Nei til monstermaster i Etnefjellet! Ja til sjø- og jordkabel frå Blåfalli til Gismarvik!

Kommentarer

#8

Grensen er nådd for naturødeleggelser!

Frode Mortensen (Kopervik, 2022-01-13)

#9

Eg signerer for å ta vare på den fine og uberørte naturen vår 🍃🌱🦅🦉🐕 Når det er så lett å frakte straumen på ein annan måte som tek omsyn til naturen, bør ein gå for det alternativet!

Sofie Anine Tesdal Röer (Etne, 2022-01-13)

#11

Etnefjellene er Norges skatt som må ikke ødelegges.

Tytti Tuohino Vinje (Bergen, 2022-01-13)

#17

Eg vil bevare naturen i området. Ikkje ødelegge meir for dyreliv og ta vare på dei myrer me absolutt bør!

Jane Kristin Øvstebø Berge (Sandnes, 2022-01-13)

#19

Svært viktig å bevare denne naturen, og fjellområdet i Etne.
Blir brukt av svært mange til fritid og rekreasjon

Rune Furseth (Etne, 2022-01-13)

#23

Vil ikkje ødelegge den fine naturen me har i etne og når å det fins andre alternativer så skal ein bruke det enn å rasere naturen for det er ett alvorlig inngrep. Det er masse folk som bruker fjellet til rekreasjon. Vi har ett fint og urørt fjell i etne det er masse turister som går gullruten og ellers i fjellet då må ein sleppe å sjå slikt når ein skal nyte sånne flotte turer. Så nei til monster master.

Andreas Jacobsen (Etne , 2022-01-13)

#35

Monstermaster hører ikke hjemme i norsk natur heller!

Tor Arne Engdal (Fredrikstad, 2022-01-13)

#41

Når det finnes fullgode alternativ så ein slepp å øydelegge natur må denne galskapen stoppast. NEI til kraftlinjer i fjellet !!!
Eg brukar fjellområdene ofte !

Svein Egil Økland (Ølen, 2022-01-13)

#42

Dette tjener utelukkende kapitalinteresser. Aktørene i strømmarkedet får opptre som landeveisrøvere som ingen slipper utenom. I sin iver etter profitt og uten skrupler i forhold til hverken naturvern eller forbrukerne, raseres vår vakre naturarv og tømmer lommene våre.

Harald Ragnar Hansen (Etne, 2022-01-13)

#43

Dette støttar eg som leiar av INP Etne.
Ein hovedårsak til at eg er engasjert i INP er at vi vil ta vare på nauren.
Vi vil heller ikkje ha Vindkraft hverken på land eller til havs. Vi vil ut av EØS og ACER.
Vi vil bygga Norge med rimeleg Norsk kraft som konkuransefortrinn. For arbeidsplassar i distrikta og det begynner med bonden.

Kurt Hagen (Etne, 2022-01-13)

#65

Det er unødvendig å setje opp monstermaster i så mykje urørt natur. Det er skuffande å sjå at Statnett er så lite villige til å utrede sjøkabel. Statnett er statlig og burde høyre på lokalbefolkninga.

Heidi Silgjerd (Etne, 2022-01-14)

#74

Fordi så store master i Etnefjella er øydeleggande for menneske, dyr og natur.

Else Paulsen (Sævelandsvik, 2022-01-14)

#90

det er heilt uhørt og rasere fjellområde og nurørt natur på denne måten. Dette må legges i sjø og jord der dette er mulig. Med dei kraftprisene det opereres med nå er prisdifferanse tjent inn på ein snipp snare med tanke på eksra kostnad. Det finnes ingen fordeler for verken innbyggere, kommune eller grunneiere. Dette er å annse som voldtekt av det norske folk.

Mads Haugen (Etne, 2022-01-14)

#101

Sterkt imot monsterturbiner på land og sjø.

Eskedal Otto (Horten , 2022-01-14)

#110

Eg signerer fordi eg ikkje ønskjer store master i naturen og det fins alternativ.

Synnøve Weltzin (5590 Etne, 2022-01-14)

#112

Nå må det bli slutt på raseringen av naturen vår!

Solveig Aunsmo (Trysil, 2022-01-14)

#114

Ønskjer sjøkabel - det beste for naturen. Ser også at monstermastene legg til rette for meir vindkraft i denne regionen, noko som ikkje er hensiktsmessig mtp naturøydeleggingane dette vil føra til.

Tordis Marie Espeland (Bergen, 2022-01-14)

#115

Vær så snill å ikkje øydelegg meir av naturen 🌱🌱🌱

Ann Kristin Håheim-Fjellby (Valdres, 2022-01-14)

#116

Jeg støtter forslaget om sjøkabel.

Solvor Selland (Etne, 2022-01-14)

#119

Viktig å bevare uberørt natur. Slike store installasjoner er til sjenanse både i bebudde områder og i natur. Må legges i sjø der det er mulig.

Willy Asbjørn Lunde (Etne, 2022-01-14)

#125

Eg signerer fordi me ikkje har noko meir natur å mista.

Halldis Folkedal (Granvin, 2022-01-14)

#127

Så lenge vi har fullgode alternativ (sjøkabel), så burde ikke høyspentlinjer i naturen vært et diskusjonstema engang!

John Ræstad (Haugesund , 2022-01-14)

#134

Må bli slutt på rasering av naturen, oppgrader allerede etablerte vannkraftverk.

Tone Rimmereide (Sagvåg , 2022-01-14)

#143

Vi må prioritere naturen !
Naturen gjev både helse og livsmot for MANGE !

Møyfrid Kristoffersen (Uskedalen, 2022-01-14)

#149

Eg ikkje vil ha master i etne fjellet

Terje Johanson (Etne, 2022-01-14)

#150

Jeg signerer fordi sjøkabel bør være et svært relevant alternativ, og mye natur kan beholdes uten store inngrep.

Lina Leknes (Skånevik, 2022-01-14)

#151

Vil bevare den fine naturen .

Gjerde Anna (Bjørkelivegen 4, 2022-01-14)

#155

Ta vare på naturen som er viktig for folkehelsa til nordmenn, og for dyrevelferd og mangfold. Det finnest alternativ som er fult mogeleg idag. Nytt dei!

Helene Paulsen (Ølen, 2022-01-15)

#156

Eg meiner me må ta vare på den naturen me har att.

Bjørn Samland (Sunde i Sunnhordland , 2022-01-15)

#160

Eg er einig i at det er totalt feil å byggje ned meir urørt natur når det er teknisk mogleg og veldig enkelt å legge mesteparten av dette strekket i sjø- og jordkabel

Ole-Martin Grime Nyttingnes (Sunde i Sunnhordland , 2022-01-15)

#161

Naturen må vernes

Eric Mills (Etne, 2022-01-15)

#162

Spar naturen, legg master i undersjøisk kabel.

Gunn Tjessem (Sandnes, 2022-01-15)

#167

Fordi jeg vill ha minst mulig påvirket natur og da er sjøkabel den beste løsningen.

Svein Harry Medby Ramstad (Aksdal, 2022-01-15)

#172

Det er en selvfølge!

Ann Kristin Moen (Løten, 2022-01-15)

#177

Signerer fordi jeg ikke ønsker monstermaster i Etnefjellene.

Barbro Ramstad (Tananger, 2022-01-15)

#180

Vindkraft ødelegger naturen, og vi trenger den ikke

Eva Elisabeth Gjerløw (Kristiansand, 2022-01-15)

#181

Eg signere fordi der er andre alternativer enn luftlinje. Det er dyrare, men mindre inngrep i naturen.

Inge Jarl Auestad (Tysvær , 2022-01-15)

#190

Jeg signerer fordi Jeg stotte våras lokalt nature

Grzegorz Gorczynski (Etne, 2022-01-15)

#192

Eg ønsker ikkje at dei flotta fjella våre skal ødelegges av stygge monstermaster, når det er mulighet for å finne andre løysinga.

Irene Gravelsæter (Etne, 2022-01-15)

#195

Eg er veldig motstander av slike monstermaster !

Leif Helge Særsten (Sæbøvik, 2022-01-15)

#200

Eg signerer for eg synes det er nok rasering av norsk natur..

Kjetil Jegteberg (Kvinnherad , 2022-01-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...