Dramatisk kutt for Kongshaug musikkgymnas

Kommentarer

#5

Min datter fikk et fantastisk tilbud på denne skole som det offentlige ikke kunne gi i løpet av 10 år. Nemlig en skolehverdag med mestring og glede! Mange barn i Norge trenger et alternativ til de offentlig skolene.

Raquel McNeil (Stavanger , 2022-11-03)

#7

Dette er viktig for kulturlivet

Rune Holsen (Holmefjord, 2022-11-03)

#8

Kongshaug gir et unikt tilbud blant musikklinjene som ser hele mennesket.

Roar Hallesby Evjedal (Os, 2022-11-03)

#15

Kongshaug må få beholde det tilskuddet de trenger for å gi elevene den undervisningen de skal ha. De må også kunne ha en forutsigbar økonomi som ikke blir ødelagt av innfall fra tilfeldige ministre. Som utøvende musiker har jeg ofte gleden av å spille sammen med tidligere elever fra Kongshaug. De er et verdifullt bidrag til kulturlivet rundt omkring i Norges land.

Arnt Thyve (Bergen, 2022-11-03)

#17

Beste skulen eg nokon gong har gått på!

Linda Helen Bredesen Slyngstad (6265 Vatne, 2022-11-03)

#19

Jeg signerer fordi dette er avgjørende for drift av skolen og fordi det ikke er greit med forskjellsbehandling av elever.
Kongshaug musikkgymnas er også det ENESTE internatgymnas i hele Norge som tilbyr musikklinje. Det er unikt og det burde være av interesse for politikere å beholde et slikt unikt tilbud!

Gunhild Heldal (Bergen, 2022-11-03)

#21

Kongshaug betyr så utrolig mye for så mange!

Bolette Maria Nordbotten Espedal (Bergen, 2022-11-03)

#23

Kongshaug musikkgymnas har kun en linje og er avhengig av dette tilskuddet for å kunne ha så mye 1 til 1 undervisning.

Øivind Grytaas (Hauglandshella , 2022-11-03)

#26

Eg signerar, fordi eg (som tidlegare elev på Kongshaug) veit kor viktig det er å ha nok speletimar og god oppfølging på instrumentet. Med tanke på likebehandling, kan ulikt antall speletimar mellom skular også påverke moglegheita for å kunne komme inn på høgare utdanning i utøvande musikk. Lærarane på Kongshaug bør også bli ivaretatt, og mange har jobba der i lang tid. Dei er dyktige lærarar som gjev mykje av seg sjølv som støttespelarar, forbilder og gode på sine felt, i tillegg til å motivere. Det ville vert kjedeleg å sjå nokon av lærarane der måtte gå, på grunn av eit budsjettkutt.

Jothika Sivapalan (Stavanger, 2022-11-03)

#33

Dette er en viktig arena innenfor musikk og kultur. Viktig med et bredt og godt tilbud.

Kent-Anders Jensen (Larvik, 2022-11-03)

#36

Jeg signerer fordi jeg synes det er viktig å opprettholde det tilbudet denne skolen gir.

Ann-Beate Martinsen (Larvik, 2022-11-03)

#39

Jeg signerer fordi denne forskjellsbehandlingen er fullstendig uakseptabel og det er alt for få musikklinjer til vgs elever fra før. Vi trenger Kongshaug Musikkgymnas.

Anita Grundal Berland (Bergen, 2022-11-03)

#41

Eg signer fordi Kongshaug er en unik skole og den eneste i sitt slag. Det finnes ikke like tilbud noen andre steder.

Cecilie Tveit (Askøy , 2022-11-03)

#44

Jeg signerer fordi musikklinjene ved kongshaug og lignende friskoler må bestå!! Skolen er et prakteksemplar når det gjelder å få trygge, blomstrende, unge, dyktige musikkinteresserte opp og fram ! Norge - trenger Kongshaug!

Ella Helland (Ålgård , 2022-11-03)

#45

Jeg signerer fordi Kongshaug er et fantastisk sted der ungdom fra hele landet, og ofte fra små miljøer, får utvikle sitt talent og vokse i et fantastisk fellesskap. Dette er jo kjernepunktet i hva vi ønsker av vgs.

Inger Janet Sandsmark (Fredrikstad, 2022-11-03)

#52

Kongshaug musikkgymnas er en flott videregående skole som gir et godt grunnlag for vordende musikere.

Ingunn Vangen (Frekhaug, 2022-11-03)

#55

Ønsker at elever ved Kongshaug musikkgymnas skal likebehandles med elever ved fylkeskommunale skoler!

Haldis Omdahl (Os, 2022-11-03)

#59

Kongshaug musikkgymnas gir eit unikt tilbod til unge menneske frå heile landet som ønskjer å utvikla sine musikalske talent. Ved å kutta støtten, blir mangfoldet i realiteten mindre, og ungdommane mistar eit kjærkomme tilbod. Eg vil seia det så sterkt at kuttet vil gjera Norge til ein litt fattigare plass. Ja til fortsatt støtte til Kongshaug, er eit ja til mangfald.

Trond Hjorteland (Tau, 2022-11-03)

#61

Når man ser hvor inkluderende miljøet er på skolen og hvordan de får utvikle seg -håper virkelig tilbudet består. Skulle ønske alle skoler hadde samme fokus på samhold og inkludering.

Camilla Moe Hesvik (Bergen , 2022-11-03)

#62

Kongshaug er en unik skole med et særegent tilbud. Her har mange unge hatt sine mest formative år i et veldig støttende og inkluderende miljø, og fått oppleve mestring. Uten støtten vil ikke kongshaug bli det samme.

Maja Salbu (Bergen, 2022-11-03)

#64

Viktig videregående skole som musikk-glad ungdom fra hele landet kan søke på, og gå på ! Og slik bør det være i fortsettelsen også!

Ingrid Gurine Strand (Risør, 2022-11-03)

#71

Vi trenger Kongshaug

Arild-André Syverstad (Halden, 2022-11-03)

#72

Jeg signerer fordi Kongshaug gir et unikt undervisningsopplegg. De bør få støtte på lik linje med offentlige skoler.

Lisbeth Østby (1970 Hemnes, 2022-11-03)

#73

Kongshaug skal leva!

Berit Hope Byrkjeland (Jondal, 2022-11-03)

#76

Jeg signerer fordi jeg ønsker likebehandling av Kongshaug og fylkeskommunale skoler.

Vigdis Ekroll Tveita (Kleppe , 2022-11-03)

#78

Kongshaug er en fantastisk skole med ett veldig godt tilbud til elevene. (Min datter har vært elev)

Trine Jerijervi (Kirkenes , 2022-11-03)

#97

Friskoler er et svært viktig supplement til offentlige skoler, og må behandles likt.
Offentlige videregående skoler får særtillegg fra Fylket. Friskoler gjennom statsbudsjett. Det vil bli meget urettferdig om det ene skoleslaget skal miste. Spesielt også for elever midt i skoleløp. Når man ønsker ideologiske endringer, så må ikke det gjøres over «natten».

Peter Arnt Halvorsen 1969 (Grimstad , 2022-11-03)

#108

Har hatt to døtre ved skolen, så viktig tilbud for alle som bor langt unna videregående skoler med dette tilbudet og med sosialt godt fungerende miljø. Ikke alle har hatt like godt miljø på ungdomsskolen, befriende å få mange venner rundt seg og å slippe lang reisevei eller tidlig hybeltilværelse. Dette skoletilbudet jevner ut forskjellene for ungdom i by og på landsbygda.

Elisabeth Nordbotten (Botnane, Bremanger , 2022-11-03)

#110

Kongshaug er en utrulig bra skole der man utviklar seg som person og menneske!

Stine Regina Tusvik (Kristiansand , 2022-11-03)

#112

Jeg signerer fordi Kongshaug har betydd så mye for meg og mitt liv, og jeg ønsker at andre skal få den samme muligheten som meg.

Karoline Gundersen Mathisen (Bergen , 2022-11-03)

#113

Vi fikk den glede over seks år å følge to av våre ungdommer som var elever på Kongshaug.
Vi opplevde et fantastisk godt miljø, hvor ungdommene våre fikk lære om livet, internat, kreativ utvikling og knytte gode vennskap som varer.
Selv om de var langt hjemmefra opplevde vi at lærere og personale gjorde alt for å gi hver enkelt det de behøvde. Norge og norske unge trenger slike skoler

Åge Morten Stavran (Inderøy, 2022-11-03)

#124

Jeg signerer fordi Kongshaug musikkgymnas er en skole Norge trenger.

Ragnar Løsnesløkken (Fåvang, 2022-11-03)

#126

Jeg har gått på Kongshaug og vet hvor vanvittig god denne skolen er. Den utruster og utvikler unge mennesker på en helt unik måte.

Idun Fjeld (Bergen, 2022-11-03)

#134

Kongshaug representerer et viktig og annerledes utdanningstilbud i den norske vgsfloraen. De fortjener å operere under rettferdige rammebetingelser.

Matias Robberstad Vangen (Oslo, 2022-11-03)

#149

Kongshaug er flott og viktig tilbud for elever, særlig de som bor i distriktene som ønsker å satse på musikk

Fredrik Espedal (Bergen, 2022-11-03)

#151

Jeg vil signere fordi min mor, jeg og så min bror har gått på Kongshaug og har vært en viktig del av vår utvikling i livet.

Skolen burde få tilskudd også videre, slik at også de neste generasjonene, får oppleve denne fantastiske skolen.

Sissel Bygnes Dyrland (Vedavågen , 2022-11-03)

#152

Kongshaug er ein unik, flott skule🙏

Torunn Hollund Haldorsen ( Bremnes, 2022-11-03)

#161

Skolen er en fantastisk, unik læringsarena der ungdom får utvikle seg både musikalsk og menneskelig i et inkluderende, raust og trygt miljø.

Ingrid Hustoft Landro (Nedstrand , 2022-11-03)

#162

Skolen gir et unikt tilbud til unge muusikre

Jan Torstein Engen (Ise, 2022-11-03)

#171

Jeg signerer fordi jeg har gått på Kongshaug selv, og vet at det er en skole man setter stor pris på å kunne få gå på!

Karen Betine Nordbotten (Bergen, 2022-11-03)

#184

Oddvar Totvik

Oddvar Rotvik (5216 Lepsøy, 2022-11-03)

#185

Jeg signerer fordi kongshaug har vært en viktig skole for oss og vi ønsker at andre også skal få oppleve gleden ved den. Ta bort det urettferdige kuttet i støtten til Kongshaug.

Inger Melbø Strangstad (Tretten , 2022-11-03)

#187

Jeg har vært elev ved Kongshaug og gikk på musikklinjen forlitt over 50 år siden.Fantastisk år og skole.Den må leve videre!

Signe Britt Halvorsen (Trondheim , 2022-11-03)

#190

Jeg signerer fordi jeg har 2 søstre og andre jeg kjenner som går på kongshaug.

Åsmund Helland (Oslo, 2022-11-03)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...