Nei til MONSTERMASTER - Ja til jordkabel

Kommentarer

#2

Vil ha sykkelsti

Suzanna SuzSy Freeman-fanuelsen (rennesøy, 2023-02-23)

#3

Jeg er for å ha kabler i bakken og kombiner store prosjekter med å lage sykkelsti💪

Ståle Ingvartsen (Rennesøy, 2023-02-23)

#10

Er mye bedre å få det i jordkabel. Og ønsker gang og sykkelsti samtidig.

Ingvild Høie (Rennesøy, 2023-02-23)

#11

Luftstrekk i 2023 er bak mål. I bakken ligger infrastrukturen mye sikrere. Er selvfølgelig enig i at en kabelgrøft bør utføres parallelt med et fortau.

For en 5-6 års tid siden, ble det gravt ned ny høyspent over heia til Østhusvik, sannsynligvis mtp. Green Mountain. Da burde de også nyttet anledningen til å bygge gang og sykkelvei, som mange snakket om da. Får håpe det finnes politike med fornuft, som holder økonomene i Lyse i ørene...

Einar Hefre Johnsen (Rennesøy , 2023-02-23)

#12

Vil ha jodkabel og sykkelsti

Magnar Høie (Rennesøy , 2023-02-23)

#14

Jeg signerer fordi jeg har ikke lyst til at naturen/landskapet her på Rennesøy skal ødelegges av store strømmaster. Legg ny kabel i jorden samtidig som en får på plass sykkelsti.

Samuelsen Sigve (Rennesøy, 2023-02-23)

#16

bærekraftige løsning. Me e nå tross alt i 2023,monster master hører ikke hjemme på dei grønne øyane

Ronny Østhus (Rennesøy, 2023-02-23)

#17

Et vakkert naturområde og et landemerke som vil bli ødelagt for alltid.
Vi har da penger nok til å legge kabler under vann slik at vi kan beholde den vakre norske naturen vi alle elsker!

Laila veronika Jonassen (Mosterøy, 2023-02-23)

#20

Jeg har signert på høringen og mener at det er på tide at naturen og de neste generasjonene går foran pengene. Vi har ikke råd til å miste mer natur. Den er livsgrunnlaget vårt - ikke det vi tyner ut av den.

Kari Helle-Olsen (Stavanger, 2023-02-23)

#21

Jeg er enig i argumentene, og stiller meg bak forslagene i dette oppropet.

Stian Berge (Stavanger, 2023-02-23)

#23

Ja til uberørt natur og det beste for alt levende !

Vibeke Hanasand (RennesØy, 2023-02-23)

#33

Mastene vil være ødeleggende for naturen på de grønne øyene

Ruth Elisabeth Nesheim (Rennesøy, 2023-02-24)

#36

Monstermaster ødelegger den fine naturen vår her på øyane.

Pia Hausken (RennesØy, 2023-02-24)

#39

Jeg er enig i oppropet.

Knut Kringen (Rennesøy, 2023-02-24)

#40

Jeg signerer dette oppropet fordi vi må bevare den flotte naturen på de grønne øyene. Monstermaster passer ikke inn. Når det finnes alternativer for å bevare utsikt og naturen, synes jeg det er fornuftig å gjøre det.

Mathias Pedersen (Stavanger, 2023-02-24)

#42

Å kombinere jordkabel med gang og sykkelvei er beste løsning, ikke minst med tanke på at kabel til Hansand industri område også må gå den veien

Thomas Austbø (Rennesøy, 2023-02-24)

#43

Dette er det eneste forsvarlige alternativet!

Helene Birkeland (Stavanger, 2023-02-24)

#47

Jeg bor her og er ikke interessert i at naturen skal ødelegges slik det er foreslått. Ja til jordkabel!

Odd Inge Halvorsen (Rennesøy , 2023-02-25)

#48

vakre Rennesøy fortjener og ta vare på naturen enn og ødelegge med Store master

Andreas Fedog østhus (Flekkefjord , 2023-02-25)

#49

Legg jordkabel, mer bærekraftig

Elsa Kaltvedt (Stavanger, 2023-02-25)

#59

Jeg signerer fordi jeg er i mot utbygging av høye monstermaster.

Jørn Fuglestad (Vestre Åmøy, 2023-02-25)

#61

Jeg er i mot mastene og vil ha kabel i bakken.

Tommy Johnsen (Hafrsfjord, 2023-02-25)

#65

Få straumkablane i bakken

David Lilleheim (Rennesøy , 2023-02-25)

#67

Jeg bor i og bruker området til gåturer .

Gro merete Ringsø (RennesØy, 2023-02-25)

#73

Jeg signerer fordi strømkabler på bakken er negativt for naturlandskapet og folks fysiske og psikyske helse

Trygve Veggeland (Bru, 2023-02-26)

#80

Jeg er imot master, og for jordkabel.

Erik F. Nyhaard (Rennesøy, 2023-02-26)

#82

Jeg vil bevare naturen på dei grønne øyene.

Grete Gudmestad (Rennesøy , 2023-02-26)

#86

Det er en skam å ødelegge flott natur med slike master

Paal Kloster (Tau, 2023-02-26)

#87

Trygg feedsel langs FV519 fra Eltervåg til rundkjøringen ved innkjørsel Finnfast.

Anders Skjørvestad Kloster (RennesØy, 2023-02-26)

#89

Kolasalt skjemmende og forstyrrende i naturen

Halvard Emil Rosnes (Austre Åmøy, 2023-02-26)

#91

Jeg bor på Mosterøy og mener det blir helt feil og masse jord går tapt unødvendig

Nanna Olsen Heim (Mosterøy , 2023-02-27)

#92

Strøm master generelt har jeg vært imot i alle år.
Legging av jordkabler er absolutt en flott måte å spare naturen synlig inngrep.

Raymond Andersen (Oslo , 2023-02-27)

#93

Jeg er enig at dette er det aller beste forslaget for å få mer strøm ut til øyene og inn i Ryfylke. Både med tanke på folkehelse, livskvalitet, dyreliv, sikkerhet for bøndene våre, og sikkerhet for de som ferdes langs Hanasandveien.

Monica Hanasand (Rennesøy , 2023-02-27)

#94

Slike master hører ikke hjemme i det planlagte område.

Bjørn Arild Eidsmo (Stavanger, 2023-02-27)

#95

Det er rett i forhold til naturen

helge salte (rennesøy, 2023-02-27)

#100

Fordi jeg er enig i oppropet

Torhild Wikene (Stavanger, 2023-02-27)

#108

Jeg signerer fordi jeg er sterkt i mot disse mastene i det spesielle kulturlandskapet på Rennesøy. Husk at hele sør-vest siden av Rennesøy fra Hodne til Sørbø er med i Utvalgte Kulturlandskap i Norge. Disse mastene kommer bare 1-2 km fra dette området.

Eimund Garpestad (Rennesøy, 2023-02-28)

#110

Legg kabelen i bakken!

Tor Magne Berg (Rennesøy, 2023-03-03)

#113

Det vil føre til en rasering av landskapet, skade fuglelivet, svekket beredskap, støy og stråling

Lene Helle-Olsen (Rennesøy, 2023-03-06)

#116

Jeg vil ikke ha mastene i nærheten.

Elin Hodnefjell (Stavanger , 2023-03-13)

#117

Kabel må legges i jord. Ellers blir naturen ødelagt.

juliane Kummer (Rennesøy , 2023-03-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...