Nå skulle det være vår tur!!!

Kommentarer

#3

Området trenger dette tilbudet!

Linn Sletvold (Sandnes, 2022-12-07)

#9

Ønsker å få fokus på denne saken. Er trist at våre valgte politikere ikke prioriterer denne idretten og velferd tiltaket det er for mange barn og unge

Bjørn Christensen (Sandnes, 2022-12-07)

#13

Slutt å vekk prioriter ridesporten.

Ville det vært nødvendig med opprop om vi snakket om en idrett hvor flertall av medlemmer var menn?
Ja det er helt klart både jenter som sykler og spiller fotball, men hadde stadion i Sandnes og sykkelveier vært det det samme om flertallet var hunkjønn?
Vi flytting av SJR til Sviland bidra til ny eller økt rekruttering av gutter og jenter?
Det tror jeg vi med stor sikkerhet kan svare nei på.

Lisa Olsen (Sandnes, 2022-12-07)

#19

Dette området er allerede tilrettelagt og i bruk for ridehest. Det er sentralt og det er god bussforbindelse. Det er stort nok til å kunne gi bedre hestevelferd enn dagens lokalitet. Det er viktig at mest mulig av områdets areal blir brukt til luftegårder for hestene, utenom at det skal være ridebaner og ridehaller. Samarbeid med nabo-stall må prioriteres.

Eli Sværi (Sandnes , 2022-12-07)

#28

Klubben har vist seg å kunne arrangere store stevner, samtidig som klubben er viktig i lokalmiljøet, med mange lokale medlemmer og mange lokale medlemmer som har tatt på seg ulike verv - uten at de får noen form for godtgjørelser. Det må ikke undervurderes hvor krevende det vil være å bygge opp klubben et annet sted. SJR har i dag tilgang til flotte områder hvor en kan ri tur (Foss-Eikeland skogen, men også Vagleskogen har flotte muligheter for ridning i trygge omgivelser. Anlegget bør derfor helst beholdes i nærheten av hvor de er pr i dag. God bussforbindelse er viktig og er på plass

Yvonne van Bentum (Orstad, 2022-12-07)

#35

Jeg signerer fordi SJR anlegget er slitt og klubben har vokst ut av anlegget i takt med at utviklingen har gått oss hus forbi. Anlegget kvalifiserer ikke for å arrangere internasjonale stevner.

Hanne Salvesen (Sola, 2022-12-07)

#36

Jeg signerer fordi SJR fortjener å bli hørt! De ble lovet Vaglemoen. Sviland er ikke noe egnet alternativ.

Karin Bollestad (Sandnes , 2022-12-07)

#40

Signerer fordi at det er på tide å løfte og prioritere ryttersporten. Dere vet ikke hvilken perle av en klubb dere har og slike motorer som holder den i gang skal man lete lenge etter. Nå er det SJRK sin tur!

Raili Olsen (Haugesund , 2022-12-07)

#52

Det er SJR sin tur! Prioritert jente idretten!

Tonje Tjosevin (Ålgård, 2022-12-08)

#55

Vi har ventet i 15 år….nå er det vår tur

John Stangeland (Sandnes, 2022-12-08)

#56

Dette er en hjertesak for meg

Ina Corneliussen (Sandnes, 2022-12-08)

#61

Jeg signerer fordi denne rideklubben betyr uendelig mye for veldig mange, jeg har hatt hest her i godt 15 år og håper det blir mange mange flere år!

Ruth E Birkedal (Sandnes , 2022-12-08)

#69

Vi må sørge for å ha en lokasjon som sikrer god hestevelferd, bredde samt toppidrett.

Eli Ottesen (Sandnes, 2022-12-08)

#75

Har hatt mangen gode år i klubben, og ønsker virkelig at hestemiljøet fortsatt skal ha en godt etablert rideskole i nærmiljøet til folk!

Jill Anette Knutsen (Klepp, 2022-12-08)

#84

Nå er det SJR's tur!

Torbjørn Jaasund (Tananger , 2022-12-08)

#85

Ridesporten blir alltid nedprioritert til fordel for andre sporter. I hele fylket. Ridesporten har alltid måtte overleve for egen maskin og ildsjelers innsats.

S&J er den siste klubben i området (på denne siden av fergen) som er store nok til å holde konkurranser av størrelse. Nedprioriteres S&J går det ut over klubbens medlemmer, og alle andre som driver med dressur- og sprangkonkurranse i området.

Hele sporten i rogaland påvirkes ved å nedprioritere S&J.

Amalie Johansen (Gjesdal, 2022-12-08)

#91

Veldig viktig for sjr at de går et skikkelig idrett! Idrett er viktig for alle, spesielt ungdom. Skr arrangerer mye fine stevner og har veldig mange gode utøvere, se bare resultat av innendørs NM junior som var i starten av november. Påtide at hestesport prioriteres, flytt heller andre idretter som f.eks ballsport. Hva genererer ballsport for fremtiden? «Alle» holder på med ballsport i ung alder, dog fåtall foreldre som bidrar der på dugnad siden.. mange faller fort fra etterhvert. Hvor mange holder på igjennom ungdomstiden og ung voksen med ballsport? Se hestesport, foreldre bidrar daglig, de blir fulgt opp av foreldre daglig igjennom ungdomstid. Nei, nå får det være hestesport sin tur til å bli prioritert !!

Camilla Gulliksen (barkåker, 2022-12-08)

#95

Å drive med hest er et svært viktig tilbud til barn og unge. Det er både fysisk og psykisk oppbyggende, gir mestringsfølelse og er også vist å være forebyggende mot en del psykiske plager en del unge sliter med i dagens samfunn. Plasseringen må derfor være så sentral at de unge kan komme seg dit på en enkel og trygg måte med kollektiv transport. SJR har et svært aktivt og inkluderende miljø, og er en viktig grunnstein til også å utdanne dyktige ryttere på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Da kreves det også et godt anlegg både for den daglige drift og som en viktig arena for konkurranser.

Lill Karin Rimestad (Stavanger, 2022-12-08)

#107

SJR er en hovedaktør innen hestesporten her i distriktet. Eksisterende anlegg er ganske nedslitt og trenger oppgradering og bedre plass for å kunne fortsette å opprettholde den viktige rollen de har i miljøet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Birgit Espeland (Sola, 2022-12-08)

#110

Jeg signerer fordi SJR er en viktig arena for rekruttering, opprettholdelse og videreutvikling innen hestesporten.

Liza Mari Joa (Sola, 2022-12-08)

#112

SJR har levd i uvisse i mange år og blitt en innestengt rideklubb i et stort industriområde. Hvordan kan politikerne utvikle et stort industriområde uten å ta hensyn til en rideklubb som tilbudt ridning til barn, unge, voksne, eldre og utviklingshemmede i flere generasjoner. Nå må klubben få arbeidsro til å utvikle seg enten der vi nå er lokalisert eller på Vagle, som har all den infrastrukturen som trengs for å utvikle et topp moderne og fremtidsrettet ridesenter. SJR har i utgangspunktet aldri ønsket å flytte, men det er politikerne som har regulert området til industri og nå har vi i over 10 år levd med med usikkerheten om hvor vi skulle flyttes. NÅ er det på tide at politikerne gir oss forutsigbarhet, slik at vi kan bruke vår krefter til å utvikle klubben og senteret til en tidsriktig standard.

Nina Heien (Sandnes, 2022-12-08)

#113

SJR har levd i uvisse i mange år og blitt en innestengt rideklubb i et stort industriområde. Hvordan kan politikerne utvikle et stort industriområde uten å ta hensyn til en rideklubb som tilbudt ridning til barn, unge, voksne, eldre og utviklingshemmede i flere generasjoner. Nå må klubben få arbeidsro til å utvikle seg enten der vi nå er lokalisert eller på Vagle, som har all den infrastrukturen som trengs for å utvikle et topp moderne og fremtidsrettet ridesenter. SJR har i utgangspunktet aldri ønsket å flytte, men det er politikerne som har regulert området til industri og nå har vi i over 10 år levd med med usikkerheten om hvor vi skulle flyttes. NÅ er det på tide at politikerne gir oss forutsigbarhet, slik at vi kan bruke vår krefter til å utvikle klubben og senteret til en tidsriktig standard.

Nina Heien (Sandnes, 2022-12-08)

#126

Jeg står bak oppropet!!!

Ragnhild Edland (Ålgård , 2022-12-08)

#127

Støtter min hetseveninne

Caia Nordby (Bryne, 2022-12-08)

#133

Fordi jeg støtter sporten.

Helene Sørheim (Haugesund, 2022-12-08)

#135

Jeg støtter Sandnes 2. største idrett, jenteidrett🙋🏼‍♀️

Kaia Hegre (Sandnes, 2022-12-08)

#136

Vi støtter ridesporten og SJR!
Reiser ukentlig til Sandnes for å trene!
Dette har vi gjort i 6 år! Alt pga. trener!
Det er et skammelig dårlig anlegg til å drifte så mange unge talenter det er i Sandnes!!!!

Jeanethe Fostenes (Aksdal, 2022-12-08)

#137

Jeg signerer på grunn av jeg ønsker og flytte rideklubben rett ved nåværende rideklubb, slik at rideelever og lærere har bedre utvalg på kolektiv for og komme seg bort, og siden nåværende rideklubb skal bli industriområde

Marcus Aase Engedal (Kleppe, 2022-12-08)

#141

All logistikk rundt hestesporten og for brukere av Sandnes og Jæren er lagt til rette i området det ligger i nå, bussforbindelser, ridestier i område, staller som ikkje har plass på selve ridesenteret.

Monika Særheim Dahl (Bryne , 2022-12-08)

#144

Viktig for ryttersporten i Rogaland.

Tone Susann Susi Aakre (Egersund, 2022-12-08)

#145

Sandnes og Jæren rideklubb trenger sårt ett nytt anlegg. De er nå så å si bygget inne av industri og har en usikker fremtid. Dette er en veldrevet rideklubb med mange medlemmer. Klubben burde få tildelt området på vagle som planlagt slik at de kan ligge sentralt. Det er mange unge uten bilsertifikat som trenger å komme seg til stallen på egenhånd og da er det viktig med god kollektiv transport til senteret.

Ann Kristin Jensen (Stavanger, 2022-12-08)

#147

SjR er den største og én av veldig få arrangører av Lands- og elite stevner i regionen og mange toppryttere har startet sin karriere her. Klubben betyr også mye for bredden, ikke bare i sporten, men for alle barn og unge som har funnet sin plass i stallen blant hestene. De har ventet på en ny lokasjon i en årrekke og fortjener å bli prioritert slik at det går an å planlegge for fremtiden!

Carina Brandtzæg (HAFRSFJORD, 2022-12-08)

#148

De nåværende folkevalgte viser mangel både på respekt og forståelse ved nok en gang, etter mange års arbeid med alternativer, å falle tilbake på noe vi tidligere møtte forståelse for at var et lite bra alternativ: Sviland. Ikke så vanskelig å skjønne at Sviland vil si det samme som å legge ned klubben. Det er 100% sikkert at klubben vil opphøre å eksistere slik den er i dag om Sviland blir vedtatt.

Jens Budsberg (Bryne, 2022-12-08)

#150

Jeg signerer fordi jeg er lei av å se kommunen ignorere SJR sitt harde arbeid, og bidrag til sporten. Vi er en av de største idrettsklubbene både innen topp og bredde i kommunen. Vi fortjener å bli satset på!

Eline Birkedal (Kleppe, 2022-12-08)

#157

Jeg ønsker at rideskolen fortsatt skal være i nærområdet. Jeg hadde stor glede av SJR da jeg var ung, i dag er jeg 50 år. Min datter og hennes venner er der hver dag og de stortrives. Hvorfor rive opp et miljø som fungerer?

Solfrid Egeli Verheul (4353, Kleppstasjon, 2022-12-08)

#160

Våre to døtre har hatt stort utbytte av dette miljøet. Takket være at anlegget har vært tilgjengelig vha buss har de i stor grad lett kunnet ordne med reise til å fra anlegget.

Jon Fredrik Myge (Bryne, 2022-12-08)

#161

Jeg vil støtte en fin rideklubb

Sunniva Thunestvedt (Sandnes, 2022-12-08)

#168

Gir 110% støtte til den beste rideskolen

Brit Røstvik (Sandnes, 2022-12-08)

#178

Det er vår tur nå

Anne Grete Skjæveland (Sandnes, 2022-12-08)

#182

Klubben i mitt hjerte

Marthe Lende Fjermestad (Bryne, 2022-12-08)

#186

Sjr er en super plass! Eg har gått der i 10år nå å e super førnlyd! Synes dt e så ureferdig at sjr ikke kan hver på vaglemoen men nå kanskje sviland. Sjr komme til og miste mange vis de flytte til sviland. Det er mange fra bryne-jæren-sns-stavanger og noen fra nærbø! Da kan de ikke flytte til sviland me dårlig buss!

Mina Tveit Larsen (Klepp, 2022-12-08)

#188

Jeg er kjempeglad i klubben og mener at flytte til Sviland vil bety nedleggelse av en av landets fremste rideklubber.

Leif Corneliussen (Sandnes, 2022-12-08)

#189

SJR er en fantastisk plass med fine folk

Ingunn Jonassen (Stavanger, 2022-12-08)

#191

Ridning er en positiv aktivitet som inkluderer mennesker fra alle aldersgrupper og bakgrunner.
Barn og unge lærer seg å ta ansvar i tillegg til det rent sportslige.

Alf Martin Farbrot (Mandal , 2022-12-08)

#192

Rideskole skal være i nærmiljø og godt tilgjengelig. Det er ikke bra å rive opp et så godt miljø for ungdommer som har fungert så bra i alle år.

Michel Verheul (Klepp stasjon, 2022-12-08)

#193

Fordi Sandnes og Jæren trenger større plass

Lene Røraas (Egersund , 2022-12-08)

#199

På tide at Rogaland prioriterer ryttersport og jente idrett, og gir utøverne den plassen de trenger for å oppnå mestring og resultater

Grethe Birkevold (Stavanger, 2022-12-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...