Slå ring rundt norsk forskning

Kommentarer

#11

Satsing på forskning, utdanning og innovasjon er helt nødvendig for at Norge skal lykkes med omstilling og et grønt skifte. Usikkerhet rundt forskningens finansiering og rammer, svekker ikke bare fagmiljøene og enkeltforskere, men har alvorlige konsekvenser for den norske samfunnsutviklingen.

Nina Sandberg (Oslo, 2022-06-13)

#17

Vi står i fare for å miste de beste hodene fra forskning akkurat når vi trenger dem for å klare det grønne skiftet

Ingrid Eftedal (Trondheim, 2022-06-13)

#25

Lavt finansieringsnivå kombinert med økt usikkerhet får allerede mange yngre forskere til å revurdere Norge som stedet de vil prøve å bygge opp sin forskerkarriere. Undergraving av rekrutteringen vil bidra til å kvele norske fagmiljøer.

Marius Myreng Haugland (Tromsø, 2022-06-13)

#26

Forskning og innovasjon må prioriteres og rammene må være langsiktige og forutsigbare.

Randi Elisabeth Taxt (Bergen, 2022-06-13)

#27

En pause i Forskningsrådets tildelinger betyr i praksis kutt. Om begrunnelsen for kuttet er forårsaket av nåværende eller sittende regjering er mindre interessant. Norsk forskningspolitikk har ligget relativt fast i en lang periode. Det er en tverrpolitisk oppgave å se til at de pågående utfordringene i Forskningsrådet løses på en slik måte at viktige fagmiljøer ikke bygges ned.

Christen Krogh (Oslo, 2022-06-13)

#30

Langsiktig og uavhengig forskning - også grunnforskningen, er en av livsnervene i samfunnet.

Cecilie Steenland (Drammen, 2022-06-13)

#59

Frantida trenger forskning! Forsking trenger forutsigbarhet og langsikthet

Lisbeth Aune (NTNU, Trondheim, 2022-06-13)

#60

Förutsägbarhet är viktigt.

Lovisa Mienna Sjöberg (Kautokeino, 2022-06-13)

#80

Vi treng betre vilkår for forsking i Noreg!

Vetle Nordgård Mikkelsen (Bergen, 2022-06-13)

#81

Jeg signerer fordi jeg er bekymret for denne, og foregående, regjering sin svake prioritering av forskning. Og det topper seg jo til de grader med en så bøllete statsråd som Borten Moe

Paal Krokene (Ås, 2022-06-13)

#84

jeg mener barnet mitt sin fremtid er avhengig av dyktige forskere og nyttige kunnskap i samfunnet

Aye Thida Oo (Larvik, 2022-06-13)

#102

Jeg er dypt bekymret at regjeringen ikke forstår konsekvensene for norsk forskning.

Kathrin Hopmann (Kvaløysletta, 2022-06-13)

#112

We can only master the current and future challenges of humanity, if we now invest in understanding their origins and in developing sustainable solutions. Norway has the means and with this the responsibility to contribute to solve the big and urgent issues the world has. An investment in research is an investment in a sustainable and liveable future, which is what we owe future generations.

Julia Glaum (Trondheim, 2022-06-13)

#119

Jeg ønsker en videre karriere i akademia etter å ha jobbet meg gjennom en doktorgrad som jeg mener vil gagne norsk offentlige etater. Men uten midler er forskning ingen karrierevei.

Tangni Dahl-Jørgensen (Trondheim, 2022-06-13)

#127

Jeg signerer fordi Norge har bruk for solid tverrvitenskapelig og tverrsektoriell forskning for å sikre grunnlaget for et godt bærekraftig samfunn. Hele institutt og universitetssektoren har bruk for forutsigbarhet - i stillinger, rekruttering, bevillinger og søknadsmuligheter.

Annette Bischoff (Bø, 2022-06-14)

#129

Jeg singerer fordi resultater fra medisinsk forskning kan gi Norge mange nye arbeidsplasser når oljen tar slutt.

Fridtjof Lund-Johansen (Eiksmarka, 2022-06-14)

#146

Forskning er viktig

Jan Ståle Berg (Trondheim, 2022-06-14)

#196

Jeg arbeider selv som forsker og signerer oppropet i håp om at det kan være med å synliggjøre behovet for forutsigbarhet i norsk forskning.

Caroline Hild Hakvåg Pettersen (Tanem, 2022-06-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...