Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Kommentarer

#3

Kan hende det gjelder å redde vår jord.

Geir Sundet (Mandal, 2022-11-11)

#5

Krig ikke fører fram og burde være forbudt. Vi kan ikke akseptere krig på noe plan.

Berit Westby (Drammen, 2022-11-11)

#7

Enig

Thore Vestby (Drøbak, 2022-11-11)

#10

Roger Gjerstad

Roger Gjerstad (Åsane-Bergen, 2022-11-11)

#13

Aldri før har Norge lagt seg på en såpass konsekvent anti-diplomatisk utenrikspolitisk linje som med krigen i Ukraina. Da Anniken Huitfeldt uttalte at hun bare kunne se en militær løsning på krigen, tok hun så feil som det går an. En diplomatisk løsning er fullt mulig, er sterkt i Norges interesse, og er det eneste som er etisk forsvarlig med hensyn på menneskerettighetene til de berørte.

Christopher Vik (Kolltveit, 2022-11-11)

#18

Jeg mener vestens stadige bidrag med våpen gjør at flere blir drept og Europa blir dratt dypere inn i konflikten og drar seg selv ned

Bjørn Sætervik (Sandefjord, 2022-11-11)

#20

Verden lider under mange menneskapte kriser.
Fred og samarbeid er ikke bare nødvendig, men livsviktig.

Kari Elisabet Svare (Østre Gausdal, 2022-11-11)

#26

Denne krigens lidelser må ta slutt
Fredsforhandlinger og våpenhvile nå

Marianne Sælen (Bønes, 2022-11-11)

#31

Krig er forakt for liv. Fred er å skape.

Andreas Fætten (Oslo, 2022-11-11)

#32

Fred er alltid den beste løsningen

Jan Grip (Camorim grande , 2022-11-11)

#34

Fordi det ukrainske folk (inkludert russiskspråklige) lider. Fordi jeg er i mot krig og imperialisme uansett om det er NATO-land eller Russland som står bak.

Thorleif Berthelsen (Bergen, 2022-11-11)

#36

Vi har tillat de militære å bestemme at krig trumfer diplomati og dermed lagt til rette for vedvarende krig og globale destabilisering

David Watson (Bergen, 2022-11-11)

#38

STOPP krigen!

Janna Johnsen (Lillestrøm, 2022-11-11)

#39

Norge må snarest trekke seg ut av denne konflikten. Vi ønsker og forlanger en fremforhandlet løsning!

Hans Borge (Stavanger, 2022-11-11)

#41

Noen må stå opp mot Vestens løgner om krigen

Per M. Mathisen (Kristiansand, 2022-11-11)

#45

Brems ned adskillig med våpenprod. og bruk!!!!!
Hvis ikke blir neste trekk; atomvåpen.......

Kari Kobberød Brustad (Kongsvinger, 2022-11-11)

#51

Eg støttar opp om framlegget.

Steinar Sandstad (Bønes, 2022-11-11)

#53

Stilt går granatenes
glidende bånd.
Stans deres drift mot død,
stans dem med ånd!
Grieg

Ole Christian Ellestad (Oslo, 2022-11-11)

#56

Militariseringen av verden med Norge som co-pilot, mens folk står i kø for mat i verdens rikeste land, er et bilde på tragedie for alle parter i denne krigen.

ane hoel (oslo, 2022-11-11)

#57

Norge må ta det initiativ som er en fredsnasjon verdig at vi ikke deltar i kriger utenfor vårt land der Norge ikke er truet. Videre at vi støtter FN-pakten i deres retningslinjer for fredsløsning i Ukraina.

Mons Lie (Oslo, 2022-11-11)

#61

Fordi det står om vår framtid.

Lloyd Forbes (Fredrikstad, 2022-11-11)

#62

Jeg signerer fordi alt må gjøres for å få en stopp av denne meningsløse krigen. Forhandlinger må til!

Hermien Prestbakmo (Rundhaug, 2022-11-11)

#69

Land i krig truer sine borgere til å gå ut og dø for en elite som ingen respekt har for liv.
Alle dødsfall i en krig er mord!
All krig er grusom - vi må få en slutt på det!

Bjørg Jonassen (Slemmestad, 2022-11-11)

#76

Krigen i Ukraina må ta slutt. Russland, USA, NATO og Ukraina må starte fredssamtaler ellers er atomkrig det neste

Trine Heimdal (Tjodalyng, 2022-11-11)

#80

De nordiska länderna har svikit sina medborgare. Vi vill ha fred!!!

Ulla Klötzer (Espoo , 2022-11-11)

#82

Fredsarbeidet må settes i gang

Hege Tunaal (Oslo, 2022-11-11)

#83

Krig - som også kan eskalere til atomkrig -
er den største trusselen mot menneskeheten.
Vi må kreve at våre representanter i sikkerhetsrådet krever redsforhandlinger!

sonja krohn (oslo, 2022-11-11)

#88

Jeg forlanger mye av meg selv og derfor forlanger jeg også mer av dem som styrer verden i dag.

Gitte Sætre (Vestland, 2022-11-11)

#92

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult
skyldes det svik.

Roy-Erik Hansen (Kolltveit, 2022-11-12)

#95

Vi må gi de kommende generasjonene en annen arv en krig og hat.

Arne Skavlan (Trondheim, 2022-11-12)

#102

Våpenhvile er den eneste løsningen, kom dere til forhandlingsbordet asap!

Per Erichsen (Oslo, 2022-11-12)

#104

Bare fredsforhandlinger løser tvister mellom nasjoner

Bernt Halvard Sleire (Stavanger, 2022-11-12)

#107

Haaper paa en fredlig losning

Roy Dahl (Mukdahan, 2022-11-12)

#108

Det er viktig for norsk sikkerhetspolitikk å beholde det gode forholdet til Russland som vi historisk har hatt. Skyldfordelingen for oppstarten av denne krigen er heller ikke så sort/hvitt som MSM og styresmakter vil ha det til.

Håvard Pettersen (Stavanger, 2022-11-12)

#114

Totalt forkastelig å bidra til mer krig!

Terje Wulfsberg (Bergen, 2022-11-12)

#121

Russland ut av ukraina og nei til natos militarisering av regionen. Nei til 3. Verdenskrig

Yang Ljønes (Sørfold , 2022-11-12)

#123

Eg er imot krig...

Helge Mjøs (Sandane, 2022-11-12)

#130

Konfliktløsning med krig er primitiv og misbruk av ressurser.

Ingar Evje (Mandal , 2022-11-12)

#131

Hele verden tjener på fred.

Per Solberg (3280 Tjodalyng , 2022-11-12)

#134

Jeg signerer, fordi Norge ikke skal støtte USAs proxy-krig i Ukraina, slik at vi kommer nærmere atomkrig, ikke støtter USAs voldshegemoni, ikke lar ukrainere dø for USA og nazistene som styrer Ukraina, ikke lar europeere sulte, fryse og miste jobben for at aristokratiet deres skal ødelegge verdiene våre.

Sindre Rudshaug (Fredrikstad, 2022-11-12)

#135

Krig rammer alltid sivile hardest.Kvinner og barn lider først og fremst. Mens våpenprodusentene blir styrtrike, og politikere øker sin makt

Anette Ostrø (Nesoddtangen, 2022-11-12)

#136

Vi blir brukt som nyttige idioter i et storpolitisk spill

Tor Finn Brannfjell (Fevik, 2022-11-12)

#140

Jeg signerer fordi en løsning på konflikten må skje ved forhandlingsbordet! Norge ønsker fremdeles å fremstå som et land som påberoper seg å arbeide for fred. De fleste (?) har for lengst forstått at det bare er "på papiret"; ref vårt eget forslag i sikkerhetshetsrådet i mai om fredsforhandlinger som ble enstemmig vedtatt, men ikke fulgt opp !

Signe Skaar (ASKIM, 2022-11-12)

#141

Fordi denne krigen er fremprovosert av NATO, og som vi vet er NATO med USA i spissen en gjeng med krigsforbrytere. Jeg kan vise til kriger i bl.a Libya og Syria. Som borger i Norge mener jeg Russlang har rett til å forsvare sitt land, så nå må NATO inngå fredsavtale!

Anita Eriksson (Stavanger, 2022-11-12)

#142

Kjære Jonas Gahr Støre.

Mange av oss føler avmakt. Hva kan vi gjøre for å få slutt på lidelsene til det ukrainske folk, få slutt på krigen?

Norge er medlem av Sikkerhetsrådet. Vi sier at vi holder FNs fredsimperativ og folkeretten høyt.

Jeg ber deg derfor, som en som lenge har arbeidet mot krig og for fredelige løsninger på konflikter, om å sette det å skape fred med fredelige midler, som FN pålegger oss, aller høyest på din agenda.

Hvis vi skal være løsningsorienterte nå, må ikke flere våpen sendes inn i området. I stedet må vi få til en umiddelbar våpenhvile.

Vær så snill, ikke godta Jens Stoltenbergs totale avvisning av dialogmulighetene. Bruk all energi på å finne gode alternativer til denne krigen som så mange av oss slett ikke trodde skulle komme.

En realisering av Minsk II-avtalen kunne hindret krigen. Kanskje er det mulig å få Russland til å avslutte krigshandlingene umiddelbart hvis Ukraina blir overbevist om at landet bør være alliansefritt?

«Velg FN foran Nato! Vis at det er mulig å forhandle, prøv å forstå også Russlands situasjon uten et øyeblikk å godta Putins krigføring. Sett fred over det å insistere på å ha rett! La heller ikke sanksjoner påføre folk fattigdom og nød. Skal de brukes, må det være spesifikt og på en klok måte, i den hensikt å få slutt på krigen, ikke å påføre elendighet.

Krigen forbruker enorme ressurser som isteden burde komme folk til gode. Den forurensing den medfører, ødelegger alle håp om å implementere klimaavtalen fra Paris og å nå bærekraftsmålene. Vi må tro på og lytte til fredsfolket i Russland, pasifistene i Ukraina og internasjonal og nasjonal fredsbevegelse som alle sier stopp kriginga. La Norge være ledende i forhandlinger om en umiddelbar fredelig løsning, for det ukrainske folk – for menneskelig sikkerhet – for oss alle!». - Ingeborg Breines, tidligere direktør i Unesco.

Thomas Bjørgan (Fredrikstad, 2022-11-12)

#145

Fare for Eskalering.Norge ut av EØS,nato og USA

Harald Birkholz (4247Grendi , 2022-11-12)

#146

Fordi krig tjener ingen, verken ukrainske folk eller russere.

Freddy Jæger (Askøy, 2022-11-12)

#148

vi kommer ingen vei utenom. Fred er den beste løsningen. Altid.

Martin Aeschlimann (Skjold, 2022-11-12)

#151

Jeg har akkurat hørt Roger Waters prate på en podcast med Joe Rogan og klarere kan det ikke bli. Fredsbevegelsen er i ferd ned å bli "svikere" i følge msm, og jeg vil heller være en sviker enn tilhenger av å kjøre samfunnet ut i en atomkrig, som det er nå. Den massive tilførselen av penger og våpen til Ukraina er ikke noen annet enn et forsøk på å ødelegge både Ukraina og Russland.

Jonny Solem (Oslo, 2022-11-12)

#152

Vi trenger fredsforhandlinger, ikke kraftigere våpen. Norge har ikke løftet en finger for å forhandle. Skammelig.

Inger Synnøvedatter (Sandefjord, 2022-11-12)

#161

Stans krigen nå

Elin Renate Larsen (Røyken, 2022-11-12)

#163

Norge må endre strategi. Å selge/gi bort våpen fører kun til at flere sivile drepes. Norge med sin posisjon i Sikkerhetsrådet, må jobbe for fred - ikke å forlenge konflikten. Samtidig må vi si opp ethvert samarbeid med WEF

Magne Botnedal (Fana, 2022-11-12)

#164

Fordi det er en rett vei!

Terje Syversen (Skarnes , 2022-11-12)

#165

Jeg signerer fordi diplomati, møter ved forhandlingsbordet, er den eneste farbare og fornuftige løsningen. Norge som medlem av FN's sikkerhetsråd har et tydelig ansvar for dette.

Torbjørn Henrik Hillersøy (Tertnes , 2022-11-12)

#166

Vi må forstå at Russland trenger sikre grenser, og verden trenger fred!

Øyvind Holmstad (SKREIA, 2022-11-12)

#170

All krig uansett er feil. Et fantastisk misbruk av menneskeliv og ressurser

Freddie Lund (Hof, 2022-11-12)

#171

Diplomati og
forhandlinger er vegen å gå.

Thor-Even Strømme (Alicante, 2022-11-12)

#181

Før eller siden kommer partene til å snakke sammen. Dess før dess bedre! Det nærmer seg en halv million døde og sårede. Det rekker nå!!

Håkon Borch (Moss, 2022-11-12)

#194

Norge må bryte ut av folden og ta et aktivt fredsinitiativ:
- krev øyeblikkelig våpenhvile
- bruk plassen i FNs sikkerhetsråd til å følge opp vårt eget forslag enstemmig vedtatt i Sikkerhetsrådet (6. mai 2022), for å få i gang fredsforhandlinger i tråd med FN-paktens retningslinjer for fredsløsninger

Rita Merete Hansen (Moss, 2022-11-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...