VÆR MED Å REDDE KUNSTSKOLENE

Kommentarer

#2

Årene på Strykejernet var noen av de beste i mitt liv. Vi trenger disse skolene som pusterom for kreative sjeler som ikke passer helt inn i de vanlige skoleformatene.

Jorun Husdal (Oslo, 2023-01-19)

#6

Kunstskolene det er snakk om er selve grunnmuren i det norske kunstsystemet, og det fins ikke noe alternativ til dem innenfor det offentlige skolesystemet. Det er HELT ESSENSIELT for norsk kunstliv at studietilbudet deres er tilgjengelig for unge studenter uavhengig av økonomiske forhold.

Marianne Heier (Oslo, 2023-01-19)

#8

Støtt de private kunstskolene!

Cecilie Hansen (Oslo, 2023-01-19)

#29

Jobber på Strykejernet, og vil selvsagt bevare dens tilbud!

merethe flakk (OSLO, 2023-01-19)

#31

Jeg selv har gått på Strykejernet og det har gitt meg et godt grunnlaget for å jobbe med det jeg gjør nå. Kunstformidling med barn og unge innen natur og verdensarven.

Hanne Åmli (GAMLE FREDRIKSTAD, 2023-01-19)

#35

Dette er spesialisert videreutdanning, ikke grunnskole. Her må regjeringa få orden på detaljene i sine forslag.

Arvid Sivertsen (Oslo, 2023-01-19)

#38

Jeg signerer fordi kunstskolene er med på å skape morgendagens kunstnere og gjør at kreative sjeler som ikke passer inn ellers får et spillerom og kan utvikle seg. Om avgiften for hver enkelt elev økes, vil dette gjøre at mange vil velge dette bort, som er synd. Alle burde ha lik mulighet til å studere på kunstskole, uansett hvilken økonomisk bakgrunn de kommer fra.

Sara Nørbech (Oslo, 2023-01-19)

#39

Di høyt oppe har visst ingen forståelse for kultur liv og at lange utdannelser med mye lesing og skriving ikke funker for alle. Kultur liv og mangfold blir ikke prioritert, og er uakseptabelt

Anitra Beatrice Andersen (Oslo, 2023-01-19)

#43

Bevar kunstskolene

Svein Olav Øversveen (Eidsvoll, 2023-01-19)

#53

Skjerm kunstskole fra driftskutt!!

Vera Steinnes Wollmann (Oslo , 2023-01-19)

#64

Jeg signerer fordi jeg har satt ekstremt stor pris på mine år på Oslo Fotokusntskole, det er hjulpet meg så mye både kunstnerisk og generelt!

Ronja Gravklev (Oslo, 2023-01-19)

#66

Jeg tror ikke at det offentlige tilbudet kan gi samme frihet som man har på de private kunstskolene

Linus Wik (Oslo, 2023-01-19)

#73

Kunstskoler utenom institusjonen og det dannede har alltid vært grunnlaget for den nye kunstneriske stemme.

Jørgen Eide (Oslo, 2023-01-19)

#76

kunst er viktig! folk burde bry seg mer om å øke og støtte kreativiteten til verden

toril dybdahl (oslo, 2023-01-19)

#82

Finansielt, er det allerede knapt mulig med deltids jobb og studielån. Fremtidens kunst miljø vill bare bli mer og mer ekskluderende om det kun er de med masse penger som kan oppnå noe innenfor yrke. Kunsten kan potensielt bli en rikmanns sport.

Julie Trosterud (Oslo, 2023-01-19)

#104

Kunst er viktig.

Imre Tobias Haugen (Oslo, 2023-01-19)

#107

Kunstutdanningen i Norge er allerede skåret inn til beinet, og utgiftene har økt også her. Bredden i tilbudet må opprettholdes.

Anne Tove Mygland (Hamar, 2023-01-19)

#111

Fordi disse skolene er viktige.

Kai Johnsen (Oslo, 2023-01-19)

#114

Kunstutdanning skal være tilgjengelig for alle!

Steffen Håndlykken (Eidsvoll, 2023-01-19)

#115

Kunst har blitt nedprioritert i Norge altfor lenge.

Riliame Blum (Oslo, 2023-01-19)

#118

Eg meinar at kunstskulane i Oslo er ein viktig del av utvikling og oppretthald av både kunstmiljøet i Oslo og kulturkapitalen i Noreg. Eg har sjølv gått på prosjektskulen og fekk veldig mykje ut av åra mine der.

Magnus Henden (Oslo, 2023-01-19)

#151

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig med alternativ læringsmulighet. Læring for de som kanskje faller utenfor muligheten for offentlig studie.

Jorunn Steinnes (Stathelle , 2023-01-19)

#154

Kunstskolene er i dag et viktig ledd mellom videregående skole og høyere utdanning. De må kunne fortsette for å sikre et åpent og tilgjengelig kunstfelt. Det er ingen som vinner på dette forslaget!

Mathias Wischuf (Oslo, 2023-01-19)

#159

La kunsten leve!

Ingeborg Henriksen (Oslo, 2023-01-19)

#168

Jeg signerer fordi kunstskoler som disse er enormt viktige for det kreative miljøet og kulturlivet i Oslo.

Dorthe Bosse (Oslo, 2023-01-19)

#181

Det er veldig viktig å opprettholde de åpne kunstskolene, da kunst er en fri uttrykksform, som ikke bare er viktig som estetisk formidling til inspirasjon, men rett og slett redder både psykisk helse og liv.

Kjersti Dahl (TYRISTRAND, 2023-01-19)

#187

Jeg signerer fordi kunst er viktig både for enkeltmennesket og for samfunnet.

Kristin Klæboe (Kristiansand, 2023-01-19)

#189

Jeg signerer siden jeg selv studerer kunst.

Steffen Andersen (Oslo, 2023-01-19)

#193

Jeg støtter begrunnelsen i oppropet 100%

Toril Teigen (Røros, 2023-01-19)

#194

Så lenge disse skoletilbudene utgjør tilbud ut over offentlig skole og drives på et ikke-kommersielt grunnlag hvor utbytte ikke er et alternativ, utgjør ikke skolene en trussel mot offentlig skole, men et bidrag til et større utdanningsmangfold.

Terje Nicolaisen (Oslo, 2023-01-19)

#195

Kunstfeltet er en viktig arena for arbeid og identitet for en sammensatt gruppe i samfunnet. Seriøse frie kunstskoler trengs for å fange brett, tilrettelegge for variasjon og gi trygghet. Det offentlige norge har fremdeles svært mye å lære før det klarer å tilrettelegger for et variert, inkluderende og profesjonelt kunstfelt, og de frie kunstskolene er i dag en viktig formidler for disse verdiene, spesielt siden norsk grunnutdanning er nesten helt blottet for kompetanse, kurs og formidlingsevnen som kreves for å bygge en variert og profesjonell kunstscene.

Andreas Amble (Oslo, 2023-01-19)

#197

Art 💙

Lea Sandvold (Bordeaux, 2023-01-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...