Nei til VEAS sine planer om lagring av avløpsslam og gjødselsfabrikk på Slitu

Kommentarer

#1

Jeg ikke vil ha gjødselslukt i nabolaget eller forurensning i drikkevannet vårt!

Marcela Bakken (Slitu, )

#6

Vurderer å flytte til Slitu i fremtiden, hvis dette blir etablert er jeg mer skeptisk.

Emilie Grønheim (Halden, )

#7

Vurderer å flytte.

Per-kristian Midtlien holt (Slitu, )

#8

Det er en vannkilde i umiddelbar nærhet som kan bli forurenset. VEAS Marked AS eid av Oslo, Asker og Bærum kommune kan finne plass i egen kommune til mellomlagringen av avløpsslammet sitt. Det garanteres jo luktfritt.

Anne Mustorp Nilsen (Slitu, )

#10

Lukt utfordringer vil komme tror jeg, pung 5 i leie avtale med grunneier garantere ikke lukt! Men hva vis det likevel blir, legges det ned? Søl og avløp fra fabrikken må hentes av biler, hvor tømmes det? På Stegen! Tror ikke de får lov til og koble seg på off kloakk og sende alt ned til.... Skjønner ikke hvorfor slikt skal legges i nærområder til bolig og næring-hotell-pleiehjem etc.

Thor Nilsen (1859 Slitu, )

#11

Jeg vil ikke være prøvekanin og kanskje risikere lukt og fluer Da vil min livskvalitet bli betydelig svekket

Jørn h Johannessen ( Slitu, )

#15

Har ikke noe interesse i fabrikker av slik størrelse i en liten bygd som slitu.

Kim Bratli (Slitu, )

#20

Ødelegger min livskvalitet

Marius Johannessen (Slitu, )

#27

Det burde finnes annen lokalisering, for en slik virksomhet, hvor sannsynligheten for utfordringer er mindre.

Kristen Larkin (Slitu, )

#35

Uønsket med næring basert på forurensende og trolig tidvis ukjente masser og kjemikalier. Vil trolig true nærmiljøet med lukt, avrenninger og generell forurensing. Tror også at en slik bedrift vil bidra til at andre og mer ønskede/egnede næringer vil se på Slitu som u-aktuelt sted å etablere seg.
Med så kort avstand som det er mellom Mysen og Askim, vil en slik etablering bli et hinder for en naturlig "sammensmelting" av området. Tror ikke det er å unngå at det blir adskillig mer bebyggelse i området av forskjellige slag, og da forhåpentlig vis ikke bli et industriområde som vil "velte innpå" omgivelsene og lage en form for gettho her på stedet som vi har og er glade i.

Trond Aune (Sltu, )

#44

Når det kan bli både lukt,og forurensing til grunnvann av dette anlegget så ønsker jeg det IKKE velkommen til Slitu.

Solfrid Herland (Slitu, )

#48

Sånt ikke bør plasseres i nærheten av et tettsted. da det KOMMER til å lukte av det DRITET her!

Chris Olav Berntsen (Slitu, )

#49

Er redd for luktproblemer

Kari Janne Strandkås (Slitu , )

#51

Bor i nærheten og vil ikke ha forurensning av området, og ønsker heller ikke vond lukt

Haakon Johannesen (Mysen, )

#52

Fordi jeg bor på Slitu, og ønsker ikke å ha dette i nærheten av barnehagen sønnen min skal gå på.

Silje Bårli (Slitu, )

#54

Dette anlegget kan ikke bygges rett ved et handelssenter, hotell, omsorgssenter og flere bolighus. Lukten kan spres i alle retninger. Grunnen under (sand og vannreservoar) kan bli forurenset. Finn et øde område!

Rigmor Teig Mortvedt (1859, )

#57

Grunnvannet under Monaryggen er viktig i framtiden. Det må ikke utsettes for forurensning.

Jorunn Dyrbekk (Askim, )

#58

Fare for lukt

Anne Oraug (Slitu, )

#64

Det mangler en langt mer inngående analyse av utslippsomfang til luft og og avløp eller direkte til grunnen.

Jan Kirkeby (Slitu, )

#80

Det er kommet alt for lite informasjon ang dette, til oss som blir naboer til dette.
Hvor miljøvennlig er det å kjøre dette avfallet fra Bærum gjennom Oslo og til Indre Østfold, må kunne være mulig å bygge denne fabrikken der hvor avfallet kommer ifra.
Vi menneskene som bor i Indre Østfold er akkurat like mye verdt som de menneskene som bor i Bærum. Derfor bør dette avfallet foredles der det kommer ifra.

Roar Johannessen (Mysen, )

#100

Jeg signerer fordi et slikt anlegg, av årsaker av sikkerhet, ikke bør etableres så tett innpå beboelsesområder!

Tore Magnus Pettersson (SLITU, )

#106

Dette er ikke nok opplyst for oss som bor i nærheten. Ingen informasjon er delt med innbyggere i umiddelbar nærhet. Når Rakkestad nektet å ta i mot, så gjelder det her også. Det må finnes områder i umiddelbar nærhet der møkka kommer fra? La de ta vare på sin egen møkk, og foredle det der.

Kristin Karlsen (Mysen, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...