Vi som vil ta Borgenprosjektet tilbake.

Kommentarer

#1

Fordi loven er innrettet slik at den lille mann skal høres

Berg Lars Petter (Borgen, 2021-11-09)

#3

Dette er en viktig sak der kommunen ikke har gjort som selv har blitt enig om.

Tom Simonsen (BORGEN, 2021-11-09)

#13

Vil støtte nærmiljøet mitt .

Gry Cecilie Spro (Borgen, 2021-11-09)

#28

Jeg brenner for Borgen

Hans-Erik Grimsrud (Billingstad, 2021-11-09)

#36

Det må bli samsvar mellom kommuneplan, nabovarsler og hva som blir bestemt av plan- og bygg. Altfor ofte avvik i Asker.

Eileen Strøm (Asker, 2021-11-09)

#39

Utbygging uten en plan for helheten på Borgen er feil.

Sven-Erling Brusletto (Asker, 2021-11-10)

#44

Jeg støtter Borgenprosjektet 100 %

Gunnar Hovden (Asker, 2021-11-10)

#49

Jeg har vokst opp på Borgen og føler fortsatt tilknytning til stedet. Det er viktig at de som bor der skal være med og bestemme hva som skal skje og prioriteres.

Svein Rognlien (Oslo, 2021-11-10)

#50

Nå haster det med en helhetlig plan for Borgen der grønt- og naturverdier kartlegges og bevares!!!

Martine Knudsen (Borgen, 2021-11-10)

#61

Jeg signerer dette fordi Borgen prosjektet var et supert initiativ som ikke må bli en papirtiger. Ønsker dere brukermedvirkning så må det gjennomføres i praktisk også - ikke bare på papiret!

Hanne Lie (Borgen, 2021-11-11)

#63

Vi trenger fortsatt satsing på Borgen prosjektet. Vi er langt fra i mål!

Mette Mortensen (Asker, 2021-11-11)

#64

Jeg støtter oppropet!

Helge Bull Gjertsen (Borgen, 2021-11-11)

#72

Er så enig!

Tolleiv Berg (1388 Borgen, 2021-11-11)

#73

La Borgen bestå slik det er og har bært i slle de årene jeg har bodd der. Vakkert lmråde som må bestå slik det er

Sissel muri Haider (Bekkestua, 2021-11-11)

#79

Jeg signerer fordi jeg synes vi får for dårlig informasjon om utbyggingene på Borgen.

SIV Rydén-Eilertsen (Borgen, 2021-11-11)

#80

Jeg støtter oppropet.

Helge Bull Gjertsen (Borgen, 2021-11-11)

#89

Som deltaker i Borgenprosjektet er det frustrerende å se hvordan kommunen nå forlater den kunnskapen vi samlet der. Dette lover ikke godt for et reelt medborgerskap i Asker

Axel Wannag (Borgen, 2021-11-11)

#90

Kommunen opererer med overlegg i strid med egne lover og retningslinjer.

Sigmund Lunde (Borgen, 2021-11-12)

#96

Loven skal være lik for alle. Viktig og lytte til nærmiljøet og ikke overkjøre det.

Pål Kongsrud (Borgen, 2021-11-13)

#106

Det skal gå riktig fir seg i sånne saker.

Elisabeth Bauer Lunde (Asker, 2021-11-14)

#107

Jeg syns kommunen ødelegger alt sammen og dem bygger uten tillatelse av fylkesmannen det er turgåere som går der åssen skal de komme seg på jobb de som jobber på sykehjemmet

Nicolay Ludvigsen (Borgen , 2021-11-14)

#112

Oppvokst på Borgentoppen. Bodd på Borgen 20 år i voksen tid. Et flott sted med mye historie!

Tveter Anne (Asker, 2021-11-14)

#122

Hodesløs områdeutvikling.

Nicolai Langfeldt (Borgen, 2021-11-14)

#129

Vi som bor her må få innsyn i byggesaken, som klart vil kunne som vil berøre området og miljøet vårt. Vi er glad i Borgen!

May Drage (1388 Borgen, 2021-11-15)

#132

Det ble brukt mye offentlige ressurser på det såklate Borgenprosjektet. Mange fine ord ble sagt om hvordan man skulle satse på Borgen-området. Noen ting er blitt gjort, men mange ting gjenstår, og i flere saker ser vi at kommunen kjører direkte på tvers av de behovene Borgenprosjektet understreket som essensielle å dekke for at område skulle utvikle seg i ønsket retning. Beboere i området har måttet kjempe flere kamper mot kommunen for å få området til å gå i den retningen Borgenprosjektet pekte ut. Dette burde være undøvendig! Utviklingen på Søndre Borgen er nok en slik overkjøring fra kommunens side. Vi som bor her trenger gode, fysiske omgivelser som fungerer. Derfor signerer jeg.

Anne Line N Langfeldt (Borgen, 2021-11-17)

#133

Jeg signerer fordi jeg er imot at Asker kommune overstyrer politikerene/innbyggerne i kommunen.

Vigdis Undelstad (Asker, 2021-11-18)

#136

Det er viktig å ha naturen rundt

Hermon Russom (Asker, 2021-11-19)

#142

Dette er en særs viktig sak for Asker kommune.

John Bekkenes (Asker, 2021-11-19)

#143

Jeg signerer fordi barn og voksne på Borgen fortsatt trenger ekstra støtte.

Gunn Vik (Asker, 2021-11-20)

#144

Det mangler en helhetlig plan for hele området og fordi naboer føler seg overkjørt.

Sissel Monsen (Asker, 2021-11-20)

#152

Jeg stiller meg bak reaksjonene fra Borgen vel i denne utbyggingssaken. Dessuten er jeg svært bekymret over at anleggstrafikken skal gå via den smale innkjørselen fra Borgenveien. Med snø i tillegg blir dette utrolig uoversiktlig både for gående og kjørende .

Liv Bente Laugerud (Borgen, 2021-11-20)

#157

So tidligere Borgen boer støtter jeg vellets ønske om en stedsutvikling som sikrer Borgen som et godt sted å bo .

Ole Petter Jupskås (Asker, 2021-11-20)

#163

Støtter prinsippet om medborger-involvering i slike saker. Nok en gang kjører administrasjonen sitt eget løp på Borgen uten hensyn til kommunens forvaltningsprinsipper.

Karsten Rydén-Eilertsen (Borgen, 2021-11-21)

#165

Bjørg Andås Ohnstad

Bjørg Andås Ohnstad (Asker, 2021-11-22)

#171

Må få mer informasjon.

Ellen Nilsen (1389 Borgen , 2021-11-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...