Støtt underskriftskampanjen mot Lerøy sin søknad om dispensasjon for oppstart av akvakultur ved Ysteby.

Kommentarer

#1

Ønsker ikke forurensende oppdrettsanlegg i Kåfjord en.

Jarle Larsen (Olderdalen , 2022-08-03)

#3

Jeg ønsker ikke at Lyngenfjorden skal bli forurenset og ødelagt.

Kari Winterseth (Tromsø, 2022-08-03)

#4

Fordi det er allerede ødelagt nok fiskeplasser og havområder av oppdrettsanlegg i området

Monica Bøklepp (Rotsund, 2022-08-03)

#5

Je er imot oppdrettsanlegg i lyngen fjorden

Haakon Marinius Giæver (Havnnes, 2022-08-03)

#6

Lerøy har ødelagt fjorden før. Vi vet de ikke er til å stole på. Oppdrett dreper fjorden. Jeg vil ha vill fisk. Lag oppdrett på land! Dere får ikke lov å ødelegge enda mer av VÅR Blå åker!!!

Eline Johansen (OLDERDALEN, 2022-08-03)

#11

Ønsker å beholde en frisk fjord. Vi gjør ingenting med en død fjord.

Liv Solvang (Samuelsberg, 2022-08-03)

#17

Jeg er født og oppvokst i lyngen, håper å leve resten av livet her, og har sett hva oppdrett gjør med den flotte fjorden vår.

Hans Andor Dahl (Tromsø, 2022-08-03)

#25

Jeg er sjøsame fra området. Mine forfedre har brukt området i uminnelig tid.

Cathrine Breivik (Storslett, 2022-08-03)

#27

Dårlig erfaringer med Lerøys anlegg i Kåfjord.

Svein Arild Soleng (Tromsø, 2022-08-03)

#33

Naturen e viktgere enn både inntjening og arbeidsplassa

William Hasselberg (Olderdalen , 2022-08-03)

#34

Fiskeoppdrett ødelegger fjordene våre!

Veronica Nymo (Havnnes , 2022-08-03)

#35

Fordi jeg elsker Lyngenfjorden

Rikard Albrigtsen (Jakobsli, 2022-08-03)

#42

Av hensyn til natur- og miljøvern, og for en bærekraftig utvikling av vakre fiskerike Lyngenfjorden

Vera Albrigtsen (Bergan/Ysteby/Trondheim, 2022-08-03)

#44

Er mot oppdrett på Ysteby

Jan R Olsen (Olderdalen, 2022-08-03)

#48

Født og oppvokst i området. Bruker fjorden jevnlig.

Alf Steinar Eriksen (Tromsø/Olderdalen, 2022-08-03)

#49

For lokalbefolkningen og mot privatisering av naturen

Elin Kristiansen (Oslo/Olderdalen, 2022-08-03)

#50

Sterkt i mot lakse oppdrett

Chris Brustad (9146 Olderdalen , 2022-08-03)

#57

Vil beholde lyngen frisk.

Rita Irene Jenssen (Olderdalen , 2022-08-03)

#61

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker ytterligere forurensing av Lyngenfjorden.

Ruth Vihovde (Sveio, 2022-08-03)

#66

Ikke rett at enkeltpersoner/firma skal bruke felles ressurser - på bekostning av alle andre.

Jon Kristian Blix (Trondheim og Djupvik, 2022-08-03)

#71

Vannvittig naturødeleggende.

Alf-Erling Isaksen (Tana , 2022-08-04)

#73

Det er ingen grenser for hva enkelte gjør for litt profitt.

Marianne Nielssen (Oslo , 2022-08-04)

#75

Kåfjord har omentrent en av verdens vakreste natur og naturlige fiskeressurser. Ikke ødelegg sunn fisk

Nora Tårnesvik Sæterbø (Bergen , 2022-08-04)

#87

Jeg har fritidshus på Ysteby.Jeg har kjempet mot åpne merder i 20 år. Skade på naturen er svært stor. Argentina og Canada har nektet åpne merder på sin kyst.

Roald levin Eriksen (Tromsø, 2022-08-04)

#91

Ønsker ikke det i kåfjord

Viviann Lorentzen (Holmen 110, 2022-08-04)

#96

Jeg signerer forde jeg har tilhørighet til Lyngenfjorden, og mener at vi kan ikke ødelegge alle fjordene med lakseoppdrett.
Lyngenfjorden har et mangfold av fiskearter å det vil være tragiskt om vi skal gi lov til oppdrettsbaronene og ødelegge den.

Karl-Martin Hansen (Havnnes, 2022-08-04)

#97

Jeg signerer fordi forurensing av slike anlegg ødelegger den naturlige balansen som finnes i havets akvakultur.

Normann Natland (Bergen, 2022-08-04)

#99

Det er miljø kriminalitet på sitt verste. I tillegg til overkjøring av lokalbefolkningen og deres interesser.

Elisabeth Müller (Rundhaug, 2022-08-04)

#100

Oppdrett forurenser enormt og ødelegger fjorden vår

Øyvind Øyvind Eliassen (Nordmannvik, 2022-08-04)

#108

Fordi jeg ønsker å ivareta den vakre Lyngen fjorden for framtidige generasjoner

Annelise Albrigtsen (Bergan/Olderdalen, 2022-08-04)

#112

Fordi jeg ønsker Kåfjord/Storfjord og Lyngenfjord som oppdrettsfrie områder. Viser til eget innspill i høringsuttalelse

Alf Albrigtsen (Bergan/Ysteby, 2022-08-04)

#125

Jeg ønsker ikke at Lyngenfjorden skal bli ytterligere forurenset av oppdrettsanlegg.

May-Liss Nilsen Marakat (Oslo (men opprinnelig fra Kåfjord), 2022-08-04)

#128

Ingar Lyngmo beskriver konsekvensene presis.

Grethe Gunneng (Djupvik , 2022-08-05)

#143

Av hensyn til det naturlige artsmangfoldet i havet, i tillegg til visuell forurensing for de som bruker havet til nytte og rekreasjon

Elin Jørgensen (Tromsø, 2022-08-05)

#152

Min mor er født og oppvokst i Nordmannvik, jeg har tilbringt utallige timer i båt ute i fjorden hver sommer og fisket. Det er et paradis for oss, vi har faste fiskeplasser som vi har blitt fortalt av besteforeldrene som igjen har blitt fortalt fra sine forfedre. Dette vil bli ødelagt av oppdrettsfisk. Onkelen min lever av fisketurister i Nordmannvik. Dette vil også bli påvirket og han er ikke alene. Jeg signerer i håp om at det vil sette en stopper for galskapen. Ikke ødelegg fjorden med fiskeoppdrett!!!!

Lisa Mari Lyngmo Thorsdalen (Beiarn , 2022-08-05)

#153

Vi har for dårlig førstehånds erfaring, og for mye kunnskap til å godta dette.

Ingebjørg Hjalmarsen (Nordmannvik, 2022-08-05)

#154

Jeg er i mot oppdrettsanlegg i Lyngenfjord.

Rita Lyngmo (Bodø, 2022-08-06)

#156

Jeg ønsker ikke at fjordfiske ødelegges ytterligere

Sven Jonsson (Tromsø , 2022-08-06)

#160

Oppdrettsanlegg inne i fjordene har større negativ enn positiv påvirkning på lokalmiljøet langs fjord og fjære.

Kjetil Bjørklid (Nordmannvik, 2022-08-06)

#163

Barbro halvorsen

Barbro Halvorsen (61340 oxelösund, 2022-08-06)

#168

Av samme Grunn som Ingar Lyngmo.
Helt enig med ham i alt det han sier om denne saken...
Ønsker å bevare Vakre Lyngenfjorden som den er......Ren og Fin....uten Forurensning ifra oppdrettsanlegg..

Ellinor Kræmer (Djupvik, 2022-08-06)

#183

Jeg er bosatt i Vesterålen og senest her om dagen opplevde vi de naturødeleggende effektene av oppdrett. På vår fisketur i Eidsfjorden var storseien full av pellets, sort innvendig og «dvask» i kjøttet. På alle våre fisketurer opplever vi lus på fisken. En real nedtur. Åpne oppdrettsanlegg bør forbys fordi de ødelegger økosystemet. Lukkede oppdrettsanlegg bør forbys for å verne om dyre-/fiskehelse.

Barbro Riber (Sortland, 2022-08-07)

#184

Vi trenger noen fjorder som er oppdrettsfri, og Lyngen (& Ullsfjorden) er viktige fiskefjorder også for rekebestanden. Hold oppdrettsanleggene ute av fjordene, slik at kystbefolkninga fremdrles kan opprettholde tradisjonelt og hobbybasert fiske.

Lone Ebeltoft (Tromso, 2022-08-07)

#185

Oppdrett i den store skalaen det drives idag er gambling med fjordene våre.

tor henning jensen (Djupvik, 2022-08-07)

#186

All oppdrett i åpne anlegg må stanses!

Ken-Inge Adolfsen (Tromsø , 2022-08-07)

#189

Oppdrettsindustrien er miljøkriminalitet av værste sort og bør stanses overalt, alltid.

Tom Jørgensen (Tromsø, 2022-08-07)

#193

Vil ikke ha mer forurensing av Lyngenfjorden.
Viser forøvrig til Ingar Lyngmo’s gode beskrivelse hvor ille det kan gå.

Jan Magnus Myhren (Tromsø, 2022-08-07)

#194

Æ signere det her oppropet og underskriftskampanjen fordi det ikke burde være et eneste oppdrettsanlegg i en eneste fjord i hele Norge!

Peder Kofoed-Fyhn (Tromsø, 2022-08-07)

#196

Jeg vil ha en ren Fjord og Rent matfat.

Bernhard Jakobsen (Djupvik, 2022-08-07)

#199

Nok oppdrett i Lyngenfjorden

Janne Soini (Lyngseidet, 2022-08-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...