Redd Valdresbanen

Kommentarer

#2

Ta vare på jernbanen

Berit Flaget (Dokka, 2022-05-19)

#15

Vil ha banen.Har gode minner.

Marianne Olaisen (Landåsbygda, 2022-05-19)

#21

Det er viktig å ta vare på vår felles industrielle kulturarv.
Dessuten kan Valdresbanen i fremtiden, bare politikerne våkner, bli en viktig del av prosessen med å overføre gods fra vei til bane.
Da er det veldig dumt om sporet er revet opp og trasséen omdisponert.
Joda, sporet må oppgraderes før en evt. gjenopptagelse av trafikken kan skje, men dersom sporet er borte og Valdresbanensvenner ikke holder trasséen farbar slik de gjør i dag. Vil prosessen være svært mye vanskeligere, både opp mot lokalmiljøet og naturen som jobber med å ta tilbake trasséen.

Lars-Erik Nilsen (Oslo, 2022-05-19)

#25

En kulturperle som må bevares for ettertiden!

Bjørn Løvnæseth (Drammen, 2022-05-19)

#26

Valdresbanen er et stykke norsk jernbanehistorie som må tas vare på for ettertiden. Den beste måten å gjøre dette på er å ta den i bruk til det som den er ment å brukes til.

Nicolai Christie (Vøyenenga, 2022-05-19)

#30

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig å ta vare på det jeg mener er historiske ting, minner og skatter.

Janne Brattrud (Snertingdal, 2022-05-19)

#31

Jeg vokste opp med en far som jobbet ved banen og jeg føler alt han jobbet for blir borte hvis banen forsvinner. Banen bør i det minste fortsette som et turist tilbud i en eller annen form.

Per Nordheim (Hov, 2022-05-19)

#34

Viktig kulturminne!!

Are Solhaug (Heggenes, 2022-05-19)

#35

Valdresbanen går gjennom en fin landskap og har stor potensiale både for turister og å igjen tas ibruk med tog.
Se på Krøderbanen..
Bevar gamle bygg og skinnegangen, og start opp igjen med tog. Tog fra Dokka og Fagernes helt til Gardermoen bør være et godt mål!

Sipke Paulides (Årdalstangen , 2022-05-19)

#38

Jeg har slåss for Valdresbanen helt siden 1988. Jeg har vært styreleder både i NVB og ASVB og arbeidet aktivt for å ta vare og forhåpentligvis gjenåpne banen. De siste årene har jeg regnet meg selv om en jernbanehistorisk vaktbikkje.

Jahn Børe Jahnsen (Finstadjordet, 2022-05-19)

#39

Arkitektonisk perle bygget sammen med vill natur - som vil gi fremtidens befolkning utallige flott opplevelser.

Jan Warberg (HEDALEN, 2022-05-19)

#41

Er forhenværende konduktør i NSB, og ønsker at Valdresbanen skal bestå.

Helge Nilsen (Hamar, 2022-05-19)

#42

Støtter bevaring av viktige kulturminner

Torgrim Kristoffersen (Gjøvik, 2022-05-19)

#44

Har tro på jernbanen som vare, gods og person transport middel for ei grønnere framtid.

Knut Strand (Beito , 2022-05-20)

#47

Valdresbanen må bestå!

Aksel Syftestad Lister (Skien, 2022-05-20)

#50

Synd å ikke bruke en infrastruktur som kostet så mye å bygge opp. Også et riktig skritt for miljø å få mer reise og gods fra vei til bane.

Martin Syversen (Jaren, 2022-05-20)

#52

Kulturminne som må tas vare på.

Stian Carlsen. (Hakadal, 2022-05-20)

#59

Å rive, er å fjerne store og synlige deler av vår historie, lokalt og nasjonalt!

Dag Lindbråten (Søndre Land , 2022-05-20)

#62

Viktig kulturarbeid.

Egil Kristiansen (Stavsjø, 2022-05-20)

#69

Tog er mer miljøvennlig og Valdresbanen husker jeg godt fra barndommen som en fin togstrekning

Marianne Holter (Rygge, 2022-05-20)

#96

Har lyst å være med å redde valdresbanen

Thomas Johannessen (Gjøvik, 2022-05-20)

#100

Jeg bor ved Nordsinni stasjon, og er glad i banen❤️

Lise-Mari Lomsdalen (Dokka, 2022-05-20)

#103

Det er viktig for ettertiden at denne type togtrase kan bestå og med et håp om turisttog i fremtiden. For oss som har gått langs deler av banen så vises mange flotte kulturhistoriske skatter. Dette er som det nevnes i innlegget både broer, tuneller, bygninger mm. Dette er ting vi bare får mindre av i Norge, og som tross all uvilje stort sett er godt bevart, og fremstår som helt og pent. Vi trenger disse kulturminnene, og har ikke råd til å erstatte dem med moderne tutsier, eller kraftlinje traseer.

Marius Sogn Nedrud (Vardal, 2022-05-20)

#107

La Valdres banen leve

Stian Larsen (Gjøvik, 2022-05-20)

#108

Jeg signerer fordi jeg ønsker at jernbanen skal bevares, er født og oppvokst på Dokka og minnes mange turer med toget 🤗

Toril Haugerud Olsen (Gjøvik, 2022-05-20)

#109

Viktig å ta vare på kulturminner lokalt

Lill Beate Strøm (Dokka, 2022-05-20)

#115

Valdresbanen bør ta oppigjen tømmertog fra Dokka igjen.

Jan Haugen (Haga, 2022-05-20)

#117

Må bevares, for det et kulturminne.

Øyvind Mæresmo (Voss , 2022-05-20)

#120

Valdresbanen er en ressurs for samfunnet og kommunene rundt fordi den er en sammenhengende trasé som kan benyttes til tog/ dresin/uten nye grunnerverv . Den ble gitt gratis til Staten til togdrift.
Dresinsyklingsom som kulturbasert reiseliv foregår nå og bevarer banen slik at nye genersasjoner kan velge å bruke traseen til tog rett inn til Oslo. Å rive banen koster millioner….Ingen vet nå hvor mye forurensning som er igrunnen…. Dette kan medføre plutselig stopp av et prosjekt om oppriving og da har ingen glede av det. Dessuten er det Ethernet mot alle som har brukt hakke og spade for å bygge den. Bare se på alle steisatte kulverter og grøfter! De skulle vært registrert!

Margit Rognerud (Dokka, 2022-05-20)

#121

Jeg ønsker at Valdtesbanen skal bestå.

Lise Enger (Nord-Torpa, 2022-05-20)

#124

Oppvokst og kjørt med Valdresbanen i alle mine unge år.

Astrid Kristenstuen (Oslo, 2022-05-20)

#125

Jeg liker alt med jernbane. Ta vare på historien. Viktig for de som kommer etter.

Bjørn Egil Hammerlund (Skien , 2022-05-20)

#127

Valdresbanan bør bevaras å gøras om till en turistsykkel vei

Tone Süssly (oslo, 2022-05-20)

#132

Fint å ta vare på kulturminner

Angela Hoff (Holter, 2022-05-21)

#134

Jeg signerer fordi jeg ønsker å ta vare på Valdresbanen. Blir det kun for dresinkjøring og turisttog, håper jeg det i større grad blir tilrettelagt også for gående, syklende etc. (oppgrusing/asfaltering i og rundt skinnegangen om mulig)

Alf-Harald Rosenberg (Dokka , 2022-05-21)

#135

Jeg ønsker Valdres banen tilbake. En bedre, lettere og mye mer behagelig måte å reise på. Ville helt klart tatt tog til Oslo istedenfor å kjørt egen bil.

Wendy Kroksjø (Fagernes, 2022-05-21)

#139

Dette er vår kulturarv. Av uvurderlig verdi. Et stykke historie i vårt vakre land 😊

Ivar Bjørklund (Jevnaker , 2022-05-21)

#140

Jeg signerer fordi Valdresbanen er et viktig kulturminne,- og fordi f eks tømmertransport/ gods på bane er et viktig og fremadrettet klimatiltak.

Hanne Berglund (BRANDBU, 2022-05-21)

#148

Valdresbanen - det klinger ekte norsk historie.

Annie Sønderby Pedersen (Oslo, 2022-05-21)

#152

Valdresbanen er en del av historien i området jeg er født og oppvokst.

Christoffer Larsen (Holmestrand, 2022-05-21)

#155

Jeg er oppvokst i Valdres. Har tatt Valdresbanen mange ganger som liten. Tog er miljøvennlig transport og bør bygges ut og vedlikeholdes! Heia Valdresbanen, håper jeg kan reise med den igjen!

Ingvil Bøthun (Sogndal, 2022-05-21)

#156

Fordi det er fint at det er der for å vis at her har det vert tog drift i mange år

Simen Fjeldstad (Dokka, 2022-05-21)

#158

Flott å se alle som koser seg med dresinkjøring langs Valdresbanen!

Tom Roger Andersen (Odnes, 2022-05-21)

#159

Jeg er oppvokst på nordsinni på 70-tallet, hørte nohaben (di3)som en del av barndomsminnene, tok toget siste gang til oslo som 18-åring 29/12-88

Knut Slåttsveen (Brumunddal, 2022-05-21)

#160

Jeg er for jernbane i hele landet.

Tove Røsten (Oslo, 2022-05-21)

#163

Jeg signerer fordi vi trenger flere jernbaner i Norge. Det var feil å legge ned Valdresbanen. Det blir helt feil å la traseen forfalle, når vi en gang i nær fremtid kan komme til å trenge den igjen.

Tomas HV Mørkrid (Oslo, 2022-05-21)

#167

Jeg signerer fordi jeg håper vi i dette langstrakte landet må skjønne at jernbane er både miljøvennlig og effektiv

Ronny Nygård (Odnes, 2022-05-21)

#169

Kulturminne vi må beholde

Kari Anne Sukkestad (Hov, 2022-05-22)

#179

Jeg signer fordi Valdres banen fortsatt blir brukt til dressinutleie og fordi alt rundt jernbanen på dokka er intakt. Det er så flott å ha muligheten til å se tilbake til fortiden og det er trist om det som var med på å skape dokka skal forsvinne!

Milli Alice Steile-Haug (Dokka, 2022-05-22)

#185

Jeg signerer fordi i hele min oppvekst har jeg hørt om hvor viktig Valdresbanen en gang var. Bestefaren min var banemester på Dokka. Det er utrolig mye historie omringet banen, både i forhold til de gamle bruene, men også naturen rundt. Valdresbanen gir mulighet for å se disse. I tillegg er det lett å kunne gå tur der, den gir også økonomisk vinning for bl.a Dokka i form av dresinutleie. Dresiner går det jo masse av om sommeren! Om vinteren er det ofte laget skiløyper.

Mari Narmo (Odnes, 2022-05-23)

#187

Jeg signerer fordi Valdresbanen er et unikt kulturminne.

Brynjulf Blix (Enger, 2022-05-23)

#194

Det er viktig å bevare slike kulturminner.

Tor Haugen (Kristiansand, 2022-05-24)

#197

Valdresbanen bør bevares som kulturminne, og det er en fin turistbane som vil være bra som museumsjernbane. Dresinopplevelser er også viktig.

Magne Arentsen (Oslo, 2022-05-25)

#198

Siste rest av Valdresbanen må tas vare på av flere grunner. Både for å sikre kulturminner og som en mulighet for museumskjøring og gjenopptatt drift på nedre del av banen

Bent Luther (Sætre, 2022-05-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...