NEI til vindkraft i Sørfold og Fauske kommuner

Kommentarer

#1602

Ønsker å bevare naturen i området.

Monica Knutsen (Bodø, 2022-05-04)

#1604

Stopp dette ødeleggende prosjektet. Vil være det verste naturinngrepet gjennom tidene i Salten.

Torgrim Larsen (Bodø, 2022-05-04)

#1607

Vindkraft er totalødeleggende for natur, dyr og mennesker. Ingenting ved vindturbinene er positivt.

Lena J. Kallander (Tobøl, 2022-05-04)

#1608

Jeg vil at reindrifta fortsatt skal være en bærekraftig kulturell næring i Salten

Vivian Aira (Bodø , 2022-05-04)

#1616

Det viktigste er at naturen ødelegges der rein har beitet i mangfoldige år. Det andre er at Blastr Green Steel kun har vært registrert i Brønnøysundregisteret mai 2021, med nøkkelpersoner som ikke er åpne i hva de har gjort og hva de gjør nå. Også med at det minner meg på om da Danny Hayes, som kom til Bodø med følge. Og som personer i Bodø kommune og andre "hoppet" på med en gang. Det er bare å lese alt om dette i avisene, men ser ut som om at politikere med følge, glemmer fort.

Rita Bendiksen (Bodø, 2022-05-04)

#1617

Stopp det verste naturinngrepet i Salten gjennom tidene!

Torgrim Larsen (Bodø, 2022-05-04)

#1621

Reinbeiteområde. Henviser til ødelagt område på Fosen og høyesterettsdom.

Ellinor Frøydis Helge (Trondheim og tilknytning Fauske, 2022-05-05)

#1628

Naturmangfold er fremtiden!

Roger Klemetsen-Hahn (Ålesund, 2022-05-05)

#1629

Er imot vindkraft og de er uhørt å ødelegge Norges natur

Stian Vaule (Sørfoldveien 175 , 2022-05-05)

#1631

Jeg er imot rasering av naturen

Geir Paulsen (Tromsø, 2022-05-05)

#1633

Vi trenger ikke vindkraft i Norge. Sårbar natur må vernes, ikke raseres.

Marianne Billing (Engeløya, 2022-05-05)

#1634

Ikke miljøvennlig kraftproduksjon, uansett hvordan du snur og vender på vindkraft. Lite av vindmøllene kan resirkuleres, og miljømessige invirkninger er store.

Tor Arntzen (Bodø, 2022-05-05)

#1639

Planene representerer et enormt angrep på all natur og kultur i området. De vil dessuten skade kampen mot klimaforverring og reduksjon i artsmangfoldet.

Torbjørn Andreassen (Jevnaker, 2022-05-05)

#1643

Naturen er uendelig verdifull og må bevares.

Katrine Heitmann (Tromsø, 2022-05-05)

#1649

Vindturbiner ødelegger norsk natur, dyre-og fugleliv. Her i Flatanger er det et område med vindturbiner. De står ofte stille pga teknisk feil. Flasser plastikk

Maria Strand (Flatanger, 2022-05-05)

#1651

Håper å unngå rassering av Nord-Norsk natur

Arne Opheim (Bodø, 2022-05-05)

#1654

Vindkraft er ødeleggende og helt ubrukelig. Forny turbinene i eksisterende vannkraftverk

Ketil Trondsen (Bodø, 2022-05-05)

#1657

Ønsker ikke vindmøller da det ødelegger natur og dyreliv. Og det er heller ikke nødvendig for å forsyne NORGES befolkning med strøm!

Ida Lybæk Hansen (Årnes, 2022-05-05)

#1658

Vindmøller er ren svindel !!! 😡

Jan Eldor Martinussen (Nesna, 2022-05-05)

#1660

I naturkrisens tid bør bevaring og vern av natur være en nasjonal plikt. Å eskalere ødeleggelsen av naturen ved å invadere naturrommet med en teknologisk og forurensende monokultur, altså vindturbiner, er ikke en grønn gjerning; den er blodrød. Det er tid for at menneskets instrumentelle og markedsstyrte rasjonaler stanser sine massive ødeleggelser. Det er tid for en bærekraftig tilbaketrekning. Det er tid for at mennesket besinner seg. Naturen er sin egen verdi og mening. Norge bør, isteden for teknologisk rasering av naturen, fremstå som et land som tar på seg ansvaret for å bevare frie og levende naturrom. Til beste for både dyr, fugler, insekter og mennesker. Derfor et klart nei til vindkraftutbygging.

Arne Pettersen (Vansjø, 2022-05-05)

#1662

Forsøpling av naturen.

Kai Bråthen (Straumen, 2022-05-05)

#1665

Vindkraft er ødeleggende for umistelig natur

Rolf Kevin (Oslo, 2022-05-05)

#1671

Dette er eit grovt overtramp mot folk, dyr, natur og faktisk også klima.

Snorre Sandemose (Haugesund, 2022-05-05)

#1672

Vindkraft ødelegger natur og gir ustabil kraft.

Rune Olav Vetås (Bergen, 2022-05-05)

#1673

Det er nødvendig

Alstad John-Arne (Bodø, 2022-05-05)

#1675

Vil ødelegge hele området

Fredd Tangen (Tverlandet, 2022-05-05)

#1686

Er motstander av vindmøller

Gunnar Larsen (Fauske, 2022-05-05)

#1687

Det er en god sak!

Trygve Steinar Aasjord (FAUSKE, 2022-05-05)

#1690

Jeg er bruker av naturområdene i og rundt tiltaksområdet til de planlagte vindkraftverkene i Sørfold og Fauske. Det finnes vitenskapelig bevis at vindkraft ikke er en bærekraftig og miljøvennlig måte å produsere kraft på. I tillegg blir store arealer uberørt natur ødelagt og omgjøres til industriområder. Biologisk mangfold går tapt, massedrap av fugler blir betraktet som "kolateralskade". Det er helt uakseptabelt.

Hardy Micheel (Florø, 2022-05-05)

#1693

Det ødelegger naturen. Forsterk vannkraften istedet.

Sæthre Stian (Bodø, 2022-05-05)

#1694

Jeg signerer fordi vindmøller og vindkraft er en katastrofe for miljøet, naturen, reindrift og biologisk mangfold som vi skal ta vare på og forvalte. Vindkraft ødelegger naturen, dreper fugler, insekter, fisk og andre havdyr – og ved å slippe ut tonnevis av mikroplast i havet og andre giftstoffer ut i naturen vår. Vi redder ikke klimaet ved å rasere naturen vår. NEI til vindkraft på både land og i hav!

Mette Veiseth Skogstrand (Brønnøysund, 2022-05-05)

#1695

Jeg kjenner området på norsk og svensk side fra fjellturer. Et uerstattelig område på begge sider av grensen (Sulitjelma/ Padjelanta) En ganske ukjent perle for nordmenn.

gunvor lunde (ottestad, 2022-05-05)

#1697

Vi må værne om det vi har igjenne av uberørt natur! Vindmøller forurenser med støy og "utslipp", og forstyrrer naturen!

Elin Kristoffersen (Ballstad, 2022-05-05)

#1706

Av hensyn til reindrifta og naturen.

Harald Breivik (Gildeskål, 2022-05-05)

#1708

Vil sterkt forringe naturen og omliggende områder og tiltaket er irreversibelt.

Klaus Johansen (Bodø, 2022-05-05)

#1709

Jeg signerer fordi jeg stoler ikke på utredningen av påvirkningen til biomangfoldet i norsk natur bevares mht vindkraft. Jeg tror ikke utbyggere tar ansvar nok til å utrede om påvirkning av for eksempel insekter og fugleliv blir beskyttet eller tatt hensyn til.

Bjørnar Munkli (Oslo, 2022-05-05)

#1711

Det er nok nå. Stopp ødeleggelse av norsk natur.

Ove Pettersen (Sandnes, 2022-05-05)

#1712

For at vindkraft er IKKE en bærekraftig og miljøvennlig måte å produsere kraft på.

Beate Johannessen (Gyttorp, 2022-05-05)

#1716

Jeg bruker området om sommeren og dette vil ødlegge uberørt natur

Andreas Espedahl øines (Bergen, 2022-05-05)

#1720

Jeg signerer for å bevare naturen😎

Ann Merethe Bjørgaas (Rognan, 2022-05-05)

#1722

Sterk motstander av vindkraft. Har sett mer en nok av ødeleggelsene dette medfører

Jan Erik Bastesen (Bodø, 2022-05-05)

#1723

Jeg signer fordi jeg ikke vil ha vindturbiner ut i naturen. Dette er en type industri som bare fører til naturødeleggelse og er overhodet ikke bærekraftig

Rune Dreyer-Olsen (TROMSØ, 2022-05-05)

#1738

Vindmøller er ikke miljøvennlige

Tore Hågen Torjussen (Nævisdal , 2022-05-05)

#1743

bevar naturen og redd reinbeite

nilsen andre (buvika, 2022-05-05)

#1749

Norge er allerede sjølvforsynt med kraft og har i tillegg eit stort kraftoverskudd. Elkraft burde aldri blitt ein vare som kan eksporterast, fordi det er nesten like viktig for Norges innbyggere som luft og mat. Nei til pengegriske investorer.

Øystein Trones (Nå, 2022-05-05)

#1750

Jeg er sterkt imot denne naturødeleggelsen.

Gudrun Brembo Larsen (Bodø, 2022-05-05)

#1760

Vi har allerede mer enn nok vanvittige prosjekter knyttet til landbaserte vindkraftverk i Norge. En av de aller største truslene mot norsk natur i moderne tid. Miljøkriminalitet av verste sort.

Steinar Bruun (Skreia, 2022-05-05)

#1764

Vindkraft raserer natur.

Martin Stuevold (Malvik, 2022-05-05)

#1765

Området er et unikt villmarkspreget område, viktig for vilt, fugl og reindriftsnæringa i Norge og sverige. Grenser mot flere nasjonalparker og blåmannsisen. Området er også et unikt område for friluftsliv, jakt og fiske som vil bli permanent ødelagt.

Yngve Granum Stang (2846 Bøverbru, 2022-05-05)

#1770

Ivrig bruker av naturen i Salten, og ønsker at mine barn og barnebarn også skal kunne oppleve den samme friheten og roen uberørt natur gir. Ja til fornybar energi, vindkraft er ikke fornybart. Den naturen den ødelegger er det ikke mulig å erstatte noen gang, og den energien som blir produsert vil aldri kunne legalisere den enorme ødeleggelsen og forurensingen turbinene står for.

Simen Dahl (Bodø, 2022-05-05)

#1771

Det er galskap at naturen ødelegges og at det gjøres uopprettelige skader på naturen.

Nina Bless (Bergen, 2022-05-05)

#1777

Jeg signerer fordi jeg er i mot vindkraftutbygging og det å tillate at slik konsekvensutredning igangsettes er dermed en halvveis invitasjon til å slippe prosjektet til i våre fjell her i Sørfold og Fauske

Gry Arntzen (Nordfold, 2022-05-05)

#1779

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker å se den unike naturen vi har i Salten bli ødelagt fo all framtid.
Jeg mistenker at denne aktøren har større interesse av å bygge ut vindkraft enn å skape arbeidsplasser og en mer "miljøvennlig" industri.

Morten Ovesen (Bodø, 2022-05-05)

#1785

Jeg støtter en naturlig ren naturog en mangfoldig dyreliv,og bygging av vind parker på land og hav er ingripende , lite effektiv og uøkonomisk lønnsomt.

Marina Gåserud (Råde, 2022-05-06)

#1790

Har hytte i området

Even-Rene Jensen (Glomfjord, 2022-05-06)

#1795

Er lei av å se norsk natur rasert!

Kirsten Johansen (1852 Mysen , 2022-05-06)

#1797

Dette er enorme inngrep i relativt uberørt natur som vil forringe området for både mennesker og dyr!

Laila Ingvaldsen (Saltdal, 2022-05-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...