Vi som ønsker å redde Stiften!

Kommentarer

#1

Jeg signerer fordi jeg støtter saken fullt og helt! Vi må redde Stiften!

Anna Synnøve Røysland (Kristiansand, 2021-10-26)

#5

Eg signerar fordi Stiften har vore ein enormt viktig arena for mitt sosiale liv og min mentale helse under tunge perioder av livet mitt. Det er ein enormt inkluderande og open plass som tek vare på sine medlem, og det er ein kjempefin plass å treffa nye menneske, delta i organisasjonsliv, synge og delta i den mest studentsosiale arenaen i heile UiA sitt organisasjonsliv.

Kristoffer Liland (Kristiansand, 2021-10-26)

#8

Jeg signerer, fordi jeg er medlem av Spillopus og Stiften er vårt hjem. Jeg bor på uia campus og det er så god å har Stiften på campus også. På ettermiddagene, når vi har oppmøte på stiften, kan jeg komme fort, men som det skulle flyttet fra campus kanskje noe av oss kan ikke mer komme på oppmøte og det ville være for synd. Koret er hjemmet mitt og jeg håper at det vil være på stiften flere år.

Mariekje Boysen (Kristiansand, Kaserneveien , 2021-10-26)

#11

Jeg ønsker at stiften skal bestå! Vi er et slags samfunn av kor og korps i skjønneste forening!

Dina Bjerkseth (Sannidal, 2021-10-26)

#12

Jeg vil at vi skal fortsatt få lov til å være i bygget og at vi skal få lov til å ha et sted der vi kan ha det hyggelig.

Joachim Christensen (Tvedestrand, 2021-10-26)

#29

Det er svært viktig å bevare et av Norges eldste studentsamfunn og dets tradisjoner på uia, noe som ikke er gjennomførbart i nytt studenthus

Ingrid Von Harling Lien (Kristiansand, 2021-10-26)

#30

Stiften er et sentralt samlepunkt for studenter som ønsker et godt og inkluderende fellesskap, hvor alle får uttrykke seg selv slik de er og blir respektert for den de er. Det å synge i kor (eller være med i Blæsen) er et uerstattelig tilbud for studenters psykiske helse, hvor det ellers kan være vanskelig å finne tilsvarende hjelp og støtte blant offentlige helseforetak

Alexandra Hellesnes Revold (Kristiansand, 2021-10-26)

#33

Å gjenskape den energien som eksisterer på Stiften er en ganske umulig oppgave. Noe av det som gjør Stiften så bra er at musikkorganisasjonene er litt for seg selv og kan utfolde seg på sin høylytte måte uten å ta hensyn til f.eks. en linjeforening som vil ha det litt roligere i naborommet.
Etter så mange innskrekninger Stiften allerede har fått, kan det bety slutten på mange gode tradisjoner og samhold dersom man må flytte på nytt.

Ingrid Jakobsen (Birkeland, 2021-10-26)

#39

Stiften er eit supert og tett knytt miljø, så allereie fungerer bra samen. Det vil vere galskap å ta frå dei samhaldet dei har seg i mellom.

Ingrid Hellan (Kristiansand, 2021-10-26)

#45

Jeg vet hva stiften betyr for det sosiale for mange studenter. Et lukket, men relativt stort miljø der det er plass til alle.

Heiland Vanja (Kristiansand , 2021-10-26)

#48

Det å fjerne stiften skaper bare problemer for de som allerede bruker det, og er meningsløst i forbindelse med opprettelsen av et studentersamfunn i byen

Isak Mikkelsen (Kristiansand, 2021-10-26)

#51

Jeg har vært et aktivt medlem av Stiften tidligere, og jeg vet hvor viktig det bygget er for de fem organisasjonene som hører til der. Det er viktig for dem å ha en plass til å ha alle stemmeøvelser og hovedøvelser, møter, sosiale sammenhenger, samt samarbeid mellom de forskjellige organisasjonene.
Jeg tror ikke det vil være produktivt på noen måte at Stiften blir flyttet ned til Skippergata, da alle medlemmene av Stiften er veldig knyttet til bygget sitt. De trenger deres egen plass, og det er ikke stort nå i utgangspunktet. Det er en lang tradisjon med kor og ensemble på Stiften, og jeg tror denne tradisjonen står i fare for å bli ødelagt om de blir tvunget ned til Skippergata!

Kristine Bendiksen (Kristiansand, 2021-10-26)

#52

Etter å ha studert i både Kristiansand og Trondheim, og også etter å ha besøkt mange andre universitetsmiljø i Noreg vil eg seie at Stiften har eit heilt særeige miljø og lokale som andre universitetsbyar saknar. Det er etter mi meining ein dårleg idé å føye dei tradisjonsrike organisasjonane under det nye studenthuset. Her i Trondheim er vi stolte at Studentersamfundet, men vi saknar ein plass som Stiften!

Gunnar Myhre (Vegårshei, 2021-10-26)

#53

Stiften er et viktig tilbud for alle studenter ved UIA. Stiften er for og tar imot alle og bidrar til et godt studiemiljø og er en arena hvor studenter kan møte støtte og oppleve mestring.
Jeg tenker at stiften er spesielt viktig for elever som kommer fra andre byer i landet, og at det kan være med på å motvirke ensomhet noe det har vært mye fokus på den siste tiden.

Tina Maria Villoro (Vennesla, 2021-10-26)

#54

Fordi det er viktig! 🤘

Christoffer Ringelien (Kristiansand, 2021-10-26)

#64

Om UiA forsøker å utvide studentkulturen så skyter de seg selv i begge beina med å flytte organisasjonene som bruker både Stiften og Alibiet vekk fra UiA

Joakim Engeseth (Kristiansand, 2021-10-26)

#69

Historien til Stiften er tett knyttet til dette bygget, i tillegg til at den fysiske nærheten korene imellom er en essensiell del av poenget med korene som studentaktivitet.

Vegard Møller (Oslo, 2021-10-26)

#70

Stiften har vært et fantastisk trygt og flott sted som jeg har hatt mye glede av.

Emil Olai Espeland (Kristiansand , 2021-10-26)

#77

Organisasjonene bør ha tilhørighet til campusen!

Arve Stokkelien (Kristiansand, 2021-10-26)

#85

Kor og orkester trenger øvingslokaler som er i nærheten av skolen og som er i god avstand fra sentrum. Viktig at de får/har eget lokale uforstyrret for å bygge vennskap.

Kaia Lund (Kristiansand , 2021-10-26)

#87

Stiften og alle organisasjonene som holder til der hadde stor betydning for meg da jeg var student. Det er et bygg med mye historie, og som ikke kan erstattes på noe vis. Behold Stiften bygg 20!

Johanne Omarhaug (Kristiansand, 2021-10-26)

#91

Lokalet er nært knyttet opp mot universitetet og nærme studentbyen. Det fungerer som et naturlig samlested på ettermiddager som øvingslokaler samt sosiale arrangementer og gjør det enklere å samles når bygget er så nært universitetet.

Maria Taraldsen (Arendal, 2021-10-26)

#98

Stiften fungerer veldig godt til å gi studenter tilhørighet og felles aktivitetsglede. Å flytte stiften risikerer å ødelegge en godt etablert kultur som går langt tilbake. Stiften bør forbli slik den er.

Snorre Grimstad (Kristiansand, 2021-10-26)

#100

Stiften er en nydelig gjeng og samlingspunkt for unge voksne, fellesskapet skolen skaper med kor i nærområdet gjør at det skaper positive opplevelser for de på UiA. Derfor bør det for skolens trivsel fortsette med disse aktivitetene på stiften som er så elsket og godt bevart av de som går der ❤

Ingrid Framvik (Songdalen , 2021-10-26)

#101

Stiften betydde mye for meg som student ved UiA.

Sæten Andrea (Gjerdrum, 2021-10-26)

#105

Jeg tror stiftens kultur vil endres dramatisk om vi flytter vekk fra campus.

Pål Marcus Alvestad (Kristiansand , 2021-10-26)

#108

Ett godt samlingsted å være for alle korene, her har de lagt ned masse dugnad og laget en koselig atmosfære <3

Siv Nesland (Åseral, 2021-10-26)

#114

Stiften trenger et eget hus, på Campus. La Stiften leve!

Teinum Hildegunn Skage (Flekkerøy, 2021-10-26)

#117

Jeg signerer fordi stiften hadde utrolig mye å si for min egen studietid. Det var her jeg fant samhold og venner jeg ikke klarte å få på studiet. Før jeg ble med reiste jeg hjem hver helg på grunn av mistrivsel, etter at jeg ble med trivdes jeg godt og reiste stort sett bare hjem i feriene. Det var her jeg fant stemmen min og en egen trygghet i meg selv. Utrolig viktig at slike plasser gjenstår.

Theodor Kolnes (Stavanger, 2021-10-26)

#119

Stiften er et fristed for mange som trenger det. Studentlivet mitt hadde ikke vært det samme uten Stiften, og nå - mer enn 15 år senere - har jeg fortsatt noen av mine beste venner fra tida på Stiften. Samspillet og samholdet som oppstår der er magisk.

Alvær Ingrid (Krokstadelva, 2021-10-26)

#122

Stiften er en viktig del av det sosiale og kulturelle miljøet ved UiA!

Iben Kuhn (Oslo, 2021-10-26)

#125

Studentsamfunnet fortjener begge mulighetene!

Guttormsen Hanne (Kristiansand, 2021-10-26)

#128

Stiften er selve sjela og ryggraden i studentmiljøet i Kristiansand. Korene (og Blæsen!) behøver et ordentlig øvingslokale nær campus og studentbyen. Håper at flere generasjoner studenter får oppleve Stiften - det var og er et helt unikt lite samfunn. Og gi dem tilbake kjelleren!

Karoline Hagane (OSLO, 2021-10-26)

#129

Dette bygget er viktig for blæsen og de andre organisasjonene som er der og er veldig viktig for samholdet mellom de forskjellige organisasjonene som hører til på bygget.

Ingrid Stamland (Rauland, 2021-10-26)

#130

Stiften er et fantastisk fristed og øvingslokale for alle musikalske studentorganisasjoner ved UiA! Det å fjerne stiften vil være å fjerne hjertet til disse organisasjonene.

Pia Katrin Revold (Kristiansand S, 2021-10-26)

#138

Fordi Stiften gjorde studietiden min superfin.

Kjersti Hafsahl (Vormedal, 2021-10-26)

#148

Jeg signerer fordi Stiften står fint der den står nå. Å begynne å flytte på et bygg som er elsket av studentkorene og orkesteret vil virke mot sin hensikt.

Andreas Wilhelmsen (Kristiansand, 2021-10-26)

#154

Stiften var gjorde studenttilværelsen min mye mer triveligere og det var her jeg fikk venner for livet.

Asbjørn Oddane Gundersen (Egersund, 2021-10-26)

#158

Stiften er gull verdt for aktive og sosiale studenter. Støtter oppropet.
Hilsen gammel brøler

Ivar Nodeland (Kristiansand, 2021-10-26)

#161

Jeg støtter mine venner i Spillopus

Camilla Brekken (Bergen, 2021-10-26)

#163

Fordi Stiften er en viktig plass for, ikke bare de som holder til der nå, men også de som har vært før oss. Bygget er en kilde for tradisjoner og samhold

Nora Christiansen (Kristiansand, 2021-10-26)

#175

UiA har lenge vært vært opptatt av å ha "hele campus på ett sted" og å flytte Stiften vil være å fjerne den fra en viktig nerve i studenthverdagen som i stor grad knyttes til campus på Gimle- samtidig som campus mister en viktig møteplass

Marthe Skisland (Kristiansand S, 2021-10-26)

#178

Stiften er så mye mer enn et bygg. Det er en stemning, det er en følelse, det er et lite samfunn, det er en trygghet og så mye mer. For organisasjonene som er dag er på stiften er det et sted som er trygt å være. Stiften brukes av så mange mennesker på tvers av retninger på uia til å uttrykke sin glede over musikk. Der vi kan ha felles øvelser, stemme øvelser, møter ett sted å sitte, ett sted å mingle og ett sted å føle seg trygg. Noen menneaker takler ikke kjempe store folkemengder med ukjente mennesker, men på stiften får de et litt mindre samfunn de kan bli akseptert i og komfortable med. Stiften er mer enn et bygg på uia, det er ett hjem.

Eliassen Ane (Rismoen 13, 2021-10-26)

#179

Jeg signerer fordi Stiften er, har vært og bør være endel av studentlivet på UiA. Det er er et samlingspunkt med lang historie, en bærer av tradisjoner og et minne for livet for en tidligere Stifter.

Tonje Eriksen Andrey (Hokksund , 2021-10-26)

#181

Jeg vil ikke at stiften skal flyttes!

Bo Brinkeback (Kristiansand, 2021-10-26)

#186

Bevar Stiften! Mva GenCon Røsandnes

Marion Røsandnes (Evje , 2021-10-26)

#193

Støtter bevaringen av flere grunner, rolig område, nært uia, gode transport forbindelser, historie.

Knut Kristiansen (Kristiansand , 2021-10-26)

#194

Har mange gode min er fra Stiften, og tenker at en flytting vil være fryktelig synd for alt av tradisjoner og bruk i det daglige for organisasjonene som har tilhold her.

Rygh Siri (Oslo, 2021-10-26)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...