Ny E6 i Sørfold NÅ!

Kommentarer

#1

Æ e der fra, og vokst opp på de veian som e livsfarlig!

Bakkemo Francy Elinsdatter (Gjerstad , 2022-10-20)

#2

Jeg signerer fordi det daglig gambles med folks liv på det som skal være hovedferdselsåren. Nok er nok!

Mona Wiik (Valnesfjord, 2022-10-20)

#3

Er yrkessjåfør å bruker veien ukentlig, har familie å komme hjem til.. skulle ønske folk viste hva som EGENTLIG blir fraktet på veinettet vårres

Christer Savjord (Innhavet, 2022-10-20)

#8

Veiene er farlige å ferdes på.

Carina Pedersen (Røsvik , 2022-10-20)

#21

Dagens E6 gjennom Sørfold er ikke forsvarlig.

Jann-Hårek Lillevoll (Valnesfjord, 2022-10-20)

#25

Trygge veier/ tuneller etter E6. Har vært flere farlige situasjoner når man har kjørt mellom Hamarøy og Fauske.

Marit Meltzer (Hamarøy, 2022-10-20)

#26

Det behövs ny väg för att öka säkerheten. Den är livsfarlig!

Liz Stenmark (HEMAVAN, 2022-10-20)

#29

Trafikkfare!!!

Vidar Søraas (Fauske, 2022-10-20)

#31

Trenger før det går liv tapt!!!!

Joakim Bugge (Fauske, 2022-10-20)

#32

Yrkessjåfør. Som ønsker en trygg og farbar E-6 gjennom Sørfold.

Lars Eirik Oskarsen (Steigen, 2022-10-20)

#38

veien er en dødsfelle

Stian Andre Olsen (Straumen, 2022-10-20)

#41

Veien er utrolig dårlig med trange tuneller

Michael Knutsen (Bodø, 2022-10-20)

#46

Jeg er på ferie der, jeg kommer derfra jeg er oppvokst der og veiene har alltid vært dårlig, nå er det på tide at det blir gjort noe i nord, det er tross alt E6 vi snakker om her.

Jan Magne Pettersen (Mysen , 2022-10-20)

#47

Støtter dette.

Anne Lise Løvli (Bodø, 2022-10-20)

#48

E6 er en krøttersti med tunneler som er tildels livsfarlig. Regjeringen svikter Nordland og resten av landet ved å utsette dette.

Tor Bogen (Sortland+, 2022-10-20)

#53

Jeg er yrkessjåfør oc ser behovet for ny E6 gjennom sørfold

Bjørnar Solvoll (Fauske, 2022-10-20)

#54

Har kjørt den veien daglig i noen år, med hjertet i halsen! Det er på tide med ny, trygg vei!

Stine Horndal (Sørfold, 2022-10-20)

#59

Som yrkessjåfør har jeg kjørt denne strekningen et utall ganger og derfor kjenner problemet meget godt. Derfor min signatur.

Kurt-Olav Hanssen Nygård (1860 Trøgstad, 2022-10-20)

#68

Livsfarlig vei, som er den enste veien vi har for å ta oss lengre nord i kommunen og landet.
Med ekstremt mye trafikk på sommeren og konstant stort trykk av tungtransport, gjør veien enda farligere med den standarden som det er i dag på vei og tunneler.
Må liv gå tapt og evt. hvor mange før dette blir tatt alvorlig?!

Vegard Brodersen (Straumen, 2022-10-20)

#70

Jeg har kjört denne veien i förti år med vogntåg så jeg tror faktiskt att jeg vet litt om hva jeg pratar om. Er dessutom trafikklärer, pedagog i trafikk og trafikksikkerhetsrådgiver.

Leif Sörvåg (Bäckvägen 15 915 98 Bygdeå , 2022-10-20)

#71

Jeg signerer fordi jeg kjører til Steigen der jeg kommer fra. Og det er med hjertet i halsen man kjører gjennom Sørfold.

Svenn-kåre Kristiansen (Mosjøen, 2022-10-20)

#76

Fordi det er på tide og få en bedre veistandar

Daniel Kleveland (Ulvsvåg , 2022-10-20)

#78

Jeg bor midt blandt disse tunnellene, ferdes daglig med min sønn lags denne farlige veien, som hele tiden skal utsettes og som bagatelliseres av folk som ikke er avhengig av veien slik som oss som bor her.

Christine Marie Karlsen (Gyltvik/Sørfold, 2022-10-20)

#85

Dette er ikke bare et veiprosjekt, det handler like mye om samfunnsberedskap, om trygghet, om å unngå redsel for både veifarende, pårørende og beboere. Det dør og skades mennesker her årlig. Omkjøringsmulighetene er enten via Bodø og Lofoten, med ferge over Vestfjorden, eller via Saltdal, Sverige og Narvik. I beste fall en omvei på 15-16 timer! Dette er Norges hovedvei gjennom landet, som i 2022 har en standard og beskaffenhet som knapt er 1970-tallet verdig.
Ny vei MÅ bygges NÅ !!

Steinar Asp Ormåsen (Fauske, 2022-10-20)

#89

Jeg signerer fordi E6 gjennom Sørfold trenger virkelig en oppgradering! Det er ikke forsvarlig å ferdes på slike veier. Nå må politikerne åpne øynene her! Dette er ikke godt nok!

Kristine Westermann (Drag , 2022-10-20)

#91

Jeg er yrkessjåfør og kjører strekningen daglig, det er vel nok forklart.

Hogne Svendsgård (Bodø, 2022-10-20)

#93

Har kjørt strekningen mange ganger, både med vogntog og personbil.
Og det er en skam at det ikke er gjort noe for lenge siden, og enda større skam at det blir tatt ut prioriteringslisten.

Bjørnar Aakvik (DØNNA, 2022-10-20)

#94

Dårlig hovedferdselsåre/E6 fra Fauske og nordover med mange trange og dårlige tuneller. Ingen jernbane og eneste omkjøring via Sverige. Med mye tungtransport er det ofte mange farlige situasjoner som oppstår på denne vegstrekningen. I dag var Aspfjordtunnelen stengt fra kl 13:30 til 16:00 pga. at en trailer tok borti taket på tunnelen og utløste steinras.

Gunn Heidi Danielsen (Finnøy, 2022-10-20)

#97

Svært dårlig veg og trange og dårlige tuneller. Europaveg 6, Eneste veg fra Fauske og nordover med omkjøringsveg om Sverge ca.11 timer. Ingen jernbane. Med stor trafikk på tungtransport er det ofte mange farlige situasjoner som oppstår på denne vegstrekningen

Anne Grethe Mørkhagen (8226 Straumen , 2022-10-20)

#101

Jeg kjører mye gjennom der, og aldri følt meg trygg.

Steve John Mikal Paulsen (Bodø, 2022-10-20)

#103

Dette er en del av HOVEDPULSÅRA i Norge! Ingen bør grue seg til å kjøre denne strekningen, enten det er som sjåfør eller passasjer! Skammelig at den fortsatt ikke er utbedret!

Heidi Ingvaldsen (Røkland , 2022-10-20)

#108

Det må ikke gå liv før veiene blir ordnet.
Det kjører mye tungtransport på disse veiene , di er smale og i dårlig forfatning , enkelte tuneller er smale/ lave så det gnistrer om to lastebiler/ trailere møtes

Heidi Evjen (Røst , 2022-10-20)

#113

Dagens forhold er uholdbare.

Lena Laukholm (Brønnøysund, 2022-10-20)

#118

Det er ufattelig at landet har en veistandard i sør, og en annen, og dårligere, i nord! Respektløst.

Lill Wangen (Fauske, 2022-10-20)

#131

Vi må ha ny vei

Hjelvik Jan Ove (Lappelvveien 28, 2022-10-20)

#136

Det er uforsvarlig p utsette utbedringa av denne farlige veistrekninga.vi som må kjøre der for å komme oss til apotek ,sykehus +++ gjør dette med hjertet i halsen . Dette veistykke er arbeidsplassen til maaange ,dem og vi betaler våre avgifter og forsikringer på lik linje med dem som kan ferdes på trygge og stabile veier.

Hege Lind (Nordfold , 2022-10-20)

#137

Det er uforsvarlige tilstander i blant annet tunelleneå

Anine Larsen (Straumen, 2022-10-20)

#142

Vi har stort behov for nye veier og ikke minst nye og sikre tuneller

Hege Schei (Lappelvveien 28, 2022-10-20)

#145

Jeg signer på dette - fordi dette er min fastlandsforbindelse til sykehuset, fordi dette er den viktigste transportåren til næringslivet i Steigen, Sørfold og Hamarøy, som har et næringsliv som leverer til eksport og bidrar til at vi har verdier som kan fordeles til velferd. At høyst nødvendige utbedringer på den viktigste transportkorridoren i Norge (nord-sør) E6, igjen blir skjøvet er ikke akseptabelt. Det utfordrer i dag et høyst oppegående næringsliv og setter tryggheten til befolkningen langs strekningen i fare.

Jan-Folke Sandnes (Innhavet, 2022-10-20)

#147

Jeg bruker veien der ofte,og har opplevd mange neste-ulykker!

Marita Olufsen (Fauske, 2022-10-20)

#150

Er drita lei av den farlige elendige veien.

Fredrik André Ringberg (Leinesfjord , 2022-10-20)

#152

Veien er livsfarlig, å den deler norge i to når det er ulykker der.

Tom kenneth Jørgensen (Tovåsveien 61, 2022-10-20)

#156

Fordi dette er en farlig veistrekkning i må ferdes på.

Ronny Helge Pedersen (Nordfold , 2022-10-20)

#159

Veien gjennom Sørfold er livsfarlig

Vidar Fossen (Glomfjord, 2022-10-20)

#160

Fordi det trenges ny vei umiddelbart.

Pedersen Ronald (Lørenskog, 2022-10-20)

#174

Det er uforsvarlig å ikke gjøre noe med E6 i Sørfold!
Må det skje en katastrofe før noe blir gjort..??

Torill Gustavsen (Bodø/Straumen, 2022-10-21)

#176

Vil bort fra dødsfellen E6 sørfold.

Bjørn Marthinussen (Skutvik, 2022-10-21)

#180

Jeg signerer fordi veien er livsfarlig og at utbedring er nødvendig!

Urheim Ann Brattaker (Drag+, 2022-10-21)

#182

D må gjøres noe med veien og tunnellan der nu

Svein-ove Johansen (Tverlandet, 2022-10-21)

#183

Dette er min arbeidsplass

Svein Ove Jansen (8289 Engeløya , 2022-10-21)

#184

Jeg signerer fordi jeg kjører den veien iblandt. Å det er helt jævlig hvor trangt det er når man møter tungtransport

Martin Os (Rognan , 2022-10-21)

#186

Jeg signerer fordi jeg ofte kjører denne veien for å møte familien min. Jeg har også familie som pendler gjennom hær, har tidligere pendlet denne veien selv. Man skal ikke trenge å være stresset og redd hver gang man skal hjem eller hører om at det har skjedd noe på veien, og man er redd det er noen man er nær. Å sette seg i en bil å kjøre er risikabelt nokk i seg selv uten at man skal være redd for at det skal rase i tunellen eller krasje i trailere, fordi veien ikke blir opprettholdt etter dagens standar, eller i det hele, en trygg standar.

Amalie Sørfjordmo Inderberg (Sørfold, 2022-10-21)

#187

jeg bruker veien i jobben og har opplevd farlige situasjoner.

Bård Larsen (Fauske, 2022-10-21)

#189

Tunnellene er en fare for liv og helse slik de er nå. Vi har ingen å miste.

Ellen Verdier Pedersen (Kjøpsvik, 2022-10-21)

#191

Jeg kjører lagtransport nordover.

Harald Steinsland (MO I RANA, 2022-10-21)

#194

Nye E6 I Sørfold Nå.

Ann Kristiansen (Rognan, 2022-10-21)

#195

Har hytte i sørfold og kjører denne veien ofte. Dårli vei, og smalt og problematisk særli når vogntog møtes i tunneller.

Jørn Andre Larsen (Fauske, 2022-10-21)

#197

Her trengs det ny og sikker vei raskt.

Tore Nordfjellmark (Overhalla, 2022-10-21)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...