Redd Kvinnekollektivet ARKEN fra nedleggelse!

Kommentarer

#2

Arken er et kjempeviktig tilbud til kvinner

Irene Gunster (3145 Tjøme, 2023-05-13)

#3

Behandling for rusavhengighet fungerer best i små trygge enheter. Kollektivet bygger ansvar, tillit, selvbilde og stolthet. Rusavhengige kvinner trenger dette pusterommet for å finne sin egen plattform og vei å gå! Go ladies go!

Sigmund Øvrum (Oslo, 2023-05-13)

#5

Dette er et viktig behandlingstilbud med høy suksessfaktor

Anders Bodahl (Kolbotn, 2023-05-13)

#8

Arken gjør en så viktig forskjell i så mange liv. Bør satses på, ikke tvinges til å legge ned.

Ingeborg Aadland (OSLO, 2023-05-13)

#9

Støtter ARKEN

Christine Elida (Oslo, 2023-05-13)

#11

Viktig med et behandlingstilbud kun for kvinner. Også viktig å bygge opp, ikke ned, rusomsorgen

Birte Fallet (Oslo, 2023-05-13)

#12

Arken har stor verdi for mange.

Kristian Uhlen (Oslo , 2023-05-13)

#13

Arkens resultater taler for seg selv. Den bør bestå.

Maria Ødegaard (oslo, 2023-05-13)

#17

Eg signerer fordi ARKEN har vore og er viktig for mange. Som fagperson har eg sett at det fungerer!

Inger-Mari Eidsvik (Ålesund, 2023-05-13)

#19

Dette er så viktig for kvinnehelse, både kropp og sinn. Er galskap å legge ned dette fantastiske tilbudet.

Liv Irene Østensvig (Tistedal, 2023-05-13)

#20

Arken redder liv

Hanne Pedersen (Moss, 2023-05-13)

#21

Det er behov for flere kjønnsdelte tiltak, ikke færre.

Linda Elisabeth Smedstad (Oslo, 2023-05-13)

#23

Søsteren min fikk veldig god hjelp der og har vært rusfri siden

Ida Margrethe Andresen (Larvik, 2023-05-13)

#25

Vi trenger flere slike plasser, ikke færre. Arken har sin egen kultur skapt over år og som ikke lar seg erstatte. Kjønnsdelt behandling trengs i høyeste grad. Det er også samfunnsmessig galskap å legge ned Arken. Arken har hjulpet utrolig mange fra å være avhengig av velferdsytelser til å bli selvhjulpne.

Borgar Kolstad (Modum, 2023-05-13)

#26

Det trengs Kvinnekollektiv som faktisk fungerer!!!

Knut Ragnar Iversen (Moss, 2023-05-13)

#27

Som kvinner må vi ha et valg der vi kan bli frie fra avhengighet uten bruk av medikamenter. Det er i dag ingen andre institusjoner som gir kvinner dette valget uten at de også blir eksponert for menn. Og desverre er det ofte slik at selv om menn jobber med avhengigheten sin, jobber de sjelden med kvinnesynet sitt. Og som kvinner blir også menn ødelagt av rus og seksualitet. Men kvinner har enn lenger vei å gå, og har større muligheter for å lykkes om de over en periode kan bo med kvinner alene. Det handler om å bygge opp sin egenverdi og forstå at kvinnefrykt har sjelden rot i virkeligheten. Med andre ord kvinner trenger tid alene for å lære, at kvinner vil alltid være sterkere sammen.

Gudrun Moen (Oslo, 2023-05-13)

#31

Jeg har selv blitt rusfri på Arken og har klart meg i snart 23 år. Arken er et fantastisk sted!

Gry Tone Johnsen (Hamar , 2023-05-13)

#32

Det er et av få tilbud til kvinner og viktig at det får bestå.

Marianne Lien (Koppang, 2023-05-13)

#33

Vi trenger Arken, bra behandlingssted

Bjørn Andersen (Sarpsborg , 2023-05-13)

#35

Har jobbet der of kjenner noen av kvinnene som har fått der til!

Randi Elisabeth Hvalshagen (Oslo, 2023-05-13)

#38

Kvinnekollektuvet Arken er nødvendig for mange kvinner med rusproblemer.

Barbro Svensson (Bekkestua, 2023-05-13)

#39

I mitt arbeid som sosionom har jeg møtt mange kvinner som har blitt rusfri og fått et godt liv etter opphold på Arken.
Rusavhengige kvinner trenger av ulike grunner tilbud som er kjønnsdelt

Nina Hauge (Oslo, 2023-05-13)

#42

For de som vil att de skal legge ned (politiske dumt opplegg)De har ikke peiling på hva Arken er eller hvor viktig de er til og redde liv.
Må investere penger og og hjelpe folk som lider.
Pun

Frank Seglem (Oslo, 2023-05-13)

#45

Arken redda livet mitt

Lone Pedersen (Oslo, 2023-05-13)

#46

Det er en viktig sak for veldig mange

May liss Remme Andersen (Steine, 2023-05-13)

#50

Å ha et rusbehandlingtilbud hvor det kun er kvinner er helt helt helt helt helt 100% nødvendig, for at traumatiserte (ofte voldsutsatte av kjærester og andre menn i f.eks prostitusjon) kvinner med rusbakgrunn kan være trygge til å klare å ha fokus og jobbe med seg sjøl i fre og ro. Ikke ha en flokk mannfolk som står og venter på dem når de går inn døra til behandling og et nytt liv. Noe som er veldig vanlig er at kvinnene havner i kjæresterelasjon med medpasienter, og det er så fokustyveri og ofte ender det med sprekk og tilbake i rus. Der får også kvinner mulighet til å jobbe med den sorgen og skamme som er knytta til barna deres, og stå sterkere når/hbis mulighet for kontakt igjen byr seg. Jeg har sjøl vært på Arken, og hadde 18 års feiring i frihet fra rus og all elendighet og traumer det fører med seg den 6.4. i år. Denne merittene hadde ikke jeg fått oppleve uten et reint kvinnefellesskap som Arken tilbyr, som ga meg en sterk grunnmur i videre arbeid for VARIG rusfrihet. Det skulle vært flere steder som Arken, det ville vært en samfunnsinvestering.

Anne Reistad (Oslo, 2023-05-13)

#51

Jeg vet kvinner blir rusfri ved dette behandlingsstedet OG enkelte kvinner som er misbrukt fysisk og/eller psykisk av menn, trenger denne skjermingen fra menn i en sårbar startfase.

Monja Haug (HOKKSUND , 2023-05-13)

#53

Vi trenger og er avhengig av små, trygge, langtidsintitusjoner som kvinnekollektivet Arken. De gir et unikt tilbud som ikke større klinikker greier å dekke

Vibeke Kjellin (Snarøya, 2023-05-13)

#56

Det har en viktig misjon

Natasha Elizabeth Nakarada (Skedsmokorset , 2023-05-13)

#57

Hilde Jeanette Johansen

Hilde Johansen (Oslo, 2023-05-13)

#58

Kvinner trenger dette viktige tilbudet og denne flotte plassen!

Suzan Hansen (Øyslebø , 2023-05-13)

#59

De redder liv.

Helene Gajhede (Egersund, 2023-05-13)

#61

Jeg mener at det er behov for et sted som Arken.

May Elin Tyrihjell (Vormsund, 2023-05-13)

#64

Fordi Arken er et behandlingstilbud som er viktig for og hjelpe rusavhengige kvinne p komme seg ut av rus og psykiske problemer. Det eneste tilbude for bare kvinner.

Linn Olsen (Drammen , 2023-05-13)

#65

Sårbare kvinner trenger dette stedet for å klare å få et godt liv etter endt avrusning

Mona Ruth Østby (Strømmen, 2023-05-13)

#66

Jeg har vært der selv, å er nå rusfri på 13 året.

Rita Iren Hansen (Stavanger , 2023-05-13)

#67

Norge har alt for dårlig satsning på rus og psykiatri behandling, vi må ikke legge ned instituasjoner som arbeider med rehabilitering av rus og psykiatripasienter , vi må styrke de og lage flere behandlingssentre

Edgar Aarøen (Tromsø, 2023-05-13)

#68

Jeg kjenner mange kvinner som har blitt rusfrie etter behandling på Arken.

Eirik Sjo (Bø i Telemark, 2023-05-13)

#69

Arken er et helt unikt tilbud til rusavhengige kvinner, og er såvidt meg bekjent det eneste kollektivet i landet som kun ombefatter kvinner. Ved å lese de gripende historiene fra kvinner som har fått hjelp OG oppfølging - blir man stående som spørsmålstegn over at det i det hele tatt er noen som våger å snakke om nedleggelse🥹For all del: la Arken leve🙏💪🏼 Hjelp dem å ta vare på våre medmennesker - vi vet ingenting om hvem de neste som søker til Arken er - det kan være din datter eller barnebarn🥰♥️

Rita Larsen (Tromsø, 2023-05-13)

#74

Jeg ser hvor mye arken har gjort for fler. Det er også veldig viktig å beholde variasjonen i TSB. Jeg kan ikke komme på et annet rent kvinnekollektiv for denne gruppen, og i tillegg med gode resultater som har kommet (fra de jeg har fulgt opp).

Susann Nashat-Gullbekkhei (Oslo, 2023-05-13)

#75

Jeg har vært der og fått livet mitt tilbake.
Ikke la denne kompetansen forsvinne. Kvinnelige rusavhengige trenger Arken!!!

Marit Gerhardsen (Notodden , 2023-05-13)

#77

Arken er unik ❤️

Anne Hammergren (Kristiansand , 2023-05-13)

#79

Arken gjør en fantastisk jobb. Mye av det offentlige omsorgstilbudet for rusavhengige er kun oppbevaring, noe Arken definitivt ikke er. Vi trenger plasser som Arken som virkelig utgjør en forskjell.

Lars-Egil Pedersen (Fredrikstad, 2023-05-13)

#80

Fordi det er viktig 🙏🏻❤️

Arnt Leander (Harstad, 2023-05-13)

#85

Jeg vet hvor avgjørende Arken har vært for mange. Trygge og gode tilbud skal bevares, ikke fjernes!

Kari Kjønaas Kjos (Lørenskog, 2023-05-13)

#87

Jeg signerer for at det er helt feil å legge ned noe som fungerer!

Elisabeth Øie (Hundvåg, 2023-05-13)

#88

Sårbare rusavhengige kvinner trenger trygghet, rammer, kunnskap, gode relasjoner og håp på veien mot et godt liv - dette gir ARKEN💜💛💜

Reidun Wilhelmsen (Oslo, 2023-05-13)

#89

Jeg signerer fordi jeg kjenner folk som har fått så god behandling der, at de kom seg ut av rushelvete!
Og dyktige folk som jobber der!
Vi må bort fra det at penger skal styre over menneskeverd!

Wallenius Karin M (Hvåg, 2023-05-13)

#90

Det er viktig at arken ikke legges ned. Da dette er en kjempe bra behandlingsplass for kvinner.

Nikita M Kristiansen (Oslo, 2023-05-13)

#92

Jeg har sett hvor viktig Arken er for kvinner som trenger hjelp ut av rusen. Jeg vet om flere som ikke klarte å bli rusfrie gjennom annen behandling, og etter opphold på Arken, fikk de det til, og forble rusfrie.

Carl Inge Wisland (Kviteseid, 2023-05-13)

#95

Viktig

Terje Blegen (Askim, 2023-05-13)

#96

Det er viktig at det finnes reine kvinnebehandlinger.

annicka Fallesen (Kristiansand, 2023-05-13)

#97

Jeg har jobbet med kvinner i rusbehandling og vet det er avgjørende med et tilpasset tilbud til denne gruppen

Sissel Dalmo Olsen (Harstad, 2023-05-13)

#98

Jeg tenker det er viktig å opprettholde kvinnekolletivet.

Viola Sørheim (Evenskjer, 2023-05-13)

#99

Damer trenger rehab de også!!!

Bernhard Eggen (Gjettum, 2023-05-13)

#101

Rusbehandling som Arken er unik. Møtt MANGE kvinner som har blitt hjulpet av Arken. Samfunnet trenger Arken.

Rikke Simonsen (Kristiansand , 2023-05-14)

#102

Det er viktig

Johnny Risjord (9440 Evenskjer , 2023-05-14)

#106

Arkenkvinner er noe helt spesielt, og flere fortjener å kunne bli det! Et uerstattelig tilbud rett og slett.

Vigdis Seljåsen Lie (Fjellstrand, 2023-05-14)

#111

Rus og psykiatri har ingen behandlingsplasser å miste!

Andrés Aarøen (Tromsø, 2023-05-14)

#112

Arken er et unikt, og helt nødvendig tilbud for rusavhengige kvinner.

Erik Lie (Oslo, 2023-05-14)

#113

Det gir ingen mening å legge ned et tilbud, som er et så viktig for kvinner.

Mari-Ann Green (Verdal, 2023-05-14)

#115

Norge trenger behandlingsinstitusjoner som Arken! De har reddet livet til mange rusavhengige som ingen andre har greid å hjelpe.

Edgar Mathisen (Sandefjord, 2023-05-14)

#116

Det er viktig å beholde disse små organisasjonene.

Stian Skogly (Hasvik, 2023-05-14)

#125

Saken er viktig!

Trond Berg (KVALØYA, 2023-05-14)

#126

Jeg har selv vært i behandling ved Arken og hadde nok vært død i dag om ikke jeg hadde kommet meg dit i 2010.

June Haugen (3840, 2023-05-14)

#127

Jeg har stor tro på Arkens behandlingsprogram for kvinner. Jeg vet de redder mange sjeler ved sitt engasjert arbeid. Mange kommer seg ut av rushelvete og får et nytt liv som er fredfylt og godt.

Maylen Rieck (Vestby, 2023-05-14)

#128

Vi trenger dette tilbudet.

Anne Kjersti Hovland (Sandefjord , 2023-05-14)

#129

Mange kvinner trenger tilbud som Arken .

Reidun Skjønberg Hansen (Reinsvoll, 2023-05-14)

#130

Jeg vet at Arken redder liv!!

Kristine Pettersen (Trøgstad , 2023-05-14)

#131

Vi må opprettholde de institusjoner som er og som gir sårbare nødvendig og riktig behandling og hjelp. Vi trenger kvinnekollektivet ARKEN❤️. Det nytter det redder liv det bidrar til endring for mange.

Kristin Leithe (Rælingen, 2023-05-14)

#132

Arken er viktig

Elin Rønsen (Leirsund , 2023-05-14)

#133

Jeg motsetter meg på det sterkeste at dette tilbudet skal bli nedlagt.

Roger Sveberg (Hønefoss, 2023-05-14)

#134

Jeg signerer fordi dette er en viktig sak! Fordi arken gir en god behandling til kvinner, og en mulighet for en trygg og god rehabilitering.

Linda Kjølsvik (Oslo, 2023-05-14)

#136

Arken er et unikt tilbud for kvinner med rusavhengighet. Jeg opplever at veldig mange som gjennomfører behandlingen der får et nytt liv med verdighet

Odd Bull (Asker, 2023-05-14)

#137

Det er en veldig viktig plass for kvinner som trenger hjelp

Eva Moe (9006, 2023-05-14)

#138

Arken har hjulpet mange kvinner til å bli rusfrie,

Jorid Jansdatter (Harstad, 2023-05-14)

#139

Dette er et viktig tilbud til kvinner med rusavhengighet. I noen tilfeller kan det være viktig at kvinner får mulighet for behandling for kvinner i sammen med andre kvinner. Mange rusavhengige kvinner bære med seg traumer fra vold og/ eller overgrep begått av menn. Det er viktig å kunne tilby ulike behandlingstilnærminger. Arken er ikke kommersielt, men ideelt. Masse gode resultater gjennom mange år. Med hilsen Espen Drejer
(psyk. spl.)

Espen Drejer (Oslo, 2023-05-14)

#140

Arken er et livsnødvendig tilbud

Svein Furnes (Oslo, 2023-05-14)

#142

Vi trenger tilbud som Arken og jeg kjenner flere som har blitt helt rusfrie der og fått et nytt liv. Dette er et viktig tilbud for kvinner og jeg håper de får fortsette den gode jobben de gjør.

Jørgen Erdahl (Oslo, 2023-05-14)

#146

Jeg signerer fordi jeg tror dette er et bra. Tilbud for jenter. Vet det er bra fordi jeg kjenner noen som har vært der 🤗

Maria Susanne Franzén (Skien, 2023-05-14)

#147

Jeg vil at dette viktige tilbudet skal bestå.

Gunn Kuntze (Harstad, 2023-05-14)

#148

Kvinnearken er et veldrevet rusbehandlingssted som har et unikt tilbud som må vernes om og opprettholdes. Det har reddet livet til mange flotte kvinner🌹.

ANNE Skyberg (Brumunddal , 2023-05-14)

#150

Har selv ei datter som kom sæ ut av rushælvete pga kvinnekollektivet Arken.. fantastisk tilbud både for bruker å pårørende ❤️ Dere må for alltid eksistere❤️

Ann Kristin Sjøveian (Porsgrunn , 2023-05-14)

#151

Arken har reddet livet til mange kvinner jeg kjenner. Ville vært en skam å legge ned en klinikk som hjelper så mange til å få et godt og rusfritt liv. Dessuten er det få(ingen?) steder som tilbyr behandling til kun kvinner. For kvinnelige brukere som har opplevd vold, overgrep og prostitusjon profiterer mange på fellesskap med kun kvinner.

Linda Ness (Gjerdrum, 2023-05-14)

#152

Vi trenger flere behandlingstilbud, IKKE FERRE!!!!!!!!

Cato Waldenstrøm (Sande i Vestfold , 2023-05-14)

#153

Jeg vet hvor viktig det er å få hjelp.

Lise sofie nedregotten (Trondheim, 2023-05-14)

#154

Kjempe viktig å bevare det stedet, hjelper mange

Heidi Kristiansen (SKIEN, 2023-05-15)

#155

Viktig behandlingstilbud for kvinnelige rusmisbrukere Alt for få tilbud for denne gruppen

Siw Elisabeth Helden (Bodø, 2023-05-15)

#159

Rusavhengige kvinner trenger arken

Kristin Kongelf (Oslo , 2023-05-15)

#161

Arken som institusjon har bidratt til rehabilitering for utrolig mange kvinner gjennom årene. Ser vi også på den økonomiske delen av vellykket rehabilitering, så blir den enkelte en viktig bidragsyter til samfunnet. Rusfeltet er idag på vei ut i gjørma. Arken er viktig og må bestå!

Webjørn Remen (Oslo, 2023-05-15)

#163

Jeg vil støtte ARKEN

Britt Eikrem (Kjeller, 2023-05-15)

#165

Jeg setter kollektivet som behandlingsform høyt, og jeg har stor sans for kjønnssegregering. I dette tilfelle at kvinner kan føle seg fri mens de får nødvendig hjelp.

Merete Kalberg Jensen (Stavanger, 2023-05-15)

#166

Arken har i mange år vært et viktig tilbud til kvinner. Et skjermet tilbud som er viktig i et sårbart behandlingsforløp.

Berit Alnes (Oslo, 2023-05-15)

#168

Jeg signerer fordi Arken gjør en forskjell i kvinners liv, og det er stort behov for Arken selv om det ikke alltid er fullt det.

Helene Eyvindsdatter (Tønsberg , 2023-05-15)

#170

Kvinnekollektivet Arken har reddet flere kvinner som har vært i behandlingen flere ganger. Hvor det ikke har fungert.På Arken har det fungert på konkret 2 saker jeg kjenner til.Det at det er er et kvinnekolektiv er viktig for de som har ptsd i forhold til menn.Redd Arken

Ellen Halvorsen (Porsgrunn , 2023-05-15)

#173

Jeg signerer fordi jeg støtter dette 100%

Inger-Anne Dokken (Honningsvåg , 2023-05-15)

#174

Ren kvinnebehandling er utrolig viktig

Asbjørnsen Toni (Oslo, 2023-05-15)

#175

Beste behandlingstedet & som er bare for kvinner. Trygt og godt <3 Arken kan ikke legges ned, det har hjulpet så mange kvinner til å få et meningsfullt og rusfritt liv!

Henriette Haugvaldstad (Jørpeland , 2023-05-15)

#178

Rusfeltet trenger et mangfold behandlingstilbud. Arken er et viktig tiltak spesialisert for kvinner med rusavhold som mål og må sikres fortsatt drift.

Øyvind Hansen (Reinsvoll, 2023-05-15)

#180

Jeg signerer fordi det er viktig at det fins tilbud for kvinner, også små tilbud.

Ida Jansby (Oslo, 2023-05-15)

#182

Arken tilbyr behandling i trygge omgivelser og gir et høyst nødvendig felleskap for kvinner i den sårbare situasjonen disse står i. Det er så mange eksempler på at behandlingen fungerer og fører til total livsendring for kvinnene som har vært der. Arken kvinner betegnes som stolte, ressurssterke, innsiktsfulle og omsorgsfulle medmennsker som tar ansvar og bidrar i samfunnet. Behandlingen gir både endringer på individbasis, men gir også stor gevinst på samfunnsbasis, og er således kostnadsbesparende for samfunnet som helhet.

Camilla Berg-Naglic (Hole , 2023-05-15)

#185

Arken har et enestående tilbud til rusavhengige kvinner. Behandlingen gir håp og trygghet til damene mens de jobber knallhardt mot et verdig og rusfri liv. Det funker! Det har jeg vært vitne til mange ganger.

Jane Børresen (Oslo, 2023-05-15)

#188

Bra sted. Gode statistikker.

Solfrid L (Oslo, 2023-05-15)

#189

Jeg signerer fordi det er skammelig at det i det hele tatt er snakk om nedleggelse.

Hilde Hefte (Kristiansand, 2023-05-15)

#190

Det er stort behov for slike plasser, så da blir det galt å legge de ned.

Rigmor Prytz Saksen (Oslo , 2023-05-15)

#193

ARKEN må gå videre og hjepe flere kvinner ut av rushelvete!

Åse Bollmann (Bergen, 2023-05-15)

#195

Arken er et viktig tilbud ifh kvinnehelse og rusproblematikk

Cathrine Bergan (Løvenstad, 2023-05-15)

#196

Arken må IKKE bli borte❤️

Tore Martin HELGESEN (Raufoss, 2023-05-15)

#197

Dette er svært viktig for samfunnet!! Kort og greit..

Lisa Felin (Tomter, 2023-05-15)

#198

Beleggkrav kan ikke brukes for denne organisasjonen

Johanne Dahl (Fredrikstad, 2023-05-16)

#200

Har vært på arken

Randi Lise Hubred (Larvik , 2023-05-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...