Bevar teatervitenskap!

Kommentarer

#3

En av nordens viktigaste institutioner. Den har betytt otroligt mycket. Utan den ingen Baktruppen, BIT, IETM, 3T.

Danjel Andersson (Stockholm , 2023-03-18)

#4

Å ha et levende akademisk fagmiljø knyttet til kunstfagene er helt avgjørende, både for å forstå kunsten selv og se dens rolle i samfunnet, men også for å sette kunsten og kunsthistorien i et historisk og samfunnsmessig perspektiv. Teatervitenskap i Bergen er helt nødvendig for å opprettholde diskursen om scenekunst som kunstform.

Hege Sande (Oslo, 2023-03-18)

#10

Vi er mange som er dypt sjokkert og frustrert over at forslag om en så omfattende avgjørelse som å legge ned 2 av 3 stillinger på Teatervitenskap sendes ut med så kort tidsfrist som det nå er gjort. Det er i praksis 5 virkedager til å mobilisere fagfeltet, dette umuliggjør et oppgjør i presse, innsamling av faglig innhold, eller dialog mot styret. Prosessen blir rett og slett udemokratisk og uakademisk.

Teatervitenskap ved UiB er en premissleverandør av teaterfaglig kompetanse, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det finnes ikke et tilsvarende studietilbud i Norge, det er langt fra dramapedagogikk og anvendt teater til Teatervitenskap. Etter nedleggelsen av faget ved UiO ble det vedtatt at Bergen skulle ta nasjonalt ansvar for faget. Etter dette kjempet vi en iherdig kamp i 2017- og vant. UiB må fortsette å være et breddeuniversitet.

Ingvild Bjørnson (Bergen, 2023-03-18)

#15

Teatervitenskap er et viktig bindeledd for alle som driver med teater. Det være seg dramaturgi, manus, regi, scenografi, lys, kostymedesign, lyd/musikk og skuespilleryrket. Teori og praksis er like viktig for utøvende teatermennesker. Uten teatervitenskap vil vi miste dette krysningspunktet.

Gard Frostad Knudstad (Bergen, 2023-03-18)

#19

en uvurderlig inkubator for kunnskap om og utøvelse av norsk scenekunst må bestå!

Morten Traavik (BERGEN, 2023-03-18)

#20

Min jobb som frilansskuespiller med base i Bergen, er avhengig av et sterkt og aktivt teatermiljø i Bergen. Vi trenger gode anmeldere, teatersjefer, dramaturger, teatervitere, produsenter, lærere - teatervitere, for å opprettholde den aktive teaterbyen vi er.

Lina Taule Fjørtoft (Bergen, 2023-03-18)

#23

Jeg signerer for å bevare teatervitenskap ved Universitetet i Bergen fordi teatervitenskap dreier seg om en av de aller eldste kunstformene i verden og er viktig for å forstå oss selv og mennesker fra en annen kultur.

Margrethe Heid (Bergen, 2023-03-18)

#33

Jeg signerer fordi konsekvensene av å fjerne to av tre stillinger ved Teatervitenskap setter et helt fagfelt i fare.

Karoline Skuseth (Bergen, 2023-03-18)

#34

Jeg signerer (i tillegg til begrunnelsen i oppropet) fordi humanistiske fag er en bærebjelke i dannelsen av mennesket i en opplyst verden. Ta vare på teatervitenskap!

anne ølstad (oslo, 2023-03-18)

#35

Jeg signerer, fordi dette er et emne det er viktig å bevare. Viktigheten av det for fremtidige generasjoner, og å bevare læren om et tema og en kultur av denne betydning er særs viktig. Det vil være et stort tap dersom teatervitenskapen forsvinner!!

Erlend Kibsgård (Bergen, 2023-03-18)

#42

Estetisk kompetanse trengs i skolen og i samfunnet.

Fredrik Johansen Bjørk (Trondheim , 2023-03-18)

#49

Vi trenger Teatervitenskap i Bergen for å skjønne hva vi driver med.

Rune Salomonsen (Bergen , 2023-03-18)

#55

Jeg er opprørt over hvordan markedet inntar universitetet! Bevar teatervitenskapen!!

Elisabet Topp (Oslo, 2023-03-18)

#58

Det vil være en katastrofe om faget legges ned!

Jørgen Knudsen (Oslo, 2023-03-18)

#60

Vi må hegne om vårt teaterfaglige miljø.

Nils C Hamsund Boberg (Tr.heim, 2023-03-18)

#64

Teatervitenskap er et viktig kulturstudie, og en nedskalering eller fjerning av dette vil betydelig svekke kultur-Norge, og vil være en skam på kulturarven. Teatervitenskap er like viktig som alle andre studier

Ingveig Larsson (Bergen , 2023-03-18)

#67

Det er en viktig kulturarv som vi må ta vare på og det å utdanne folk i teatervitenskap må til for å ivare ta det 👍

Reidun Flatøy (Kristiansund , 2023-03-18)

#78

Teatervitenskap er en viktig grunnstein i å bygge kompetanse og kunstforståelse i hele kulturfeltet vårt!

Martin Karelius Østensen (Oslo, 2023-03-18)

#81

Vi trenger å øke den teaterfaglige kompetansen, ikke krympe den!

Sofie Røger (Oslo, 2023-03-18)

#83

Ja til kultur!

Brage Mellesdal (Vaksdal, 2023-03-18)

#86

Det er viktig å bevare dette spesialfeltet innenfor kunst og kultur.

Janneke Flem (Bergen, 2023-03-18)

#87

Jeg mener Teatervitenskap er en nødvendig del av scenekunstfeltet.

Lillan Strand (Nøtterøy , 2023-03-18)

#89

Jeg har selv gått i Bergen og ville ikke vært i den posisjonen jeg er i dag hadde det ikke vært for det fremragende studiet de tilbyr.

Thorleif Linhave Bamle (Hamar, 2023-03-18)

#90

I en by som satser på teater, senest med Sentralbadet Scenekunsthus, er det absurd at lukke ned teatervitenskap.

Susanne Christensen (Bergen, 2023-03-18)

#93

Eg signerer fordi vi kan ikkje miste teatervitenskap! Det er viktig for kulturlivet i Bergen og Norge, det er viktig for at vi ikkje skal glemme norsk teater histore! Og det er det eneste studie på Uin eg har noe interesse i, og det eneste studiet i Norge som gir meg akkurat dette!

Maria Dahl (Bergen, 2023-03-18)

#96

Teatervitenskap er en uerstattelig del av den norske teaterkulturen og forslaget om å kutte den er helt uakseptabel!

Márita Fossum (Bergen, 2023-03-18)

#97

Jeg synes faget er viktig og en ressurs for universitetene.

Vidar Isaksen (Bergen, 2023-03-18)

#98

Fordi kunnskap i kunstneriske uttrykksformer er viktig. Kunsten speiler samfunnet vårt og med mindre vi vil bli et samfunn som ikke ønsker å vite noe om oss selv er det viktig at vi fortsetter å investere i denne kunnskapen.

Damir Avdagic (Oslo, 2023-03-18)

#99

Uenig

Kristine Oma (Bergen, 2023-03-18)

#105

Utdannet Teaterskaper fra Kingston University 2018. BA HONS. Verden trenger teateret mer enn noen sinne.

Helge Alexander Forland (Bergen, 2023-03-18)

#110

Teatervitenskap i Bergen var viktige grunnsteiner for meg. Bevar teatervitenskap!

Julie ibenfeldt Lindvik (Oslo, 2023-03-18)

#118

Teater er viktig

Martin Bergsjø Østby (Bergen, 2023-03-18)

#123

Tapet av teatervitenskap vil ha fatale konsekvenser!Teatervitenskap som fagfelt er en viktig del av forskning på kultur og samfunn. Faget har en særegen stilling i krysningsfeltet mellom teaterteori, historie, kunst, kultur, estetisk forståelse og samfunnsutvikling. Derfor er det en viktig ressurs, som nå er på vei til å falle bort, da Universitetet i Bergen er eneste som underviser i klassisk-teatervitenskap i Norge.

Norge har en utrolig rik teaterhistorie, som markerte Norge som en kulturell spydspiss i Europeisk setting. Teaterhistorien vår har vært viktig i norsk nasjonaldanning, og i etableringen av en norsk kulturarv. UiB er eneste universitet som aktivt forsker på og ivaretar denne historien - som nå står i fare for å blekne vekk, sammen med all dets rikdom.

Sander Schipper (Bergen, 2023-03-18)

#128

Teatervitenskap er viktig for samfunnet.

Ingeborg Zackariassen (Hisings Backa, 2023-03-18)

#133

Fagmiljøet rundt teatervitenskap i Bergen er unikt i Norge! Bevar Teatervitenskap på UiB!!

Stein Ove Øygardslia (Bergen, 2023-03-18)

#142

Eg signerer fordi dette kan ikkje vere anna enn starten på nedlegging av dette fagfeltet ved UiB. Kvifor skal Vestlandet ribbes for meir og meir på fleire fagfelt der sluttresultatet vert ei sentralisering til Oslo? Eit aktivt og levende teatermiljø på Vestlandet krev også utdanning her.

Eiliv Sverre Hånes (FØrde, 2023-03-18)

#145

Å bygge ned et så viktig kompetansemiljø i Norges nest største by er uklokt. Grunnet satsning på scenekunst gjennom 60 år har den norske stat lagt grunnlaget for at norsk teater befinner seg i toppsjiktet i verden. Norske scenekunst er et økosystem av kompetanse og tar du vekk en brikke som er essensiell i å begripe og formidle kunsthistorien og valgene dom ble tatt setter man perspektivforståelsen i fare. Forsvinner denne forsvinner evnen til nyskapning. Og forsvinner evnen til nyskapning blir teater en statisk museumsøvelsenav repetisjon. Overordnet kompetanse sikrer teatret mot den stille død og tilbakegang.

Morten Joachim (Haugeusnd, 2023-03-18)

#146

Teatervetenskapen i Bergen har alltid varit en mycket viktig samarbetspartner för oss vid teatervetenskapen på Stockholms universitet. De ligger i forskningsfrontlinjen och är högt erkända både i Norden och globalt.

Rikard Hoogland (Stockholm, 2023-03-18)

#148

Jeg har selv studert teatervitenskap ved uib og elsket det. Kultur norge trenger teatervitere som er med på å fortsette å bygge teaterkulturen.

Ingrid Blix (Bergen, 2023-03-18)

#150

Faget har avgjørende verdi for hele det norske scenekunstmiljøet!

Magnus Sparsaas (Arendal, 2023-03-18)

#153

Ikkje nedbemanning her!

Oddbjørg Løkling (Stord, 2023-03-18)

#163

Jeg ønsker flere teatervitere i fremtiden

Malin Kleppe (Bergen , 2023-03-18)

#168

Jeg syns det er viktig at studiet består, for å ta vare på norsk kulturarv.

Annette Schipper (Gjerdrum, 2023-03-18)

#171

Eg signerer fordi Noreg treng teatervitskap. Vi treng at nokon passar på Ibsen-tradisjonen (som er langt meir enn bøker). Vi treng fagleg refleksjon og utvikling i akademia og i det offentlege. Ikkje minst treng scenekunst-Noreg folka sine! Teatervitskap er eit vitalt, samfunnsnyttig fag som ligg tett på det utøvande feltet. Bevar teatervitskap!

Ragnhild Gjefsen (Råholt, 2023-03-18)

#172

Teatervitenskapen er viktig for norsk teater og kompetansen i feltet.

Even Torgan (Oslo, 2023-03-18)

#174

Dette kompetansemiljøet og ledende fagfeltet er en stor styrke for Teater i Bergen, Norge og verden utenfor.

Robin Garen Aaberg (Bergen, 2023-03-18)

#188

Fordi jeg er tidligere student, og fordi kunnskap om iscenesettelse er avgjørende i et samfunn hvor alt er iscenesatt i større eller mindre grad.

Tom Rasmussen (Bergen, 2023-03-18)

#191

Teatervitenskap må bestå!

Lene H Rønningen (Trondheim, 2023-03-18)

#195

Vi trenger mer teatervitenskap!

Lise Hovik (Trondheim, 2023-03-18)

#199

Fordi Teatervetarar frå Bergen har vore og er uvurderlege for feltet vi jobbar i innanlands og utanlands.
Og fordi kunstfaga og fleire fag innanfor humaniora generelt er trua. Utan disse arenaene vil vi miste viktige rom for å tenkje bortanfor det vi alt veit og det som er produktivt i augeblinken.

Guro Hustad Stugu (Trondheim, 2023-03-18)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...