Støtt Flystripa på Ski, 60 år i 2023

Kommentarer

#1

Jeg vil bidra til et allsidig idrett og et bedre kunnskapsnivå rundt luftfart for store og små

Dan Isdahl-Engh (Norge, 2023-01-08)

#2

Det er svært viktig å bevare småfly plassene vi har. Gjelder både Ski og Kjeller.

Stale Nagel-Alne (Moss, 2023-01-09)

#3

Jeg signerer fordi flystripa på Ski er en fantastisk idrettsarena og mulighetene for fremtidens flyopplæring med Elektiske fly passer perfekt på den grønne plassen!

Axel Haare (OSLO, 2023-01-09)

#4

Jeg er positiv til hva Ski Flyplass bidrar med i lokalmiljøet

Torill Rødø Eliassen (Vevelstadåsen .Langhus, 2023-01-09)

#7

Jeg vil at Ski flyplass skal bevares, er en viktig kultur.

Øyvind J Groth Møller (Langhus, 2023-01-09)

#10

Jeg vil ha dette tilbudet i nærheten av der jeg bor!

Silje Kjeldstad (Ski, 2023-01-09)

#21

Stripa har gitt mye glede opp igjennom årene, og håper den skal få fortsette med det 😃

Jarl Walløe (Moss, 2023-01-10)

#22

Herlig med en lokal liten flyplass med historie.

Steinar Eriksen (SKI, 2023-01-10)

#24

Ski flyplass har vært en viktig del av pilot opplæring i veldig mange år. Og er en viktig del av beredskapen i forhold til brann og politi tjenester.

Ole Bjørklund (Filtvet, 2023-01-10)

#27

Jeg synes det er viktig å ta være på historien og kulturen Ski flyplass har.

Dan-Erlend Faraho (Ski, 2023-01-10)

#29

Vokste opp rett ved og har mange gode minner med bla flystevner og fallskjermhopping.

Berit Lund (Langhus, 2023-01-10)

#30

Det er veldig få småflyplasser i Norge. Disse er viktige for flymiljøet.

Elisabeth Bjørklund Bøhler (Oppegård , 2023-01-10)

#32

Fremtidens pendlere vil bruke fly og trenger å kunne lange det folk bor.

Kåre Ingebrigtsen (Lørenskog, 2023-01-10)

#39

Jeg har selv vært aktiv og tatt pilot utdannelse ved Follo flyklubb på ski flyplass.

Arild Morgan Kire (Råde, 2023-01-10)

#45

Ski fortjener en operativ flyplass. En flyplass som har vært der lenge.

Robert Frøyset (Ski, 2023-01-10)

#56

Jeg ønsker å fortsatt bruke plassen

Ståle Brobakken (Oslo, 2023-01-10)

#57

Det er viktig å bevare flyplassen på Ski. Jeg støtter derfor oppunder særpreget og den aktiviteten som flyplassen tilfører kommunen og lokalmiljøet, og håper at den blir bevart i tiden fremover.

Hedvig Langehaug (Oslo, 2023-01-10)

#60

Tar gjerne turen til Ski flyplass på åpen dag.

Kristoffer Barhaug (Tynset, 2023-01-10)

#61

Luftsporten må leve

Jan Egil Jansberg (Kløfta, 2023-01-10)

#65

Flyinterisert og er pilot sjølv

Erik Helgaset (Voss, 2023-01-10)

#69

Jeg har vært så heldig å vært med, både som flyger og fallskjermhopper, på Ski Flyplass på 80/90 tallet. Gode minner. Den må få leve. Stå på. Lykke til.

Tom Skogsberg (Asker, 2023-01-10)

#73

Liker sporten

Thomas Lyng (Fredrikstad, 2023-01-10)

#78

Har venner i Ski og flystripa er viktig for lokalsamfunnet

Christian Reme (Lindesnes, 2023-01-10)

#84

Jeg signerer fordi jeg syntes det er trist at flyplasser/flystriper legges ned. Vi har alltid hatt de plassene og ønsker at de som utdanner seg nå også vil ha samme muligheter som vi hadde. Bevar Ski flyplass!!!

Syed Yasir Haque (Oslo, 2023-01-10)

#87

Det er et flott arrangement

Trond Bolsø (Ringvoll, 2023-01-10)

#92

En viktig arena for rekreasjon og utdanning i lokalmiljøet. Veldig viktig å ta vare på de flyplassene vi har igjen for småfly.

Thomas Berg (oSLO, 2023-01-10)

#93

Viktig å bevare ski flyplass. Trivelig plass.

Olav Rygg (Rygge, 2023-01-11)

#94

Det er viktig å ta vare på flystripa og flymiljøet, som kan bidra til å rekruttere både flyteknikere og flygere for fremtiden.

Helge Johnsen (Oslo, 2023-01-11)

#96

Vi trenger et mer aktivt flymiljø i norge. Trenger mer utvikling og støtte til flyplassene vi har. Ikke nedleggelser og motstand..

Daniel Skatt (Lilkestrøm, 2023-01-11)

#97

Er fra Kråkstad, å dette er historie fra nærmiljøet mitt..

Freddy Bøhler (VÅLER I ØSTFOLD, 2023-01-11)

#104

Jeg signerer fordi det er viktig å bevare små flystriper i Norge på grunn av sikkerhet når det gjelder flytjeneste, flysikkerhet med landingsplass, historie og folks mulighet til å få flydd enten de har sertifikat eller vil sitte på. Med utbygging i Oslo området er det svært viktig å ikke legge ned de mulighetene som i dag finnes. Dette begynte allerede med nedleggelse av småflytrafikken på Fornebu i 1998 uten en god nok plan for Østlandet. Bevar Ski flyplass

Trond Nordraak (Husodden, 2023-01-11)

#106

Viktig å ta vare på sånne plasser, er selv avhengig av en liten flyplass :-)

Stein E Graven (Snåsa, 2023-01-11)

#107

Vi trenger småstripene. Ny mobilitet er på vei

Kjetil Mathisen (Bærum, 2023-01-11)

#108

Vi behöver fler flygfält när elflyget växer.

Stefan Johansson (Östersund , 2023-01-11)

#109

Bevar flystripa.

Christer Sola (Oslo, 2023-01-11)

#110

Jeg signerer fordi det er viktig med arenaer til utøvelse av luftsport i Norge.

Lars Petter Eriksen (Grimstad, 2023-01-11)

#113

Fordi det er viktig å beholde et godt og gammelt flymiljø i østfold

Petter Clausen (Drammen, 2023-01-11)

#121

Jeg vil bevare alle landingsplasser i Norge!

Per Semeleng (Aurdal, 2023-01-11)

#125

Ski flyplass må bestå

Nils Henrik Sanner (Nesbru, 2023-01-11)

#127

Det er viktig og bevare de flyplassene vi har. Ski flyplass har eksistert i 60 år og burde fortsette og eksistere. Med tanke på samfunnsberedskap og sikkerthet er Ski flyplass viktig og bevare.

Endre Evensen (Oslo, 2023-01-11)

#129

Småflymiljøet på Østlandet skal ikke skvises mer ! La Ski Flyplass leve !

Petter Kr Saltnæs (Moss, 2023-01-11)

#130

Jeg signerer fordi det er viktig å bevare alle småflyplasser og landingsstriper. Både mht. GA miljøet og samfunnsnytte for f.eks forsvar og redningstjeneste

Øystein Bjørklund (Lørenskog, 2023-01-11)

#133

Jeg har hatt mine flytimer og base på Ski flyplass da jeg startet med flyving og fikk flysertifikat. En fin hobby og flott springbrett for de som vil bli kommersielle piloter. Vi har behov for fremtidige piloter i sivil luftfart. Og så er det et godt miljø blant privatflygere som bør ivaretas.

Jørn Vidar Lillestrand (Askim, 2023-01-11)

#139

Jeg signerer fordi dette er viktig for lokalmiljøet og flystripa bør bevares.

Maria Moen (Oslo, 2023-01-11)

#143

Vi trenger flere småflyplasser ikke færre.

Jan Nielsen (Oslo, 2023-01-11)

#147

Jeg fløy mine første seilflyturer i SSFK derifra i 1980-

Sander Johansen (Drammen, 2023-01-11)

#149

Flystripa må beholdes.

Bjørn Ivar Simonsen (Skien , 2023-01-11)

#150

Vi trenger alle flyplasser vi har i landet. Både store og små. Mye private småfly blir brukt i leteaksjoner etter både folk og dyr.

Åsmund Hefte (Gol, 2023-01-11)

#155

Dette er første flystripe og småfly jeg så som liten gutt fra Trøgstad i Indre Østfold. Idag er jeg 46 år og flyr småfly selv. :)

Hans Christian Amlie (Trøgstad, 2023-01-11)

#158

Eg signerer fordi eg sjølv er pilot og ønsker å bevare de småflyplassene som er igjen i landet. Det er viktig å ta vare på de da dette skaper samhold.

Kjell Roar Fredheim (Haugesund, 2023-01-11)

#162

Flyplassen bidrar til et sportslig og kulturelt mangfold i kommuneni tillegg til samfunnsnyttig aktivitet.

Kjetil Eide Andersen (Ski, 2023-01-11)

#167

Jeg signerer, fordi jeg mener at flyplasser, stor eller liten, er en viktig del av den norske infrastrukturen og et lærings-sted for luftfart genetelt og til flygeryrket spesielt.

Jan Alne (Tranby, 2023-01-11)

#178

Fordi i dette landet får ingenting lov og bestå uten en protest fra grasrot Mvh Jarlsberg sportsflyklybb

Fagervold Freddy (Sandefjord , 2023-01-12)

#181

Ski Flyplass bør bevares. Vi trenger å ivareta vårt GA miljø

Morten Solbakken (Halden, 2023-01-12)

#185

Flystripa er viktig

Jan-Roger Johansen (Rygge, 2023-01-12)

#189

Alle flyplasser i Oslo området er truet.

Jørn Yngve sørum (Oslo, 2023-01-12)

#192

Flyplassen må bestå

Bjørn Torgersen (Askim, 2023-01-12)

#193

Bevar den luftfarten vi har i Norge

Eric Collett (Asker, 2023-01-12)

#195

Norge å flymiljøet trenger de små lokale flystripene.

Jan Hafsås (Sunndal, 2023-01-12)

#196

Vi trenger alle flystriper i landet vi har!

Aleksander Evensen (Arendal, 2023-01-12)

#198

Bevaring av Ski flyplass er veldig viktig.

John Eirik Laupsa (Elverum, 2023-01-12)

#200

Jeg bruker flyplassen og lærte fly der

Thomas Oulie (oslo, 2023-01-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...