Reverser lovendringen som fjernet plikten til å fratre ved særaldersgrensa!

Kommentarer

#3

Det er viktig at forhandlingene med partene i arbeidslivet om pensjon for ansatte med særaldersgrense i offentlig sektor gjenopptas, og at lovendringen som fjernet plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense reverseres.
Plikten til å fratre er selve grunnmuren i særaldersgrensene, og nå som denne er fjernet er et av hovedpoengene med særalderaldersgrensen borte. Det er selve plikten til å fratre ved særaldersgrensa som gir samfunnet beskyttelse, ikke muligheten til å fratre.

Likhet for alle med særaldersgrenser, gir en mer sikker og trygg hverdag for arbeidstakeren, kollegaene og samfunnet forøvrig.

Tina Paulsen Stenkløv (Trondheim, 2021-11-12)

#12

Fordi dette bør være en selvfølge!!!

Linn Christin Pedersborg (Åsen, 2021-11-12)

#15

Det er fullstendig uforsvarlig å fjern særaldersgrensa for dem som utfører disse viktige tjenestene.

Marie Jonsson (Åsen, 2021-11-12)

#19

Det gjelder helsa til de som har plikt til å gå av ved særaldersgrensa og sikkerheten til samfunnet

John-Pedet Denstad (Trondheim , 2021-11-12)

#21

Særaldersgrensen må bestå

Sissel Mikkelsen (7898, 2021-11-12)

#22

Fordi dette må den nye regjeringen se å reversere med en eneste gang

Henning Karlsen (Bøverbru , 2021-11-12)

#25

Dette er en viktig sak som jeg støtter fullt ut.

Trond Bjørnerås (Trondheim, 2021-11-12)

#28

Støtter reversering.

Mikael Gullikstad (Trondheim, 2021-11-12)

#31

Dette er en viktig sak som må løses nå, før det får store konsekvenser for de som er involvert. Vi trenger nå å se resultatet av en ny regjering som jobber i samme retning som oss, og som tar tak i vanlige folks utfordringer i hele Norge.

René Hedmark-Holm (Røros, 2021-11-13)

#36

Dette er viktig for meg, og alle kollegene mine.

Ørjan Høvik (Inderøy, 2021-11-13)

#37

Egil Haugen

Egil Haugen (Soknedal, 2021-11-13)

#39

Reversere plikten til å fratre ved oppnådd alder i henhold til særaldersgrense. Viktig i forhold til sikkerhet og trygghet for seg selv og kollegaer. Samt forutsigbart for den ansatte i forhold til pensjon.

Anders Kollmar-Dæhlin (Nes, 2021-11-13)

#47

Jeg signerer fordi særaldersgrensen må beholdes!

Vilde Antonie Sundfær (Levanger , 2021-11-14)

#60

Støre - regjeringa MÅ som et første skritt reversere denne lovendringa! I neste omgang må hele den usosiale og urettferdige pensjonsreformen revideres. Nå er det vanlige folk sin tur til å få ei rettferdig pensjonsordning, også for dem født etter 1963!!

Bjørn Willumsen (Tromsø, 2021-11-14)

#65

Det er viktig og berører mange

Ester Hamstad (Mosvik, 2021-11-14)

#72

Støtter krav.

Roar Øverås (Tydal, 2021-11-14)

#93

Jeg signerer fordi jeg er uenig i lovendringen og i rekkefølgen det ble vedtatt i. Partssamarbeidet er hjørnesteinen i Norsk arbeidsliv og en forutsetning om et trygt og godt arbeidsliv.

Kjetil Bjørnerås (Steinkjer, 2021-11-15)

#98

Signerer denne fordi det er forskjell på driftsarbeider og direktør!

Thomas Eliassen (Oslo, 2021-11-15)

#110

Fordi det er viktig å verne om pensjonsrettighetene for framtida

Trond Bolkan (Trondheim , 2021-11-15)

#124

Særaldersgrense er fornuftig i flere yrker

Heidi Heia (Grong , 2021-11-15)

#130

Støtter kravet.

Erik Hagen (Oslo, 2021-11-15)

#140

Jeg signerer fordi, de stillinger som utfører betydelig fysisk arbeid og har strenge krav, vil personell ha problemer med å tilfredsstille jo høyere alder blir.

Ronny Lakselvhaug (Hønefoss, 2021-11-15)

#142

Slike lovverk må forhandles ferdig slik at fornuftige tiltak legges til grunn for ‘eldrende’ arbeidstakere.

Lars Eirik Lunde (Trondheim, 2021-11-15)

#156

Syntes dette er viktig,

Jan Ove Haga (tysse, 2021-11-15)

#160

Jeg signerer fordi dette er viktig for mange arbeidstakere, og fordi forrige regjeringen gjennomførte dette uten å lytte til partene i arbeidslivet!

Tor Geir Bue (Kristiansand, 2021-11-15)

#168

Jeg jobber som røykdykker og redningsmann i et krevende yrke.

Christian Naalsund (Ålesund , 2021-11-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...