NEI til utvidelse av abortgrensen

Kommentarer

#1002

Jeg er helt enig.

Kathrine Pollestad (KVITESEID, 2021-05-04)

#1007

Jeg er fullstendig i mot endring av abortloven, slik de ønsker. Pro liv, og beskyttelse mot det ufødte barn!

Anne Turid Bjørset (Sunnfjord , 2021-05-04)

#1009

Jeg signerer fordi nå er det på tide å stå opp for barnets rettigheter. Jeg ønsker et samfunn som også tar vare på, og står opp for, de som ikke kan stå opp for seg selv.

Solgunn Madland (Finnøy, 2021-05-04)

#1010

Jeg er sterkt imot at abortgrensen skal bli utvidet.

Siw Dragsnes (Ålesund, 2021-05-04)

#1014

Jeg synes forslaget er umenneskelig.

Pål-Helge Nilssen (Fredrikstad, 2021-05-04)

#1025

Jeg signere fordi eg er i mot drap. Det er ulovlig å drepe uten for magen. Dermed burde det være samme regelen i magen.

Linn Camilla Meidell Sørgjerd Rosså (Gran, 2021-05-04)

#1028

Dette er liv ,vi dreper et levende lite menneske.Hva er dommen for drap i Norge?For det er Drap vi snakker om her!

Elin Solvang Andersen (Haugesund, 2021-05-04)

#1036

Det er idiotisk å abortere unger som er 21-22 uker gamle nå som vi har det som skal til for å redde dem. Dessuten vil sykepleiere få psykiske problemer av å måtte abortere dem

Mariya Eriksen (Oslo, 2021-05-04)

#1040

Fordi det er drap på barn.

Victor Waage (Eidsberg , 2021-05-04)

#1045

Livet er hellig selv før fødselen....
Livet er en fantastisk gave...

Svein Andreas Ringnes (Porsgrunn, 2021-05-04)

#1046

Et liv er et LIV uansett hvor lite det er.

Krissy Bråthen (Ottestad , 2021-05-04)

#1048

Jeg er imot å utvide grensen for legal selvbestemt abort. Når barnet har kommet så langt i utviklingen er dette etisk problematisk.

Maya Solheim (Oslo, 2021-05-04)

#1049

Jeg signerer fordi dette er umenneskelig! Et forster i uke 22, er et liv!

Ingrid Johanne Jordet (Orkanger, 2021-05-04)

#1050

Jeg signerer dette oppropet, fordi fosteret er også levende selvom den ligger i mors mage og den har også rett til å leve.

Rune Brynestad Lian (Lyngdal, 2021-05-04)

#1053

Jeg vil ikke ha et samfunn der man tar livet av små friske barn. Jeg ønsker ikke at vi blir så følelseskalde at vi avhumaniserer de ufødte barna. Men et varmt samfunn der medmenneskelighet og omsorgsverdier råder. Ja til mer støtte både økonomisk og et inkluderende arbeidsliv der barna også har sin plass

Veslemøy Thoresen (3530 Røyse, 2021-05-04)

#1057

Barn i mors liv er mennesker like fult som barn på utsiden av magen.

Jakob Andresen (Torød, 2021-05-04)

#1060

Jeg signerer fordi abort er drap.

Victoria Maud Summerson (Trondheim , 2021-05-04)

#1061

Vi må løfte verdien av - og respekten for LIV.
Alt liv p denne jorda er skjørt, vakkert, unikt.
Vi har ansvar for LIV, ikke tillatelse til å TA liv.

May Gundersen (Narvik, 2021-05-04)

#1064

Små uskyldige barn må få leve og ikke drepes før de er født.

Ragnhild Heradstveit (Bergen, 2021-05-04)

#1065

Nok er nok!! Det ufødte barnet trenger sannelig et rettsvern. Jeg signerer fordi jeg IKKE ønsker at abortgrensen skal utvides.

Kristine Lea (Stavanger, 2021-05-04)

#1072

Jeg signerer fordi et menneske må ha rett til liv! Mors mage skulle være den tryggeste plass for et barn!

Evy-Karin Førde (4083 Hundvåg, 2021-05-04)

#1082

Jeg tror på at mennesket har en iboende verdi fra unnfangelse. Jeg er for kvinners rettigheter og rett til å bestemme over egen kropp. Men jeg er ikke for at noen skal kunne velge bort et annet liv eller bestemme over en annens kropp.

Christina Newman (Haugesund, 2021-05-04)

#1083

Jeg er helt imot abort.

Karin Olsen (Stokke, 2021-05-04)

#1086

Det er galt å ta abort Alle barn har rett til å leve

Reidun Flottorp Nielsen (FLEKKERØY , 2021-05-04)

#1100

Det ufødte liv trenger sårt en beskyttelse. Handler om et barn.

Berit Birkeland (Stavanger, 2021-05-04)

#1110

Jeg signerer fordi jeg synes vi skal gjøre alt vi kan for å redde liv og ikke ta liv!

Hege Nordhagen Johansen (Kristiansand, 2021-05-04)

#1121

Jeg signerer fordi jeg mener at hvert enkelt menneske er like verdifullt helt fra unnfangelsen av og at de fortjener like mye rettsvern som andre mennesker.

Rebekka Johnsen (Kvinesdal , 2021-05-04)

#1124

Jeg synes abort er en BRUTAL drap mot et menneske som ikke kan forsvare seg selv.

Simona Solheim (Froland , 2021-05-04)

#1125

Den nåværende abortloven bør fortsette å gjelde

Hanne Thorset (Ål, 2021-05-04)

#1129

Barna må love til å live !!

Monika Nowak (Orstad, 2021-05-04)

#1132

Jeg signerer fordi jeg er imot abort.

May-Britt B Szentirmai (Lørenskog, 2021-05-04)

#1157

Stopp drap av barna!

Karin Sofie Rødahl (Saltnes , 2021-05-04)

#1163

Dette er et folke mord!

Daniel Melkeråen (Bergen, 2021-05-04)

#1167

Vi har gode ordninger i dag og det viktig at samfunnet gjør alt for å berge levedyktig liv.

Per Asle Madsen (Flere , 2021-05-04)

#1168

Jeg mener at der hvor abort er nødvendig av medisinske årsaker, får man hjelp slik ordningen er i dag. I de tilfellene hvor både mor og barn er friske, bør man ikke kunne avslutte livet til babyen, bare noen få dager før man faktisk gjør alt for å redde barnet. Babyene kan ikke kjempe for sitt eget rettsvern.

Maria Kongestøl (Bergen , 2021-05-04)

#1178

Eg syns ikkje noe om at det ska gå så lenge før om bestemt abort ska skje .

Marit Lind Breivik (Sveio, 2021-05-04)

#1183

Jeg signerer fordi det er barnedrap på høyt nivå. Disse nemdene består i dag av oppegående fagpersoner, også kvinner, som skal følge opp de som ønsker å ta abort. De er der også for å belyse og opplyse. De må ikke fjernes.

Wendy Gjerstad (Mjølkeråen, 2021-05-04)

#1185

Mener dette er ren og skjær galskap å øke abortgrensen til uke 22.

June Emilie Åsenden (SØR-FRON, 2021-05-04)

#1186

Det burde være en selvfølge å verne det ufødte livet! Konsekvensene av å nedgradere fosterets livsverd er over tid å nedgradere alle menneskers verd. Det fører inn på farlige veier.
Samfunnet må legge til rette for at barn i størst mulig grad kan bæres frem og få omsorg i et godt og verdig liv, heller enn å legge til rette for at færrest mulig barn skal fødes og leve opp.

Ørjan Andreassen (Tromsø , 2021-05-04)

#1189

Hjerteskjærende. Da jeg tok valget å ta abort var det ikke fullt mitt eget valg. Men det gjorde situasjonen lettere å akseptere og overleve med tanken på at det ble gjort tidlig i svangerskapet. Jeg hadde aldri klart å stå i det om jeg var langt ute i svangerskapet. Da hadde konsekvensene vært mye mer alvorlige

Maria Lauvås (Tønsberg, 2021-05-04)

#1192

Jeg signerer fordi fostret er blitt til en liten baby i uke 22

Tonje Strifeldt (Alta, 2021-05-05)

#1195

Jeg støtter ikke mord, verken utenfor eller innenfor mors mage.

Veronica Svendsen (Bergen, 2021-05-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...