Bekymring kontorløsninger

Kommentarer

#15

Jeg signerer fordi jeg ut fra egen erfaring har erfaring fra både cellekontor og kontorlandskap. Cellekontor kan ikke sammenliknes med landskap hva gjelder effektivitet på jobb.

Kristin Bølstad (Oslo, 2022-09-27)

#16

Viktig å legge til rette for konsentrert, fokusert og effektivt arbeid, kombinert med å redusere stress og sykefravær. OUS bør jobbe for å være en attraktiv arbeidsplass. Dette vil være en vinn-vinn situasjon.

Thomas Berg (Oslo, 2022-09-27)

#43

Jeg signerer fordi jeg støtter bekymringen.

Nina Løvhøiden (Rikshospitalet, 2022-09-27)

#49

Jeg signerer, fordi forskere skal ha riktige arbeidsforhold for konsentrasjonskrevende arbeid.

Paula Berstad (Oslo, 2022-09-27)

#58

Jeg signerer fordi jeg mener at kontorlandskap påvirker folkehelsen mer negativt enn å bygge egnende kontorplasser. Sett i lys av situasjonen for øvrig, inkludert den forskningen som det henvises til, så er det svært uheldig om nye lokalisasjoner bygger på valg som øker risiko for sykdom og uføre. Et minstekrav må være at kontorlandskap kan anses å være mer positivt for folkehelsen enn alternativene. Jeg kan ikke se at en slik begrunnelse er antatt, verken i forskning eller andre steder. En henvisning til rett beslutning må derfor vises frem før beslutningen om kontorlandskap kan gjennomføres.

Kristoffer Røed (Oslo, 2022-09-27)

#62

Eg har varierte erfaringar i forhold til ulike typar kontorløysingar. Mi erfaring er eintydig, eg arbeidar best når eg kan ha noko personleg, som er mitt, rundt meg. Og eg treng ein plass å trekkja meg tilbake til innimellom i løpet av arbeidsdagen.

Ingerid Øvreås (Oslo, 2022-09-27)

#70

Jeg signerer fordi Livsvitenskapsbygget vil hovedsakelig basere seg på kontorlandskaper og 6-personskontorer til tross for at forskning har vist redusert effektivitet, tilfredshet og helse hos medarbeidere som deler kontor vs ansatte på eget kontor.

Ståle Nygård (Oslo, 2022-09-27)

#78

Støtter aksjonen - forskningen sier alt!

Lili Dizdarevic Leko (Oslo, 2022-09-27)

#83

Jeg signerer fordi jeg er enig i bekymringen

Ranveig Østrem (Oslo, 2022-09-27)

#84

Har flere års erfaring med både cellekontor og delt kontor (5 plasser). Ingen tvil om at cellekontor fungerer best.

Finn Erik Aas (Oslo, 2022-09-27)

#86

Jeg er bekymret for produktiviteten og trivsel mhp åpent kontorlandskap og papirfritt arbeidsmiljø. Det vil bli vanskelig å konsentrere seg pga støy og at man potensielt ikke har en fast plass. Samt at å mebringe den samme laptop både på lab , kontor/ hjemmekontor og møter, er særs uhygenisk og egentlig grisete. Det vil ikke være praktisk med protokoll på en laptop under forsøk, og det vil potensielt bli fordyrende da både hanske- og papirdekke forbruket vil øke.

Siri Tennebø Flåm (Oslo, 2022-09-27)

#89

Jeg sitter som avdelingsverneombud for mikrobiologisk avdeling i prosessen med Livsvitenskapsbygget og deler deres bekymringer.

Marie Korsvik (Oslo, 2022-09-27)

#91

Det skal være lav terskel for ansatte for å snakke med en som er kvalitetsleder / ansvarlig / koordinator. Terskelen blir for høy for en del dersom man ikke kan stikke innom kontoret deres for en uformell prat uten andre tilhørere. Digital kommunikasjon eller booking av stillerom kan ikke erstatte dette.

Stine Rødmyr (Oslo, 2022-09-27)

#95

Jeg signerer fordi jeg også er bekymret for at de nye sykehus ikke legger opp til egne kontorløsninger.

Cecilie Marie Rødbøl (Oslo , 2022-09-27)

#105

For forskere er konsentrasjonsarbeid en stor del av aktiviteten.

Timothy Hughes (Oslo, 2022-09-28)

#131

Jeg har jobbet flere år i stor åpen løsning, og opplevd stress i den forbindelse. Flere kollegaer er opptatt i digitale møter og har da behov for enkelt kontor for å unngå forstyrrelser.

Annette Oldenborg (Oslo, 2022-09-28)

#134

Jeg signerer fordi dette er bare ett av mange uheldige beslutninger med utgangspunkt i nye hospitalplaner gjeldende OUS og som får negative konsekvenser umiddelbart og på lang sikt.

Knut Ole Sundnes (Jar, 2022-09-28)

#152

Jeg støtter oppropet!

Ragnhild Haaland (Oslo, 2022-10-02)

#158

Utforming av kontorplasser i nybygg må tilpasses behovet til de ansatte som skal jobbe der. Bygg må utformes etter de ansattes behov - ikke motsatt. Mange benytter kontoret til konsentrasjonsarbeid. Det er godt dokumentert at kontorlandskap gir økt sykefravær og tap av produksjon.

Guro Lind (OUS - Radiumhospitalet, 2022-10-04)

#176

Jeg støtter oppropet

Magnhild Kverneland (Sandvika, 2022-10-05)

#182

Ønsker at vår livskvalitet på jobb skal sikres. Hindre mer belastning på jobben enn nødvendig. Hindre unødvendig stress og sykefravær.
UNNGÅ unødvendig uførhet !

Elisabeth Elind (Oslo, 2022-10-05)

#183

Sitter nå på kontor med 4-5 personer. Det er lite effektivt, mye uro, stressende.

Rina Lilje (OUS, 2022-10-05)

#187

Felleskontor er ekstra krevende for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Å ha noen felleskontor er fornuftig og bra, men da bør årsaken være at arbeidsoppgavene tilsier det.

Svein Erling Tysvær (Oslo, 2022-10-05)

#192

Jeg er like bekymret for fremtidig kontorplass som dere. Og jeg støtter alt som dere viser til i forskningen.

Elna Thurmann-Nielsen (Oslo, 2022-10-10)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...