Opprop for å avslutte løsarbeiderordningen i Den kulturelle skolesekken (DKS)!

Kommentarer

#1

Eg signerer dette oppropet fordi lausarbeid for kulturarbeidarar i skulen er både unødvendig, utrygt og usosialt.

Hans Martin Austestad (Oslo, 2022-01-07)

#17

Jeg turnerer for den Kulturelle skolesekken, og har selv merket usikkerheten ved å ikke kunne motta lønnsinntekt.

Anine Kruse Skatrud (Fjellhamar, 2022-01-07)

#18

Dette er utrolig viktig for å styrke og sikre sårbare utøvere for fremtiden.

Frøydis Grorud (Drammen , 2022-01-07)

#28

Jeg ønsker en trygg arbeidshverdag når jeg er ute og spiller for skoleelever. Det er verdens viktigste jobb når du ser stjernene i øynene til skolebarn som nettopp har fått oppleve en konsert på skolen, og da må det være viktig at vi som musikere har rettigheter som arbeidstakere. At det er en jobb vi kan tenke oss å jobbe med i fremtiden er også viktig for å utvikle gode konserter fremover.

Jørn Erik Ahlsen Alkanger (Nesoddtangen, 2022-01-07)

#37

Det er på høy tid at arbeidstakerbegrepet blir tatt på alvor av offentlig sektor! Det er fullt mulig for KS å inngå en tariffavtale med åpning for midlertidig ansettelser innenfor DKS.

Wenche Høidal Husom (Bergen, 2022-01-07)

#45

Det er generelt altfor mye bruk av midlertidighet og deltidsstillinger i Norge. Altfor mange som er fattige og lider pga. ufrivillig deltid. Det snakkes for lite om det og det er farlig utnyttelse av mennesker.

Maren Sutton (Einvika, 2022-01-07)

#51

Jeg signerer fordi jeg synes at de som jobber i DKS fortjener bedre rettigheter

Merethe Camilla By (Stavanger , 2022-01-07)

#70

Jeg signerer fordi jeg mener kunstnere også fortjener ryddige arbeidsforhold.

Thea Eriksen (Lillehammer, 2022-01-07)

#77

Jeg arbeider jevnt med og trives svært godt som musiker, komponist og arrangør opp mot og i samarbeid med DKS. En tryggere framtid er verdt det for meg også!

Edin-Johan Høier (Øyer , 2022-01-07)

#81

Kultur er viktig for den oppvoksende generasjon, og alle bor ikke til slik at dette er lett tilgjengelig. For at kulturen de får tilbud om skal holde en god kvalitet, må vi også sikre utøverne som skal gi dem disse inntrykkene! Derfor trenger disse utøverne trygghet og gode arbeidsforhold, og det nå!

Siri Rygh (Oslo, 2022-01-07)

#88

Tidligere produsent og har ingen forståelse for nedprioriteringen av kunstneres lønns- og arbeidsvilkår.

Kristin Sevaldsen (Oslo, 2022-01-07)

#92

Det er viktig å få et bredt spekter av utøvere i DKS. Da må også eldre erfarne utøvere og utøvere med familie ha en reell mulighet til å jobbe i DKS.

Jan-Egil Lund Engnes (Langhus, 2022-01-07)

#99

Jeg signerer fordi dette er VIKTIG for skoleelever! Det er også VIKTIG for utøvere over hele Norge, å ha kontinutet i arbeidet!

Hege Andersson (Alta, 2022-01-07)

#100

Er frilanser og har følt på kroppen hvordan det er å miste nesten alle oppdrag i en snart 2 år lang periode. Har ikke rukket å opparbeide meg noen rettigheter hos NAV siden jeg var nyutdannet 2020. Ja til bedre velferdsordninger til oss som faktisk produserer kulturopplevelser = kunstnere og musikere.

Karolina Westling (Stokke, 2022-01-07)

#104

Dette er viktig! Takk til alle som gjev oss opplevingar vi ikkje visste at vi hadde godt av å oppleve.

Viggo Leikanger (6817 Naustdal, 2022-01-07)

#109

Verdien av kultur for alle i samfunnet.
Kultur er limet.

Truls Bendixen (Alta, 2022-01-07)

#113

Det ligger nært sosial dumping å ikke gi arbeidere i DKS riktige vilkår. Staten er bedre enn dette. Sikre like rammevilkår til arbeiderne.

Jeanette Solbakken (Tromsø, 2022-01-08)

#115

Jeg tror kulturministeren har evnen til å lytte til DKS-utøverne, og rette opp de feilene som har blitt gjort, - til beste for publikum (barn og unge) i den unike kulturformidlingsordningen som Den Kulturelle Skolesekken er.

Mattis Myrland (Hov, 2022-01-08)

#116

Det er en skam at seriøse kunstnere skal gis så varierende og usikre rettigheter i vårt rike land!

Marit Rundberg (Sandefjord, 2022-01-08)

#128

Helt enig!!!

Lars Andreas Haug (Kolbjørnsvik, 2022-01-08)

#137

Stabil Kunstformidling er viktig, både for formidler og mottaker.

Rita Lie (Hov, 2022-01-08)

#173

Jeg vil ha tilbake en trygg og forutsigbar arbeidsplass når jeg er på veien og spiller for kommune og fylkeskommune.
Oppropet støttes til fulle!

Henning Kemp (Kolbotn, 2022-01-08)

#181

Pandemien har vist sterkere enn på mange år viktigheten av ordnede forhold og dette er et helt grunnleggende for en statsstøttet organisasjon at man ønsker å ivareta alle ledd av kulturkjeden og bære sitt ansvar bevisst. Selvfølgelig skal vi tilbake på kontrakter og selvfølgelig skal korona-garantier gis.

Kristina Ringvold (Oslo, 2022-01-08)

#185

Uten dyktige og profesjonelle utøvere som er villig til å reise land og strand i hele Norge, ingen DKS. Det burde være en selvfølge at utøverne sikres gode og varige betingelser i tråd med all annen lønnsvekst og ansettelsesforhold i samfunnet.

Tone Gellein (Fluberg, 2022-01-08)

#195

Jeg støtter dette oppropet hundre prosent

Vigdis othelie Christensen (Arendal, 2022-01-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...