#bondeopprør

Kommentarer

#20

Jeg vill ha ei lønn å leve av

Ola Fuglem (Selbu, 2021-04-15)

#21

Jeg er selv bonde og tør ikke regne på hva jeg har i timelønn. Hvis jeg gjør det, er jeg redd jeg slutter på dagen, men ønsker mest mulig norsk mat på bordet.

Åse Toftner (Nannestad, 2021-04-15)

#34

Signerer fordi bøndene fortjener å få betalt for råvarene sine, samt ei anstendig lønn for strevet.

Tor Aashaug (Svarstad , 2021-04-15)

#35

Jeg signerer fordi vi er en næring i dyp krise. Nok er nok. Vi må få en økonomi der vi kan forsvare invisteringene som trengs og samtidig ha en anstendig inntekt å leve av. Norsk ren mat koster.

Anders ØVERÅS (Øksendal, 2021-04-15)

#39

Jeg er bonde og kjenner selv den dårlige økonomien vi har i landbruket på kroppen!

Arne-Olav Husby (Åsen, 2021-04-15)

#41

Jeg ønsker å finne norsk kjøtt i butikken. Er sterkt imot all den importen vi har i dag!

Sonja S. Framnæs (1481, 2021-04-15)

#54

Jeg er melkebonde og kjenner på kroppen hvordan økonomien i dette er. Den er ikke til å kunne ha et normalt liv økonomisk, men trives såpass godt med livsstilen. Jeg er redd jeg ikke kan henge med krava som etterhvert kommer både på gården og i familielivet. Både mannen og jeg prøver å brødfø oss på å drive med 188 000liter melk og salg av livkalver som blir av dette. Vet vi må opp, og har jordgrunnlag til det, men hvordan skal vi kunne ha råd til bygge oss fjøs for 300 000liter melk? Det er et lite mysterium ennå.

Julie Haugen (Roan, 2021-04-15)

#55

Bønder har produsert mat på dugnad lenge nok nå .
Hvis vi skal sikre norsk matproduksjon så må bønder få betalt for jobben , ikke betale for å få lov til å produsere norsk og sikkert mat . Nå er det på tide å våkne , å ta selvforsyningsgraden på alvor !

Hanne Bjerkvik (Fjaler , 2021-04-15)

#57

Inntekten i jordbruket er altfor lav Tallene som presenteres er mangelfulle. Ikke alle reelle utgifter er tatt med.

Ingebrigt Henden (Vågland, 2021-04-15)

#58

Det skal være mulig å leve av å produsere mat!

Simen Rønning (Tørdal , 2021-04-15)

#70

Jeg er selv ung bonde som overtok gården etter mine foreldre ved inngangen av 2021. Dette er en sak det er veldig viktig å kjempe for!

Elise Valstad Moksnes (Levanger , 2021-04-15)

#79

Bønder må tjene mere

Rikki Sæther (Sprova, 2021-04-15)

#81

Bønder må få betalt for jobben de gjør.

Kristin Karlsen (Bodø, 2021-04-15)

#85

Veldig viktig sak.

Jan magne keilegavlen Keilegavlen (5953 Fonnes, 2021-04-15)

#89

Norge treng matvaresikkerhet. Vår beste forsvarslinje mot katastrofer. Norge må gå foran og vise korleis ein skal produsere mat med lite eller ingen bruk av antibiotika. Dette må på dagsorden i Stortinget og vi må få ei langsiktig Landbruksplan.

Olvar Digernes (Førde, 2021-04-15)

#95

Det er på høy tid at bønder får bedre betalt. Kostnadene øker, men inntektene står stille.

Inger Veseth (Gjøvik, 2021-04-15)

#101

Støtter bønda

Hans Andre Tandberg (Simostranda, 2021-04-15)

#108

Bonden fortjener anstendig betaling for jobben de gjør!

Tore Sæther (Brumoen, 2021-04-15)

#116

Landbruksnæringen er en av dei viktigaste næringene landet har, og den er i fritt fall. Skal denne utviklinga stoppes så haster det å endre forutsetningene.

Eli Sjåstad (Ørskog, 2021-04-15)

#131

Eg er stolt bonde

Torill Valdersnes (Manger, 2021-04-15)

#142

Anstendig lønn til bonden!

Maren Grini (Brumunddal, 2021-04-15)

#143

Lønn må baseres på reelt grunnlag. Ikkje fantasilønn som Stortinget er blitt villedet til å tro.

Lodve Haaland (Figgjo, 2021-04-15)

#144

Ungdommen trenger en levedyktig fremtid i næringen, derfor støttes dette oppropet.

Kaja Kværner (Lier, 2021-04-15)

#146

Jeg ønsker meg en framtid som bonde!

Nora Sandberg (Furnes , 2021-04-15)

#150

Som kjøttprodusent i distriktet, mener jeg helt klart at inntekten må opp dersom vi skal kunne opprettholde nasjonal matvaresikkerhet. Mat er vår viktigste beredskap!
Tallgrunnlaget må endres.

Kai Roger Moen (7520 Hegra, 2021-04-15)

#151

Gårds drift i Norge er ikke mulig økonomisk.

Hege Munthe-Kaas (Bøn, 2021-04-15)

#155

Eg signerar for å få opp lønnsomheita i jordbruket, for slik kan det ikkje lenger halde fram.

Laurits Ørjasæter (Bråtå, 2021-04-15)

#156

Jeg er enig

Sivert Kjærnsmo (Selbu, 2021-04-15)

#164

Lønna til bonden MÅ opp!!
Norsk matproduksjon på norske ressurser!

Kai Andre Hansen (Sortland, 2021-04-15)

#165

Dette er nødvendig for å beholde norsk landbruk og norsk matberedskap

Tilde Sæther (Skage I Namdalen , 2021-04-15)

#167

Jeg signerer fordi landbruket må få en verdig betaling for arbeid og kapital som settes inn i næringa.

Ole Sylte (Fåvang, 2021-04-15)

#174

Tiden er overmoden for et inntektsløft i norsk landbruk.

Magne Raastad (Lunner, 2021-04-15)

#175

Bøndene fortjener bedre..

Lars Holter (Nannestad , 2021-04-15)

#176

Jeg ska bli bonde i 2021

Sindre Abrahamsen (Sømna, 2021-04-15)

#177

Jeg signerer fordi jeg støtter kampen for en bedre økonomi for bønder - små og store

Gard Molvig (Sarpsborg , 2021-04-15)

#178

Utgiftene er for store i forhold til lønn.

Anita haugan Arnesen (Alta, 2021-04-15)

#179

Vi må få fokus på overlevelse for bøndene

Aasmund Kolstad (Lesja, 2021-04-15)

#180

Viktig å ta vare på bonden, mens det ennå er noen igjen å ta vare på.
Kjempeviktig å ta vare på matproduksjonen i Norge !!

Britt Ljosland johansson (Åseral, 2021-04-15)

#181

Jeg er bonde.

Anders Lundevold (Tysnes , 2021-04-15)

#185

Bonden må sikrast økonomisk! Eg vil ha trygg, god, norsk mat.

Anne-Marie Romtveit (Vinje, 2021-04-15)

#189

Dette er en avgjørende sak for fremtidig beredskap og matforsyning samt arbeidsplasser i distrikts-Norge.

Øystein Kaldahl (Overhalla, 2021-04-15)

#192

Tidligere bonde,solgte gården pga nettopp dårlig lønnsomhet.
Jobber nå opp mot bøndene, da jeg kjører kraftfôr til gårdene i midtnorsk.

Bjarne Hansen (Overhalla , 2021-04-15)

#194

Nå er det på tide å innse at vi trenger de bøndene som er igjen (alt for mange må legge ned drifta pga høyt arbeidspress og dårlig lønnsomhet) og som er villige til å stå på 24/7 for å skaffe oss verdens beste råvarer/ mat 😔

Arnstein Kjøglum (Høylandet, 2021-04-15)

#198

Jeg er matprodusent

Marianne Rønning (Tynset, 2021-04-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...