NEI til å dele Holum i ulike skolekretser!!

Kommentarer

#17

Fordi jeg synes der er feil å dele opp en liten bygd som holum. viktig med samhold i bygda da også blant ungdom

Lene Kristiansen (Holum, )

#18

Jeg ønsker ikke at Holum skal deles inn i nye skolekretser. Jeg kommer fra Gjervoldstad, og nå er Gjervoldstad og Hageland foreslått til å tilhøre Frøysland skolekrets. Gjervoldstad og Hageland har sterk historisk tilknytning til Holum, og har alltid vært en del av bygda, og vår identitet ligger STOLT i å være Holmesokninger! Vi har aldri vært, og kommer aldri til å bli mandalitter. Ved å flytte skolekrets virker det som at Gjervoldstad og Hageland vil bli en del av Mandal, noe som vi ikke vil i det hele tatt! Det er med på å splitte bygda, lag og foreninger som vi på heien rundt Holum alltid har vært en del av.

Anna Kloster Kvidbergskår (Gjervoldstad, )

#21

Barna i bygda er bør få gå på samme skole hele grunnskolen. Det gir trygghet, tilhørighet og holder bygda samlet.

Karianne Landås (Holum , )

#22

Jeg nekter å godta at de skal splitte klassene i 3 for å sende elevene hit og dit.Her viser det seg å bli stor kommune er BARE negativt. Å dele opp klasser slikt vil føre til at flere elever kan bli utstøtt og føre til mer mobbing som allerede er et stort problem i dagens samfunn...Lov å bruke hodet politikere!

Kim André Wintervold Joreid (Kaddelandsveien 18, )

#27

Økonomi skal ikke gå foran barns beste!

Hanne Nøding (Kverndalsveien 22, )

#28

Jeg synes kommunen burde gjøre alt de kan for at elever fra samme barneskole havner på samme ungdomsskole.

Det vil være ødeleggende for etablerte vennekretser å skulle splitte en klasse i tre eller fire. Dette forslaget vil jo heller ikke gjøre Holum til en mer attraktiv plass for barnefamilier å etablere seg slik jeg ser det. Hvorfor bosette seg her når man heller kan etablere seg et sted hvor barneskole og ungdomsskole henger sammen?

Å kunne ta overgangen fra barneskole til ungdomsskole sammen med vennegjengen oppleves mye tryggere enn om man skulle være så uheldig å være den eneste jenta eller gutten fra klassen som blir sendt på ny skole. Hvor lett blir det å få seg nye venner der da, hvis de andre elevene som begynner der kjenner hverandre fra før av, og du var den eneste som var så uheldig å bo på "feil side av grensen"?

Her må kommunen gå i seg selv. Det virker bare som de har brukt linjal og passer når de har utarbeidet dette forslaget, og tenkt lite på hva slags konsekvenser det vil få for barna og nærmiljøet her.

Svein-Erik Larsen (Holum, )

#34

Dette ikke er sosialt bærekraftig for lokalsamfunnet eller folkehelserettet arbeid mot barn og unge og strider sterkt i mot vår egen kommuneplan... går jo an å legge vekt på "bedre sammen" i det minste.....

Marita Steen-Nygård (Holum, )

#37

Uhørt å måtte la ungene deles opp i 3 skolekretser….

Marius Nikolaisen (Holum, )

#38

Det er ett lite gjennomtenkt forslag, bygda deles i 4,vennekretser brytes, tryggheten forsvinner. Lov å tenke nytt, men ikke når det går på bekostning av barna

Kim sverre Skår (Holum, )

#39

Dette er uakseptabelt!

Carina Systad (Holum, )

#40

Dette er galskap ikke del bygda vår

Magrete Blørstad ( Holum, )

#46

Jeg ønsker å si nei til å dele Holum skole i 4 pga det er snakk om da å dele EN liten klasse i 4 deler. Barna våre da vil miste sjansen sin på å kunne gå på skole med sine venner.

Anne Martine Udø Soteland (Holum, )

#47

Barnnog unge skal få lov og ha trygghet og forutsigbahet med hvem de skal på skole videre med.

Henrik Sodeland (Sodeland, )

#61

Jeg signerer i solidaritet med fortvilte foreldre som opplever at deres bygd blir delt i tre skolekretser.

Rannveig Høiland (Mandal, )

#70

Skremmende at oppvektssjef og rådgiver for oppvekst i Lindesnes kommune kan presentere et så dårlig forslag! Skulle tro at menn i slike stillinger hadde litt innsikt i hvilke konsekvenser en slik oppdeling av klasser vil få for barn og unge mht trygghet i hverdagen, læring, mobbing osv..

En annen konsekvens, som neppe oppvektsjefen bryr seg om, er bygdesamfunnet i Holum. Lag/forenings-/dugnadsånden vil gradvis forsvinne. Barn og unge vil aldri føle den samme tilhørigheten hvis de blir spredd utover "hele" Lindesnes.

Aud Solveig Ree (Holum, )

#76

Jeg synes det er heilt tullete å dele opp holum i 3 og splitte alle elevene som har godt på skolen sammen i 7 år

Joar Johansen (Mandal, )

#80

Har unge som på sikt vil bli påvirket av denne dårlige ordningen. Veldig dumt å splite ungdomen i holum

Christian Nilsen (Holum, )

#89

Jeg signerer denne saken pga av;

- formål å sikre at alle i kommunen får oppfylt nærskolektets. Samtidig lengre nede i utkastet står det:- hvis nærliggende skole er full skal kommunen sikre plass på annen skole. ( det betyr at barna aldri kan være sikre hvor de skal før saksbehandler i kommunen har avgjort det!
-ungdomsskolen er en sårbar tid- er det virkelig tatt høyde for?
- Vidergpende kan man velge seg bort- men Ungdomskolen trenger man å ha forutsigbarhet!
- det er saksbehandler som skal behandle interne søknader om bytte- det vet vi av erfaring ikke gir gjennomslag. ( eksempel møllsletta) Med mindre søsken går på annen skole - slik det også skrives. Det betyr at kommunen kan endre barns skolekrets hvis skolen er full, men lite sannsynlig å få gjennomslag på søknad fordi bestevennen bor på feil adresse og av den grunn ønsker å søke om bytte. ( eller ligger det kriterier der som ikke stor i høringen?)
- ikke politisk forankret? Er ikke det en sak politikere burde vært innvolvert i da det går langt inn i barnas behov for en trygghet og tilhørighet og nærmiljø!
- Holum lider mest! Skillet her er tatt med linjal!!!!
- Det vil fort bli oppsmuldring av lokalmiljøet, idrettslag og nærmiljø.
-Er det tatt høyde for befolkningsvekst? For å se hvor utviklingen vil finne sted?

Helene Grimestad Hageland (Holum, )

#91

Jeg syns det virker veldig lite gjennomtenkt å dele ei lita bygd slik de nye grensene er foreslått.Dette må være noen som bor i sentrale strøk i Mandal som har funnet på, som ikke ser konsekvensene dette vil få for et lite lokalsamfunn. Dere må komme dere ut i distriktene og se hvordan mindre plasser henger sammen.
Det vil ødelegge for idrettslag, bedehus og alle lag og foreninger i Holum. I tillegg til at dette vil bli splittende i et allerede lite lokalsamfunn, vil det også splitte heiene, byggefelt og nabolag. Dette virker veldig lite gjennomtenkt, og det er nesten som å be om å legge ned det som skjer i bygda. Jeg håper virkelig ikke at dette forslaget kommer gjennom. La alle elevene fra Holum skole komme på samme ungdomsskole.

Ruth Miriam Kolstad Foss (Holum, )

#92

Jeg synes det er helt forkastelig, og respektløst ovenfor barna våre å i det hele tatt komme med et slikt forslag.
Hva godt gjør det for samholdet i bygda, og det sosiale miljøet i en veletablert klasse å splitte elevene i tre, der noen risikerer å være den eneste av jentene/guttene som kommer på en annen skole?
Dette med livsmestring og barn og unges psykiske helse er et viktig tema som har fått en egen del i Fagfornyelsen 2020, men dette strider jo mot alt. Hvor er livsmestring når du blir splittet fra vennegjengen, og må starte på ny skole med flere kjente enn ukjente, i en veldig sårbar alder der man allerede er på sitt mest usikre?
Barna våre bør gå på den samme ungdomsskolen sammen!

Kine Oftedal (Holum, )

#93

Er sterkt imot oppdeling av Holum skolekrets

Jan Tommy Dalen (Mandal, )

#96

Det er helt hårreisende å holde på slik som politikerne ønsker å gjøre nå! Å dele en skolekrets i fire på den måten der, er så utrolig arrogant og lite medmenneskelig at det er skremmende. Holum er ei bygd, ungene som går på Holum skole, MÅ få gå på samme ungdomsskole. Ungene er mennesker, ikke en utgiftspost. Det kan også være svært ødeleggende for bygda med en slik splittelse.
Dette gjelder også Vigmostad og den vanvittige inndelingen som er tenkt der.

Linda Grøvan (Vigeland, )

#109

Hvis en vil beholde tilhørigheten og identiteten i Holum er det avgjørende at barna som bor i bygda går på samme skole. En risikerer at samhold, tilhørighet og oppslutning om idrett og bedehus og andre aktiviteter smuldrer bort hvis bygdas unge etter hvert knyttes til ulike skolekretser. Forslaget om oppdeling av skolekretsen er dypt respektløst.

Torbjørn Kloster (Gjervoldstad, )

#116

Har barnebarn i Holum

Trond Jørgensen (Lindesnes, )

#119

Jeg bor i Holum å har ei datter

Are Bjørkenes (Holum, )

#121

Dette handler om Identitet og tilhørighet, og i praksis hvor den kommende generasjon vil knytte vennskap og relasjoner. Dette er så radikalt som å si at Hageland og Gjervoldstad nå hører til Mandal og ikke Holum. Dette mener jeg som bor på Gjervoldstad og har hele min identitet i Holum, håper politikerne tar hensyn i en slik viktig avgjørelse!

Håvard Kloster Kvidbergskår (Holum, )

#124

Dette er noe piss

Benjamin Vatnedal Moe (Holum, )

#125

Det er viktig for barn å beholde vennene sine og komme på samme skole

Cecilie Irslinger (Mandal, )

#128

Enig i at Holum ikke skal deles.

Bente Vatnedal Moe (Holum, )

#129

Dette er et hårreisende forslag som en må gjøre det en kan for å unngå!

Tonje Håland Vatnedal (Holum, )

#142

Å dele Holum i fire skolekretser vil gjøre overgangen fra barneskole til ungdomsskole til en mye mer utrygg overgang enn det er idag. Vennskap vil raseres, og mye av det man har bygget opp av miljø iløpet av barneskolen, vil forsvinne. Det vil også ødelegge bygdemiljøet fullstendig. Nok press og negative ting for våre ungdommer idag om ikke de skal måtte forholde seg til dette også

Marianne Frivold (Mandal , )

#144

Det kan ikke deles i fire!!!!

Andrea Vatnedal Moe (Holum , )

#146

Overgangen fra barneskole til ungdomsskole er stor, og ungene bør ikke splittes opp fra venner og kamerater. Felles skolekrets styrker samholdet i bygda og motvirker mobbing og økte forskjeller.

Jon Martin Jakobsen (Møglandsveien 321, )

#149

Jeg signerer fordi jeg har barnebarn på Holum skole og fordi jeg er imot at klassene blir splittet i fire.

Arna Foss (Lyngdal, )

#155

Mine sønners fremtidige ungdomsmiljø vil bli pulverisert, bare fordi storkommunen ikke har fått med seg at det bor folk i Holum.

Bjørnar Bakke (Holum, )

#157

Ikke til barnas beste.

Vidar Nilsen (Mandal, )

#163

Det er absolutt ikke barnas beste. Å sende barna fra en klass i ulike ungdomskole = å ødelegge vennermiljø.

Julia Upsaker (Holum, )

#179

Det er helt vanvittig å dele en liten bygd i 4

Lise-Lotte Wulff (Holum, )

#181

Jeg signerer dette oppropet da det er hårreisende å splitte ei lita bygd i 3. Det vil ødelegge bygda vår.

Mona Fuglestad Markussen (Holum, )

#182

Det er å gamle med ungenes fremtid å splitte ei bygd i 4 på denne måten

Kjetil Nomedal (Holum, )

#183

Jeg signerer, fordi det å dele Holum i tre skolekretser vil ta livet av bygda.

Pia Therde Romsvik-Mannes (Lindesnes, )

#186

Bor i Holum

Elsbeth Hauge (Skreppestadveien 8, )

#188

Mine barnebarn går i Holum.

Ruth Alice Skogsfjord (4516 Mandal , )

#189

Barn skal få lov å forsette å gå på skole med vennene sine i den mest sårbare alderen.
Det å splitte vennegjenger pga geografisk beliggenhet er ikke forsvarlig

Tommy Nesland (Holum, )

#196

Fordi jeg vil at ungene våre skal holde seg sammen. Å splitte en liten bygd er jo bare latterlig .

Marianne Dalen (Mandal, )

#200

Jeg har selv opplevd å gå på Holum barneskole og derfra til Vassmyra, og på bakgrunn av mine erfaringer ser jeg mye verdi i å samles på samme ungdomsskole, og negativer med å deles.

For det første er det veldig verdifult å kunne fortsette relasjonene man har bygd opp på barneskolen gjennom ungdomsskoletida. Vi er få allerede, og det å få beholde de relasjonene er viktig for tryggheten i en ungdom, i en sårbar situasjon som det å bytte skole.

For det andre handler det om identitet og det å føle seg som en del av noe. Og relatere til andre. Hvis ungdommene spilles så vil det påvirke hvordan man ser på Holum, bygda vil oppleves mer splitta.

For det tredje ser jeg mørkt på idretten og andre aktiviteter som virker samlende for bygda og som ihvertfall var veldig viktig for meg da jeg vokste opp.

Anne Jorun Røyland (Trondheim, )