Mindre skjermbruk på barneskolen

Kommentarer

#21

Jeg vil ikke at barnet mitt skal bruke ipad eller "smart" - telefon i barnehagen! Heller ikke på barneskolen! Ut med pad'en og inn med boka! Koding kan man lære seg på en ordentlig pc på ungdomsskolen.

Synnøve Slettum-Landvik (Løten, 2023-01-17)

#25

Det er altfor mye bruk av ipad på skolen og tik lekser, og de ser på tv i spisefri. Barna trenger å skrive med blyant og lære seg å lese på papir og ikke skjerm. Jeg ønsker ikke at barna mine skal være prøvekaniner.

Sunniva Knoph Ødegaard (Lørenskog , 2023-01-17)

#31

Jeg signerer fordi jeg vil at barna våre skal få barndommen sin tilbake. Lek, sosialt samvær, praktiske oppgaver og en mulighet til å vokse opp med et sunnere forhold til bruk av skjerm. Barna våre er avhengig av skjerm og lider under det, uten å være istand til å gjøre noe med dette selv. Vi voksne må tenke lenger, både vi foreldre og skolen. Det må lages gode undervisningsopplegg som ikke baserer seg på underholdning og belønning. Snu mens det fortsatt er mulig!

Lillann Cepeda-Vestly (Askøy , 2023-01-17)

#35

Jeg er usikker på om skjermbruk minker evnen til konsentrasjon, og jeg vil ikke utsette mitt barn for den risikoen.

Marie Garfjeld (Oslo, 2023-01-17)

#37

Jeg ønsker mundre skjermbruk i skolen

Ingrid MOLDESTAD (Trondheim , 2023-01-17)

#38

Jen.joline************

Jennifer Spoor (Oslo , 2023-01-17)

#44

Jeg ønsker mye mindre skjermbruk i skolen. Elevene lærer mest av hverandre og læreren. Skjermbruk kan gi øyeskader, strålingskader, kognitive vansker og mye annet.

Ingrid Lunde (Tønsberg, 2023-01-17)

#46

Skjermbruk skal eventuelt FREMME læring. Det gjør det ikke på den måten det er brukt i de fleste tilfeller i dag.

Karoline Utgård (Ålesund, 2023-01-17)

#54

Nokk er nokk!
Hører ikke hjemme i småbarn skolen.

Rebecca D Aamås (Langevåg, 2023-01-17)

#55

jeg vil forsvare barns rett til en skole som setter barnet og dets behov i sentrum.

Barbro Lindeberg (Trondheim, 2023-01-17)

#61

Jeg er alvorlig bekymret for hva mye skjermbruk gjør med barn (og voksnes) utvikling og kompetanse, f.eks knyttet til konsentrasjon, utholdenhet, sosial kompetanse etc.

Vibeke Gulliksen (Oslo, 2023-01-17)

#69

Jeg gar barnebarn i småskolen. Og vill ha tilbake det å bruke papir og blyant

Gunn Hege Backman (SNde, 2023-01-17)

#72

Jeg ønsker mindre skjermtid i skolen. Spesielt i tilknytning til måltider.

Tone Mannseth (Vøyenenga, 2023-01-17)

#79

Jeg signerer fordi elevne får for liten mulighet til å utvikle egne evner når de fores med formye skjermmat.

Arne Øgaard (Moss, 2023-01-17)

#86

Jeg signerer fordi det er altfor tidlig å innføre digitale verktøy, når det å gjøre ting fra hånd ikke er tilstrekkelig lært. Det holder å innføre når de er 12 år. Og da helst som eget fag, slik at barn blir bevisste på at digitale verktøy er nettopp det - verktøy!
Jeg signerer fordi mitt barn sliter m avhengighetssymptomer, hele spekter inkl aggresjon, og vi får ikke hjelp, og opplever at de som skal være ansvarlig for pedagogikk her til landet gjør det stikk motsatte av det forskningen tilsier. Istedenfor å jobbe MOT avhengigheten får vi oppfordringen til å være med på den! I motsetning til forskningen jobbes det ikke mot avhengigheten hos barn og unge, som så dropper ut av skolen, men istedenfor skal det innføres gaming og eSport på skolen som da dessverre vil gå på bekostning av andre fag... jeg maktet ikke å forstå!

Berit Hessel (Fetsund , 2023-01-17)

#88

Det blir brukt så mye iPad på skole/lekser. har 4 klassing som vi må lære å skrive for hånd i helgene.

Kjersti Hestvik (Son , 2023-01-17)

#90

Jeg signerer fordi at jeg er sterkt i mot bruk av iPader på skolen og SFO og ønsker minst mulig skjermtid. Jeg har en førsteklassing som har fra hun begynte på skolen blitt veldig fokusert på å måtte se på det ene og det andre på TV. Slik var det ikke før. Jeg merker klar forskjell på humøret hennes når hun har sett mye på skjerm.

Valgerdur Fridriksdottir (Bergen , 2023-01-17)

#91

Jeg signerer fordi jeg vil ha mindre skjermbruk på skolen, spesielt for de minste barna.

Olaug Karin Vestersjø (Oslo, 2023-01-17)

#96

Ungene lærer seg ikke sosial kontakt lenger. Det meste handler om skjermer i alle fasonger og størrelser. Det tror jeg er en farlig utvikling.

Heidi Midtflå (Våle, 2023-01-17)

#98

Jeg liker ikke utviklingen i skolen med digitale virkemidler som tar overhånd.
Barna trenger å bruke fingrene, skrive for hånd, så det går dem i blodet og hodet. Ikke bare et et klikk .

Sissel Elisabet Moen (Oslo, 2023-01-17)

#105

Vi lærer mye når vi må skrive ned for hånd. Hjernen jobber på en annen måte. Barna trenger å stimulere alle sanser også de sanser vi bruker når vi skriver for hånd.

Grete Ulvesli (Trondheim, 2023-01-17)

#108

Barn trenger menneskelig kontakt med lærer. De trenger å lære seg lese i bøker, skrive på ark og ikke minst være i bevegelse. Denne generasjonene mister enormt mye læring, fordi skolene/ledelse finner det lettere og billigere å bruke Ipad/tv.

Ann kristin Lauvås (Trondheim, 2023-01-17)

#115

Fordi for mye bruk av nettbrett/skjerm går utover elevenes konsentrasjon, utholdenhet, og sensoriske læringsbehov. Det passiviserer elevene og mange blir avhengig av konstant dopaminpåfyll. Med fem års erfaring som lærer på barneskole og vgs har jeg godt grunnlag for å konkludere med at vi må redusere skjermbruk betydelig.

Christine Apalnes (Bærum, 2023-01-17)

#126

Skriveferdigheter prioriteres for lavt og ungene mister en viktig verktøykasse og med dette.

Daniela Kötter (Rypefjord , 2023-01-17)

#127

Jeg bekymrer meg over den totale skjermbruken i samfunnet, men spesielt hos barn og unge. Skolen burde ikke gi 5-6 åringer iPad første skoledag, men heller prioritere å fokusere på grunnleggende ferdigheter som sosiale ferdigheter og skriving for hånd. Skjermen kommer uansett inn i skolen i de høyere klassene, så skjerm de minste og heller hjelp de til å utvikle sine grunnleggende ferdigheter.

Ingrid Sundset (Tverlandet, 2023-01-17)

#130

Skjermbruk i skolen er ute av kontroll.

Borge Øystein (Stavanger , 2023-01-17)

#131

Jeg syns den ut ikkingen vi har nå med barn og skjerm er utrolig skremmende.

Jorunn Egeli (Marnardal, 2023-01-17)

#150

Som gammel lærer og utdannet psykoterapeut vet jeg at barn lærer gjennom så mye mer enn bare den delen av hjernen som håndterer digitale input. Barn trenger å bygge sin kompetanse for livet gjennom samspill og lek, bruke sine sanser og kropper, aktivere hele sin hjernekapasitet. Dette må det gis rom for i skolen, kan godt vente med digital kompetanse til senere!

Aaslaug Brittaine (Kragerø , 2023-01-17)

#154

Dette er en viktig sak. Det handler om barna våre!

Mie Bjune Gjeten (Orkanger, 2023-01-17)

#164

Jeg er bekymret for barnas skjermbruk, spesielt den jeg ikke selv har kontroll eller råderett over. Er også bekymret om bruken er gjennomtenkt og nyttig nok.

Kine Halleland (Askelandsvegen 44, 2023-01-17)

#167

Jeg støtter saken

Tonje Brinch (Bergen, 2023-01-17)

#169

Jeg har nettopp begynt i arbeide i skolen og hører klager fra barn og lærere om for mye skjermbruk. På toppen av at det er intuitivt opplagt.

Victor Støle (Sandnes, 2023-01-17)

#176

Barn tilbringer altfor mye tid foran skjerm. Leseferdighetene går ned, barna er overstimulerte og avhengig av skjermbruk.

Stine Rein (Moss, 2023-01-17)

#183

Barn blir generelt utsatt for altfor mye stimuli allerede, derfor bør skolen være en arena hvor ungene kan lære vha andre læringsverktøy enn digitale plattformer. Det bør være en arena hvor samarbeid og andre kreative gruppeløsninger bør vektlegges.

Olian Lopez Hustøl (Stavanger, 2023-01-18)

#193

Jeg ønsker mindre skjermbruk i hverdagen til barna!

Karen Gunleiksrud (Rykkinn, 2023-01-18)

#195

Har barn i 1 klasse. Og er spesielt oppgitt over at de ser på skjerm mens de spiser både på skole og SFO. Pluss at det er knotete å skrive med en finger på skjerm.

Trine Frette Schie (Lørenskog, 2023-01-18)

#196

Fordi barn trenger mere fysisk aktivitet

Lene Sandnes (Oslo, 2023-01-18)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...