Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene trenger din støtte!

Kommentarer

#1

Jeg signerer fordi dette er en av de viktigste sakene jeg vil jobbe for i 2022!

Cecilie Busch-Christensen (Oslo, 2022-01-04)

#2

Viktig sak

Mariane Sandholdt (Odense, 2022-01-04)

#4

Som tidligere sosialfaglig ansatt, samt som menig person, har jeg erfaring med mangel på institusjons-plasser og behandling av syke, plagede medmennesker.

Kirsten Mauseth (Oslo, 2022-01-04)

#5

Vi må satse på psykisk helsevern. Både lavterskeltilbud og tilbud til de mest alvorlig sykepasientene. Noen har behov for langtidsbehandling i spesialistsykehus. Å legge ned alle spesialistsykehusene vil føre til at mange pasienter mister sitt behandlingstilbud og et enormt press på DPS, kommunene og pårørende. Somatiske sykehus egner seg til noen pasientgrupper - men ikke til alle. Det sier seg selv at store somatiske sykehus ikke er det rette for pasienter som trenger langvarig behandling og ro.

Lene Haug (Oslo, 2022-01-04)

#6

Dette er en veldig viktig sak for å motvirke en reduksjon både i omfang og kvalitet på psykisk helsevern i hele landet! Det er dramatisk at tilbudet til de mest alvorlig psykisk syke skal trues ved at sykehusene legges ut for salg for å finansierer nye somatiske sykehusbygg!

Gunnar Brox Haugen (Furnes, 2022-01-04)

#10

Jeg leder denne aksjonen fordi jeg har sett hvor dårlig oppfølging de sykeste blant oss får i psykiatrien

Randi Rosenqvist (Oslo, 2022-01-04)

#11

Veldig viktig sak !

Unni Nyheim Kristoffersen (Oslo, 2022-01-04)

#12

Det er svært viktig å holde på etablert god behandling, aktivitet, rehabilitering og kompetanse og miljø. Helt spesielt finnes ingen alternativet innen sikkerhetspsykiatri, en dessverre voksende virksomhet for tiden. Noen få funksjoner er tjent med å ligge sammen med somatikken tjeneste, akuttmottak, kortids akutt, ressurssenter alderspsykiatri, risiko gravide rus/ psykotiske, men flertallet funksjon er ikke, og i Hedmark bør Hamar DPS bør tilbake på Sanderud for å styrke fag og spare penger.

Terje Vestheim (2332 Åsvang NORGE, 2022-01-04)

#13

Jeg er imot nedbyggingen av psykiatrien som har pågått i altfor mange år

Hans Erik Heier (Oslo , 2022-01-04)

#14

Jeg støtter Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av psykiatriske institusjoner, og den begrunnelsen som gis.
Helseforetakene har planlagt en fullstendig omstrukturering av det psykiatriske helsetilbudet i landet uten faglige utredninger, konsekvensanalyser eller stortingsmeldinger! Dette kan ikke aksepteres.

Næss May (Stange , 2022-01-04)

#17

Jeg signerer fordi jeg som psykolog vet hvor viktig det er for mennesker med alvorlig psykisk sykdom å ha mulighet for langtidsbehandling I skjermede omgivelser i et psykiatrisk sykehus.

Torstein Winger (Oslo , 2022-01-04)

#20

.

Engebakken Nils arne (Brumunddal , 2022-01-04)

#23

Jeg ønsker ikke en nedbygging av psykisk helsevern.

Børge Hind Jacobsen (Hamar, 2022-01-04)

#25

Jeg signerer fordi jeg ønsker at de psykiatriske sykehusene skal bevares og utvikles

Marga van der Wal (OSLO, 2022-01-04)

#28

Jeg signerer fordi jeg er spesialsykepleier av profesjon og har arbeidet i akuttpsykiatrisk og rusbehandling siden 1991 og har sett effekten av nedbygging og støtter aksjonen fullt ut.

Terje Leivson (Ottestad, 2022-01-04)

#34

Slutter fullt opp innholdet i dette oppropet.

Anne Mellesdal Fjelland (5420 Rubbestadneset, 2022-01-04)

#37

Galt å nedprioritere psykiatrien som er blitt gjort lenge nå.

Grete Frogn Brænd (Spydeberg, 2022-01-04)

#52

Dette er livsviktig.

Maria Aksberg (Gjøvik , 2022-01-04)

#54

Eg skriv under fordi stortingsfleirtalet og mange regjeringar lenge har ført ein politikk for å redusere tilgangen til psykiatrisk helsehjelp, og fordi dette er aller mest skadeleg for mange av dei som har mest bruk bruk for slik hjelp.

Erling Folkvord (Oslo, 2022-01-04)

#55

Mange mennesker med psykiske lidelser trenger behandling i lang tid, i beskyttede omgivelser, med god tilgang til luft, lys, ro, natur. Dette er velkjent innen fagmiljøet. Å redusere antall imstitusjonsplasser fremmer kort behandlingstid og derved dårlig psykisk helse. Det er skadelig for både enkeltpersoner og for samfunn, i tillegg til økonomisk kostnart for samfunnet.

Solveig Berre (Oslo, 2022-01-04)

#62

Jeg er i mot nedbygging av psykiatrien.

Hubert Jacobsen (Raufoss, 2022-01-05)

#63

Vi trenger et bedre psykisk helsevern

Torill Skjønsberg (24986 Mittelangeln , 2022-01-05)

#77

Det psykiatriske helsetilbudet bør heller styrkes enn at enda mer skal legges ned!

Nora Kristin Husebye (Kongsvinger, 2022-01-05)

#90

Som psykiatrisk sykepleier gjennom mange år vet jeg mye om hvor viktig omgivelsene er f psykiatriske pasienter.
La Sanderud sykehus bestå.

Anne Guri Amdal (Hamar, 2022-01-05)

#91

Jeg signerer fordi er meget viktig for oss vanlige folk. Å har trygghet.

Morten Olsen (Otta, 2022-01-05)

#92

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare de eksisterende psykiatriske sykehusene og unngå samlokalisering med somatiske storsykehus. Og vi trenger flere sengeplasser i psykiatrien, ikke færre!

Atle Kolberg Norland (Eina, 2022-01-05)

#93

Dette er viktig!

Inger Lise Selnes (Tromsø, 2022-01-05)

#98

Noe annet er galskap

Sigrid Blekastad (Lalm , 2022-01-05)

#100

Det psykiatriske tilbudet må styrkes betraktelig, spesielt døgnplassene.

Fagforbundet Sykehus og Helse Fagforbundet Sykehus og Helse (Oslo, 2022-01-05)

#103

Det er skremmende å se på nedbyggingen av psykiatritilbudet i. Norge. Særlig tilbudet til de sykeste som mange negative hendelser viser at det på det nærmeste er utradert.

Olaug Karin Benjaminsen (2322 Ridabu., 2022-01-05)

#111

Jeg signerer fordi det er viktig å bevare de psykiatriske sykehusene! Med så mye fokus på psykisk helse mener jeg at det ikke er riktig å legge ned disse sykehusene, eller samlokalisere med somatisk.

Anna Emilie Sebakk (Gjøvik, 2022-01-05)

#115

Det er det eneste fornuftige 👏👏👏

Anne Eiklo (Toppenhaugen 24 1415 Oppegård, 2022-01-05)

#118

Behandling av rus og psykiatri MÅ foregå på egnede steder! Dagens behandlingsenheter MÅ BEVARES OG UTVIKLES!

Stein Oudenstad (Oudenstad, 2022-01-05)

#124

Planene for omlegging av sykehusene - både OUS og ellers i landet - ikke er konsekvensutredet på en realistisk måte og er preget av politiske, dårlige beslutninger.

Susanne Lie (Oslo, 2022-01-05)

#128

Jeg signerer fordi psykisk helse er viktig, og tilbud må opprettholdes og utvides

Åshild Grønlien Østmoe (Trondheim , 2022-01-05)

#135

Jeg tror dagens struktur med feks Reinsvoll er bedre enn alt inn i et storsykehus ‼️

Kari Mette Tingvold (Gjøvik, 2022-01-05)

#138

Det er viktig å ha Ullevål i offentlig eie

Thor Erik Nordeng (Oslo, 2022-01-05)

#155

Jeg mener psykiatriske sykehus er nødvendige og at de trenger å utbygges og få styrket bemanning.

Eivind Stenehjem (Mandal, 2022-01-05)

#159

Signerer fordi jeg er opptatt av at vi skal ha best mulig behandlingstilbud for folk som er så alvorlig rammet av psykoser at de trenger mulighet til å være i avdeling med gode uteområder over tid, paralelt med gode forståelsesfulle faglige behandleren i avdeling, og med ut av avdeling. Nok plass til både dem som har kommet så skeivt ut at samfunnet ber psykisk helsevern beskytte samfunnet ved å ta dem i mot, og alle de andre som trenger ro omkring seg overtid for å finne og videreutvikle egen mulighet til ro.

Gudveig Havstad (1556 Nesoddtangen , 2022-01-05)

#170

Vi trenger Ullevål sykehus og å utvikle det i forståelse med økende antall eldre og syke i befolkningen. Bygg opp psykiatrien. Det haster også. Folks helse må trumfe foretagene og utbyggernes griskhet.

Inger Pal (Oslo, 2022-01-05)

#178

Nødvendig å bidra til å sikre kapasitet og egnede lokaler/ steder for behandlingstilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser.

Solveig Brekke Skard (Ringsaker, 2022-01-05)

#180

Jeg har selv en bipolar lidelse, og ønsker bevaring og utvikling av psykiatrien. Flere sengeplasser, og mulighet for flere å få den hjelp, de/vi/oss trenger!

mette andersen (Stokke, 2022-01-05)

#182

Psyken er en viktig del av mennesket og flere og flere sliter i det samfunnet vi har valgt å utvikle. Vi må ta vare på hverandre! Hele mennesket ikke bare somatikken!

Kamfjord Anette (Kragerø, 2022-01-05)

#186

Jeg er 100% imot nedbygging av behandlings- og døgnplasser innen psykisk helsevern, og avvikling av psykiatriske sykehus.

Marit SOLHEIM (OSLO****, 2022-01-05)

#193

Tilbudet til de alvorligst psykisk syke mennesker må ikke ytterligere forringes nå! Psykosesyke trenger de psykiatriske sykehusene.

Helene Laurvik (Oslo, 2022-01-05)

#195

Det er viktig for meg å opprettholde plasser i psykisk helsevern! Det blir flere og flere som har behov for hjelp samtidig med at flere og flere plasser legges ned! Det henger ikke på greip!

Tone Schulz Fjeldberg (Hov, 2022-01-05)

#196

Vi trenger alt vi har og mer til

Berit Gran (Oslo, 2022-01-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...