Vi vil beholde turområdet ved Fuglmyra / Steintrøa slik det er!

Kommentarer

#401

Bevaring av den bynære marka gagner absolutt alle, inkludert de lokale skiklubbene. Utbygging av et skianlegg kommer kun en liten gruppe mennesker til gode. Vi må være vårt ansvar bevisst og ta vare på marka vår.

Sarah Dahle Hermanstad (Trondheim, 2021-09-30)

#413

Jeg skriver under fordi jeg ønsker å beskytte nærmarka vår mot utbygging. I tillegg til boligbygging planlegges det bygd et skianlegg som vil gjøre store inngrep på et lite område og det ønsker jeg å protestere mot. La skogen leve!

Marit Soini (Trondheim, 2021-10-03)

#415

nedbygging av natur og økt forbruk som følge av produskjon av sny, er lite framtidsretta og på grensa til vandalisme.

Inger Andreassen (Ullstindvegen, 2021-10-03)

#417

… fri natur i nærmiljøet er viktig for meg.

Iril Renshus (Oslo, 2021-10-03)

#422

Nærmarka er viktig for alle oss som bor på denne siden av byen.

Ingun Myrstad (Trondheim, 2021-10-03)

#433

Jeg ønsker at området skal bevares som det er. Dette omrpdet er meget viktig for våre rekreasjonsmuligheter. Det er et rikt dyreliv her - jeg ønsker at det skal bevares og at dyrene / mangfoldet skal få leve her uten større forstyrrelser ..............

Solfrid Buvik (Trondheim, 2021-10-03)

#444

Jeg vil ta vare på naturen slik den er. Urørt mark er en berikelse, og dette skianlegget trenger vi ikke.

Andreas Krognes (Estenstadvegen 127, 2021-10-03)

#448

Dette er et unødvendig inngrep i naturen i Estenstadmarka. Asfalterte rulleskiløyper finnes 12min unna i Granåsen-området og ikke minst på Saupstad. De løypene brukes praktisk talt ikke.

Tor Inge Stensaas (Trondheim , 2021-10-03)

#454

Nok er nok! Nå må vi slutte å ødelegge det lille av urørt natur vi har igjen. Idretten er ikke alt her i verden!!

Thomas Andersen (Trondheim, 2021-10-03)

#463

Det ødelegges altfor mye natur.

Knut Skatvedt Langsjøen (Trondheim, 2021-10-03)

#468

Jeg bor i nærområdet og bruker marka ofte når jeg går tur med hunden vår. Det er en oase for fred og naturopplevelser, og jeg møter alltid mange folk når jeg går der. Vi er mange som bruker og setter pris på området akkurat som det er, og vi ser verdien i dette fremfor å «rasere» marka med hogst, bygging av skitraseer, kjøring av anleggsmaskiner mm. Når fokuset for de fleste bør være vern av naturen og miljøet, skulle det ikke være noen tvil om at dette området skal få bestå slik det er nå!

Christine Brattøy (Trondheim, 2021-10-03)

#469

Dette er et veldig verdifullt naturområde for nærmiljøet vårt. Det må forbli urørt!

Siri Bremdal (Marie Sørdalsv 9f, 2021-10-03)

#472

Fuglmyra er bydelens fineste turområde for små barn!

Sverre Midthjell (Trondheim, 2021-10-04)

#494

Vi må verne om og ta vare på all natur.

Erlend Leirdal (Trondheim, 2021-10-04)

#495

Bevaring av naturens mangfold. Bevaring av nærturområdet.

Helene Gartmann (Trondheim, 2021-10-04)

#502

Vi trenger all den bynære naturen vi har!

Mari Lise Sjong (Trondheim, 2021-10-04)

#505

Eg vil behalde turområdet Fuglemyra/ Steintrøa slik det er !!! Det er ein berikelse for oss alle , fysisk og psykisk !

Solfrid Kari Eilertsen (Trondheim , 2021-10-04)

#508

utbygging av dette området må ikke skje. det vil stride mot all logikk, naturvern, grønt skrifte og mer. Utover dette er det slett ikke behov for en rulleskiløype. Ski i Estenstad er på vei bort uansett pga klimaskifte. Det er ikke nødvendig å understøtte noe som uansett er utdøende.

Daniel Holden (Trondheim, 2021-10-05)

#514

min mening er at dette området skal stå urørt. Vil at området skal stå urørt. Det må gå an å gå der uten at det skal bygges ut skianlegg.

Jan Erik Lorås (7018 Trondheim, 2021-10-05)

#516

Lytt til lokalbefolkning som kjenner og bruker området!

Bente Bech (Storfjord, 2021-10-05)

#522

Dyr, fugler og insekters hjem. Vi trenger den i størst mulig grad naturlig.

Elen Marie Eriksen (Trondheim , 2021-10-06)

#525

Dette er nærområdet vårt!
Veldig bra innlegg av Ingar Hynne i Adresseavisen! Hør på de som kan dette!

Inger Kaalhus (7058 Jakobsli, 2021-10-07)

#532

Vil beholde den flotte naturen og turområdet vårt som er for mosjonister i alle aldre!

Tine Mostervik Rones (Trondheim, 2021-10-09)

#544

Eg signerer for dyra, naturen og for framtida.

Karina Nybø (Trondheim, 2021-10-18)

#548

Myrer er lager for CO2 og metan. Å bygge på skadevolder frigjøre store mengder klimagasser

Helene Rekaa (TRONDHEIM, 2021-10-18)

#549

Nærmarka er svært viktig og asfalt hører ikke hjemme der

Svein-Andre Nilsen (Trondheim, 2021-10-18)

#551

Vi har nok skiløyper som det er.

Arve Loktu (Trondheim , 2021-10-18)

#558

Dette naturinngrepet kan ikke forsvares.

Tarjei Engeset Ofstad (Trondheim, 2021-10-19)

#560

Jeg vil beholde tilgjengelig bynær lavterskel natur.

Roald Arentz (Trondheim, 2021-10-20)

#562

Vi kan ikke fortsette med utbygginger på myrområder.

Hanne Heien (Trondheim, 2021-10-21)

#599

Jeg voskte opp i nabolaget og synes det bør bevares som det er

Lars Morkemo (Trondheim , 2021-10-31)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...