Nei til 5G mast på Billingstad!

Kommentarer

#15

Jeg signerer fordi jeg mener dette ikke er greit. Hvorfor sette en mast så nær hus, barnehager og skole. I tillegg er det rådyrtråkk rundt her samt alle dyrene bonden har vært år på jordet tett ved. Tragisk om dette blir godtatt. Og man vet ikke hvordan dette vil påvirke Med tanke på stråling.

Elisabeth Henriksen (Bærum, 2023-03-27)

#16

Inngripen i naturen og svært sjenerende for boligområde. Reduserer betydelig unik utsikt-burde ikke bli godkjent.

Tone Holan (Slependen, 2023-03-27)

#20

Lill Holan

Lill Holan (1341 Slependen, 2023-03-27)

#23

Masten vil påføre folk i nabolaget mer stråling, ødelegge utsikt og forringe verdiene av boligene.

Marit Svelander (Slependen, 2023-03-27)

#25

Helsa til menneskene i området må telle høyest. Masten må plasseres vekk fra mennesker og dyr!

Jorunn Søhol (Slependen, 2023-03-27)

#39

Dette blir en for stor belastning for lokalmiljøet på Billingstad.

Randi Mathismoen (Billingstad , 2023-03-27)

#42

Jeg bor rett i nærheter og i høyde med hvor denne mast skal sende ut sine signaler.

Kent Søndergaard (Slependen, 2023-03-28)

#51

Helt uakseptabelt å få en slik mast her! Dette er et unikt og spesielt miljø som bør bevares så urørt som mulig. Ikke minst er det veldig mange barn i området!

Marianne Østerud (Billingstad, 2023-03-28)

#54

Ønsker ikke en slik mast som lager stor stråling , der det er skole, barnehage, og mange mennesker som bor. Det er ikke bra å usette barn for denne strålingen. Det er også veldig lite pent å ha i et bo område

Nina Hieneyer (Slependen, 2023-03-28)

#56

Ødlegende i flott naturområde og boligområde, strålingsfare.

Wenche Myhre (Billingstad, 2023-03-28)

#60

Den blir til stor irritasjon og sjenerende for lokal miljøet.
La Billingstad være i fred!!!
Cheryl Lynn Rubin

Cheryl Rubin (Billingstad, 2023-03-28)

#61

Resulterer i uakseptabel sjenanse for naboer og andre som oppholder seg i nærområdet. Nytteverdien av 5G sammenlignet med 4G (som funker mer enn bra nok for alle praktiske formål for stort sett alle) kan ikke forsvare denne utbyggingen.

Hugo Hammu (Børum, 2023-03-28)

#66

Jeg ikke vil ha en slik mast i nærområde for boliger, skole og barnehage.

Helle Tangen (Slependen, 2023-03-28)

#71

Det påvirker nærmiljøet negativt i stor grad

Tone Tuxen (Slependen, 2023-03-28)

#75

Jeg selv blir så plaget og får så mye smerter i kroppen (mest i ørene og nerver av trådløs mikrobølgestråling at livet har blitt svært begrenset. Jeg kjenner smerter øyeblikkelig i fri sikt fra mobilmaster og kan ikke lenger oppholde meg slike steder. (om jeg gjør det vil jeg ha smerter i lang tid etter). Jeg synes det er grusomt å tenke på at andre kan bli rammet som meg. Og ja jeg var utsatt for mye stråling før kroppens tålegrense ble nådd. (smertene jeg får er av en slik grad at vanlig smertestillende ikke hjelper. Eneste som hjelper er å ha det helt kablet og unngå så mye som mulig å utsette meg for trådløs mikrobølgestråling.
Det er som myndighetene ikke vet at RF EMF ble klassifisert som mulig kreftfremkallende i 2011 av IARC. Føre Var Prinsippet er totalt ignorert og Grunnloven paragraf 112 som sier:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Men min og andres rett til et miljø som sikrer helsen blir fullstendig ignorert. Det er faktisk helt grusomt å ha det slik. Elektrohypersensitivitet (EHS) er heller ingen diagnose så leger vet svært lite eller ingenting. Flere rundt om i verden inkl. Norge har folk valgt å ta sitt eget liv.

Det er ett overgrep overfor befolkningen at myndighetene ikke tar hensyn når det finnes enormt med forskning som viser alvorlige skader . Som denne oversiktlige nettsiden her:
emf-health.info

Tove Jensen (Sætre, 2023-03-28)

#81

Bor i Dragonlia og tenker at arbeidet med byggingen av masten, og etter at masten evt er satt opp vil påvirke nærmiljøet i negativ retning.

Tamara Ivanis (Billingstad, 2023-03-28)

#82

5G gir større feltstyrke enn 4G og både 4G og 5G er helsefarlig i hht forskning.

Jostein Eliassen (Rognan, 2023-03-28)

#84

Jeg selv er stråleflyktning og kjenner altfor godt til de helsemessige plagene dette kan og vil medføre og gjør det lille jeg kan for å informere og stoppe den stadig økende stråletåka.....

Siv Monica Felicia Slettås (KVITESEID, 2023-03-28)

#85

Det vil medføre forringelse av eiendommer i bakkant av masten, bl.a tapt utsikt. Hvorfor plassere en slik mast rett foran et boligområde, når den heller bør settes opp bak eller ved siden av? I tillegg bør det stilles spørsmål om behovet for denne masten, da firma som driver med utbygging av 5g nettet sier de bruker eksisterende master. Dekningen i området er allerede god nok som den er.

Jørgen Asdøl (Slependen, 2023-03-28)

#86

mobilmasten passer ikke i området.

Anne Karlsen (Billingstad, 2023-03-28)

#87

Jeg signerer fordi jeg og mange andre kjenner på kroppen at strålingen som norske myndigheter hevder er trygg, gir oss helseplager. Mange har allerede måttet flytte fra hjemmene sine på grunn av stråling som gjør dem syke. Mange ellers arbeidsføre mennesker har havnet på uførestønad på grunn av det samme.

Hold mobilmaster unna boligområder, barnehager og skoler og der folk oppholder seg over tid!
- ref. også saken med Eide ungdomsskole (Hustadvika kommune), der 20 prosent av lærerne ved skolen har fått legeattester på svimmelhet, øresus, hodepine og andre helseplager etter at det ble satt opp en basestasjon med mobilantenner på skoletaket (også dette fra ICE).

Therese Engh (Enebakk, 2023-03-28)

#89

5g er helseskadelig stråling som opprinnelig er millitært,brukes også til overvåkning som i diktaturstater!

Ingrid Hjertvik (Aukra, 2023-03-28)

#90

Jeg signerer fordi vi ikke vet langstidsvirkning med 5G stråling. Vil det skade våre barn, dyr, insekter? Alt trenger ikke gå så innmari fort. På tide å begrense seg, ikke bare rase på og ødelegge naturen.

Margrete Helle (Sætre, 2023-03-28)

#99

5G er farlig for alt som lever.

Judith Hazes (Molde, 2023-03-28)

#100

Ingen som veit konsekvensene av denne strålingen enten det gjelder helse til mennesker eller dyr. De gjemmer seg bak at DSA sier det er innafor grensene, veit vi at de grensene er trygge sjøl om statlig organ sier dette. Mye som kan kjøpes og betales for

Tormod Lien (Innlandet, 2023-03-28)

#104

Jeg er selv overfølsom mot elektrisk vekselstrøm, elektromagnetisme og mobilstråling og blitt syk av dette. Jeg ønsker ikke utbygning av 5G nettet og er helt imot å sette slike master i nærheten av sorbare mennesker som ikke kan forsvare seg. Nei til 5G master og høye målverdier som er tillatt i Norge i forhold til EU krav.

Antje Rother (Hurdal, 2023-03-28)

#106

Helseskadene på menneskene MÅ tas hensyn til - der bør føre til at planene skrinlegges, noe som ikke vil utgjøre en viktig forskjell for menneskeheten.

Lars Kogstad (Oslo, 2023-03-28)

#111

Dette er helseskadelig for naboer og barn i barnehager og på skolen. Se FOlkets Stråleverns kildesamling for mer info: folkets-stralevern.no/lenker/

Sissel Halmøy (Hvalstad, 2023-03-28)

#115

Veldig mye forskning viser at 5G-antenner avgir skadelige mengder med mikrobølgestråling som kan føre til blant annet alzheimer og kreft.Dagens grense er basert på utdatert informasjon. Kjenner flere som blir akutt syke av dette. Ingen 5G-antenner burde noensinne settes opp noe sted!

Jeanette Moa (Vestby, 2023-03-28)

#120

Jeg vet at mikrobølgestråling er skadelig. Har selv opplevet det.

Marie Haug (RØyken, 2023-03-28)

#123

5G er skadelig for mennesker, planter og dyr.

Eldri Dahlen Tellebon (Trondheim, 2023-03-28)

#130

5G

Fredrik Nibe (Sauda, 2023-03-29)

#132

Stråling fra mobilmaster er helseskadelig og bør ikke befinne seg i boligstrøk / i nærheten av barn/barnehager/barneskoler o.l

Elisabeth Østgaard (Trondheim, 2023-03-29)

#133

Nå må politikere og alle andre begynne å følge med på forskning og helsa til folk verden over! Vi trenger ikke bedre nett, vi trenger bedre helse!!!!!

Gro Melleby (Heggedal, 2023-03-29)

#134

Det gir mer og farlig stråling!!! Det ødelegger naturen og er til stor sjenanse for boligeiere!!

Lill-Kristin Thomsgård (Spikkestad, 2023-03-29)

#138

Plasseringen er i umiddelbar nærhet til barneskole, og midt i beiteområde for kyr!

Cathrine Thomsen (Billingstad+, 2023-03-29)

#139

Jeg er en av di som blir syke av høgfrekvent stråling. Det er alt for mye rund om. 5G er bare helt grusomt å bli eksponert for.

Eirin Valla (BJERKA, 2023-03-29)

#140

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker en stygg og inngripende mast i nærmiljøet!!!

Siri Kristoffersen (Billingstad, 2023-03-29)

#141

Vi ønsker ikke en mobilmast nær den tette bebyggelsen som er i Åstadbakken, Dragonhøyden og Furusetlia, det ikke gjort noen godt kvalifiserte undersøkelser på hva stråling fra et 5G nett har på personer, og denne masten vil da ligge nær hvor både barn, voksne og buskap oppholder seg. I tillegg er denne masten planlagt i et kulturlandskap, noe som ikke er heldig i et område som man ønsker å bevare i den tilstand det er.

Arne Hartvigsen (Slependen, 2023-03-29)

#142

Jeg signerer fordi jeg som en med omfattende helsekompetanse og research ser hvilken helseskade på cellenivå denne strålingen medfører. Dette må legges i kabler som løser problemet.

Brit Evensen (Oslo, 2023-03-29)

#143

Folk må ha medbestemmelsesrett i sitt nabolag. Helse, helse, helse.

Åse Voreland (Kr. Sand, 2023-03-29)

#144

Mobil-type radiostråling gjør mange mennesker syke. Oppvarming er ikke eneste effekt slik dagens regelverk baserer seg på. #0 minutters periode er altfor kort til å simulere langtidsbelastning. Erfaringer har vist at folk blir mer plaget av 5G enn 4G.

Jørgen Holst (Lierskogn, 2023-03-29)

#145

Vet hvor syk man kan bli, vet hvor syke barn, dyr og planter kan bli.

Unni Eggen (Tiller, 2023-03-29)

#150

Fordi jeg opplever det som risikabelt med strålingsfaren. En mobilmast hører ikke hjemme i et bomiljø med barneskole og barnehage i umiddelbar nærhet.

Lillebille Agner Strand (Billingstad , 2023-03-29)

#154

Jeg er imot 5G generelt. Det er tydelig vist at menneskekroppen skades av stråling - og vi har mer enn nok belastninger allerede - vi trenger spesielt å skjerme barn og barnebarn.

Unni Pedersen (Son, 2023-03-29)

#164

Nei til 5G i boligfelt og blant barn og unge, i Frankrike fjerner man slike installasjoner i skoler og barnehager p.g.a. føre var prinsippet. Norge har en av Verdens høyeste tillate stråleverdier. Nå må plagene til de strålingsutsatte bli tatt på alvor, og profitt må vike for hensynet til våres alles helse!

Tom Roger Andersen (Odnes, 2023-03-30)

#165

Dette er et STORT NEI!!!! En slik mast vil medføre strålefare som vil gi betydelig helsefare, være til stor sjenanse for hele området og forringe verdien på boligene i et veletablert boligfelt. Den meldte plasseringen av masten som er satt til 44 mtr til nærmeste hus utgjør betydelig strålefare og er nærmest som å plassere masten i stua til folk. Dette må stoppes!

Merethe Rotvold (Slependen, 2023-03-30)

#167

Jeg ikke tror stråling med 5G signaler er bra for noen, og veldig dårlig for noen færre. Vi trenger ikke dette!

Heidi Wenger (TÅrnÅsen, 2023-03-30)

#168

At slike master bør bygges langt unna bolig, jf. Også «Monstermastene» mellom Hamang og Oslo.

Tom Erik Søreide (Haslum, 2023-03-30)

#170

Ønsker ikke at min familie og mitt nærmiljø skal utsettes for ødeleggelse og mulige direkte helsemessige senskader. Det må være mulig å plassere en slik mast lengere unna et tett bebygd strøk og naturreservat.

Verónica Obregon-Whittle (Billingstad, 2023-03-30)

#171

her bør man følge føre var prinsippet. Dette blir nært barn og unge i oppvekst.

Rita Sund Kornberg (Bodø, 2023-03-30)

#175

DET ER PÅVIST OMFATTENDE HELSESKADER VED EXPONERING AV STRÅLING FRÅ BASESTASJONER OG ANNEN TRÅDLØS TEKNOLOGI

Arnstein Skotnes (storebø, 2023-03-30)

#181

Mobilstråling er helseskadelig. Noen reagerer mer på det, andre reagerer mindre. Langvarig, høy eksponering øker sjansen for å utvikle elsensitivitet. Å plassere master nær boliger gjør nettopp dette - utsetter folk for høy, langvarig eksponering. Ikke ok. Å bygge mobilmaster nær barnehager og skoler vitner om en kynisk bedrift.

Peder Sverdrup (Oslo, 2023-03-30)

#184

Det vil forringer nærmiljøet.

Gunnar Gilså (Billingstad , 2023-03-31)

#188

Slike master hører ikke hjemme midt i boligområder.

Synnøve Dehli Østerud (Kolbotn, 2023-04-03)

#189

Jeg gir min støtte til protest mot oppsett av slike mobilmaster med 5G og andre mobilantenner, som bidrar til at strålingen øker i våre omgivelser. All trådløs teknologi som medfører elektromagnetisk stråling samt mikrobølger har lenge vært varslet å være helseskadelig, spesielt for barn og unge - noe som INGEN burde overse! Dette bør politikere, som gir sin støtte til teleselskapene, gjøre noe med. I stedet velger de å være tause om de bekymringsmeldinger som er kommet. Trist! I 2015 publiserte en rekke forskere innen feltet elektromagnetiske felt og helse en appell «EMF scientist appeal» adressert til WHO der de ber om at føre var tiltak blir iverksatt, særlig med tanke på gravide, barn og unge (søk på The International EMF Scientist Appeal) Dessverre har ikke dette ført til noen tiltak av betydning. Ei heller 5G Space Appeal, som snart har 304 000 underskrifter fra 216 nationer, og som burde fått mange flere til å stille spørsmål ved den enorme utrulling av 5G, for at våre byer og hjem skal bli "smarte". Slike appeller burde medført mye større oppmerksomhet enn hva vi ser i dag. En årsak til dette ikke skjer kan være at ingen medier i Norge skriver om det, og ingen politiker vil ta debatten. Trist! Allerede i 2011 klassifisert World Health Organisation (WHO) sin avdeling International Agency for Research on Cancer (IARC) radiofrekvente elektromagnetiske felt (RF-EMF) som klasse 2B, mulig kreftfremkallende. Flere forskere har uttalt at de mener klassifiseringen bør høynes til klasse 1, kreftfremkallende, på linje med tobakk og asbest!

Grete Søgård (Tønsberg, 2023-04-05)

#190

Nok mobildekning i området. Trenger ikke operatør nr.3 med 5g dekning i nærheten. Mast altfor nærme bebeggelse. Sett den oppå åstadryggen på et jorde i fjellsiden hvis det absolutt må opp med en mast

Øyvind Nygård Kvalheim (Billingstad, 2023-04-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...