Jeg ønsker ikke å ha vindkraft i Siljan Kommune.

Kommentarer

#1

Raserer naturen , er lite samfunnsøkonomisk forsvarlig og helt unødvendig i Norge.

Arild Tvedt (SANDEFJORD, 2022-11-10)

#2

NEI til konsekvensutredning og hybridkraft i Siljan!

Sanna Reid (Siljan , 2022-11-10)

#3

Dette er jeg sterkt imot.

Tommy Ballestad (Skien, 2022-11-10)

#12

Nei til vindkraft i siljan!!!

Åse-Marie Simonsen (Rustadveien 111, 2022-11-10)

#13

Vindkraft passer ikke inn i norsk natur

Svein Hildenes (Kodal, 2022-11-10)

#16

Uting i natur som gagner bare de som ikke bor i Norge

Tom Andresen (Sandefjord, 2022-11-10)

#17

Nei til vindkraft.

Odd Vegard Midtbø (Kragerø, 2022-11-10)

#18

Ønsker ikke vind kraft

Liljan Sandåker (Stokke, 2022-11-10)

#23

Jeg er imot dette. Dette vil gjøre at verdien på vårt hus vil synke betraktelig, og dette vil bli en plage for oss

Emil Fjelldalen (Siljan, 2022-11-10)

#24

Jeg ønsker ikke vindkraft i landet vårt !!!!!!

Toril Hildenes (Kodal, 2022-11-10)

#27

Hele området rundt Viddaseter vil bli ødelagt. Turbinene vil syns i milesvis omkrets. Påvirkningen og skadeeffekter på natur, miljø, dyr og fugler er ikke tilstrekkelig kartlagt ift. vindkraft. Skogvern og artsmangfold er det viktig for nå FNs bærekraftmål nr 15!

Hilde Selstø (Skien, 2022-11-10)

#28

Tenker på befolkningen i Siljan som nå blir tatt på senga i forbindelse med planlagt vindkraftutbygging‼️
Det er ikke mer enn 3-4 km mellom det planlagte turbinområdet og bebyggelsen sør og vest i Siljan!
Beboerne kan få 14 støyende turbiner (Eiffeltårn) som nærmeste nabo!
Det kan bli veldig store støyinngrep (må gå med øreklokker)!
Beboerne kan få redusert nattesøvn, fysiske og psykiske helseplager, kraftig redusert eiendomsverdi og begrensning av allemannsretten med stor iskastfare!
Ikke særlig lyse fremtidsutsikter‼️

Siv Johannessen (Skien, 2022-11-10)

#29

Dette har vi ikke brukt for!
Hjelper ikke på klima eller miljø.
Vi må ned i forbruk.

Terje Akselsen (Sandefjord , 2022-11-10)

#31

Vindkraftverk gir liten nytte men store ødeleggelser. Vi redder ikke kloden ved å ødelegge naturen.

Anne Guri Andresen (Skien, 2022-11-10)

#33

Viktig å ikke ødelegge naturopplevelsene en kan få i dette området!!

Niclas Svedenvik (Skien, 2022-11-10)

#34

Jeg signerere fordi jeg er i mot ødellegelse av norsk natur ved å etablere vindmølle parker i stedet for å effektivisere og fornye vannkraften vi allerede har utbygd.

Hans Christian Tjønnås (Skien, 2022-11-10)

#38

Vi må ikke ødelegge norsk natur og fauna på denne måten. Vindkraft har ingenting med det grønne skiftet å gjøre. Videre har vi grønn energi i Norge. Oppgrader den vann kraften i allerede har!

Anne katrine Straume (Ulefoss, 2022-11-10)

#39

Vindkraft ødelegger naturen ( helseskadelige miljøbelastninger som mikroplast, oljesøl, støy, tapt friluftsområde osv)

Elin Tveit (Skien, 2022-11-10)

#40

Vindmøller er noe svineri som vi ikke trenger i vår natur. Har ingenting med grønt skifte å gjøre, kun penger!

Erling Melsom (Kodal, 2022-11-10)

#41

Vi har erfart vindkraft og har tilegna oss mykje kunnskap. Det er ikkje miljøvennlig, ikkje klimavennlig. Konsekvensutgreiingar har heilt tydelig vore bestillingsverk. Bindingane er tette. Det har påverka folkehelsa til mange i negativ retning. Hinderlys, stadig bevegelse av turbinblada og støy er slitsom å måtte leve med.
Eit lite samfunn som var godt å leve i, er forsvinne. Splittelsane i samfunnet vil nok forbli i lang lang tid framover.

Anne Grete Johnsen (Haramsøy, 2022-11-10)

#48

Fordi vi har laaang kamp bak oss i Birkenes også !! Foreløpig vunnet , men de gir seg jo ikke på tørre møkka !!!!!

Olav Vehusheia (Herefoss, 2022-11-10)

#50

Risiko for forurensing med oljer, gift og andre mikroflak av slitasje er for stor.
Rorurensing ved uttak av materialer andre steder er uheldig og belaster andre deler av verden. Jeg er derfor imot vindkraft på land og sjø.

John Walter Eriksen (Nesttun, 2022-11-10)

#53

Er mot all vindkraft som tar livet av våre vakre fugler ørn

Jan Tore Bjørneseth (2280 Gjesåsen , 2022-11-10)

#55

jeg ønsker ikke slik rasering av naturen noe sted i grenland

ole bråthen (porsgrunn, 2022-11-10)

#57

Vindmøller er ineffektive og ødeleggende.

Rune Hansen (Skien+, 2022-11-10)

#58

Jeg signerer fordi jeg synes staten burde prioritere viktigere ting som gamlehjen og tilbud til eldre trengende fremfor milliardoverføringer til en industri som i utgangspunktet ikke er drivverdig i seg selv.

Carl Nilsen (Flekkefjord, 2022-11-10)

#60

All nyere forskning, både nasjonal og internasjonal, viser at vindkraftindustrien forurenser svært mye, samtidig som vindkraftutbygging er ekstrem naturødeleggende.

Jan-Erik Andersen (Emblem, 2022-11-10)

#63

Ulønnsom, naturødeleggende og en
fantasiboble skapt av dyktige vindkraftlobbyister som sprekker like lett som en såpeboble. Nei til vindkraft både på land og i hav!

Anita Marion Caspersen (2005, 2022-11-10)

#65

Vindmøller er bare ødeleggende i det store perspektivet...

Ivar Gullstrand (Sandefjord, 2022-11-10)

#67

Naturødeleggelse løser ikke energikrise eller klimautfordringer. Jfr. FN

Sjur Gabriel Hasselgård (STEINSHOLT, 2022-11-10)

#69

Fordi jeg er motstander av vindkraft.
Det er rasering av skogsområder, natur, fugleliv, faunakriminalitet.
Overhodet ikke miljøvennlig mtp produksjon, sanering av skogareal, vedlikehold m.m

Ragnhild Rønningen (Lindesnes+, 2022-11-10)

#71

Slutt å ødelegge naturen vår og forringe vår livskvalitet

Sara Andersen (Våle, 2022-11-10)

#75

Å ødelegge natur i denne målestokk er fullstendig feil forvaltning av vår natur

Bjørn Pedersen (Skien, 2022-11-10)

#78

Norge er et vannkraftland

Brynjar Johansen (Kodal, 2022-11-10)

#83

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker ødeleggelse av tur og friluftslivsområder. Området er viktig for skogen, fugler og dyr

Aase Westgaard (Siljan, 2022-11-10)

#85

Jeg signerer fordi jeg er imot all vindkraft både på land og til vanns. Det raserer og ødelegger livsgrunnlaget vårt.

Svensli Berit Berg (Ålesund, 2022-11-10)

#89

Jeg er imot rasering av vår natur.

Gina Austad-Stavdal (SILJAN, 2022-11-10)

#94

Jeg signerer for jeg vil si nei til konsekvensutredning av vindmøllepark i siljan.

Kjetil Helgerud (Siljan, 2022-11-10)

#95

det er forferdelig at de skal bygge vindkraft i et så vakkert område. I tilegg er jeg i mot vindkraft og det med gode grunner.

Anna kathrine Gundersen (Oslo, 2022-11-10)

#100

Tap av natur må sterkt begrenses.

Aleksander Skoglund (Siljan, 2022-11-10)

#102

Dette er ikke bærekraftig for hverken natur eller menneskeheten.

Geir Nordskog (Skien , 2022-11-10)

#103

Natur og Vindkraft lar seg ikke forene. Vi må velge. Velg Naturen💚. Mennesket er en del av den❤️.

Dahl Marit (Kongsvinger, 2022-11-10)

#104

Det er galskap om kommunen sier ifra seg sin vetorett og godtar utbygging av vindkraft i kommunen.

Jorunn Høidalen (Skien , 2022-11-10)

#105

Vindkraft er den mest idiotiske måten å skaffe kraft på.. Fungerer kun i 30 % av tiden..Raserer store naturområder, og ødelegger hele lokalsamfunn..

Arne Roger Hansen (Trondheim , 2022-11-10)

#118

Naturen er viktigere enn energi. Må ikke bygge ned natur så vi mister mangfoldet!

Barbro Skålvik (Siljan, 2022-11-11)

#119

Nei til vindkraft i Siljan

Tor Myhre (Skien, 2022-11-11)

#122

Dette er sagt utallige ganger: Vi kan ikke redde klimaet ved å ødelegge naturen.

Bjørg Larsen (Skien, 2022-11-11)

#123

Naturødeleggelsene vindkraft fører til er ikke verd kraften den klarer og produsere.

Line Melås (Skien , 2022-11-11)

#126

Vindmøller er veldig lite kostnadseffektivt og en skamplett i naturen. Det finnes renere, bedre og mindre plasskrevende teknologier som kan brukes.

Roy B. Hauge (Siljan, 2022-11-11)

#127

Dere skal ikke selge ut naturen vår for profitt!

Rikke Dorthea (Risør, 2022-11-11)

#128

Ikke interessert i å øderlegge siljans natur!

Karoline Heibø (Siljan/opdalen, 2022-11-11)

#129

Nei til ødeleggelse av natur!

Jens-Einar Teie (Siljan , 2022-11-11)

#132

Jeg er glad i uberørt natur

Børre Østensen (Skien, 2022-11-11)

#133

Vindkraft løser ikke problemet vi vil løse. Tvert imot. Effekten andre steder det er etablert, er dårlig. I tillegg er det natur- og miljø-ødeleggende industri.

Line Markussen (Bamble, 2022-11-11)

#135

Vindmøller og solceller hører ikke hjemme i urørt natur. Man bygger ikke ned naturen for å redde den.

Lars Lønberg (Siljan , 2022-11-11)

#137

Vindmøller har ingenting med miljøvennlig tiltak å gjøre.

Christian Bentsen (Siljan, 2022-11-11)

#140

Vindkraft er det mest arealkrevende industri i Norge i idag. Det bygges ned og raseres natur i en skala som e skammelig i en tid da vi er i natur krise.

Hilde Sletten (Hemnesberget, 2022-11-11)

#141

Vindkraft er ødeleggende for natur og mennesker og for kraftsystemet vårt

Merethe Holden (Sandefjord, 2022-11-11)

#144

Jeg signerer fordi vindmølleanlegg har enorme konsekvenser for naturen, og gir ringvirkninger langt utenfor det arealet som blir direkte nedbygget. Kommuneøkonomi er viktig, men det vil aldri kunne overgå verdien av bevart natur.

Solveig Haugen (Siljan, 2022-11-11)

#145

Vindkraftindustri er ikke løsningen - en redder ikke klima eller industrien ved å ødelegge naturen.

Nina Taralrud (Asker, 2022-11-11)

#153

Jeg kommer fra området og er sterkt i mot at naturen skal ofres og ødelegges for alltid, bare for at noen få skal tjene seg styrtrike. Vindkraft er ikke lønnsomt.

Marit Jahren (Lysaker , 2022-11-11)

#154

Vi må slutte å bygge ned og rasere natur.

Runa Bergby (Skien, 2022-11-11)

#158

Unikt område som må bevares, så enkelt!

Kvisgaard Ida Christine (Skien , 2022-11-11)

#159

Fordi jeg er imot vindkraft i Norge.

Heidi Hartman (Skien, 2022-11-11)

#164

Jeg signerer dette her pgr av at alternativ kraft vil rasere og ødelegge vår natur og dyreliv.

Anders Darud (Siljan , 2022-11-11)

#166

Urørt natur bør skjermes for store inngrep.

Harald Skarboe (Helle, 2022-11-11)

#168

Området som det er planlagt vindmøller på er et rikt og unikt friluftsområde med et rikt og unikt fugle- og dyreliv. Det vil være et tap for generasjoner å bygge ut dette området de de skader som følger

Sissel Rohølhaugen (Seljord, 2022-11-11)

#173

Nei til naturødeleggende vindkraft. Nok er for lengst nok av nedbygging av natur og ødeleggelse av folks liv og verdier.

Jostein Amundsen (Meløy, 2022-11-11)

#174

Marius Fridlund takker nei til vindmølle i siljan!

Marius Fridlund (Siljan, 2022-11-11)

#177

Vindkraft er miljøkriminalitet. Slikt vil jeg ikke ha i Siljan.

Hansen Trond Aksel (Skien, 2022-11-11)

#181

Fordi jeg er imot vindkraft

Nils Petter Kittilsen (Skien, 2022-11-11)

#183

Selv om jeg ikke bor i Siljan, så vil jeg på det sterkeste be kommunestyret i Siljan si tydelig NEI til vindkraft i Siljan.
Ta kontakt med rådgivere i Motvind Norge og bli oppdatert på alle ulempene ved vindkraft.
Vindkraft industrien har en fryktelig lei tendens til å kun fremme det de mener er positivt med vindkraft. De nevner for eksempel ikke hvor mye en vindturbin faktisk produserer av energi, kun installert effekt som vil si det de kan produsere maksimalt 24/7.
Vi vet alle at det også er mange dager uten vind. Vi vet også at det gjerne fører til brann i generatoren når vinden blir for sterk. Det medfører at vindturbinen må stanses ved sterk vind.
De produserer også null når vinger må byttes grunnet slitasje ut lenge før estimert levetid for en vindturbin.

Som sagt, så er vindkraft en meget ustabil energikilde som må ha balansekraft av stabile energikilder som vannkraft, geometrisk varme, gass og kjernekraft.
Før dere sier ja til vindkraft, ha en realistisk plan for demontering og avfallshåndtering av spesielt vingene som er veldig problematiske å gjenvinne. Husk også at hver vinge har en vekt på mellom 50-100 tonn. Det er mye det!
Vekten på dagens vinger ligger nok nærmere 100 tonn enn 50.

Husk også at FN’s naturpanel sier at vi ikke redder natur og klima ved å ødelegge naturen. Det gjelder også havet!
Lykke til Siljan kommune med å si tydelig NEI til vindkraft!

Margit Pedersen (Eiken, 2022-11-11)

#184

Jeg er ikke for vindmøllene for det er så mye fin natur som går i stykker

Jesper Sølland (Siljan, 2022-11-11)

#185

Jeg vil ikke ha noe vindkraft i siljan

Sondre Hogstad (Siljan, 2022-11-11)

#186

Er sterkt imot vindkraftutbygging i siljan.

Tommy Bang Amundsen (Siljan , 2022-11-11)

#187

Fordi siljan har en utrolig flott natur og ødelegger populære steder der folk kan nyte og ha stillhet. Jeg er mer for og bruke hav vindkraft og utnytte kysten.

Bjørn Hillestad (Sande vestfold , 2022-11-11)

#189

Vindkraft er en katastrofe for natur , befolkningen

Turid VEGGELAND (Stavanger tidl. Skien, 2022-11-11)

#191

Ønsker en inntakt og inngripsfri natur.

Esben Reiersen (Skien, 2022-11-11)

#193

Jeg har vokst opp og bor i Siljan, og gremmes meg over at kommunen i det hele tatt tar opp en sak som dette. Ønsker å ødelegge natur for fugler, dyr og mennesker på denne måten. Dette er en ureverserbar ødeleggelse som til slutt kommer til å ødelegge for hele kommunen. Ikke bare for dyr og mennesker, men for ryktet til selve kommunen. Ordføreren, kommunestyret og alle som er involvert burde skamme seg!

Noah Michaél Lindhjem (Siljan, 2022-11-11)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...