Vi ber energimyndighetene om å forkaste Norsk Havvinds prosjekt Skaga, som er planlagt langs Vestfold-kysten

Kommentarer

#2

Jeg signerer fordi vindkraft ikke er grønn og utslippsfri energi.

Merethe Holden (Sandefjord, 2023-03-12)

#8

Vi trenger ikke vindkraft lands norskekysten. Hverken på land eller vann.

Robert Fjellhaug (Bergen, 2023-03-12)

#13

Dette er forurensende industri midt i matfatet vårt "havet"

Knut Schüller (Stathelle, 2023-03-12)

#14

Et stort nei til vindturbiner langs Vestfoldkysten!

Ida Kristiansen (Tjøme, 2023-03-12)

#16

Landet trenger regulerbar strøm som også er tilgjengelig når det ikke blåser.

Svein Vikhals (Fredrikstad , 2023-03-12)

#17

Det er ingen kunnskap om skaden dette vil gjøre for dyrelivet både i og over sjøen.

Harald Moe (Trondheim, 2023-03-12)

#18

Jeg signerer fordi dette er feilslått satsning for å nå det grønne skiftet. For lite energi i forhold til ødeleggelser av natur og areal.

John Schrøder (Sandefjord, 2023-03-12)

#20

Vindkraft er en skitten industri og hører ingen sted hjemme i norsk natur. Ingen andre steder heller .

Helge Johansen (Tjøme, 2023-03-12)

#21

Jeg i mot vindturbiner generelt da de ødelegger natur- og dyreliv.

Camilla Hellern (Tønsberg, 2023-03-12)

#22

Støtter oppropet

Terje Akselsen (Sandefjord , 2023-03-12)

#25

Burde være unødvendig. Finnes ingen ting nyttig bare ødeleggelse

Maiken Karlsen (Hafrsfjord, 2023-03-12)

#26

Vår framtid er avhengig av at vi tar vare på naturen.

Irene Antonsen (SANDEFJORD, 2023-03-12)

#29

Vindkraftanlegg både til havs og på land er naturødeleggende, på ingen måte bærekraftig. Det er rett og slett industri og det er ikke miljøvennlige da vindkraft bidrar til fragmentering av arealer og truer biomangfoldet.

Marianne Haugen (Sofiemyr , 2023-03-12)

#31

Fordi dette ødelegger for dyreliv og natur!
Vannkraft eller andre miljøvennlige løsninger er deg som MÅ til som ikke skader liv eller natur

Ana Lucia Werner Holm (Oslo, 2023-03-12)

#35

Dette er en meget dårlig i de for nature

Dag Bremnes (Kongsberg, 2023-03-12)

#39

Vindturbiner ødelegger urørt natur. Det er noe som absolutt ikke hører hjemme i Norges kyst og fjell.

Alf Skogsfjord (Moelv, 2023-03-12)

#44

Naturen må ikke utsettes for så store inngrep!

Vi må bruke tid til å finne mindre ødeleggende kraftutbygging og bruke solcelle anlegg på alle bygg før vi ødelegger mer natur.

Barbro Skålvik (Siljan, 2023-03-12)

#49

Vindkraft er kun økonomisk melkeku for grådige investorer.

Per Anders Olsen (Skallestad, 2023-03-12)

#58

Jeg er redd for fugleliv i området. Dette ligger jo midt i fugleflugtsleden.

Tom Rosenblad (Husøysund, 2023-03-12)

#60

Vanviddet må stoppes

Oddgeir Ranvik (Larvik, 2023-03-12)

#61

Vindkraft er ødeleggende for natur og dyreliv. Det er heller ikke stabilt og er avhengig av andre kilder for å sikre leveranse. I tillegg er det ikke økonomisk bærekraftig og etableres kun pga subsidier. På toppen av dette kommer tvilsomme utenlandske firma på eiersiden!

Arnt Kåre Rolland (Tysvær, 2023-03-12)

#62

Vindkraft er ødeleggende, meningsløs og ulønnsom for samfunnet.

Reidar Hagen (Nittedal, 2023-03-12)

#66

Vindmøller vil få store ødeleggende konsekvenser for natur/ fugler og miljø

Heidi Olsen (Skien, 2023-03-12)

#69

Galskapen foregår i lukkede rom.
Det er både et energi-, men også et miljøfiendtlig blindspor.

Karlsen Dolores Karina (Oslo, 2023-03-12)

#70

……..

Glenn Dragnes (Tønsberg, 2023-03-12)

#71

Vindindustri er feilslått politikk. Den er lite effektiv i forhold til inngrepa i naturen, ulempene for mennesker og dyr, ressurs forbruk mm. Og korleis kan nokon vere villig til å satse vårt viktigaste matfat havet, for den usikre, ustabile og forureinande vindindustrien ?!

Bjørnhild Josefsen Nykrem (Stranda, 2023-03-12)

#72

Vindturbiner i et særlig sårbart område vil medføre uopprettelige skader på naturen

Ole kristian Andersen (Nøtterøy, 2023-03-12)

#73

Er veeldig i mot å bygge ut en perle av kysten vår med fullstendig unødvendig vindturbiner som genererer en skyhøy strømpris og forurenser matfatet vårt

Eivind Toni Olafsen (Hof, 2023-03-12)

#74

Havvind er en natur- og miljøkatastrofe og må stoppes for enhver pris!

Martin Nygaard (Oslo, 2023-03-12)

#80

Dette er ikke bærekraftig. Nei til subsidiering av selskaper som ikke betaler skatt. Dette er designet for å produserer høye tilbudsprisen på nordpool for å dra opp verdien på vannkraft som balansekraft. Det tapper samfunnet for resurser.

Elisabet Barth (Sandefjord, 2023-03-12)

#83

Naturen må være viktigst...
Her har det rett og slett litt gitt for lite info om hva som skjer og hvordan naturen tas på alvor..

Tine Raisbæk (Kodal, 2023-03-12)

#84

Det er galskap.
Det er like mye industriutvikling og kapitalisme som er drivkraften bK det grønne skiftet. Energi og kraft er et nasjonalt gode og er folkets eiendom. Derfor må vi ut av EØS og ASER. Slik kan vi sikre at vi har nok kraft.

Trine Gunnberg (Sandefjord, 2023-03-12)

#85

Det vil skape stor ødeleggelse ved kysten vår. Både visuelt og for fugleliv, forurensning m.m.

Karin Christensen (Larvik, 2023-03-12)

#87

Denne utbygginga må stansast!

Erling Flem (Jevnaker, 2023-03-12)

#89

Oppgrader dagens vannkraftverk, få Norge ut av det europeiske energisamarbeidet.
Krafta tilhører det Norske folk.

Viggo Jergel (Holmestrand, 2023-03-12)

#90

Det må være mulig å finne andre muligheter å få til energi enn å ødlegge natur og fauna for fiske og fugletrekk. Ikke pent syn fra kysten vår med alle de monstermastene😡

Tor Andersen (Sandefjord, 2023-03-12)

#91

Vindkraft er miljøkriminalitet.

Bjørn Krey (Tønsberg , 2023-03-12)

#92

Vindmøller raserer norsk natur og forurenser

Rune Liland (Kvelde, 2023-03-12)

#95

Ikke ønsker vindmøller langs kysten av en perle.

Monica Ulberget (Flateby, 2023-03-12)

#97

Vindturbiner sprer mikroplast og mange andre giftige stoffer i havet som er skadelig for alt liv

Svein Hildenes (Kodal, 2023-03-12)

#98

Jeg er imot all vindkraft

Grethe Karin Madsen (Lillestrøm, 2023-03-12)

#101

Dette er ulønnsomt, miljøskadelig, stygt og fører til store kostnader ingen vil ta når statlige subsidier ikke gis til disse byttingene som da vil sende regningen til skattebetalerne. Turbinene er ubrukelige.

Ingun Rosten Larsen (Sandefjord, 2023-03-12)

#102

Det er en SKAM å i det hele tatt foreslå utbygging i et så sårbart område. Saksgangen i Fylkeskommunens vedtak om å si ja til konsekvensutredning står til stryk.

Bjørg Larsen (Skien, 2023-03-12)

#104

Vi må ta vare på vårt bologiske mangfold

Amund-Ragnar Bjerkeseth (Sandnes, 2023-03-12)

#107

Det vil være en tragedie å ødelegge Vestfolskysten ved å bombardere kyststripa med et teppe av vindturbiner. Men verst av alt - trekkfugler vil bli massakrert på sin nord/syd-reise.

Jon Anders Næss (Tønsberg, 2023-03-12)

#112

Vindmøller ødelegger natur, de forurenser og er en fare for dyrelivet, samt en fare for folkehelsen.

Inga Huseby Karlsen (Sande i Vestfold , 2023-03-12)

#113

Ikke ødelegg den fantastiske naturskjønne skjærgården med de svært skjemmende vindmøllene. Vi skal berge naturen og miljøet, ikke ødelegge slik vindmøllene gjør. Vindmøllene kan ikke gjenbrukes når de blir ødelagte og de inneholder olje og annet som vil skade naturen og miljøet. Atomkraft er mye mer miljø- og naturvennlig.

Thor Åge Christiansen (Nedenes, 2023-03-12)

#114

Dette må stoppes snarest mulig.

hans sørgaard (FLATANGER, 2023-03-12)

#115

Det e heilt sjukt!

Sigri Breivold (Bruvoll, 2023-03-12)

#118

Vil heller verne natur, sjø og dyreliv enn vindmøller.

Steinar Henden (Larvik, 2023-03-12)

#119

Ikke ødelegg matfatet våres!

Ellinor Fields (Nyborg , 2023-03-12)

#120

Jeg er imot vindkraft

Jan Thomas Låhne (3145, 2023-03-12)

#121

Er imot dette for sårbart område

Asgeir Rønning (Langesund, 2023-03-12)

#122

Havvind er ikke regulerbar kraft. Skader livet i havet med forurensning og infralyd. Fare for trekkfugler. Trenger subsidier og gir minimalt med arbeidsplasser under drift. Visuell forurensning. Teknologi som ikke er fremtidsrettet.

Anne Berit Thorstensen Bergo (Oslo, 2023-03-12)

#123

Det ødelegger naturen, er ikke et grønt skifte.

Inger Andreassen (Larvik, 2023-03-12)

#124

⚠️vindkraft er IKKE grønn og utslippsfri energi, det er SVINDEL & KRIMINALITET‼️

Siv Johannessen (skien, 2023-03-12)

#125

Dette kraftverket vil være en katastrofe for fugletrekket.

Finn Hauge (Sandefjord, 2023-03-12)

#126

Jeg signerer dette oppropet fordi dette tiltaket vil få store alvorlige konsekvenser for naturmiljøet i Skagerrak og ikke minst nasjonalparkene som totalt teller 5 stk fra Bohuslän i øst, med Natura, Kosterhavet, Hvaler, Færder og Raet i syd.
En slik havvindpark vil medføre betydelig infrastøy og interferens fra kabler, samt utslipp til grunn, herunder miljøforurensning fra smøre-, gir- og hydraulikkolje.
Dette medfører også en betydelig risiko for skipsulykker når man sperrer av et så stort seilingsområde, særlig i et havområde som av Sjøfartsdirektoratet er klassifisert som «Special causes area/dangerous waves» pga av ekstremt kraftig vind, store bølger og strømsjø.

Faktum er at havvind:
Ikke er lønnsomt.
Ikke er miljøvennlig.
Ikke er bærekraftig.
Ikke er fremtidsrettet.
Ikke er forutsigbart mht produksjonstid.
Ikke er konkurransdyktig.
Ikke er vedlikeholdbart.
Ikke er solid nok.
Ikke er testet i storskala.
Ikke gir forutsigbare og konkurransedyktige strømpriser

Og at det er betydelig:
Risiko for skade på nasjonalparkene.
Risiko for utslipp til sjø.
Risiko for trekkfugler.
Risiko for sjøfugl.
Risiko for livet i havet.
Risiko for skipstrafikk.
Risiko for havari ved storm og naturkatastrofer
Risiko for støy/ infrastøy.
Risiko for interferens.
Risiko for skader ved påkjørsel eller bevist påført skade, herunder terror og krigshandlinger.

Dette er ikke bare en katastrofe for alle som bor, besøker, seiler eller oppholder seg i de aktuelle kystområdene, men også betydelig risiko for naturmiljøet i hele Skagerrak, Nordsjøen og Kattegat.

Thorstensen Stein (Oslo, 2023-03-12)

#127

Dette er kriminell Aktivitet

Bjørn Ivar Simonsen (Skien , 2023-03-12)

#128

Jeg signerer fordi det er galskap å rasere naturen på denne måten. Det medfører mye forurensning og forstyrrelser av livet I havet. Vil heller ikke ha bråket fra rotoren i nærheten. Helt sykt hele greia.

Bente Keiser Lydersen (Larvik , 2023-03-12)

#130

Galskap. Miljøødeleggelser som dette er ikke grønt. Ja til små modulære atomkraftverk!

Ingrid Bønes (Oslo, 2023-03-12)

#132

Vindkraft ødelegger naturen. Tenker også på oljelekkasjer fra turbinene og farlige stoffer som de avgir, bl.a. bisfenol A som er hormonforstyrrende stoff. Galskap å sette opp vindturbiner midt i matfatet vårt og midt i fugletrekk.

Kari Lunde (Porsgrunn, 2023-03-12)

#136

Vindkraften er hovedsakelig et sugerør til vannkraften vår. Her forsvinner gevinsten fra over halvparten av overskytende vannkraftresurser ut av landet da 60% av vindresursene våre er på utenlandske hender. Vannkraften vår er garantist for dårlig og uforutsigbar vindkraft som representerer et uoppnåelig kraft potensiale som er nødt til å basere seg på vannkraft subsidier.
Vi er offer for kapitalkrefter og kynisk kortsiktig utnyttelse av vår natur og velstand.
Er regjeringen aktivt med på denne internasjonale raseringen eller er vi bare så naive?
Det må gå ann å gjøre god forretning og støtte det grønne skiftet uten å plyndre det norske folket og rasere urørt natur.

Harald Bjerke (Heggedal, 2023-03-12)

#138

Det er galskap å slippe så mye microplast og annen forurensing i havet. Den vestlige verden er på feil kurs

Haldor Skår (6037, 2023-03-12)

#141

Vindkraft er galskap, og tuftet på en fiktiv "klimakrise"- Vi blir lurt!! Dette er en del av Reset 2030. En konstruksjon med opphav fra World Economic Forum, Klaus Schwab mfl. Viktigst av alt: VI HAR INGEN KLIMAKRISE. MENNESKESKAPT C02 ER HARMLØS I DEN STORE SAMMENHENG!

Bjørn Authen (Stabekk, 2023-03-12)

#143

Dette er galskap! Løsningen er atomkraftverk.

Steinar Gundersen (Tjøme, 2023-03-12)

#145

Midt i skipsleia vår. Midt i matfatet vårt. Mesteparten av fugletrekkene inn til Sør-Norge ligger her. Turbinene vil sees over hele Vestfold. Dette er vårt rekreasjonsområde. Og forurensning fra turbinblader og hydrolikkolje fra disse er for høyt. Dette er ikke grønn omstilling, og vi vil se ødelagt natur som en konsekvens av dette. Disse planene må skrotes.

Unn Andersen (Sandefjord, 2023-03-12)

#146

Signerer fordi jeg er imot vindkraft pga de enorme negative konsekvensene.

Anita Gundersen (Porsgrunn, 2023-03-12)

#147

Signerer fordi jeg er imot denne galskapen, er imot vindturbiner på lands og til havs

Bente Mysen (Tønsberg, 2023-03-12)

#149

Vindturbiner fører bare til mer forurensing og er ikke bra for miljøet hverken i hav eller på land!

Ingolf Aarseth (Eidsvåg i Romsdal, 2023-03-12)

#150

P.g.a.fuglene og livet i havet.

Solveig Rosenblad (Husøysund, 2023-03-12)

#151

Er i mot bygging av vindkraft anlegg til havs og på land, dette har kun negative effekter på natur og miljø samt negativ påvirkning på livskvaliteten til folk berørt av desse anlegga. Norge har som nasjon overskudd av kraft pt og framtidige behov støttast av oppgradering av eksisterande vasskraft og muligheter innen ny atomkraft teknologi.

Lars Reidar Heggøy (Sunde, 2023-03-12)

#153

Vi trenger ikke disse miljøfiendtlige vindturbinene.

Erik Austenå (Rasta, 2023-03-12)

#155

Vil ikke ødelegge norsk natur med noe vi ikke trenger.

Aslak B Jonassen (Skien, 2023-03-12)

#156

Vindkraft må kunne kalles et svart skifte. Naturverdier
ofres for «fremskritt» dvs mer av alt. Vindkraft er ustabil. Og gir mange tildels ukjente skader i miiljøet, med erosjon av glassfiber og evnt oljesøl fra styresystemen,, som bruke hydraulikk oljer. Hva med resirkulering etter endt tjeneste? Virkningen på livet i havet er vil ikke kartlagt godt nok. Til sist ødelegge
r vindindustrien fullstendig naturopplevelser med roterende vinger på dagtid og meget sjenerende beacon lys på kveld og natt.

Knut Mørk (Leirsund, 2023-03-12)

#157

Motstander av turbiner utenfor Vestfoldkysten

Hans-Jørgen Hedels (Tønsberg, 2023-03-12)

#158

Tar for mye plass i forhold til hva det gir.

Håvard Iselvmo (Porsgrunn , 2023-03-12)

#160

Jeg signerer fordi vindkraft på sjøen vil forgifte fisken og andre havdyr.

Ruth Lise Kjelløkken (Tynset, 2023-03-12)

#161

Det vil bli en ytterligere belastning på Oslofjorden, som den ikke vil tåle.

Kari Anne Sølvernes (Oslo, 2023-03-12)

#163

Jeg er i mot vindkraft på land og til vanns da det ødelegger vår dyrebare natur og dyreliv. Det grønne skiftet er slettes ikke grønt. Vi har nok kraft såfremt man ikke bygger kraftkrevende batteri- og kryptofabrikker, samt elektrifiserer oljeplattformene.

Cathrin Kristensen (Rognan, 2023-03-12)

#165

Jeg er fullstendig i mot noe så meningsløst og på alle måter naturødeleggende som vindindustrien og alle dens negative fasetter.

Randi Skaret (Sandefjord , 2023-03-13)

#166

Fuglene, flaggermus og insekter blir i stor utstrekning skadelidende ved vindkraft. Alt liv i havet i mils omkrets vil påvirkes negativt, alt levende vil få i seg mer plast, mikroplast og gift/olje. Alle innbyggere som bor i nærheten vil få forringet sin livskvalitet. Dette kan ikke godtas. Vigdis Brattås Hagen

Vigdis Brattås Hagen (Nøtterøy, 2023-03-13)

#169

Vindkraft er miljøkriminalitet satt i system!
Slitasjebelegget (Coatingen) på turbinvinger skaller beviselig av i møte med Norsk natur. Avskallingen består en stor del av Epoksyplast og resin som igjen består av en stor andel Bisfenol (BPA)/Polyuretan (PUR). Vi vet nå at dette finnes i kilovis av i turbinvinger, før de slites av og havner i naturen – og så videre i drikkevannet og matkjeden vår.
BPA/PUR medfører hormonforstyrrelser hos oss mennesker og ødelegger forplantningsevnen til folk, dyr og fisk – dvs i matfatet vårt!

Vidar Svendsen (Bønes, 2023-03-13)

#170

Det er ingenting grønt ved å sette opp disse. De skaper ustabil kraftforsyning, de sprer en masse mikroplast, de ødelegger fugl og fiskeliv. Inngripen på havbunnen ødelegger økosystemer, og de er til sjenanse for Gud og hvermannsen.

Petter Furustad (Stathelle , 2023-03-13)

#171

Fordi dette svineriet av vindturbiner vil vi IKKE ha… 😡🤬😡. Hverken på land eller på sjøen😡
De sim påstår at turbiner er « grønt og miljøvennlig»tar FULLSTENDIG feil… Det er KUN ødeleggende og vandalisering av land og sjø‼️‼️‼️

Ellen Hegg (Revetal, 2023-03-13)

#172

Jeg vil ikke være med på raseringen av naturområder.

Anders Christensen (Kjose, 2023-03-13)

#175

Havvind er miljøsvineri og bidrar ikke ril billigere strøm

Martin Vangstuen (Stavern, 2023-03-13)

#176

Det blir feil og ødelegge natur for å redde klimaet

Øyvind Strand (Hof, 2023-03-13)

#177

Er sterkt i mot rasering av norsk natur.

Arnstein Andersen (Engavågen, 2023-03-13)

#181

Jeg er motstander av vindkraft pga dyreliv

Tone Skjolden (Sandefjord, 2023-03-13)

#184

Jeg signerer fordi løsningen på klima krisen er IKKE å ødelegge mer natur. Vi vil IKKE ha vindkraft i naturen.

Cindy Bente Andersen (Revetal, 2023-03-13)

#185

Nei til vindkraft av mange grunnar

Seth Gunnbjørg Sethk (Kjerstad, 2023-03-13)

#186

Vindkraft er en miljøfiendtlig blindvei.

Jan Jansen (Jaren , 2023-03-13)

#191

Vindturbiner er forurensende og skadelige for naturen og mennesker. Med sine varierende og upålitelige produksjon av strøm bidrar de til økte kostnader for strømnettet og vil dessuten ikke påvirke klimaet i noen målbar grad.

Knut Søraas (Hosle, 2023-03-13)

#194

Her er noen av grunnene til at jeg er sterkt imot vindkraftutbygging:

1. Vi trenger ikke vindkrafta. Norge har nok kraft, og ved en oppgradering av eksiterende vannkraftverk ville vindkraftutbygginga blitt unødvendig. Vi kan modernisere våre vannkraftverk med et utbytte på 20 til 30 TWh i ny produksjon i følge NTNU.
2. I mange land bygges vindkrafta ned, bl a i Tyskland og på New Zealand, og det er store protester i disse landene som vår presse ikke omtaler. Tyskland tillater ikke turbiner på fjell og høydedrag.
3. Vindkraftlandet Danmark går nå vekk fra vindkraft på land. Innen 2030 skal ca halvparten av turbinene fjernes, og den videre satsingen skal skje til havs.
4. Vindturbinene er avhengige av vind for å levere kraft. I gjennomsnitt er værforholdene slik at turbinene produserer kun 25% av kapasiteten.
5. Det sies at «vindparken» (vindpark: et romantisk begrep skapt av de kyniske forkjemperne) på Frøya egentlig skulle bygges i Tyskland, men at Stadkraftwek Munchen ble nektet å bygge flere turbiner der.
6. Det skjer irreversible naturinngrep med store sprengninger i terrenget. Det er ikke mulig å reparere skadene på naturen. Ifølge Miljødirektoratet har andelen av uberørt villmarksnatur de siste hundre årene sunket fra 50 til 11 prosent.
7. Naturvernforbundet og Den Norske Turistforening anslår at de allerede bygde og vedtatt planlagte vindkraftanleggene fram mot 2030 vil beslaglegge rundt 2 000 kvadratkilometer – et område på størrelse med Vestfold.
8. I tillegg kommer tilhørende anleggsveier tilsvarende strekningen Nordkapp/Lindesnes tur-retur. Bare på det ene, snart ferdigstilte, vindkraftanlegget på Kvitfjellet på yttersida av Kvaløya utenfor Tromsø er det bygget og sprengt i fjellet flere år. Resultatet er 47 bisart store vindturbiner som skyter opp fra toppunktene, med fire og ei halv mil bred, brøytbar vei mellom dem.
9. Det bygges motorveier i fjellheimen. Hver turbin krever 800 meter anleggsvei og ei tomt på størrelse med en halv fotballbane. Utbyggerne tillates å bygge 5 meter bred vei, men turer fram med mye bredere anleggsvei, noen steder opp til 15 meter bred.
10. Utbygginga ødelegger artsmangfoldet. Vitenskapen hevder at insekt- og biedød er en av vår tids største trusler. Alarmer går, men i Norge blir de neddysset.
11. Insekter, beitedyr og fugler blir rammet. Hubroen er truet. Smølalirypa likeså. Den er utryddet på Smøla, og finnes nå kun på Frøya. Trekkfugler klaskes i hjel i hopetall i møte med de høye turbinbladene. Rotorbladene kan spinne i en fart av 290 km i timen. I Tyskland drepes 1200 tonn insekter hvert år.
12. Reinsdyrtrekk og deres beiteområder blir hardt rammet. Dyrene skyr områder med vindturbiner når de skal beite og kalve.
13. I et vindkraftfelt i Wien, Østerrike ble det registrert 411 døde fugler i løpet av en natt. Rundt samme by ble det oppdaget "hemmelige" ryddepatruljer for å plukke opp døde fugler før daggry.
14. I Spania regner en med at 6 - 18 millioner fugler dør årlig pga vindturbinene. Det utgjør 300 – 1000 fugl pr turbin.
15. De største vindturbinene er opp til 250 meter høye og kan sees fra minst 50 kilometers avstand.
16. På vinteren blir store områder rundt turbinene livsfarlig for mennesker og dyr, pga fare for iskast. Iskast kan ha en radius på 3-400 m. Man treffes bare en gang av en isklump på 25-30 kg. Mennesker kan nektes adgang, det er verre med dyrene.
17. Enorme mengder mikroplast vil havne i områdene rundt turbinene som følge av at turbinbladene skaller av pga slitasje. Dette er en like stor trussel til havs som til lands. Tommy Nygård fra Bremanger/Flora er en av dem som har regnet på dette. Han kom til at bare de 54 turbinene på Guleslettene vil kunne spre 720 tonn mikroplast i naturen i løpet av 25 års levetid. Om bare 10 prosent av dette havner i nedslagsfeltet til Sagavannet, som er Florøs drikkevannskilde, vil befolkningen få 72 tonn mikroplast i drikkevannet sitt i løpet av perioden.
18. Fra tid til annen tar turbinene fyr, og miljøfarlig olje renner ut og ødelegger grunnvann, drikkevannskilder og natur. En turbin i Bjugn tok fyr sommeren 2019, noe som knapt ble nevnt i pressen.
19. Hver enkelt turbin trenger i gjennomsnitt 475 tonn stål, 36 tonn kobber, 2,6 tonn bly, 1,3 tonn aluminium, 400 kg nikkel, 400 kilo neodym og 80 kilo dysprosium.
20. En enkelt turbin er typisk fundamentert i en såle av 400-900 tonn med armert betong som kan gå 20 meter ned i underlaget, og flatene mellom turbinene er naturligvis en del av et ødelagt og oppstykket område.
21. Turbinene som er bygget på Frøya sies å inneholde 1500 liter hydraulikkolje og 1000 liter girolje. Til sammen 2 500 liter giftig olje. Hvis innholdet renner ut i naturen vil det forgifte vannet og vannkvaliteten på drikkevann og grunnvann for all ettertid.
22. Hver av monsterturbinene produserer opp mot 110 dB infrastøy, som berører naboene og medfører helseplager.
23. Eiendommene rundt vindturbinene har falt i verdi og eierne får ikke solgt boligene. Ingen vil bosette seg nær turbinområder.
24. Turbinene har kort levetid, i gjennomsnitt 10 - 12 år, og myndighetene har pr. dato ingen plan med avfallet.
25. Konsesjonene er til salgs på det åpne marked. I løpet av turbinenes levetid går noen av eierne konkurs og ingen kan rydde opp etter de katastrofale naturinngrepene.
26. I USA har de innført tvungen stopp av vindturbinene når trekkfugler passerer.
27. Turistnasjonen Norge vil lide. Hvem vil besøke og besiktige ødelagt natur?
28. Vindturbiner til havs vil ha negativ innvirkning på fiskens vandring, og skyggekast fra de gigantiske rotorbladene vil forsterke dette ytterligere.
29. Regningen for dette betales av strømkundene i form av høyere kraftpriser og nettleie, mens kommunene avspises med lovnader om arbeidsplasser og noen kroner i eiendomsskatt. Utbyggingen kan bare skje fordi myndighetene subsidierer og begunstiger vindkraften så mye at bedre og billigere alternativer som enøk og oppgradering av eldre vannkraftverk er blitt mindre lønnsomt.
30. Utbyggerne er fritatt fra å betale naturskatt, mens vannkraften betaler gjennomsnittlig 40 prosent. Dernest har de avskrivningsregler på fem år i stedet for 25 som ville ha vært det normale for å avspeile levetiden på anleggene. I tillegg subsidieres de kraftig gjennom grønne sertifikater og får gratis tilgang til et nyetablert strømnett.
31. I forurensningsloven gjelder prinsippet om at forurenserne skal betale for miljø -og naturødeleggelsene de forårsaker. I vindkraftsektoren gjelder det omvendte prinsipp. Utbyggerne får betalt for å ødelegge norsk natur. Ikke rart at utenlandske energigiganter i økende tempo kaster seg på denne boomen som vil vare helt til ordningen med grønne sertifikater skal opphøre.
32. Jens Stoltenberg, NATO-leder og tidligere statsminister i Norge, skriver i selvbiografien sin at han kjempet hardt imot innføringen av de grønne sertifikatene som har ført til den massive vindkraftutbyggingen. “Hvordan kunne SV være for noe som tapper fellesskapet for milliarder, ødelegger urørt natur og tar livet av massevis av havørn og truede ugler?” undret han allerede i 2006, men han fikk ingen gode svar.
33. Dette er en miks av kriminalitet, salg av norsk suverenitet, tidens største ran av verdier, ran av ressurser

Ernst Wiggo Sandbakk (Trondheim, 2023-03-13)

#199

Vindkraft er ikke løsningen, hverken på land eller til havs.

Peter Høeg (Drammen, 2023-03-13)

#200

Dette er miljøkriminalitet, og idioti på høyt plan

Trond Ellefsen (Gjeving, 2023-03-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...