Selvfølgelig skal vi ha undervisning om kjønnsmangfold på skolen!

Kommentarer

#10

Jeg har 3 skeive ungdommer. 1 lesbisk, 1 trans gutt og 1 ikke-binær hen.

Liv Myhre (Gran , 2022-01-20)

#13

Undervisning i kjønnsmangfold vil kunne være med å hindre at barn og ungdommer føler utenforskap i samfunnet de er en del av. En slik undervisning vil og kunne bidra til større forståelse for at vi alle er forskjellige og at det er normalen og ikke det motsatt. Vil kunne endre folks holdninger og hindre mobbing.

Ann Elise Gabrielsen (Nærbø, 2022-01-20)

#17

Fordi undervisning og kunnskap er veien og gå for et mindre fordomsfritt samfunn som ikke begrenser andres mulighet til å delta.

Ariel Elizabeth Espevoll (Karmøy, 2022-01-20)

#24

Jeg signerer fordi jeg er trans ikke-binær og panseksuell og har alltid vært det. Jeg fikk aldri lære begrepene og forståelsen rundt disse identitetsmarkørene som barn og fikk dermed ikke leve mitt unge liv som meg selv, men ble derimot utsatt for psykisk og fysisk vold fra medelever og lærere som skulle tvinge meg til å være cisheteronormativ og passe innenfor et bestemt rammeverk som jeg ikke tilhørte i. Barn fortjener og lære om og forstå seg selv og andre når det kommer til andre seksualiteter, romantiske orienteringer, og kjønnsidentiter. Forvirringen skjer ved å nekte dem tilgang til denne lærdommen og kunnskapen.

Bread Christensen (Birkeland, 2022-01-20)

#26

Ble over 30 før æ fann min kjønnsidentitet. Visste ikke engang om andre enn to, å når æ følte mæ ingensteds så ville æ dø. Informasjon redder liv. Og beskytter.

Mika Hansen (Trondheim, 2022-01-20)

#30

Jeg hadde ikke denne typen undervisning på skolen selv, og mye hjertesorg hadde blitt unngått om det var på pensum godt nok.

Margrete Kjeldsberg (Kongsberg, 2022-01-20)

#31

Jeg syns det er skikkelig lumpent gjort å skrike så høyt for å fortelle barn at min kjønnsidentitet ikke er gyldig. Ingen flere barn bør måtte bli fortalt at de ikke er gode nok, slik de ser seg selv.

Tor-Ada Solberg (Oslo, 2022-01-20)

#44

Jeg signerer fordi det har gjort vondt i såppas mange år før jeg fikk kommet over skammen og turte å være meg selv. Jeg unner ingen å gå gjennom det samme og håper vi kan hjelpe å være seg selv uten all smerten

Annika Eriksen (Oslo, 2022-01-20)

#50

Jeg signerer fordi selvfølgelig

Sarah Haslund-Rastad (Oslo, 2022-01-20)

#56

Det skulle da bare mangle.
Vil man ikke signere dette så trenger man opplæring i enkel folkeskikk.

John Borgen (Heimdal, 2022-01-20)

#61

Å ikke undervise om kjønnsmangfold vil følge videreføring av fordommene som vi nå må kjempe mot. Det er ikke alle steder det er trygt å være trans, men det må være målet at det skal bli.

Axel Nicolai Wilson (Oslo, 2022-01-20)

#64

Dette burde være selvsagt at barn lærer både på skolen og av foreldrene sine.

Ellen Synnøve Sivesind Strebel (SKJETTEN, 2022-01-20)

#73

Mangfoldet blant oss finnes. Kunnskap om mangfold gjør at flere mennesker får leve gode liv. Det bør vi alle jobbe for.

Marthe Holmedal Øvrum (Lørenskog, 2022-01-20)

#74

Om jeg ikke signerer dette og det går ikke gjennom så ville dette gjøre livet mitt og venene mine mye mye verre

Olav Hvasshovd (Trondheim, 2022-01-20)

#75

Som ei trans kvinne som aldri fikk vite under min oppvekst at det var mulig å være trans. Og har tilbringt 28 år av livet mitt med et enorm tomrom, så vet jeg hvor utrolig viktig undervisning som dette er. Ikke bare for Trans folkene, men også for at barn skal forstå at det er greit å være den man er.

Olivia Feldt (Fredrikstad, 2022-01-20)

#76

Jeg signerer fordi alle mennesker skal kunne være seg selv og være trygge på at de er elsker for den de er

Anne Tempelen (Dalen, 2022-01-20)

#79

vi burde være kommet lengre i 2022 enn at slike opprop har livets rett. Folk burde le dem ut, ikke skrive under på dem.

Brita Digermul (Mosjøen, 2022-01-20)

#83

Skolen skal være et sted hvor ALLE er inkludert, ikke bare majoriteten!

Har deltatt på seminar i Rosa kompetanse i regi av FRI som min arbeidsplass inviterte. Jeg skulle ønske alle arbeidsplasser tilbød slike seminarer. Jeg lærte masse viktig, forskningsbasert fakta som jeg definitivt ønsker å bruke på min arbeidsplass og i dagliglivet. Jeg fikk mange a-ha opplevelser og en dypere forståelse av utfordringer ikke-normative mennesker opplever. Jeg mener det er uhyre viktig at ikke-normative barn må bli møtt med forståelse, toleranse og aksept i sin hverdag og den hverdagen er i barnehagen og på skolen. Å oppleve tilhørighet er essensielt for et barn. ❤

Camilla Bakke (Oslo, 2022-01-20)

#84

bruker stemmen min og står opp mot antivitenskaplig, ekskluderende, idiotisk hatretorikk!

Miriam Hardarson (Trondheim, 2022-01-20)

#112

Hvis jeg hadde fått bedre undervisning om LHBT+-temaer så hadde jeg kanskje turt å innrømme for meg selv at jeg var skeiv før jeg var i midten av tjueåra. Jeg tenker det samme gjelder kjønnsmangfold og de som bryter med samfunnets normer for kjønn.

Thorben Werner Sjøstrøm Dahl (Oslo, 2022-01-20)

#114

Selvfølgelig.

Philip Lautin Jackson (TRONDHEIM, 2022-01-20)

#122

Fordi det å lære om kjønnsmangfold vil bidra til et mer inkluderende og tryggere samfunn for alle!

Anna Kompelien (Oslo, 2022-01-20)

#124

Fordi oppropet som dette står i motsetnad til, er skummelt, fordomsfullt og trist. Det er ikkje berre sjølvsagt, men viktig at dette har ein plass i skulen.

Isabel Jensen Hem-Grindheim (Nesttun, 2022-01-20)

#133

Fordi det veldig viktig, helt enkelt

Hulda Eyvorsdottir Eriksen (Trondheim, 2022-01-20)

#136

Jeg signerer fordi det er en selvfølge

Hill Irene Remlo (Trondheim, 2022-01-20)

#158

Såklart skal vi lære om menneskwheita sitt mangfald!

Sigrid-Anette Vatne (Ørsta, 2022-01-20)

#165

Det er stort kunnskapsmangel i grunnskoleundervisningen på tema som spesielt gjelder minoritetsgrupper innad landegrensene denne undervisningen hører hjemme.

I dette tilfelle, er kunnskap om kjønnsmangfoldet nødvendig for å forstå:
• kjønn som samfunnsstruktur
• hvordan ulike kulturer oppfatter kjønn
• dekke bevegelser som omfatter rettighetene til transpersoner og de som blir født med intersex-karakteristikker

uten forståelse for kjønnsmangfoldet blir man utdannet til å være mindre kritisk til visse samfunsstrukturer, ergo er antitetisk til det vi mener vårt syn på skolering som institusjon er.

Sebastian Oen (Bergen, 2022-01-20)

#169

Jeg signerer fordi kunnskap er viktig, og det er overhodet ingenting farlig med å gi barn kunnskap og språk til å forklare og forstå ting som ikke nødvendigvis havner i straight, A4.

Ørjan Langbakk (Bergen, 2022-01-20)

#182

Selvsagt skal barn få lære om mangfold og variasjon innenfor det å være menneske! Trange båser og trangsynthet har gjort mye skade. Åpenhet og aksept er fremtiden.

Corey Ekren (Trondheim, 2022-01-20)

#184

Jeg signer fordi det er viktig å vise at vi i all hovedsak lever i et inkluderende samfunn.

May Kristina Rytterager (Oslo, 2022-01-20)

#185

Selvfølgelig skal dette ha en plass i skolen!
Det står både i overordnet del og i flere kompetansemål i læreplanen at dette skal jobbes med.

Malin Alvestad Kydland (Farsund, 2022-01-20)

#189

Er selv mamma til barn som bryter kjønnsnormen, så vet hvor viktig dette temaet er! Ja til kunnskap og forståelse!

Sunniva Teilgård (Kristiansund, 2022-01-20)

#193

Kjempeviktig sak, som burde være unødvendig i 2022👏

Solveig Sandvik (Orkanger, 2022-01-20)

#197

Dette er så selvsagt at alle barn skal lære om! Og de må lære at det er greit om de føler seg annerledes, at de ikke er alene og at det finnes steder og mennesker de kan snakke med <3

Vibeke Winther (Varhaug , 2022-01-20)

#199

Gud bedre, det skulle bare mangle.

Margrete Raaum (Oslo , 2022-01-20)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...