Behold Frisklivssentralen i Fredrikstad!!!

Kommentarer

#3

Frisklivssentralen i Fredrikstad er en viktig helsetjeneste for befolkningen i Fredrikstad.

Per-Olof Fjeld (Fredrikstad, 2022-06-07)

#4

Frisklivssentralen er kommunens viktigste enhet for helsefremmende arbeide og forebygging av redusert helse og -funksjonsevne - som når bredt uavhengig av sosial status og inntekt! Det er krise å legge ned en slik enhet - både for innbyggerne og for kommunens fremtidige helsebudsjett!

Therese Fostervold Mathisen (Råde, 2022-06-07)

#6

Dette er en ekstremt viktig plass for mange. All helse-positive og forebyggende tiltak sparer samfunnet for mye.

Nina Nagele (Fredrikstad, 2022-06-07)

#10

Wigdis Dalan Kristoffersen

Wigdis Dalan Kristoffersen (Sellebakk, 2022-06-07)

#21

Det er bærekraftig å prioritere på forebyggende arbeid som frisklivssentral.

Nichlas Berg (Grevlingåsen , 2022-06-07)

#22

Dette er feil prioritering av politikere! Strider imot all oppfordring om forebyggende tiltak for å redusere sykdom, både fysisk og psykisk. I tillegg er dette et viktig tiltak som ledd i det selvmordsforebyggende arbeidet. Regjeringen har signert på handlingsplanen for forebygging av selvmord 2020-2025, og frisklivsentralen er med på å støtte opp om dette.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-handlingsplan-for-forebygging-av-selvmord-2020-2025/id2740946/

Janne katrin Gundersen (Fredrikstad , 2022-06-07)

#24

Behold Frisklivssentralen!

Ingvild Tunby (Fredrikstad , 2022-06-07)

#25

Jeg signerer fordi det å legge ned frisklivssentralen er en tragedie. Det finnes andre måter å spare en krone på. Dette er lavmål av kommunen.

Lars Eriksen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#30

Fredrikstad trenger dette tilbudet!

Kirsti Finsal (Rolvsøy, 2022-06-07)

#39

Vi må beholde tilbudet på frisklivssentralen, de gjør en fantastisk jobb for mange!

Siw Sakshaug (Fredrikstad, 2022-06-07)

#40

Dette er en helsefremmende og forebyggende tjeneste som hjelper mange mennesker på en effektiv og kosteffektive måte! Avlaster andre tjenester høyere opp i tjenestetrappen.

Vibeke Hansen (fredrikstad, 2022-06-07)

#48

Frisklivsentralen er et verdifullt bidrag til å holde mennesker bl.a i jobb, og som igjen gjør at samfunnet kan sparer penger ved at andre tjenester ikke blir nødvendig.

Per-Willy Haakafoss (Fredrikstad, 2022-06-07)

#49

Jeg signerer for at kommunen velger å nedprioritere dette tilbudet, er det samme som å pisse i buksa.

Lasse Johansen (Lørenskog, 2022-06-07)

#59

Dette er et fantastisk tilbud som det vil være veldig korttenkt å legge ned. Det vil medføre større belastning og kostnader på andre kommunale helsetjenester, samt lengre ventetid for brukerne. Det vil igjen føre til økende uhelse.

Nina Spedsbjerg Lund (Fredrikstad, 2022-06-07)

#65

Som ansatt ved Norges idrettshøgskole kjenner jeg godt til helsefordelene man kan oppnå med fysisk aktivitet, samtidig hvor vanskelig det kan være å få inn i hverdagen. Slike lavterskel-tilbud som Frisklivssentraler tilbyr er helt nødvendige for at flest mulig skal holde seg aktive!

Tormod Nilsen (Islo, 2022-06-07)

#73

Jeg signerer fordi dette tiltaket er svært viktig for meg i min hverdag, pga fysiske helsemessige utfordringer. Min livskvalitet hadde ikke vært den samme uten Frisklivssentralen og de fantastiske personene som jobber der.

Jannik Magnussen (1607 Fredriksrad, 2022-06-07)

#75

Det er et veldig godt lavterskeltilbud

Camilla Andersen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#78

Å dokumentere effekt av forebyggende arbeid er vanskelig fordi effekten kommer på sikt. Men å fjerne gode forebyggende tiltak som kan dokumenteres er effektive er bare idiotisk. Hvor er den langsiktige tankegangen? Bør ikke helsevesenet bygges opp med et tankesett der vi fjerner årsak til Brann og ikke leker brannmenn for småbranner?!

June Fjelle (Fredrikstad, 2022-06-07)

#84

Fordi dette er ett tilbud mange trenger,blant annet min datter så dette må vi få beholde for lang tid framover..politikerne kan spare andre steder å ikke la det gå utover de som trenger dette her mest...

Anita Enerstad (Fredrikstad , 2022-06-07)

#90

Det er en skam at det ikke satses på helseforebyggende tiltak

Linn C Johnsen (Oslo, 2022-06-07)

#92

Viktig bærekraftig tilbud. Vil få store negative konsekvenser om det forsvinner.

Ingvild Haddal (Fredrikstad , 2022-06-07)

#93

Jeg signerer fordi det er kjempe viktig at Frisklivssentralen får fortsette i kommunen. De har hjulpet meg masse!

Tone Bergstrøm (Fredrikstad, 2022-06-07)

#99

Dette ikke må legges ned. Mange trenger dette tilbudet

Torill Leirvik (Moss, 2022-06-07)

#100

Frisklivssentralen er meget viktig for mange sin helse og livskvalitet.

Marit Bjørck Alsaker (Gamle Fredrikstad, 2022-06-07)

#105

Hjelpen som Frisklivssentralen gir er av høy kvalitet og er meget verdifull for både brukerne, deres pårørende, deres arbeidsgivere og Fredrikstad kommune.

Karin Løken (Kråkerøy , 2022-06-07)

#110

Jeg ønsker og trenger dette tilbudet selv😊

Gry Martinsen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#111

Jeg er sett og hørt betydningen Frisklivs sentralen har hatt og har for venner. Stemmer for at et så viktig tilbud beholdes!

Elisabeth Dal Nyland (Sareptaveien 83, 1622 Gressvik, 2022-06-07)

#112

Jeg er enig, og vet selv hvor viktig Frisklivssentralen er f i r de som er i behov av hjelp og støtte.

Svein-Erik Samuelsen (Fredrikstad , 2022-06-07)

#113

Jeg støtter forslaget. 100/%

Britt Solberg. (Lisleby. , 2022-06-07)

#114

Jeg signerer da det viktig å ha et tilbud for rehabilitering og forebygging av kropp og sjel. Det blir jo en større kost for samfunnet og kommunen at kan evt går sykemeldt, arbeidsavklaring, ufør etc…

Ruby Castellanos (Osl, 2022-06-07)

#121

Frisklivssentralen er med på hjelpe innbyggerne i Fredrikstad kommune både med deres psykiske helse som deres fysiske helse.
Det er en skam hvis dette tilbudet blir lagt ned!!!

Cathrine Mikaelsen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#127

Det er viktig med et tilbud til alle. Og at ikke de i samfunnet som kanskje trenger det mest blir rammet

Renate Dons Jensen (Hvaler, 2022-06-07)

#131

Det er et viktig forebyggende tiltak som hele samfunnet trenger

Pavel Reshetov (Fredrikstad , 2022-06-07)

#133

Korttenkte politikere som fjerner det viktigste i behandlingen av psykisk uhelse spesielt, nemlig fysisk aktivitet. Kortsiktig tankegang, gir langtvirkende økende pågang. Skam dere!!

Hanne Wilhelmsen (Fredrikstad , 2022-06-07)

#134

Jeg signerer fordi kona har stor nytte av dette tilbudet.

Trond Magnussen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#135

Fordi det er et helsefremmende tiltak.

Angelica Nielsen (Rolvsøy , 2022-06-07)

#140

Frisklivssentralen gjør et viktig arbeid!

Helén Christoffersen (Spydeberg, 2022-06-07)

#143

Viktig tiltak!

Ann-Christin Karlsen (Sarpsborg, 2022-06-07)

#147

Jeg signerer fordi jeg er bruker av tilbudet. Dette er en så viktig tjeneste for innbyggerne i Fredrikstad kommune at dette ikke kan opphøre. Jeg legger egne erfaringer til grunn og alle de jeg har blitt kjent med gjennom tilbudet.

Lars Carlsson (Kråkerøy, 2022-06-07)

#149

Tilbudet er viktig, og er et tilbud jeg kan se for meg å selv trenge etter hvert.

Jan Thomas Karlsen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#150

Fredrikstad Frisklivssentral må bestå!!! Det er et fantastisk forebyggende helsetilbud og hjelper svært mange hvert eneste år!!!

Bente Dreiem Løken (Nittedal, 2022-06-07)

#159

Frisklivssentralen er et veldig viktig lavterskel tilbud som betyr mye for befolkningen og det er billig!

Anne Marthe Rysst-Heilmann (Moss, 2022-06-07)

#169

Jeg jobber i Fredrikstadhjelpa og nytteverdien av Frisklivssentralen hos innbyggerne i Fredrikstad er enorm! Jeg klarer ikke å fatte hvordan vi skal forebygge fysisk og psykisk uhelse, og støtte oppunder innbyggerne våre når slike fantastiske lavterskeltilbud blir borte.

Yvonn Bazler (Fredrikstad , 2022-06-07)

#173

.

Gisken G Johannessen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#176

Å legge ned forebyggende arbeid mener jeg er å gå i feil retning. Det vil bare overføre mer arbeid til andre tjenester og vi vil få dårligere pasienter og brukere av tjenestene våre. La frisklivsentralen bestå!

Ingrid Helen Halvorsen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#181

Jeg signerer fordi dette er rett og slett feil prioritering! Folk i Fredrikstad trenger lavterskel og dette tilbudet er supert. Fører blant annet til raskere tilfrisning og tilbakeføring til arbeid. Terskelen for å ta kontakt er lav og ikke skambelagt. Fjernes dette vil belastningene bli enda større på andre tjenester, da gjerne på et senere tidspunkt når folk er enda sykere!

Gitte Roos (Kråkerøy , 2022-06-07)

#182

Dette er viktig for den langsiktige helsen i Fredrikstad

Anniken Jensen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#185

Dette er et godt tilbud for folk som trenger det.

Henning René Øiumshaugen (Sellebakk , 2022-06-07)

#191

Det er et viktig tilbud som bl å får folk raskere tilbake på jobb og forebygger sykemeldinger.

Kristin Øyenkilen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#199

Dette er et viktig tiltak for innbyggerne i Fredrikstad.

Therese Eddie (Sellebakk, 2022-06-07)

#200

På sikt vil det koste samfunnet mer å legge ned tjenesten. Kortsiktig tanke av politikerne.

Tommy Kvarsnes (Fredrikstad, 2022-06-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...