Vi krever ny gangbru i Steinerud over riksveg 4

Kommentarer

#5

Vi trenger adkomst til friluftsområdene.

Solveig Hallum (Jaren, )

#6

Her har det gått en vei i uminnelige tider og det skal det fortsatt gjøre!

Morten Dalby (Halden, )

#8

Bruker brua ofte

Edvard Holter (Jaren, )

#14

River dere en gangbro for å bredde veien, må dere erstatte denne, slik at mye trafikanter, fortsatt sikres enkel tilgang til det som har vært tur og rekreasjonsområde, i mange år.

Hans-Petter Lund (Jaren, )

#15

Jeg signerer fordi
1. jeg mener det er viktig å opprettholde eldgamle ferdselsårer.
2. jeg mener det er viktig å gi skolebarn en trygg vei til og fra skolen.

Jan Henriksen (Moen, )

#23

Jeg er vokst opp i Moen og studerer for tida i Oslo. Hvis Gran kommune og Innlandet ønsker at sånne som meg returnerer til hjembygda for å stifte familie, er mulighetene for rekreasjon gjennom et nettverk av veier for turgåere viktig. Gangbrua over Riksvei 4 har i hele sin eksistens vært en sentral turgåerrute for myke trafikanter som trenger en trygg ferd mellom Moen og Jaren, særlig for barn og de som er dårlig til beins. Bygges denne opp igjen, kan den fortsette å være en slik sentral del av turnettverket i Moen i flere generasjoner framover, også for mine framtidige unger og for meg selv på mine eldre dager.

Sigve Lieberg Stieng (Moen, Gran kommune, )

#25

Jeg mener at infrastrukturen før følge tilveksten i Moen. Ikke dele ei bygd i to. Verne om nærmiljø og bygd.

Eli Berget (Jaren, )

#32

De har ødelagt turveien vår

Berg Kai Olav (Trulserudsvingen, )

#35

det er en viktig del av lokalmiljøet vårt, den blir brukt av barn og turgåere og vil bli svært savnet vist den blir borte.

Linda Framstad (Steinerudsvingen 66, )

#36

Jeg bruker denne brua flere ganger i uka

Heidi Børresen (Jaren, )

#41

Broen brukes/ ble brukt regelmessig av undertegnende året rundt.

Sturla Bråten (JAREN, )

#43

Pga folkehelsen i Moen og gammel ferdselsåre Åre.

Hans Olav Tokerud (Bjoneroa, )

#47

Jeg ønsker gangbru på en vei jeg benytter daglig

Vegard Øfstaas (Jaren, )

#55

Bruker den som turvei.

Mette Lerud Lundberg (Trulserudvegen 45, )

#57

Jeg vil ha bru over Rv4 ødelegger fine turmuligheter nå som den er borte

Ørjan Borgli (Amundrudvegen 64, )

#64

Vi har brukt denne brua ukentlig til gåturer. Vi savner brua allerede.

Liss Sandsengen (Jaren/Moen, )

#70

Gåturer der

Anita Hvamstad Hvamstad (2770 jaren, )

#78

Jeg signerer fordi jeg flere ganger i uken benytter broen for trimturer oppover i Moen

Harald Lie (Jaren, )

#80

Jeg signerer fordi
-dette er en eldgammel ferdselsvei av gamle gutuer som nå er brutt
-brua er helt nødvendig som bindeledd mellom sterkt utbygd område til fri natur, skiløyper og som skolevei med ski og akebrett om vinteren
-brua blir mye brukt fra et tettbebygd område og er nødvendig for folkehelsa til både barn og voksne.

Ruth Kari Sørumshagen (2770 Jaren , )

#81

Dette er viktig

Tove Grinaker (2770 Jaren, )

#85

Brua benyttes daglig for tur. En tur uten å måtte gå nær biltrafikk, men nær skog.

Tone Løvbrøtte (Jaren, )

#88

Jeg brukte den Broen mange ganger i uka i forbindelse med turgåing. Hvis jeg skal gå samme runden nå så blir hele runden langsmed veg i stedet for gjennom boligområde og i skog fordi jeg kunne krysse hovedveien

Hanne-Beate Høiby (Jaren, )

#95

Viktig for nærmiljøet.

Knut Mikkelsen (Oslo, )

#97

Bodd i Moen i 20år! Og en gangbru hadde vært en fin løsning, isteden for at vi ikke kan gå noe runde!!

Mathilde Hanserud (Jaren, )

#103

Jeg bruker broen til turvei

Harald Tanum (Steinerudsvingen, )

#123

Moing av opphav og har hatt mange turer over den brua som var

Eidsand Randi Marte (Jaren, )

#124

Jeg brukte brua hver dag for å gå på jobb.

Leif Bjerke-Egge (Moen, )

#132

Fartsåre for alle turgåere
Trist at denne rives for store og små.

Simen Kristiansen (Jaren, )

#139

Folkehelsa er vintig, og denne gangbrua er rive for å utvide rv4. Då må SVV sette opp ny bru som erstatning. Det skulle vere ein sjølvsagt konsekvens av utbetringsarbeidet på rv4.

Reidun Sørensen (Jaren, )

#141

Jeg signerer fordi dette er en viktig ferdselsvei for turgåere i området, og en del av kulturhistorien. Det må være mulig å krysse veien for å kunne gå denne gutua, som moinger, og andre, har gått i alle år.
Helse er viktig, og brua spiller en sentral rolle for å få folk ut på tur - at de kan fortsette å gå den turen de alltid har gått. I et dyrt prosjekt, blir anskaffelse av ei ny bru, bare «småpenger». Når man bygger ut, og forandrer kulturlandskapet, er det viktig å lytte til nettopp brukerne av kulturlandskapet. På denne måten kan vi gjøre forandringer, men samtidig ivareta innbyggernes interesser. Selv om vi vil effektivisere og forbedre for dagens samfunn, må vi samtidig ta vare på helsefremmende og historiske tradisjoner. Ta til fornuften og lag ei bru over riksveien.
Det vil være et «plaster på såret» for den støyen denne typen vei vil medføre for de som bor i området.

Anne Camilla Næs (Brandbu, )

#154

Viktig gammel gangvei /gutu som idag brukes av mange turgåere, og også for å komme seg fra A til Å. Også av undertegnede ved besøk i barndomshjemmet. Til tross for alt snakk om miljø og felles dugnad, virker det ikke så viktig når det kommer til handling. Også mye fokus på, særlig i valgtaler, å ivareta bygdemiljøer, men politikere, ikke lokalbefolkningen , vil sjøl bestemme hva som er viktig. Ikke så stor forskjell på partier.

Marie Sørumshagen (Oslo , )

#159

Er et utrulig fint utgangspunkt for tur på sommer og tilgang skiløyper på vinter.

Tore Gunnar Løvstuhagen (Markakleiva 12, )

#167

Brua trengs for nærområdets turgåere

Pål Anders Braastad (Gran, )

#170

Vi har hatt stor glede av denne brua. Mange turer dit med barnebarn for å se på bilene som kjører på Rv4. De vinker til dem og får et vink tilbake. En meget viktig bru for folk på begge sider som ønsker å gå tur i nærområder. Dette er en bru for folkehelsa.

Arne Haugsbakken (Veistengutua 94 Jaren, )

#171

Vil gjerne at de setter opp ny bru

Caroline Sommerstad Stenerud (Steinerud 1, )

#185

Fordi jeg ønsker at det blir satt opp ei ny bru der, fordi vi har ofte gått tur der!

Siw Merethe Skovly (Jaren, )

#190

Som mormor har vi hatt mye glede av denne brua.Har 5 barnebarn,og med dem har vi hatt maaange koselige turer.Selv så klarer jeg ikke å gå så veldig langt,men opp dit har vi nå klart og hatt mange utflukter i sammen med de små.Har alltid vært like spennende hver gang vi har gått dit for å se hvem som vinker på unga,eller gir oss en tut.Alle 5 ble like lei seg nå som vi ikke lenger har Steinerudbrua å gå til.Håper vi får tilbake ei ny bru.Vet at de små og store hadde blitt glade da😀

May Ingunn Haugsbakken (Veistengutua,Jaren, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...