Nei til reduksjon av bestandsmål og ulvesone

Kommentarer

#6

Jeg vil ha mer ulv i norsk natur!

Linda Overby (Oslo, 2022-04-05)

#7

Bestandsmålet er for lavt som det er nå.

Fredrik Skuland (Øyslebø , 2022-04-05)

#10

Vi skal ivareta natur!

Gro Gäbel (Oslo, 2022-04-05)

#11

Ulven er kritisk truet og livsviktig element i økokjeden. Den hører hjemme i hele Norge og ikke kun i 5% av landet - ved svenskegrensa ...

Sverre Torjussen (ARENDAL, 2022-04-05)

#13

Ulven skal være her i Norge. Den var her først, og er viktig i vårt økosystem.

Johannessen Ann Karin (Stjørdal , 2022-04-05)

#17

Ulv hører til i skogens økoområde.

Ann Elisabeth Segtnan (Levanger, 2022-04-05)

#21

Jeg signerer fordi andre rovdyr enn mennesket også skal få ha sin plass i naturen.

Nina Svendsrud (Ås, 2022-04-05)

#22

Jeg er i mot at rødlistede rovdyr skal beskattes på grunnlag av markedsøkonomi.

Tor Eivind Johnsen (Kristiansand, 2022-04-05)

#27

Naturen og dyrene er viktige. Mennesker må lære seg å ta mye mer hensyn til naturen og dyr og planter. Rovdyrene er viktige for balansen i naturen og også for mange mennesker.

Camilla Frøvoll (Skarnes, 2022-04-05)

#36

Ja til vern av våre rovdyr, økte bestander og soner! Avskaff rovviltnemdene !

Bente Myklegård (Vormstad, 2022-04-05)

#39

Ulv, Bjørn, gaupe, jerv, rev har større rett til å leve enn oss mennesker.

Andrea Landro (Odda, 2022-04-05)

#42

Jeg signerer fordi det er viktig å beholde artsmangfoldet. Jeg ønsker slutt på jakten på våre utrydningstruede rovdyr.

Sølvi Nikkerud (Hokksund, 2022-04-05)

#47

Vi har ingen rovdyr å miste

Helge Braathen (Oslo, 2022-04-05)

#48

Anne M Meling

Anne M Meling (Tananger, 2022-04-05)

#54

Dette er ren slakt og utrydningspolitikk. Noen burde skamme seg da dette ikke er forenlig med folkets stemmer.

lise hansen (rakkestad, 2022-04-05)

#57

Etter vinterens ulvejakt er vi nede i et titalls norske ulver. Jakta utenfor sonen holder på fremdeles, til 01.06. Ulven er kritisk truet i Norge og vil bli helt utryddet dersom dette fortsetter. Nå vil regjeringen redusere dagens allerede svært lave bestandsmål på 4-6 ynglinger. Rovviltnemndene vil redusere ulvesonen, som i dag utgjør under 5% av Norges areal, inkludert Oslo. Begge deler er myndighetenes tiltak for å utrydde ulv i Norge.
Her er vår rovdyrkur:

-Stopp all form for jakt på rovdyr - rovdyr må totalfredes (slik de egentlig ble i 1973)

-Fjern maksmål og innfør et minstemål for ulv, bjørn, jerv, gaupe og ørn

-Fjern ulvesonen - hele Norge må være prioritert for ulv. Et skritt på veien er å utvide den kraftig og i hvert fall ikke innskrenke den

-Fjern rovviltnemndene. De er bukken til havresekken

-Opprett miljøklagenemnd / naturdomstol

-Innfør strenge straffer for krypskyting og tjuvjakt

-Påskjønn bønder som legger om fra beitedyr på utmark til dyrking.

Embla Laache (Holmestrand , 2022-04-05)

#65

Norge trenger ulv. Det er en viktig del av økosystemet. Og rødlista dyr skal ikke jaktes på!!!

Gry charlotte Engedahl (Viken, 2022-04-06)

#70

Norges naturforvaltning er tilbakestående. Det er på tide at den baserer seg på forskning og kunnskap, og på det flertallet ønsker seg, ikke på et mindretall av uniformerte, ignorante stemmer fra distriktet som ikke ser lengre enn til egen nesetupp.

Henrike Wangenheim (2435 Braskereidfoss , 2022-04-06)

#72

Jeg mener vi trenger den ulven vi hat og ennå flere, de rydder i Norsk fauna + at alle har rett på et liv.

Petter Lønnes (Oslo, 2022-04-06)

#85

Ta vare på vårt dyreliv og fauna er viktig

Svein Eangberg (Stjørdal, 2022-04-06)

#87

VI MÅ HA ULV I NORGE!

Camilla Hovstad (Hemnes, 2022-04-06)

#88

Ønsker Ulv i norsk natur

Helge Nesøen (Fredrikstad , 2022-04-06)

#91

Vi nå er i ferd med å utrydde disse stakkars dyrene som har like rett på liv som alle andre levende vesener. Slutt å drep dyr for å gjøre vårt opphold på denne kloden enklere. Finn bedre løsninger!!

Marius Ellefsen (Vinterbro, 2022-04-06)

#92

Vil bevare ulene

Kari Andersson (Fevik, 2022-04-06)

#93

Det er pinlig at Norge ikke tenker bevaring og respekt for naturen. Har vi foradtret oss på grunn av rikdom ved å utnytte og ikke respektere naturen? Pinlig!

Marian Heyerdahl (Oslo, 2022-04-06)

#94

Naturen trenger naturlig balanse.

Per Magne Wilhelmsen (Fjell, 2022-04-06)

#96

Den hører til i naturen og er en del av det biologiske mangfoldet.

Mona Horntvedt (Dilling, 2022-04-06)

#101

Vi trenger ulv i norsk fauna. Også bjørn, gaupe og jerv.

Belinda Foss (Nordby, 2022-04-06)

#105

Jeg mener rovdyr må totalfredes. Det er plass til dem i Norsk natur.

Randi Birkedal (Sandnes, 2022-04-06)

#115

Ulven er en naturlig del av den norsk/svenske faunaen. Hatet folk har ovenfor ulven er økonomisk basert. Frykten er bygd på myter og skrøner. Dette bør de folkevalgte gjøre noe med!

Gravdal Unn (Dals Ed , 2022-04-06)

#116

Norge har en skammelig rovdyrpolitikk. Disse folkene driver verste sort av miljøkriminalitet

Hans Pedersen (Kinsarvik , 2022-04-06)

#117

Jeg ønsker en sunn mangfoldig natur, MED ulv og andre rovdyr. Nå er det nok forsøk på utrydding av ulv! Ulv er viktig for økosystemet og den hører til i Norge.

Torunn Dahlø (Børsa, 2022-04-06)

#118

Jeg signerer for at ville dyr skal få leve

Karina Søvik (Stavanger, 2022-04-06)

#121

Denne galskapen må stoppe!!!!!!!!!! Ulven er en naturlig del av norsk natur,og det er der den hører hjemme.....ikke liggende død på bakken i en blodpøl,mens jegerne står rundt og gliser og ler!!!!!! JA TIL ULV I NORSK NATUR. Hilsen ei som selv bor i ulveland,og har vært så heldig å se dette flotte dyret i levende live

Lene Jenssen (Hamar, 2022-04-06)

#123

Vi, og naturen, trenger rovdyrene.

Fritzen Tove (Oslo, 2022-04-06)

#124

Fordi det er viktig

Johnny Risjord (Finneidfjord , 2022-04-06)

#126

Det er viktig at vi har ville dyr i vår natur. De spiller en viktig rolle i livets, jordens sirkel, evolusjon.

Hilde Voldengen (Son, Vestby, 2022-04-06)

#128

For å ha en naturlig fauna og flora trenger vi alle de store rovdyra og mindre Norsk kvit sau er en belastning for alt fra smågnagere til store hjortedyr.

Knut Erik Mehren (Tofte, 2022-04-06)

#131

Jeg signerer fordi vi trenger rovdyrene i norsk natur

Iselin Von Zernichow (Vestfold , 2022-04-06)

#132

Jeg er for ulv.

Jensen Vibeke (Harstad , 2022-04-06)

#136

Norsk natur trenger all beskyttelse den kan fåå.

Kathrine Mehl (Leirfjord , 2022-04-06)

#147

Ulven er på toppen av næringskjeden, og viktig for levekårene til en rekke arter, mange av dem rødlistede. Næringsinteresser kan ikke alene bestemme hvordan vi skal forvalte naturen, til slutt er jorda rasert for dem som kommer etter oss

Anne Schjelderup (Oslo, 2022-04-06)

#153

Stopp alt rovdyr!!!

Jelena Legner (Slemmestad, 2022-04-06)

#155

Jeg elsker dyr å mener ulven har like mye rett til å leve å være i vår natur på lik linje med andre dyr.

Mona Helene Jansen (Sarpsborg , 2022-04-06)

#157

Det er åpenbart at vi må ta bedre - mye bedre! - vare på ulven enn det vi gjør i dag. Genetikken er allerede på et kritisk nivå, og færre reproduserende flokker vil selvsagt forverre den ytterligere.

Marianne Mikalsen (Oslo, 2022-04-06)

#160

Jeg vil ha Rovdyr i naturen, det er viktig for et balansert økosystem.

Toya Hellehaugen (Sandvika, 2022-04-06)

#161

Ulven har minst like stor rett til å være her, of rett til frihet fra forfølgelse, som mennesker.

Tormod Vaaland Burkey (Oslo, 2022-04-06)

#168

Behold mangfoldet i naturens syklus
Finn andre gode løsninger enn ned slakting

Trude Olavesen (Moss, 2022-04-06)

#170

Jeg signerer fordi bestandsmålene for ulv er alt for lave som de er nå, der ulvene holdes kunstigt nede på en status som kritisk truede. Ulven er fredet og den er en nøkkelart i en i forvejen belastet natur.
Der er ingen grunn til at skyte ulve. Sauer kan man beskytte og engstelige mennesker kan man hjelpe med opplysning. Jegere må forstå, at jakt er et privilegium og ikke en rettighet. Ulven må prioriteres fremfor gamle traditioner, der ikke lengere er rimelige i dagens Norge.

Helle Juntermanns (Nivå, 2022-04-06)

#174

Ja til det rike mangfoldet i naturen vår.

Tonje Miolotte (Horten, 2022-04-06)

#176

La ulven leve

Kai Edvard Rønning (Manstad, 2022-04-06)

#178

Er FOR Alle rovdyr i Norge,de skal få leve fritt i sitt eget område.

Reidun Cathrine Sørensen (Ytre Enebakk , 2022-04-06)

#181

Det biologiske mangfoldet må respekteres NÅ!!

Cecilie Tefre (Tananger, 2022-04-06)

#188

Alle de 4 store rovdyrene er på rødlista.
Det må jobbes for å få dem UT av rødlista, ikke for å gjøre det vanskeligere for dem.

Atle Knag (Vestby, 2022-04-06)

#191

Bestandsmålet er alt for lite fra før, særlig fordi det brukes som maksimumsmål, noe som er i strid med verneformålet. Bestandsmålet må tvert imot økes for å bevare den norske ulvestammen som er så viktig for balansen i naturen. Jegere og sauebønder er det ikke.

Ulla Kolstad (Fredrikstad, 2022-04-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...