, 2023-05-26)

#84

Det er rett og slett skammelig at det ikke går buss til hovedinngangen på sykehuset. Det er diskriminerende, og det er miljøfiendtlig.

Inger Anna Krey Dagsloth (Bodø, 2023-05-26)

#87

Det er langt å gå fra busstoppet og opp til sykehuset,og det kan være et stort problem for mange!

eli rødland (Korsnes , 2023-05-26)

#88

Jeg mener bussen må stoppe v hovedinngang til sykehuset

Roy Kristoffersen (Hamarøy, 2023-05-26)

#89

Helt håpløst å skulle vandre rundt sykehuset for å komme til hovedinngangen! Det oppfordres til bruk av offentlig kommunikasjon, men legges ikke til rette for det!

Senning Åse Senning (Sandnessjøen, 2023-05-26)

#91

Trenger ett busstopp nermere sykehuset

Silje Olsen (Leirfjord , 2023-05-26)

#92

Jeg er godt voksen, har vonde knær og synes derfor distansen fra busstoppet kan være pinefull... i bodøregnet- og vinden!

Eva Isaksen (Bodø, 2023-05-26)

#93

Alle som er dårlige til beins som allikevel kan ta bussen til sykehuset. Heilt utrulig at dette ikke ble planlagt inn med en gang.

Lisbeth Bergli (Lunner, 2023-05-26)

#94

Busstopp bør være nært inngangen til sykehuset.

Greta Kristoffersen (Hamarøy, 2023-05-26)

#96

Håpløst sånn som det er nå 😔

Inger Eid (Brønnøysund , 2023-05-26)

#97

Har familiemedlemmer som er dårlig til beins og kan ha nytte av at bussen stanser ved inngangen

Mariann Torvaldsen (Målselv, 2023-05-26)

#99

Tilgjengelighet til helsetjenester er viktig for ALLE!

Steinar Engen (Bodø, 2023-05-26)

#100

Det er jo helt innlysende at det er et veldig behov for busstopp ved NSS.

Mariann Skålvold (Bodø, 2023-05-26)

#105

Jeg er likeperson på Vardesenteret og savner
busstopp ved Sykehuset

Dag Utnes (Mosjøen, 2023-05-26)

#106

Det er viktig at alle kommer deg trygt til sykehus. Ingen bør være redd for å falle på vei fra bussen til sykehuset

Ann-Inger Mortensen (Dønna, 2023-05-26)

#107

Er fra Beiarn og om du skal til sykehuset så er det oftest for du skal på kontroll og/ellers er syk og da klarer du ofte ikke å gå så langt. Så kortest mulig gåstrekke er jo en selvfølge

Marianne Aspmo (Mellanström, 2023-05-26)

#110

Ordningen som er nå er ikke brukervennlig..

Marthine Johansen (Bodø, 2023-05-26)

#116

Jeg signerer fordi jeg personlig har erfart problemene med å komme fra busstoppet til nåværende hoved-inngang, Dessuten har vår
pensjonistforening flere ganger tatt opp saken i egnede fora,

sissel Eidissen (Leines, 2023-05-26)

#117

Dette er et etterlengtet initiativ. Ville hatt mye å si for mange mennesker,kollektivet og miljøet.

Hege Fjellheim (Bodø, 2023-05-26)

#123

Det er viktig og det hjelper mange.

Anne-Helene Arntsen (Fauske , 2023-05-26)

#124

Dette burde vært gjort når det ble ny hovedinngang.
Bevegelseshemmede og eldre sliter nok i hverdagen, det er ikke så lett på holke og glatt føre å gå det stykke rundt, selv ikke for yngre.

Kristin Gjærde (Inndyr , 2023-05-26)

#125

Signerer fordi både jeg og min svigermor har hatt behov for å få buss helt frem til døra på sykehuset.

Kirsti Pedersen (Fauske , 2023-05-26)

#126

Det er for langt å gå der bussen stopper.

Gerd Anne Nilsen-Nygaard (Sandnes, 2023-05-26)

#129

Uhørt at syke folk skal være nødt å gå så langt!

Magne Thomassen (Fauske, 2023-05-26)

#130

Jeg signerer fordi det er uhørt at man ikke har tatt seg bryderiet med å ordne et busstopp ved hovedinngangen.

Kristin Sandvik (Fauske , 2023-05-26)

#132

Det er alt for langt å går fra buss til inngangen for syke og eldre som har time og undersøkelser på Nordlandssykehuset, Bodø!

Veronika Ormåsen (Fauske , 2023-05-26)

#134

Det burde være en selvfølge at bussene/offentlige transportmidler stopper FORAN hovedinngangen!Elendig planlegging at de ikke stopper!

Monique Gschwend (Fauske, 2023-05-26)

#135

Jeg jobber på sykehuset og det er lett for meg å ta bussen, men dess tyngre for mine pasienter som har vært hos lege og kanskje går på krykker eller er nyopererte å gå på på bussen i kongens gate. Det er laaangt å gå da. Og jeg har ikke mulighet å følge dem til bussen.

Therese Karlsson (Bodø, 2023-05-26)

#136

Jeg støtter forslaget.

Margit Wik (Bodø, 2023-05-26)

#137

Jeg signerer fordi dette er superviktig. Mange brukere er avhengig av dette da ikke alle har helse til å gå så langt. Er jo en grunn for man er på sykehuset

Anne Louise Flaten (Bleik, 2023-05-26)

#138

Gamle og andre med funksjonsnedsettelser sliter med å gå langt, spesielt på vinteren. Tilgang til helseintstitusjoner skal være tilpasset alle brukere.

Inger Fagervik (Valnesfjord, 2023-05-26)

#140

Det trengs et busstopp utenfor hovedinngangen. Har selv tidligere sendt inn sak til brukerutvalget om dette

Ingrid Børli (Saltstraumen, 2023-05-26)

#141

Stort behov for busstopp utenfor sykehusets hovedinngang. I helse nord brukes det mye penger på drosje, siden pasientene er for dårlig til bens for å gå så langt for å komme ett busstoppet.

Marianne Løkås (Bodø, 2023-05-26)

#143

Det er viktig for mange med busstopp utenfor sykehuset.

Rita Brendryen (Bodø, 2023-05-26)

#144

Vi treng buss ved hovedinngangen

Heidi Nymo (Halsa, 2023-05-26)

#146

Vi oppfordres til bruk av offentlig transport til Nordlandssykehuset pga begrenset parkeringskapasitet. Da bør kollektiv transport være et reelt alternativ.

Rakel H. (Valnesfjord , 2023-05-26)

#147

Nordlandssykehuset er et knutepunkt i byen og etter min mening burde dette vært på plass for mange år siden!!

Ann-Ragnhild Krogh (Bodø, 2023-05-26)

#148

Det må bli et busstopp ved hovedinngangen til Nordlandssykehuset fordi mange med bevegelseshemninger og andre som ønsker kollektiv transport kan gå trygt til inngangen av sykehuset.

Paul Daljord (Sortland, 2023-05-26)

#149

Det bør være buss-stopp ved hovedinngangen til sykehuset. Det er et sykehus så, dit kommer det syke mennesker. Det er umenneskelig slik det er nå.

Aud Andreassen (Vinsetliveien+14++++8211+Fauske, 2023-05-26)

#151

Bør være tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre

Arild Kjerpeseth (Meløy, 2023-05-26)

#152

Det er vanskelig for mange som skal til Nordlandssykehuset å ta seg fram fra busstoppet opp til sykehuset. Spesielt på vinterstid. Folk kommer fra et stort distrikt med buss, fra Indre Salten, fra Hamarøy og mange må ta buss fra flyplassen og til sykehuset.

Inger Elisabeth solem (Fauske, 2023-05-26)

#157

Dette er viktig for alle oss som har lang reisevei til lokalsykehuset vårt!

Britt Kristoffersen Løksa (Hamarøy , 2023-05-26)

#160

Støtter saken

Marleen Rones (Nesna, 2023-05-27)

#169

Må bli busstopp ved hovedinngangen!

Bjørn Marthinussen (Skutvik, 2023-05-27)

#173

Dette er en viktig sak for mange mennesker med forskjellige utfordringer.

Barbro Johannesen (Brønnøysund , 2023-05-27)

#177

Det er altfor langt å gå fra dagens busstopp til hovedinngangen til Nordlandssykehuset. Oftest gjelder dette syke mennesker som opplever denne avstanden som veldig belastende

Aud Rautio (Bodø, 2023-05-27)

#178

Fordi jeg av og til må til Bodø sykehus, når ikke bussen stpper ved hovedinngangen tar jeg drosje. Det koster penger, ikke mine men Pasientreiser. Det er uhørt, respektløst og et veldig stort hinder for oss pasienter.

Sissel Olderskog (Sortland, 2023-05-27)

#179

Jeg er dårlig til bens og er ofte på sykehuset. Nå er det blitt så langt å gå at jeg foretrekker bilen.

Eva Nordskag (FAUSKE, 2023-05-27)

#182

Fordi jeg ser hvor viktig det er for pasientene og egentlig meg selv også

Andersen Silje Marie (Bodø, 2023-05-27)

#183

Det er i dag altfor langt fra busstopp til hovedinngang for personer med funksjonsnedsettelse.

Berit Westeng Sveen (Bodø, 2023-05-27)

#184

Saken engasjerer meg, og for bevegelseshemmede er det alt for langt å gå fra dagens busstopp til sykehusets hovedinngang. Under dagens løsning må bevegelshemmede være med buss til byen for å så kjøre taxi fra byen til sykehuset med samme løsning i retur.

Eva Elisabeth Kanck Sjøvold (Rognan, 2023-05-27)

#189

Jeg signerer fordi dette er viktig!

Grete Vollan (Algarheim+, 2023-05-28)

#191

Er bruker av sykehuset

Aase Paulsen (Svolvær, 2023-05-28)

#193

Det er helt umulig for folk som har problemer å gå hele veien feks med krykker evt gåstol

Kjersti Mikkelsen (Fauske, 2023-05-28)

#194

Klarer ikke å gå fra bussholdeplass til sykehus, pga. skadet hoft. Risikerer å bli både våt og kald, pga. Bodø,s stadig dårlige vær. Men først og fremst er det de gamle som blir utsatt for dette, og de er vel kanskje ikke en samfunnsnyttig gruppe?

Knut Georg Hartviksen (Gullesfjord, 2023-05-28)

#196

Jeg støtte de som har behov for dette og ser hvor viktig det er for folk.

Nikolai Marø Myrvoll (Tjongsfjord, 2023-05-28)

#197

Det er altfor langt fra busstoppet t inngang, i all slags vind og vær, formen er vel ikke nødvendigvis "på topp" hos de som ikke får drosje t sykehuset

Turid Hansen (Fauske, 2023-05-28)

#198

Det skal være enkelt å komme til sykehus

Einar Sørlie (Porsgrunn , 2023-05-28)

#199

Dette er et sykehus, og det skulle bare mangle at det ikke tas hensyn til gamle, syke og folk som sliter med å gå av forskjellige årsaker! Det er lett for friske folk og uttale seg om at det ikke er sååå langt. Arrogant vil jeg si!

Birgit Bjørnåvold (Valnesfjord, 2023-05-28)

#200

Det er et stort behov for buss-stopp i nær tilknytning til hovedinngangen til sykehuset. Nå er det altfor lang avstand fra dagens nærmeste buss-stopp. Folk i alle aldre og tilstander har store vansker med å komme seg til/fra sykehusets hovedinngangen slik det er nå.

Lillian-Iren Thommesen (Bodø , 2023-05-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...