Opprop fra kommende psykologer om uholdbare rammebetingelser i offentlig psykisk helsevern

Kommentarer

#4

Kronikken gjenspeiler mine bekymringer

Gudmund Guren (Oslo, 2022-04-29)

#14

Dette kunne jeg ikke sagt bedre selv! Jeg stiller meg fullt og helt bak beredskapet her!

Tuva Strindberg (Trondheim, 2022-04-29)

#21

Jeg signerer fordi jeg har de samme tankene og følelsene som forfatterne. Jeg har allerede begynt å planlegge jobb i det private. På kullet snakker vi om frykt for å bli utbrent og flere angrer seg på valget av yrke.

Tiril Johansen (Oslo, 2022-04-29)

#30

Jeg signerer fordi jeg har observert det samme når jeg har vært i praksis, og hørt de samme historiene fra flere erfarne behandlere. Jeg er bekymret for den mangelfulle oppfølgningen pasientene får, hva slags forhold de får til psykisk helsevern og seg selv når behandlingen mislykkes. Jeg bekymrer meg for helsen til psykologer og helsepersonell, og for at systemet ikke er bærekraftig. Jeg er lei av å se dårlig samvittighet i hjelpernes øyne hvis de må dra etter 8 timers intensivt arbeid og hente barnet sitt i barnehagen - fordi overtid er blitt normen i spesialisthelsetjenesten.

Andreas Voldstad (Oslo, 2022-04-29)

#48

Jeg signerer fordi jeg ikke har lyst til å jobbe i offentlig psykisk helsevern slik forholdene er nå

Kathleen Lillo-Stenberg (Oslo, 2022-04-29)

#50

Jeg er snart ferdigutdannet psykolog, og deler disse bekymringene rundt hvorvidt jeg får utøvet profesjonen min på en etisk og medmenneskelig måte.

Ingrid Marie Sandvik (Bergen , 2022-04-29)

#63

Jeg tilhører gruppen "snart ferdigutdannet psykolog", og jeg bekymrer meg for rammene i mitt fremtidige psykiske helsearbeid.

Martin Greve (Bergen, 2022-04-29)

#65

Fordi jeg er stipendiat i psykologi som er misfornøyd med helsevesenet generelt.

Efim Nemtcan (Tromsø, 2022-04-29)

#67

Jeg er psykologstudent. Jeg kjenner meg igjen i bekymringen om å bli en del av et dårlig system som av økonomiske årsaker gir så korte behandlingsforløp som mulig, og har lav terskel for å avslå de som ikke har det aller verst.

Liv Røen Mohus (Oslo, 2022-04-29)

#68

Jeg er snart ferdigutdannet psykolog, og kjenner meg allerede demotivert og bekymret for fremtiden som arbeidstaker i offentlig psykisk helsevern. Gjennom praksis har jeg hørt at dårlig tid, ufullstendig behandling, høye avslagsrater, høye rehenvisningsrarer og enormt pasienttrykk er normen. Jeg er bekymret for hvordan arbeidshverdagen og pasienttilbudet er og vil fortsette å være dersom det ikke skjer større forandringer snart.

Oda Alexandra Hoff Fraser (Oslo, 2022-04-29)

#69

Jeg ser problemet klart og tydelig selv.

Lars Kringen (Oslo, 2022-04-29)

#75

Jeg og er snart ferdig utdannet psykolog, har de samme opplevelsene og er helt enig.

Karoline Jakobsen (Tromsø, 2022-04-29)

#90

Jeg er fremtidig psykolog selv, og har samme bekymring. Viktig tema!

Ella Gundersen (Tromsø, 2022-04-29)

#95

Jeg er så utrolig enig og like bekymret!!

Ingvild Reppen Karlsen (Bergen, 2022-04-29)

#99

Fordi jeg selv er i praksis og har tenkt disse tankene! For min egen fremtid i psykologyrket

Jenny Marie Anderssen Rystad (Bergen, 2022-04-29)

#129

Jeg signerer fordi jeg for 1 år siden var nyutdannet psykolog og har jobbet på DPS siden det. Jeg støtter og bekrefter det som står i kronikken. Hvordan skal vi hjelpe de som trenger det når vi havner på felgen selv!?

Iselin Isdal Furset (Berge , 2022-04-29)

#134

Jeg signerer fordi jeg er enig i at rammebetingelsene for å drive tilfredsstillende behandling er uholdbare.

Camilla Blikstad (Bergen, 2022-04-29)

#136

Kommende psykolog som er enig

Nora Hjelde Lervik (Manstad, 2022-04-29)

#145

Jeg signerer fordi jeg også er en kommende psykolog som er veldig enig i at rammebetingelsene bør oppdateres.

Nathalie Helle (Tromsø, 2022-04-29)

#162

Psykisk helsevern og psykologtjeneste i førstelinje/kommune trenger økning i ressurser/midler for å kunne tilby forsvarlig og god hjelp for psykiske helseutfordringer.

Katharina Stoll (Bærum , 2022-04-29)

#169

Jeg er enig i at rammebetingelsene slik de er i dag i offentlig sektor hindrer forsvarlig helsehjelp.

Karen Louise Berger (Lillestrøm, 2022-04-30)

#172

Jeg stiller meg bak kronikkforfatterenes synspunkt. Det blir fort et fokus på å få pasienter ut like fort som de har kommet inn, nettopp for å redusere ventelister. Dette er lite bærekraftig på sikt og bidrar til mindre kvalitetssikker og helhetlig behandling. I tillegg bidrar det til et høyt tempo og vanskelige arbeidsforhold for psykologene i offentlig psykisk helsevern, som igjen gjør at stillinger for eksempel på DPS ofte har høy utskiftning

Elin Hanevik (Oslo, 2022-04-30)

#182

Dette beskriver min opplevelse fra å jobbe på DPS i et år etter studiene, før jeg bestemte meg for å gå videre med forskning i stedet.

Adrian Askelund (Oslo, 2022-04-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...