Ikke legg igjen Sortlandssundet! Nei til industri/containerhavn i Ånstadsjøen.

Kommentarer

#1

Jeg støtter oppropet.

Vegard Hagen (Sortland, 2023-05-21)

#2

Jeg støtter oppropet!

Christina Kvenseth (Sortland, 2023-05-21)

#3

Ødeleggelse av natur

Jonas Kvenseth (Bodø, 2023-05-22)

#5

Jeg bor i området og støtter alle grunnene som er ramset opp i oppropet.

Maian Daljord (Sortland, 2023-05-22)

#7

Dette vil ta hele utsynet mitt til sjøen, naustet mitt samt ca 350m med strandlinje, som hører til eiendommen. Dessuten vil dette fortrenge det mangfoldige dyrelivet. Bla. Oter, Sel, Rødnebbterne, Brushane, Fiskemåke og Sildemåke, Ærfugl, Gråhegre og Havørn kan observeres hver dag i fjæra der de nå vil fylle igjen med stein og betong.. Jeg er overhodet ikke interessert i å bo som nærmeste nabo til et slikt industrifelt, og er bekymret for at dette vil forringe verdien på eiendommen min drastisk.

Kristoffer Pareli (Sortland, 2023-05-22)

#12

Jeg kommer fra Ånstad og er sterkt imot en sånn ødeleggelse av Sortlandssundet og omkringliggende områder.

Linn Marit Daljord Knutsen (Tverlandet, 2023-05-22)

#13

Fordi dette berører oss som har valgt å bosette oss utenfor sentrum. I tillegg vil denne containerhavnen medføre støy hele døgnet som vi ikke er interessert i. Et rikt dyreliv står i fare for å bli ødelagt. Området blir i tillegg brukt til tur med barn. Vi eier store deler av strandlinja som også kan medføre økonomiske konsekvenser for eiendom.

Kamilla Hansen (Sortland, 2023-05-22)

#17

Jeg støtter ike dette da kommunen har mye bedre å bruke tid å penger på enn å ødelegge natur

Leon Wallstad Olsen (Sortland, 2023-05-22)

#18

Jeg blir svært berørt av dette personlig, og synes dette vil ødelegge både bygda og Sortland. Så dette synes jeg er en katastrofe for både byen og innbyggerne.

Torgeir Sørensen (Sortland, 2023-05-22)

#21

Dette er midt i et landbruksområde. Dessuten,er det ingen som tenker på at strømforholdene i sundet blir enda verre enn det er nå ??

Elin Volden Andersen (Vikveien 106, 2023-05-22)

#25

Jeg bor på Sortland og er nær nabo til området og ønsker ikke og bo i et industri område. Ønsker og beholde Sortlandsundet slik det er uten og ødelegge med mer utfylling

Asgeir Halvorsen (Sortland, 2023-05-22)

#26

Jeg signerer fordi det er underkommunisert i det offentlige rom hvilken betydning kystlinjen har for økosystemtjenestene som innebærer verdier for oss som ikke kan måles i penger, men som er uvurderlige for vår og andre arters eksistens.

Malin Pihlstrøm (8402, 2023-05-22)

#27

Vi på bygda vil ikke ha havna liggende her fordi det ødelegger for fuggel og dyreliv. Og fordi vi vil ikke ha all den støyen nedenfor huset.

Gry camilla Karlsen (Sortland, 2023-05-22)

#35

Jeg vil ikke at enda mer natur ødelegges, Sortland har en stor nok havn per i dag og det har akkurat blitt bygget en stor havn på Stokmarknes der mange flott skjær og mye myr og lynghei har blitt ødelagt.

Barbara Baumgarten-Austrheim (Øksnes, 2023-05-22)

#38

En slik utbygging vil medføre støy og belastning for folk i nærmiljøet. Området er regulert som landbruksområde, ikke industriområde. Endres vilkårene i strandsona, vil det ha konsekvenser på land også.

Tina Dishington (Sortland, 2023-05-22)

#39

For jeg vil ikke ha den i mitt nærområde.

Lisa Stoltz (Sortland , 2023-05-22)

#44

Ny havn ødelegger mye for Sortland, jeg bor også rett atme og ønsker ikke å ha en havn med konteinere som utsikt.

Kristina Stoltz Sørvoll (Sortland, 2023-05-22)

#46

Jeg er i mot havn utenfor mitt hus. Da flytter jeg fra denne kommunen. Den blir å ødelegge så mye for dyr, fugler og mennesker. Plassering av havner må være betydelig kenger vekk fra sentrum og der folk bor.

Nina Lysfjord (Sortland, 2023-05-22)

#47

Det er naturødeleggende og ikke forenlig med bo og oppvekstområde.

Harald Worren (Bodø, 2023-05-22)

#48

Jeg signerer fordi familien eier Øvertoftveien 42 og vi vil bli sterkt berørt av planene. I praksis ser jeg ikke for meg at det vil være mulig å bruke eiendommen hvis planene om containerhavn i dette området realiseres.

Geir Mjøen (Sortland/Porsgrunn, 2023-05-22)

#52

For jeg er helt imot og bygge konteinerhavn midt i flotte sortlandsundet.

Sisilie Røsnes Helgesen (Tverlandet, 2023-05-22)

#55

Vi vil ikke ha dette i nærmiljøet!

Tone Mari Røsnes (Sortland, 2023-05-22)

#56

Nei til industrihavn

Lars-Eirik Pedersen (Sortland, 2023-05-22)

#59

jeg ikke vil ha noe slik i min by❤️

Eirin larsen (sortland, 2023-05-22)

#61

Jeg bor her og ønsker ikke denne havnen her

Bjørg Svendsen (Sortland, 2023-05-22)

#65

Dette er galskap!!! Ødelegge sjøkanten.. Stygt rett og slett!!!

Monica Wiklund (Sortland, 2023-05-22)

#66

Dårlig plassering i forhold til å legge til kai ved dårlig vær, da det i utgangspunktet er mye strøm i havet. Vind vil da gjøre det ekstra utfordrende.

Sissel Lagesen (Sortland, 2023-05-22)

#68

Fordi jeg er grunneier i det berørte området

Katharina Stoltz Mjøen (Sortland/ Porsgrunn, 2023-05-22)

#69

Jeg er enig i oppropet

Bianca Bremnes (Sortland, 2023-05-22)

#71

Jeg signerer fordi ei etablering vil kunne gi uoverskuelige miljøkonsekvenser, medføre støyforurensning, jfr begrunnelsen i oppropet.

Jørn Martinussen (Sortland, 2023-05-22)

#76

Jeg ønsker at mine barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn skal få vokse opp i en grønn by med frisk natur som tar hensyn til alt liv.

Hallvard Kvenseth (Sortland, 2023-05-22)

#84

Jeg ønsker ikke dette industriprosjektet på Ånstad. Jeg ønsker å bevare både livet i sjøen, naturen og fugleliv. Mulighet for stillhet i sitt eget nabolag er viktig for både den fysiske og psykiske helsen!!

Astrid Sofie Arntzen (Sortland, 2023-05-22)

#86

Nå er det på tide å høre på de som bor i Norge, for det vil vi gjerne fortsette med.

Anita Marion Caspersen (2005, 2023-05-22)

#88

Utrolig å være på tanken på å fylle ut en slik havn. Som berører halve befolkningen på Sortland med støy og med mere ned fylling av det lille dyrelivet vi har i sunnet

Nicolai Husevåg (Sortland, 2023-05-22)

#89

For at Sortland ikke skal bli en industri by, og Sortland sundet er kvalt nok, og strømmen er sterk nok. Dette vil bli usedvanlig stygt å se på, og her må man ta hensyn til de som bor der, å må både høre og se styggedommen.

Trude Ree (Sortland, 2023-05-22)

#91

Æ e imot utbygging i sortlandsundet

Wenche Wessel (Sortland, 2023-05-22)

#93

Har vokst opp rett på andre siden av sundet, og kan ikke forestille meg barndomshjemmet bli totalrasert på denne måten.

Robert Nordheim (Ranheim, 2023-05-22)

#95

Bevaring av natur og utryddingstruet fuglearter

Eline Bendiksen (Bodø, 2023-05-22)

#96

Eier fritidsbolig og jord i området som blir berørt.

Rune Stoltz (Oslo, 2023-05-22)

#103

Jeg vil ikke ha dette i nærområdet pga trafikk og støy.

Pål Jensen (Sortland, 2023-05-22)

#104

Vi lå bevare naturen

Andrea Widnes (Oslo, 2023-05-22)

#105

Sortland kommune har ikke gjennomført overordnet ROS-analyse for kommunen, i henhold til Plan- og bygningsloven og Sivilbeskyttelsesloven, på mange år (siden 2014), og har dermed ikke gjort tilstrekkelige vurderinger tilknyttet klimakrisen/naturkrisen og nye bærekraftsmål. Verken kommuneplanens arealdel eller kommuneplanens samfunnsdel er tilstrekkelig oppdatert. Se forøvrig ‘Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen’.

Barbro Riber (Sortland, 2023-05-22)

#115

En slik utfylling i sjøen vil sees og ikke minst høres fra store deler av Sortland by. Den vil medføre negative innvirkninger på både miljø og dyreliv i havet og på land, samt gi støyplager som vil strekke seg mange km i alle retninger til alle døgnets tider.

Helle Nilsen (Oslo, 2023-05-22)

#116

Jeg signerer fordi jeg er for å verne den fine naturen og beskytte dyrelivet i havet.

Kim Salonen (Kristiansand, 2023-05-22)

#119

Vil ikke ha havn her

Finn-Erik Olsen (Søndre Ånstadsjøveien 6, 2023-05-22)

#125

Blir d havn på Ånstad/bygd. Så flytter vi fra byggda.

Thomas Ludvigsen (Sortland, 2023-05-22)

#141

Jeg støtter oppropet om å bevare Sortlandsundet med natur og bosetting

Linda Bendiksen (Bodø, 2023-05-22)

#146

Jeg signerer, fordi jeg har familie som bor i området og jeg ønsker ikke at de skal trenge å bo ved et stort industriområde. De har små barn som trenger fine omgivelser å vokse opp i.

Sigrid Arntzen (Bodø, 2023-05-22)

#148

Jeg signerer av flere grunner:
Støyproblematikk
Ødelegger dyreliv
Visuelt ødeleggende
Unødvendig da havn også er tenkt på andre sida, men grunnet hastverk ønsker man å legge havna her
Allerede støy fra vindmøller

Barbro Brønlund (Sortland, 2023-05-22)

#150

Jeg synes dette er et for stort prosjekt, det vil endre både Sortland og sundet. Jeg bor selv på Selnes og har glede av naturen og utsikten vi har her langs sundet.

Kaja Langvik-Hansen (Selnes, 2023-05-22)

#155

!!

Julianne Pedersen (Bodø, 2023-05-22)

#160

Milijø hensyn

Kristian Henriksen (Sortland, 2023-05-22)

#162

Jeg bor i lokalområdet og vil ikke ha støyen.

Oddvar Olsen (Sortland , 2023-05-22)

#165

Mot utbygging

Leif Johnsen (Nordre Ånstadsjøveien 1, 2023-05-22)

#171

Ønsker ikke denne conteiner havnen pga trafikkstøy.

Unn-Helene Stabell (Sortland, 2023-05-22)

#175

Jeg støtter oppropet 100%.

Charlene Rosenvinge (Sortland, 2023-05-22)

#178

Jeg vil ikke ha havna på Toften.

Morten Sørvoll (Sortland, 2023-05-22)

#186

Unødvendig støy.

Bernhard Hansen Sørvoll (Sortland, 2023-05-22)

#191

Jeg vil at barna mine skal få oppleve Sortland som en by som tar vare på naturen og være forbilder for bærekraft og uberørt natur.

Torgeir Steinsland (Sortland , 2023-05-22)

#194

Dette prosjektet vil ødelegge hele sortlandsunnet pga. strømfårholdene som er i sundet og vil bli forsterket etter byggingen. Det vil også føre med seg mye støy i byggeperioden og i ettersmaken.

Sture Nicolaysen (Ånstad , 2023-05-22)

#195

Dette ville vært en tragedie for Sortland! Nei til havn på Ånstadsjøen!

Maren Reierth (Sortland, 2023-05-22)

#196

Støtter oppropet.

Gunnhilde Mathiassen (Sortland , 2023-05-22)

#199

Å fylle ut så mye i sortlandsundet gjør at det kommer til å bli alvorlig mye straum , man må huske på at vannet skal gjennom sundet på Flo og fjæra, Dette som skjer i sortlandsundet nå er det som har skjedd i tromsøsundet. Mange båter er begynt å gå under kvalsundbrua pga straum gjennom tromsøsundet

Ronny Larsen (Eidsfjorden, 2023-05-22)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...