# NEI TIL 420-LINJE GJENNOM PORSANGERNATUREN!

Kommentarer

#2

Fordi en 420 kV linje i Finnmark overhode ikke har noen samfunnsnytte, kun legger til rette for spekulasjon med vindkraft og brutale ødeleggelser av natur og for kultur og bærekraftige næringer!

Ragnhild Sandøy (Tromsdalen, 2021-06-25)

#3

Jeg er totalt imot dette, siden det ikke er en nødvendighet

Nina Somby (Lakselv, 2021-06-25)

#4

Jeg mener kommune politikerne som har stemt JA for dette har gjort et feil valg over for naruten vi har ansvar for og Porsanger Befolkning

Kai-Simon Johansen (Porsanger, 2021-06-25)

#6

Vi må bevare den unike, varierte og vidunderlige naturen i Porsanger!

Susanne Seidel (LAKSELV, 2021-06-25)

#7

Dette er et for stort inngrep i vårt nabolag, i våre populære tur områder, hensynet til turist næringen, reindrifta og det vil rasere Porsanger naturen å vårt renome som en natur perle. Dette kan vi ikke godta.

Rune Johnsen (Lakselv, 2021-06-25)

#8

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker at mitt reinbeitedistrikt skal raseres. I tillegg unner jeg ikke porsangerbefolkningen og kommende generasjoner å få ødelagt naturen.

Ann Helen Johansen (Lakselv, 2021-06-25)

#13

Hvorfor skal vi ødelegge naturen i Finnmark for at Tyskland skal kjøpe seg fri for CO2 avtalen

Tor magne Mikalsen (9700 lakselv, 2021-06-25)

#19

Rasering av natur trenger vi ikke.. Vi får aldri tilbake det vi ødelegger..

Bjørn Pedersen (Russenes, 2021-06-25)

#21

Motstander av denne linja

Viggo Johansen (Lakselv, 2021-06-25)

#22

Jeg er sterkt imot monstermastene gjennom lemmi/loftevarre

Per Johansen (Lakselv, 2021-06-25)

#23

Vi har ikke råd til å skade mer av vår alles felles bolig Moder Jord. Ta heller skånsomt vare på henne.

Solvor Nesbakken (Borre, 2021-06-25)

#24

Man redder ikke naturen ved å rasere den. Ikke behov for så store master. Redd Statkraft vil bane vri for videre rasering av Finnmark med vindturbinparker.

Tone Andersen (Kunes, 2021-06-25)

#36

Jeg signerer fordi jeg ikke vil tilrettelegge for vindkraft og fordi jeg tror vi klarer oss med å vedlikeholde eksisterende kraftverk.
En utbygging gagner ikke Porsanger på sikt!

Lisa Wilhelmsen Vidal (Lakselv, 2021-06-25)

#44

Vi trenger ikke dæm i Porsanger

Roger Andersen (Vadsø , 2021-06-25)

#45

Vi må stoppe slike/alle overgrep mot vår natur. Fornuften må innhente oss alle for å redde landets naturmangfold fra forurensning. Vi er forpliktet til det – for våre viktigste fremtidige resurs – våre etterkommere!

Vidar Svendsen (BØNES, 2021-06-25)

#47

Det er ikke behov for en slik kraftautostrada gjennom kommunen og slettes ikke i området der jeg bor. Her mener kommunen at det skader minst å legge linja der folk bor. De kan vel ikke annet siden området er vernet som nasjonalpark, landskapsvernområde og fuglereservat. Vi får knapt røre oss, mens staten tar seg til rette og ødelegger den vakre naturen...

Kjell Birkely Andersen (INDRE BILLEFJORD, 2021-06-25)

#50

Det er ikke behov for en slik linje for lokalbefolkningen.

Gorm Gunleiksrud (Porsangmoen, 2021-06-25)

#55

Jeg signerer fordi vi må bevare Porsangernaturen slik at vi kan bruke den slik vi er vant med. En slik kraftlinje vil rasere naturen vår, og den vil aldri igjen bli det samme dersom denne linja bygges.
Nei til rasering av naturen vår!

Gølin Myrmel (Lakselv , 2021-06-25)

#58

Motstander av monstermaster!!

Robin Øvervold (Lakselv, 2021-06-25)

#59

Fordi det er så lite uberørt natur igjen i Norge.
Det eneste som teller er penger, og at strømmen kan gå til utlandet.
Så derfor sier jeg NEI til 420KV-linje tvers gjennom Porsanger!

Bente Jenssen (Miland, 2021-06-25)

#60

Jeg signerer fordi dette ødelegger for naturen vår. Det vakre nærområdet skal bli rasert, beiteområder ødelagt for rein og sau. Galskap å ta slike avgjørelser over hodet på folk som bruker naturen og e gla i sine omgivelser.

Siv-Anita Aslaksen (Lakselv, 2021-06-25)

#61

Jeg vil ikke at Porsanger kommune skal ofre arealer til utbygging av disse monstermastene. Blant annet vil Batnesat (som er et usedvanlig vakkert naturområde på Børselvfjellet) bli berørt, Rappafossen i Lakselv og store deler av naturen i den traseen vil bli utsatt for bygging av veitraseer og det er heller ikke noe pent skue. Vi har kraft nok og vi kan også skru ned forbruket vårt. Vi trenger heller ikke være vertskommune for at sideliggende kommuner skal få kraftforsyningen nok til lakseoppdrett eller vindmølleparker. Vi har kommende generasjoner som skal nyte naturen uten all denne storsatsingen på strøm. Vi har klart oss til nå. Hvorfor skal vi ikke klare oss videre ? Skal vi bare fortsette å forbruke uten å tenke konsekvenser ? Vi kan vedlikeholde det elektriske nettet vi har.

Sølvi Vivian Johansen (Børselv, 2021-06-25)

#76

Det er på tide å tenkja naturvern. Naturtap er ei større sak enn klima og grøn energi.

Bjørn Samland (Sunde i Sunnhordland, 2021-06-25)

#77

Medfører ingen gevinst for Porsanger.

Kristian Langseth (Lakselv, 2021-06-25)

#79

Jeg signerer fordi jer er imot store inngrep i naturen.

Lise Holt (Løten, 2021-06-25)

#81

Jeg tidligere har bodd i Porsanger kommune og uberørt natur er viktig for meg.

Britt jorunn Hoppestokk (Seljord , 2021-06-25)

#85

Ødelegger naturen, og for næringer som er naturbasert. Da særlig reindrifta men også utmarksnæringer som turisme.

Lars johan Anti (Karasjok, 2021-06-25)

#89

Det nå være slutt på å rasere Norsk natur.

Line Skår (Ålesund , 2021-06-25)

#94

Jeg er sterkt imot at Porsanger-naturen og at Finnmarksvidda raseres av kraftlinjer og også planlagt vindkraftutbygging. Uberørt natur er vårt viktigste virkemiddel mot klimaendringene.

Helga Gilberg (Rennebu, 2021-06-25)

#96

Jeg signerer fordi det føles som det eneste rette,vi kan ikke la et så grusomt overgrep på naturen skje,det er fullstendig unødvendig da det ikke blir «spillt med åpne kort»(fri energi vil komme!)Et slikt hærverk som det planlegges vil skade naturen i all framtid og alle planer bør stoppes umiddelbart!

Maud Stene (Lakselv, 2021-06-25)

#105

Jeg er i mot 420-Linje igjennom porsanger

Ragnhild Utsi ealsøe (Lakselv , 2021-06-25)

#111

Vi må bevare naturen for å takle klima. Vi må respektere FN sin konvensjon om å gi urfolk levekår og ta vare på kulturen sin. Vindindustrien er en bløff som bare fungerer pga subsidier. Jeg er ikke villig til å betale til konti i Cayman Island!!!

Margrete Aarmo (Kolvereid , 2021-06-25)

#118

Hvis monster linja blir bygget, da er det neste vindmøller i Reinbeitedistriktet våres

Lasse Antii (Karasjok, 2021-06-25)

#119

Inngrep i urørt natur er uopprettelig. Faglige vurderinger sier at 420 kv linja ikke er nødvendig for forsyningssikkerhet. Vindkraft er ikke fremtiden

Arvid Hanssen (Harstad, 2021-06-25)

#120

Fordi jeg ikke ønsker denne linjen. Dette handler kun om vindkraft i østfinnmark og om å transportere strøm ut av Finnmark og ut av Norge.

Hans Andreas Karlsen (Lakselv, 2021-06-25)

#125

Fordi jeg elsker Porsanger naturen.

Pål Bakervik (Lakselv , 2021-06-25)

#130

Stopp galskapen

Eirik Borgen (Elverum, 2021-06-25)

#136

Fordi det er unødvendig å rasere så vakker og urørt natur, for noe som er unødvendig….

Ken-Gøran Pedersen (I, 2021-06-25)

#139

Det må bli slutt med å ødelegge naturen vår, pga av utbygging av monster vindturbiner !!

Solfrid Kari Eilertsen (Trondheim , 2021-06-25)

#140

Vi har ikke behov for denne linja. Det vi har behov for er intakt natur/høstningsområder.

Vigdis Siri (Varangerbotn, 2021-06-25)

#144

Oppvokst i Porsanger og har hytte der. Genuint opptatt av å ivareta urørt natur for våre etterkommere!

Heidi Harjo (Tromsø, 2021-06-25)

#146

Jeg signerer fordi jeg ikke kan sitte med hendene i fanget og se på at den vakre Porsangernaturen dkal ødelegges.

Lisbeth Slåttedal (Lakselv, 2021-06-25)

#154

Eg vil signere fordi eg meinar at vi allereie har øydelagt for mykje natur i Noreg m.a gjennom utbygging av vindkraft.

Torill Haddal Remøy (Leinøy, 2021-06-25)

#160

Linja er unødvendig og går gjennom verdifullt og verneverdig landskap. Den er også brekkstangen for å få til enda mer naturødeleggende inngrep, med vindkraft og annet for liksom å forsvare utbyggingen. Si nei med en gang.

Eivind Salen (4323, 2021-06-25)

#170

Jeg er imot rasering av norsk natur

Grethe Helen Gjerde (Sandnes, 2021-06-25)

#171

Nei til monstermaster og vindkraft i vakre Porsanger.

Elisabeth Isaksen Lindbäck (Lakselv, 2021-06-25)

#182

Jeg signerer fordi vi er i en tid der vi lever med naturen. Å bygge slike trasser og rasere så mye ren og grønn natur vil ikke gjøre verden grønnere. Det vil ikke bare ødelegge for oss, men også dyreverden, spesielt noen allerede truede arter.
For min del har kommunen helt klart ikke hatt naturen i bakhodet ved valget!

Sandrine Bocher (Lakselv, 2021-06-25)

#186

Jeg er imot enorm ødelegging av Finnmarknaturen. Jeg driver turisme i området og en så brutal kraftlinje er totalt ødeleggende for turismen. I tillegg er det tilstrekkelig med kapasitet allerede.

Ingar Lyngmo (9146 Olderdalen, 2021-06-25)

#192

420 linja er unødvendig, det trenges ikke så mye, selv Statsnett har innrømmet det.

Ragnhild Lautz (Tana , 2021-06-25)

#194

Fordi det ikke e nødvendig med en slik linje her oppe.

Tor-ørjan Store (Tana, 2021-06-25)

#198

Jeg signerer fordi jeg er i mot den unødvendige 420kV ledningen. Ny 132kV Lakselv- Adamselv er tilstrekkelig for bedring av leverringssikkerheten.

Hans Petter Harangen (Lakselv, 2021-06-25)

#200

Vi må ta vare på naturen vår

Merethe Presthus Holden (Sandefjord, 2021-06-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 1000 mennesker.

Lær mer ...