La Sabrin bli hos barna sine

Kommentarer

#7

Eg signerer fordi eg meiner det er på grensen til kriminelt å splitte opp ein familie fordi mor ikkje får oppholdstillatelse. La mor få oppholdstillatelse og hold familien samlet i Norge.

Magne Blokhus (Stord , 2021-12-31)

#10

UNE har vektlegger ikke barnas beste i denne saken. Sabrin er dessuten ikke enig i nemden sin konklusjon om hennes egen opprinnelse. Utsett saken, få en ny vurdering som sikrer at barns hensyn vektlegges foran innvandringsregulerende hensyn! 2 små gutter i vårt fylke, trenger og fortjener å vokse opp med en mamma som skaper stabilitet og forutsigbarhet 🙏🏻❤️

Jeanette Syversen (Bergen, 2021-12-31)

#16

UNE bør endres. Disse typer vedtak Jan vi ikke være bekjent. Det bryter med norske verdier og menneskerettigheter.

Tabita Brandt (Horten, 2021-12-31)

#32

Dette er umenneskelig. Vi trenger en lovendring.

Elisabeth Sætrevik (Bergen, 2021-12-31)

#33

Fordi dette vedtaket strider mot barnas rettigheter, og det er umenneskelig behandling!

Susanne Gulhaugen (Svelgen, 2021-12-31)

#35

I et sivilisert samfunn skiller vi ikke mor og barn for å statuere et eksempel. Dette vedtaket strider mot min rettsfølelse.

Iris Heltne (Ålesund, 2021-12-31)

#39

Dette er dypt urettferdig. Vi kan ganske enkelt ikke ha instrukser som kan føre til slike vedtak. Man må for f…. Slutte å komme med vedtak som skiller foreldre fra sine barn. Dette er rett og slett umenneskelig slik det nå blir praktisert. Jeg er i utgangspunktet for å føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Dette er for strengt, det er ikke rettferdig. Jeg gråter innvendig når jeg ser slike vedtak.

Rune Lfc Hantho (Stord, 2021-12-31)

#45

Ingen mor skal bli skilt fra sine barn ved tvang.

Hilde Mathisen Sørvik (Bømlo, 2021-12-31)

#46

Jeg signerer fordi det er umenneskelig å rive familier fra hverandre og fordi vi trenger et skifte i norsk innvandringspolitikk om vi noen gang skal klare å forholde oss til barnekonvensjonen.

Rebekka Lossius (Norge , 2021-12-31)

#48

.

Oppedal Aud (Laksevåg , 2021-12-31)

#59

Dette er i strid med med barnekonvensjonens bestemmelse om barnets beste!

Frida Rovik (Oslo, 2021-12-31)

#62

Det er heilt meiningslaust at ei mor må forlate Borna sine på denne måten.

Gunnhild Hystad (Stord , 2021-12-31)

#65

Sabrin er bare en av mange gode mennesker som lever i utrygghet for årevis i norge

Jill Reed (Stord, 2021-12-31)

#68

Jeg signerer fordi å skille barna fra deres mor er et offentlig overgrep. Barnekonvensjonen og Grunnloven står over innvandringsregulerende hensyn. Denne saken er en skam for Norge.

Ida Marianne Klasson (Oslo, 2021-12-31)

#71

Det er umenneskeleg å skilje ei mor frå sine små barn. Gje ho opphald på humanitært grunnlag!

Eli Anita Engebø (Bergen, 2021-12-31)

#72

Tenk på barnas beste!

Camilla Nordskog (Sveio, 2021-12-31)

#74

Dette er galskap. La mora bli med barna❤️

Astrid Elin Lønning (Stord, 2021-12-31)

#81

Dette er uholdbart av den norske stat. Disse barna trenger sin mor!

Camilla Blokhus Svensson (Bergen, 2021-12-31)

#82

Eg signere fordi eg synes ikkje det er rett å skille foreldre fra barn.

Kine Litlehamar (Stord, 2021-12-31)

#87

Menneskerettighetene og barnekonvensjonen eksisterer for en grunn.

Anders Noordanger (Bergen, 2021-12-31)

#90

Jeg signerer fordi dette er en brutal behandling av en småbarnsfamilie. Her er små barns behov for sin mor ikke tatt nok i betraktning når vedtaket ble fattet. Norge, som ønsker å være et land basert på menneskerettigheter, bør endre praksisen sin. I tillegg setter jeg spørsmålstegn ved selve saksbehandlingen. Å sende et vedtak rett før jul og forlange at personen skal reise fra småbarna sine før 1.januar, er det virkelig nødvendig? Også her bør praksisen endres.

Maria Halle (Norge, 2021-12-31)

#91

Det er til barnas beste og i tråd med Grunnlovens §102 (privatlivets integritet) og §104 (barnets beste). Signerer også fordi det er umenneskelig å skille mor og barn "for alltid" - dvs mange år.

Ketil Hindenes (SÆBØVÅGEN, 2021-12-31)

#92

Dette er ikke sånn vi vil ha det i Norge! La Sabrin få bli!

Hilde Jørgensen (Saksvik, 2021-12-31)

#97

Dette er hjertløs politikk

Børge K Josefsen Josefsen (Stord, 2021-12-31)

#104

Jeg signerer fordi det å skille foreldre fra mindreårige barn er en uhyrlighet som staten ikke skal gjøre, når det ikke er i barnets beste. Hvis saksbehandlingen her er i tråd med lovverket, så må lovverket endres. Hvis den er i strid med lovverket, så bør saksbehandlerne settes til å gjøre arbeid der de ikke kan skade andre.

Bård Strand (Lierskogen, 2021-12-31)

#110

Jeg signerer fordi det i denne saken er begått en stor urett, og fordi utvisningsvedtaket viser manglende forståelse for den situasjonen våre nye landsmenn står i på flukt fra sine hjemland.

Bente Owren (Bergen, 2021-12-31)

#127

Eg signerer av di det er umenneskeleg og i strid med menneskerettane å skilje barna frå mor på denne måten.

Mette Løkeland (Bergen, 2021-12-31)

#128

Det er umenneskeleg å skilje mor og barn. Norge gjer alt dei kan for halde familiar saman og her skjer det motsette.
La familien få halde saman! Kven er 100% sikker på vedtaket med den grunngjevinga som ligg der, i UDI er rett Kan til og med UDI ta feil? Uansett - Barnekonvensjon skal beskytte desse to små barna.

Gunn Berit Nergård (Hemsedal, 2021-12-31)

#133

Det ikkje er tatt hensyn til barnas beste som er lovstridig.
Det er heller ikkje tatt hensyn til grunnleggende mennesrettigheter og barnekonvensjonen.
Avgjørelse som denne er ikkje eit demokrati
verdig!!
Generelt heilt forkastelig å splitte foreldre og barn i saker der det er HEILT unødvendig!

La Sabrina bli!❤️

Werthim Marta-Alice (Stavanger, 2021-12-31)

#154

Det må ikke bli en skamplett i vår historie at vi skiller foreldre og barn. Jeg støtter Sabrin og hennes sak og vet at hun snakker sant om hvilket land hun kommer fra. Jeg tenker også på alle lignende saker. Ingen skal måtte reise fra små barn!

Marit Bjørsvik (Bergen, 2021-12-31)

#178

Jeg signerer fordi jeg ønsker å få slutt på en grusom praksis der Norges stat splitter familier, og tvinger barn til å vokse opp uten foreldre. Jeg ser det som grunnleggende at jeg som forelder, nordmann og menneske i denne saken, står opp mot et kynisk, utdatert og urett system. Jeg håpet på bedringer med ny regjering, men de er like kyniske som sine forgjengere. Vi må bygge opp asylsystemet på nye verdier som gjenspeiler hva folket og kommunene ønsker seg. Og ikke minst slutte å spille politisk mynt på de mest sårbare i vårt samfunn!

Stian Renstrøm (Vennesla, 2021-12-31)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...