Norge må ikke bidra til brudd på folkeretten i Palestina!

Kommentarer

#1

Jeg signerer fordi jeg ikke vil at mine skattepenger skal havne i lommene på en krigsprofitør.

Morten Heszlein-Lossius (Bergen, 2021-04-01)

#8

Jeg er opptatt av palestinernes rettigheter og mener at det må legges mer press på Israel som bryter både med folkeretten og menneskerettighetene.

Sølvi Folkedal (Hauglandshella , 2021-04-01)

#10

Ingen selskaper skal tjene profitt på Israelske okkuperte områder i Palestina! Derfor må Norske Tog ikke gå i avtaler med GAF og Alstom Trafic.

Willy Andre Simensen (Yven , 2021-04-01)

#12

Å handle med krigsprofitører bryter med prinsippet om å drive etisk handel.

May Erna Karlsen (Kristiansand, 2021-04-01)

#19

Vær menneske - ikke rasist!
Støtt palestinernes kamp!

Ola Bog (Oslo, 2021-04-01)

#33

Israel har vært og er en okkupantstat i årtier uten at verden sier fra. Jeg vil ikke at Norge skal ha noe med en okkupasjon å gjøre. Leve Palestina!

Inger Undeberg (1675 Kråkerøy, 2021-04-01)

#42

Norge skal ikke være en krigsprofitør

Lillian Drange (Kristiansand S, 2021-04-01)

#43

Eg signerer fordi eg er i mot at verksemder som Norske tog skal inngå kontrakt med CAF eller Alstom som er selskap som bryt folkeretten og menneskerettane i Palestina. Vi vil ha selskap som tar samfunnsansvar!

Berit Aaker (Oslo, 2021-04-01)

#48

ønsker at Israel må boikottes som en apartheidstat.

Karl Moum (Drammen, 2021-04-01)

#52

Enig

reidar Wærås (trøgstad, 2021-04-01)

#57

Israel må ut av alle okkuperte områder og det må bli en slutt på diskrimineringen av kristne og muslimer.

Finn Martin Jensen (1481 Hagan, 2021-04-01)

#65

Okkupasjonsmaktenes berikselse på bekostning av palestinerne er uakseptabelt, og det internasjonale samfunn må reagere skarpt!

Birgit Pettersen (Sandefjord, 2021-04-01)

#67

Imot okkupasjon og undertrykkelse av andre folk

Ezat Azam (Averøy, 2021-04-01)

#69

FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2334 fra desember 2016 forplikter stater til å ikke handle med selskap som bidrar til folkerettsbrudd på okkupert palestinsk jord. Selskapene CAF og Alstom må derfor utelukkes som kandidater for produksjon av nye togsett til Norge.

Eddie Whyte (Sandefjord, 2021-04-01)

#96

Ingen menneskerettighetsforbrytere på norske skinner!

Øystein Grønning (Oslo, 2021-04-01)

#97

Vi er imot at selskaper som er heleid av den norske staten skal inngå kontrakter med selskaper som bryter folkeretten og menneskerettighetene i Palestina.

Hatefa Rashid (Fredrikstad, 2021-04-01)

#101

Alle, og ikke minst staten, må aldri samarbeide med okkupasjonsmakten Israel og andre som på samme eller annet vis bryter menneskerettighetene og grunnleggende etiske og moralske standarder. Samarbeid med disse er å støtte og nære urett, kriminalitet, og statsorganisert forbrytelse.
Like rettigheter for alle mennesker, slutt på straffefrihet for statsterror enten det gjelder Israel eller andre. Stopp samarbeidet med aktører som tjener Israels (okkupantens) interesser i Palestina. Nå!

Helge Larsen Fredriksen (Leknes, 2021-04-01)

#121

Jeg signerer fordi dette burde være helt selvsagt....

Anne Bjørke (Hordvik, 2021-04-02)

#123

Nei til krigsprofitører. Stans terrorstaten Israel.

Dagbjørn Skipnes (Norge, 2021-04-02)

#136

Seg støtter Fellesutvalget for Palestina

Øivind Olsen (Fredrikstad, 2021-04-02)

#137

Jeg signerer fordi kolonialisme og imperialisme ikke hører til vår nåtid noen plass på kloden. Vi har kommet oss videre mange plasser i verden så hvorfor er det så vanskelig i Palestina? Nok er nok og alle må bidra selv om dette vil gå på bekostning av profitt ifm egen næring som støtter opp under urettferdighet, krig og elendighet... Okkupasjonsmakter, diktaturer og stater som er gjennomsyret av korrupsjon må stanses og utvikles i riktig retning....

Mohammed Chkontana (ARENDAL, 2021-04-02)

#139

Jeg er mot at profittører skal bidra til en ytterligere fordrivelse av det palestinske folket.

Peder Joakimsen (Tromsø, 2021-04-02)

#143

Jeg signerer fordi jeg er imot at et heleid norsk selskap skal samarbeide med et konsern som bidrar til brudd på menneskerettigheter overfor palestinerne.

Petter Melbye (Moss, 2021-04-02)

#154

Jeg signerer fordi det er viktig for meg at den norske staten ikke er involvert i uetisk økonomisk virksomhet i utlandet.

Sunniva Røed Marroquin (Hvasser, 2021-04-02)

#155

Fritt palestina

Victoria Turøy (Bergen, 2021-04-02)

#157

Fordi Norge bryt med folkeretten og menneskerettane ved å kjøpe tog frå selskap som har virksomhet på okkupert palestinsk område.

Åse Sælensminde (5217 Hagavik, 2021-04-02)

#171

Jeg reagerer sterkt på at Noge gjør avtaler med dette selskapet som bryter vedtak gjort i FN

Astrid Blakstad (Oslo, 2021-04-02)

#178

Norge kan ikke og skal ikke samarbeide eller kjøpe varer og tjenester fra land som bryter folkeretten.

Heidi Engum (Drammen, 2021-04-03)

#184

jeg signerer fordi jeg synes at den norske regjeringen med Søreide i spissen,er alt for passive til bla å ikke kritisere Israels tildels grove brudd på folkeretten.

thor Berntsen (Halden, 2021-04-03)

#188

Jeg signerer fordi det er det eneste anstendige å gjøre.

Kine Angelo (Trondheim, 2021-04-03)

#192

Jeg signerer,fordi dette er en meget viktig sak for den norske regjering å ta stilling til. Hvor lenge skal de israelske myndigheter få fortsette sin undertrykke politikk mot det palestinske folk, uten at det skal få noen konsekvenser?

Bernhard M. Sætre (Nordavinden 31,9015 Tromsø, 2021-04-03)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...