Nei til opprettelse av ROP-boliger på Sveberg!

Kommentarer

#4

Jeg ønsker et trygt lokalmiljø og skolevei for mine barn.

Stine Lindgjerdet (Sveberg, 2023-02-16)

#10

Dette er et uegnet sted for ROP-boliger.

Stine Lill Blindheim (Malvik, 2023-02-16)

#12

Viktig opprop.

Anne Lise Aasbak (NORGE , 2023-02-16)

#13

Vil ikke ha Rop bolig og rusmisbrukere midt i nabolaget der mine barn leker.

John Wilmann (Hommelvik, 2023-02-16)

#14

ROP-boliger rett ved en barnehage og en barneskole er galskap. Sveberg er ikke en egnet plass!

Håvard Johannessen (Hommelvik, 2023-02-16)

#16

Å etablere ROP boliger 20meter fra barnehage og 50 meter fra skole må være mest idiotisk ting jeg har hsmørt om siste 10 år!

Krzysztof Maciejewski (Hommelvik, 2023-02-16)

#17

Dette er fullstendig ødeleggende for barnehage, skole, nærmiljø og næringsvirksomhet. Plasseringen kunne knapt bli verre!

Kristine Richstad (Hommelvik, 2023-02-16)

#19

Synes det ikke er egnet å bygge ROP boliger på Sveberg, hverken for beboere som ikke har noe tilbud om buss der oppe ifht fritid eller helsetjenester. Og heller ikke da det er planlagt midt i ett bhg/skoleområdet,og hallo..Sveberg består av barnefamilier!!Hva i alle dager tenker Malvik kommune på?? Kun profitt? Ikke innbyggernes beste iallefall..Tjener vel nok på eiendomskatt vel?

Linda Kesanen (Saksvik, 2023-02-16)

#21

Jeg er mot at ROP boliger etableres rett ved siden av skole/barnehage! Det skal være trygt for våre barn!

Anna Vandbakk (Malvik, 2023-02-16)

#22

Er imot at det skal etableres rett ved siden av skolen og barnehage. det skal være trygt området for våre barn å ferdes.

Anders Vikan (Malvik, 2023-02-16)

#28

Sveberg skal fortsatt føles som en trygg plass for mine barn

Jon Overland (Hommelvik, 2023-02-16)

#29

Jeg ønsker et trygt miljø der sønnen min leker og går på skole. Det må finnes bedre plasser for Rop-boliger i kommunen, enn midt mellom barnefamilier, barneskole og barnehager.

Elise Hauge (Malvik, 2023-02-16)

#30

Sveberg er ikke rette plassen for ROP boliger, og i hvert fall ikke i nærheten av skole/ barnehage eller boligstrøk. Dette vil bare føre til at folk vil flytte fra Sveberg. Man kan bare se på Jarleveien i Trondheim som et eksempel. Det har vært mye tyveri i butikk og i boder hos folk rundt.
Jarleveien ble åpnet i 2017. I slutten av september i 2019 meldte Sorgenfri at politiet hadde 794 loggførte oppdrag til Jarleveien 10.

La Sveberg være en trygg plass for barn å vokse opp i.

Partheepan Baskaran (Hommelvik, 2023-02-16)

#35

Ønsker ikke ROP-boliger på Sveberg.

Inger Kamilla Eikås (Hommelvik , 2023-02-16)

#36

Sveberg er ikke en egnet plass for Rop boliger. Plassering rett ved barnehage og barneskole gjør meg bekymret for konsekvensene for barna våre.

Marius Vangen (Hommelvik, 2023-02-16)

#38

Kommunen må finne en egnet plass til dette formålet, ROP-boliger har ingenting å gjøre på Sveberg

Hilde Rabben (Malvik, 2023-02-16)

#46

Kan ikke ha mentale-usikkre folk som slit med rus, boende og farte rundt rætt ved en barneskole og barnehage, d e ved skoleveien t mange barn; ikke trygt!

Kristoffer Johnsen (Sveberg, 2023-02-16)

#47

Sveberg er ikke aktuelt for ROP-boliger.
Bare familier, barn, en rema1000 og en kafé i området er ikke det mest passende nabolaget til ROP-pasienter.

Sara Martín (Hommelvik, 2023-02-16)

#51

Mener at Sveberg ikke er riktig plass å
etablere ROP boliger.

Maria Strauman (Hommelvik, 2023-02-16)

#53

Meget uegnet plassering for ROP boliger!!

Kristina Mathisen (Hommelvik, 2023-02-16)

#54

Dette er en meget uegnet lokasjon.

Maiken Lindgjerdet (Sveberg, 2023-02-16)

#59

Sveberg er ikke et egnet sted for ROP boliger, verken for de som skal bo i boligene eller for tryggheten til alle barnefamiliene som bor i området. Sveberg har for dårlig tilbud på off.transport noe som vil påvirke hverdagen til ROP beboerne negativt. De fleste her i området bruker egen bil for å kunne benytte off. tjenester på rådhuset som feks. bibliotek, NAV, legekontor, tannlege/tog/ og butikker i kommunen. Små kafeer eller andre sosiale treffpunkt/ aktiviteter finnes knapt på Sveberg pr i dag unntatt aktiviteter for barn og unge.

Kari Anne Fossheim (Sveberg, 2023-02-17)

#62

ROP boliger kan kommunen plassere på andre steder en nært barnehage, skole samt et område hvor det er mange barn bosatt.

Kristian Hansen (Hommelvik, 2023-02-17)

#67

Ønsker at mine barn skal kunne gå trygt til sine venner og ikke minst skolen uten å føle seg utrygge. Å plassere ROP-boliger hjelper heller ikke til med integrering av de som trenger det i dette området. Barna er vår framtid og vi trenger ikke ødelegge mer for våre barn enn det samfunnets press på barna gjør allerede. La oss forsøke å ha noe som er trygt og kjent rundt disse barna som skal vokse opp å være landets framtid. Ikke gjøre de usikre og redde allerede fra barnehagealder.

Linn Hansen (Malvik+, 2023-02-17)

#69

Dette virker som en lite gjennomtenk plan - for brukere og fir beboere på Sveberg.

Laila Rønning (Hommelvik, 2023-02-17)

#70

Rop-boliger ikke kan ligge i umiddelbar nærhet til barneskole og barnehage.

Marianne Ilstad (7563 Malvik , 2023-02-17)

#71

Jeg vil ikke ha ROP-boliger i nærmiljøet på Sveberg.

Anette Hungnes (Hommelvik , 2023-02-17)

#83

Jeg ikke ønsker ROP-boliger på Sveberg

Marius Mathisen (Hommelvik, 2023-02-17)

#84

Sveberg ikke er egnet plass for ROP boliger

Viktor Larsen (Hommelvik, 2023-02-17)

#88

ROP boliger på Sveberg, er ingen god løsning. Hverken for de som skal bo der, eller for oss som bor på Sveberg. Det er dårlig kommunikasjon fra Sveberg til andre sentrumsnære steder, særdeles lite aktivitet og handlemuligheter og service- for beboerne. Dette vil bli krevende for beboere og ansatte, og skape store utfordringer for miljø og trygghet på Sveberg.

Randi Grøntvedt (Hommelvik, 2023-02-17)

#95

Jeg mener kriteriene som er fastsatt for lokasjon av ROP-boliger ikke er oppfylte ved plassering på tiltenkt sted på Sveberg. Det er ikke et fungerende offentlig transportnett og det er heller ikke noe fritidstilbud el.likn. til brukerne på Sveberg. Lokalisering av evt ROP-boliger vil innebære ytterligere fjerning av friarealer som er viktige for befolkningen her, og særlig for barnehagebarna. Anser at en lokalisering av ROP-boliger rett ovenfor barnehage og skole å være svært lite gjennomtenkt. Viser videre til rapport fra SINTEF som tydelig underbygger at Sveberg ikke er rett lokasjon for etablering av ROP-boliger.

Karen Bårje (Hommelvik , 2023-02-17)

#100

Dette er lite gjennomtenkte planer. Ingen kan vel med hånden på hjertet si at det er en fornuftig tanke å legge ROP boliger rett ved siden av både barnehage og barneskole.

Gunhild Rødseth (Sveberg, 2023-02-17)

#101

Sveberg har en uvanlig høy tetthet av barn, og Rop-bolig rett ved siden av barneskolen vil gjøre deres oppvekstmiljø langt mer utrygt. I tillegg er Sveberg uegnet for Rop-klientene, ihht egen Sintef-rapport på emnet.

Audun Eskeland Rimehaug (Hommelvik, 2023-02-17)

#102

Sveberg er uegnet ROP-boliger da det er så langt unna nødvendige fritidstilbud at det vil føre til økt kjedsomhet blant brukere.

Johnny Forsbakk (Malvik, 2023-02-17)

#103

Jeg har barn både på skolen og i barnehagen rett ved, jeg mener det må finnes en bedre plassering av disse boligene både av hensyn til barna sitt trygge miljø og av hensyn til beboere der. Det er kun barnefamilier på Sveberg, minimalt med kollektiv transport og ingen tilbud for de.

Jeanett Kesanen (Malvik, 2023-02-17)

#107

Jeg ønsker ikke ROP-boliger på Sveberg, det gir en utrygghet til meg og familien min.

Marthe Dilevka (Trondheim, 2023-02-17)

#111

Prosjektet virker lite gjennomtenkt mtp tilbudet Malvik kommune kan gi.
Buss- og fritidstilbud er ikke-eksisterende i området om du ikke er glad i skog og mark.
Området egner seg ikke for voksne som trenger litt ekstra ressurser for å fungere.

Thomas Lister (Hommelvik, 2023-02-17)

#112

Jeg signerer fordi jeg tror at Sveberg er det riktige stedet til å plassere flere ROP boliger. Det blir utrygt til våre barn på et svart familie vennlig området.

Pablo Gomez (Malvik, 2023-02-17)

#116

ROP-boliger egner seg ikke på Sveberg!

Lisa Fyrileiv (Hommelvik , 2023-02-17)

#117

ROP-bolier er ikke egnet på Sveberg.

Jonas Grosch (Hommelvik, 2023-02-17)

#120

Jeg vil at mine tantebarn, søster og svoger som bor på feltet, fortsatt skal føle seg trygge i sitt nabolag og i sin hverdag

Hedda Fyrileiv (Namsos , 2023-02-17)

#121

Rop-boliger bør ikke ligge i umiddelbar nærhet til barneskole og barnehage.

Tonje Elise Vang (Sveberg , 2023-02-17)

#125

Jeg ønsker ikke ROP- boliger på Sveberg

Camilla Hanssen (Hommelvik, 2023-02-17)

#130

Jeg ønsker et trygt oppvekstmiljø for barna på Sveberg.

Karin Alice Reiten (Hommelvik, 2023-02-17)

#131

Jeg kan verken se at plasseringer er heldig eller godt gjennomtenkt. Plasseringen ved skole og barnehage er ikke optimal. Dessuten er det lite mulighet for integrering, ingen sosiale tilbud, samt dårlig tilbud av kollektivtraffik på kveld/helg.

Mike Denis Blomsø-Becker (Hommelvik, 2023-02-17)

#132

Uegnet plassering av ROP-boliger.
Rett ved barnehage, skole, idrettshall og fotballlbane der barn frem til nå har hatt en trygg vei og oppholdsplass både på dag og kveldstid.

Lasse Belsvik (Hommelvik, 2023-02-17)

#134

Jeg er uenig i plassering

Fredric Pedersen (Hommelvik, 2023-02-17)

#138

Jeg ønsker ikke at det skal etableres ROP boliger på Sveberg.
Området er ikke egnet for det.

Tonje Dahlø (Hommelvik, 2023-02-17)

#145

Synes ikke tilbudene til brukerne av ROP boligene er tilfredsstillende

Lisbeth Martinsen (Vidhaugen, 2023-02-17)

#147

Ut fra blant annet Sintef sin rapport på emnet kan det se ut til at det er flere sentrale og avgjørende punkt som ikke kan møte ROP-beboerne sine behov og krav på Sveberg. Det kan fremstå som en lite gjennomtenkt plan å bygge disse boligene like i nærheten av både barnehage, skole og idrettsanlegg.

Lill-Ann Sætnan (HOMMELVIK, 2023-02-17)

#148

Jeg mener at slike boliger ikke hører hjemme ved skole og barnehage.

Trond Schei Hansen (Hommelvik, 2023-02-17)

#149

Jeg er imot ROP boliger på Sveberg.

Christian Belsvik (Hommelvik, 2023-02-17)

#155

Det føles utrygt med slike boliger i et område med barn og unge. Usikker på om det vil medføre økt kriminalitet og rus i nærområde, som skal være et trygt oppvekst miljø

Nina Lindgjerdet Grøndtveit (Sveberg, 2023-02-17)

#158

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker ROP boliger på Sveberg.

Maria Solheim (Hommelvik, 2023-02-17)

#159

Ønsker ikke at det etableres ROP-boliger på sveberg. Er for at disse bygges, men ikke i områder med mye barn, eller i nærheten av barnehage og skole.

Øverås Line (Hommelvik, 2023-02-17)

#160

Jeg ønsker ikke at det skal etableres ROP-boliger på Sveberg. Området er ikke egnet for ROP-boliger.

Vegard Johannessen (HOMMELVIK, 2023-02-17)

#162

Slike boliger hører ikke til på Sveberg. Disse menneskene trenger ikke bare å bo, de trenger også å kunne leve og da er et variert tilbud av kultur, butikker, treningssenter, kino, restauranter og kafeer viktig. Helsetjenester, politi og brann er og rel langt unna på Sveberg. Jeg mener andre steder bør vurderes. Forstår ikke vurderingene bak dette.

Bodil sofie vestvik (Hommelvik, 2023-02-17)

#164

Signerer da min mening er at sveberg ikke er en egnet plass å ha et slikt tilbud

Joakim Altmann (Hommelvik , 2023-02-17)

#165

Jeg ønsker et trygt nabolag for mine barn, og fordi jeg mener at disse boligene burde bli lagt nærmere helsetjenestene i kommunen da brukerne av disse boligene ofte har store behov for disse.

Siri Forsberg Knudsen (Hommelvik, 2023-02-17)

#167

Viktig sak for hele lokalsamfunnet og våre barn på Sveberg. Ikke minst viktig for at evnt pasienter/brukere som trenger slik bolig får et godt og verdig bo/levesituasjon.

Angelina Lied Rimehaug (Hommelvik, 2023-02-17)

#168

Jeg signerer fordi Sveberg er ett uegnet området for slike boliger. Vi vil ikke ha de helt opp i ett boligområdet rett ved skole og barnehage. Det bor mange her i etableringsfasen med små barn. Galskap at det i det hele tatt er ett tema.

Robert Garberg (Hommelvik, 2023-02-17)

#173

Jeg støtter saken.

Kamila Stanislawek (Hommelvik , 2023-02-17)

#176

Ligger alt for nære barnehagen og skolen

Julian arntsen (Trondheim, 2023-02-17)

#178

Kommunen må være klar over at de legger et slikt omfang i Nærhet til Barnehage og Barneskole. De som sokner til dette er nærmeste naboer med barn i barneskolealder. I ett boligområde som er regulert til boligformål et det bokstavelig ingen plass til industri som dette er. Det er ett klart og tydelig NEI fra vår families side.

Jon Fløttum (Hommelvik, 2023-02-17)

#179

Sveberg skal fortsatt være en trygg plass å vokse opp

Heidi Stavrum (Hommelvik, 2023-02-17)

#180

Det er fullstendig galskap å plassere psykisk ustabile mennesker tett på en barnehage og skole!

Karin stav (Hommelvik , 2023-02-17)

#184

Jeg synes ikke Sveberg er et egnet sted for brukere av ROP boliger.
Plasseringen med barneskole, idrettshall og barnehage som nærmeste og eneste naboer fremstår uansvarlig og vitner om mangel på kompetanse.

Håvard Kringen (Hommelvik, 2023-02-17)

#186

Uegnet område for ROP-boliger på Sveberg. Dårlig offentlig kommunikasjon inn til byen og mange barnefamilier som blir utsatt for risiko.

Stian Tangen Hansen (Sveberg , 2023-02-17)

#190

Jeg vil ikke ha ROP boliger som nærmeste nabo til barneskolen og barnehagen på Sveberg

Stig Trondsen (Hommelvik , 2023-02-17)

#191

Ønsker ikke R.O.P. boliger så tett innpå barneskole,barnehage og boligfelt

Jan Tore Moe (Hommelvik, 2023-02-17)

#194

For å opprettholde et trygt nabolag

Margrete Myhr (Malvik, 2023-02-17)

#199

Jeg signerer dette oppropet på bakgrunn av saksgrunnlaget. Psykisk helsevern og SINTEF fraråder bygging i dette området grunnet avstand til helsevern, brannvern og politi, nærhet til skole, barnehage, lekeområder/idrettsanlegg og myke trafikanter på skolevei.
Det er ikke tilstrekkelig informert berørte parter som naboer og velforeninger for bygging av helsevern i dette området!

Charlotte Ohr (Hommelvik, 2023-02-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...