Kunst-og kulturarbeider oppropet, La Fjella Leve - Baajh vaeride årrodh!

Kommentarer

#2

Høyesterettsfommen må gjelde også i praksis!

Liv Nome (Nordre Frogn, 2023-02-27)

#7

Jeg ønsker å bidra til vern av urfolks rettigheter og menneskerettigheter.

Tonje Bøe Birkeland (Bergen , 2023-02-27)

#9

Staten må etterleve en rettskraftig dom! Støtte til aktivistene!

Liv Brissach (Oslo, 2023-02-27)

#11

Vindturbiner ødelegger naturen og dyrelivet. Og staten og OED må følge sine egne lover og respekterer folkeretten og Høyesterettsdommen.

Gry Espenes (Oslo, 2023-02-27)

#16

For beiterett, urfolks rett, menneskerettar og rettsstaten. Samt for å bremse iveren etter å legge under oss meir natur.

Torkil Sandsund (Dale I Sunnfjord, 2023-02-27)

#17

Det er rett

Magnus Lysbakken (Oslo, 2023-02-27)

#26

Full støtte til samene i Fosen! Regjeringa må følge høyesteretts dom straks!

Pål Asle Pettersen (Stavanger, 2023-02-27)

#27

Urfolks rettigheter er ikke valgfrie!

Marianne Grøtte (Oslo, 2023-02-27)

#32

Jeg signerer for å støtte krav om at høyesteretts dom etterfølges i Fosen.

Nina Grieg (Bergen , 2023-02-27)

#36

dette er viktig for reindrifta på Fosen og andre steder og for Norge som helhet

Anne-Grethe Bientie (Snåsa, 2023-02-27)

#49

Jeg mener at samenes rettigheter må respekteres og at vindturbiner er destruktivt for natur, miljø, økologi, samfunn etc

Oddgeir Haugen (Ålesund , 2023-02-27)

#52

Høyesterettsdommen skal etterfølges, ikke konsekvensutredes!

Anne Fladmoe (Oslo, 2023-02-27)

#55

Staten må slutte å undertrykke samene, og Fosen-vindmøllene er en grov handling bygd på kolonialismens tradisjoner. Turbinparken må rives og området bli gjenoppretta for den opprinnelige reindriften.

Vebjørg Hagene Thoe (Stamsund, 2023-02-28)

#60

Jeg støtter samenes rett til beiteområder. Riv vindmøllene nå! Respekter Høyesteretts avgjørelse!

Elin Husebø (Oslo, 2023-02-28)

#69

kunst er et politisk verktøy og folk må holde de som leder landet vårt ansvarlige.

Amber Ablett (Bergen , 2023-02-28)

#70

Jeg signerer som regionleder på vegne av Norske Kunsthåndverkere i Oslo (NKO).

Tonje Plur (Oslo, 2023-02-28)

#71

Det er på tide å ta folks rettigheter på alvor. Særlig de som i mange hundre år har blitt undertrykket på det groveste.

Tormod Fuglestad (Oslo, 2023-02-28)

#91

Loven er brutt, vern om det samiske folk og naturen.

Iris Kalafati (Trondheim, 2023-02-28)

#92

Vi krever at den norske staten og OED respekterer folkeretten og Høyesterettsdommen. Den sørsamiske reindrifta som er rammet av inngrepene er krystallklar på at vindturbinene må ned. Regjeringen kan ikke konsekvensutrede seg ut av pågående menneskerettighetsbrudd. Det er hårreisende at OED fortsatt lar anleggene produsere strøm og tjene inn penger for utbygger, over 500 dager etter dommen.Rettsstaten bygger på at dens avgjørelser etterfølges. Dette påpekte myndighetene da Altasaken ble avgjort i Høyesterett for over 40 år siden. Samene fikk da beskjed om at en fellende dom i Høyesterett måtte respekteres, og føyde seg etter det. Da Jovsset Ánte Sara tapte sin sak i Høyesterett og ville anke til FNs menneskerettskommisjon ble det ettertrykkelig påpekt fra Stortinget at ingen rett var over Høyesterett.

Jørgen Knudsen (Oslo, 2023-02-28)

#103

Jeg støtter samenes rettigheter og mener at staten må følge sine egne lover.

Jannecke Christiansen (Lillehammer, 2023-02-28)

#104

Jeg signerer, fordi de kjemper for vår felles fremtid.

Ekaterina Sharova (Oslo , 2023-02-28)

#110

Turbinene må ned. Dette er en sak som vil skape presedens. Ikke bare samenes rettigheter er i fare. Det gjelder naturen og demokratiet, også.

Elin Østlund (Rena, 2023-02-28)

#120

Jeg støtter dette oppropet.

Helene Førde (Bergen, 2023-02-28)

#125

Støtter oppropet.

Lars Ove Toft (Bergen, 2023-02-28)

#128

Jeg mener det er nok nå - vi må verne naturen vår - vi må stoppe overkjøringa av urfolks interesser og vi må stå opp for at den norske stat ikke lukker øynene for dette.

Silja Skoglund (Tromsø, 2023-02-28)

#140

Pbains@live.com

Priya Bains (Oslo, 2023-02-28)

#152

Jeg støtter urfolket og naturen, og anerkjenner og fordømmer de grove lovbruddene som begås mot disse av den norske stat.

Kristine Utne Stiberg (Oslo, 2023-02-28)

#153

Č S V

Øystein Oldervoll (Tromsø, 2023-02-28)

#155

Den norske staten - oss - MÅ respektere folkerett og høyesterettsdom - ellers hvor er vi på veg??

Tone Gellein (Fluberg, 2023-02-28)

#161

Jeg er imot vindkraft og støtter urfolks rett til kulturutøvelse uten turbiner

Hanne Nilsen (Karlsøy, 2023-02-28)

#165

Jeg signerer fordi jeg er i mot at staten skal fortsette krenkelsen mot vårt samiske folk. Nok er nok!

Ajay Sureshkumar (Skien, 2023-02-28)

#167

Samene må få ha sitt levebrød

Ann-Karin Ann- Karin Skavhaug (Leknes, 2023-02-28)

#169

Regjeringen gir faen i en høyesterettsdom.

Vidar Webjørnsen (Oslo, 2023-02-28)

#170

Jeg støtter aksjonen med hele mitt hode og hjerte.

Faith Gabrielle Guss (Oslo, 2023-02-28)

#176

Jeg er enig

Lisa Lie (Oslo, 2023-02-28)

#177

Jeg støtter samenes rett til beiteområdene og rett til å å utøve sin kultur, i tilegg til at denne saken omfatter en generell folkerett om bevaring av naturen. Ikke forsøple naturen med vindmøller, som også er til skade for dyreliv og befolkningens tilgjengelighet til uberørt natur.

Eva Skotnes Vikjord (Bodø, 2023-02-28)

#178

Håndteringen av denne saken fra OED/statens side er direkte skammelig. Vi kan ikke la naturmangfoldet og reindrifta være syndebukker i fortellingen om energikrisen og det grønne skiftet.

Silje Gaupseth (Oslo, 2023-02-28)

#184

Jeg signerer fordi vi sammen krever at Regjeringen følger menneskerettighetsbruddene de har begått mot samene og fjerner vindturbiner på samisk reinbeitelqmd.

Katarina Lisa (Nesodden , 2023-02-28)

#191

Reindrifra skal ikke fortrenges av vindkraft som er en av våre desidert dårligste måte å fange energi på.

Ingeborg Eliassen (Nesoddtangen, 2023-02-28)

#196

Dette er et pågående menneskerettighetsbrudd.

Sara Kristin (Seter, 2023-02-28)

#197

… fordi det er naturstridig å ikke se, at slike inngrep/overgrep er naturstridige … Øyeblikksproblem løses - med evigvarende, ødeleggende inngrep.

Tone Lileng (Nesodden, 2023-02-28)

#200

Overtramp mot samene må stoppe nå

Cecilie Mosli (Oslo, 2023-02-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...