Si nei til kommunen som vil tvangsflytte psykisk utviklingshemmet!

Kommentarer

#5

Mener at kommunen gjør meget store overgrep mot de svake

Tom Erik Hjmmen (Nordre Follo, 2021-04-01)

#11

Dette er så umenskelig avgjørelse!!!

Anne-Mette Gaardvik (Ski, 2021-04-01)

#18

Jeg signerer da dette er et helt bak mål ugjennomtenkt løsning. Hadde de som stemte satt seg inn i saken ville de ikke sakt ja til flytting

Trine Marvad (Ski, 2021-04-01)

#19

Den viktigste jobben kommunen har er å sørge for at ALLE føler seg trygge også de som ikke har egen stemme. Mennesker er ikke pappesker som man kan flytte fra hylle til hylle. Vi er kommet langt ned på Maslows behovpyramide, når man ikke kan ivareta tryggheten til beboerne i kommunen. Det meste annet er for luksus å regne, være seg elsykler, liv på Kolbotn torg, blomster i blomsterbeddene med mer. Har man trange tider i heimen er det tak over hodet mat på bordet og helse som teller. Slik må det også være i kommunen. Slik det er nå blir det som å kjøpe en Porsche når man har råd til en Lada.

Inger Helene Arnstad (Ski, 2021-04-01)

#22

Kommunene må lære seg til å lytte til menneskene det gjelder og deres pårørende

Heidi Faanes (Ski , 2021-04-01)

#24

De det gjelder må få bevare hjemmet og jobben sin.

Karen L.-F. Lind (Kolbotn , 2021-04-01)

#33

Støttes fullt ut!!!!

Jens Petter Hogsted (Ski, 2021-04-01)

#39

Jeg signerer fordi jeg mener dette er en uklok avgjørelse som går ut over de svakeste.

Bjørg Sissel Hoëm (Ski, 2021-04-01)

#40

Fordi det er idiotisk å flytte noen fra sitt hjem. Kan ikke bare flytte noen fordi det passer kommunen. Dårligste grunnen som fins.

Cecilie Sigvartsen (Ski, 2021-04-01)

#47

Helt hjerteløst hvordan politikerene behandler de svakeste i samfunnet. De tenker kun penger og ikke menneskeverd

Evelyn Eriksen (Ski, 2021-04-01)

#53

Langhus bobase fortjener å bestå!
Dette vil helt klart være til beboernes beste for fremtiden.

Kjersti Elisabeth Welding (MOSS, 2021-04-01)

#54

Detta är ju helt jävligt gjort och en praxis jag är djupt emot.

Max Löfgren (Oslo, 2021-04-01)

#63

Fordi jeg mener politikerne ikke gjør arbeidet sitt som de skal, og i denne saken snakker vi om virkelig maktmisbruk. Overgrep fra politikere og byråkrater!

Øystein Follo (Ski, 2021-04-01)

#66

Det er urimelig å ta fra de mest sårbare

Elin ANDREASSEN (Ski, 2021-04-01)

#67

Dette er hårreisende av kommunen. Kommunen viser at alle mennesker som bor i kommunen ikke er like mye verdt!
Skjerpings politikere!

Veslemøy Thorbjørnsen (Ski, 2021-04-01)

#70

Jeg signerer fordi kommunen ikke kan rasere livet til Sindre. Han må få bo i sine trygge omgivelser!

Berit Johnsen (Ski, 2021-04-01)

#71

Jeg signerer fordi dette er helt uakseptabelt. Spar penger på andre ting enn mennesker som trenger trygghet og forutsigbarhet.

Bente Åsen Sørum (Oslo, 2021-04-01)

#72

Nordre Follo handler urett for flere svake grupper

Helene Kløvstad (Ski, 2021-04-01)

#75

Dette er en stor skam. I vår nye kommune sparer man seg til fant. De aller svakeste har aldri vært prioritert, i hvertfall ikke i gamle Oppegård. Det hadde nok blitt andre løsninger om noen av "pampene" hadde hatt noen av sine nærmeste i samme situasjon. De lover gull og grønne skoger, har til gode å se noe av det.
Har 43 års erfaring med å kjempe mot kommunen. Problemet er ikke brukerne, men byråkratiet rundt.

Kari-Mette Christiansen (Oppegaard, 2021-04-01)

#76

Forferdelig måte å bli behandlet nå.

Chinh Vo (Ås, 2021-04-01)

#84

Jeg signerer dette fordi dette strider klart mot FN’n menneskerettskonvensjon for mennesker med funksjonshemming og deres rett til et verdig liv,
rett til å bli forstått,
rett til livskvalitet , trygghet og forutsigbarhet! Med rett til motta hjelp til å få ivaretatt sine juridiske rettigheter på lik linje med andre !

Lise Preston (Moss, 2021-04-01)

#86

Synes det er helt forferdelig at han skal måtte flyttes

Nina Merete Eriksdatter - Karlsen (Ski, 2021-04-01)

#96

Fordi jeg er enig i at en slik tvangsflytting er helt forkastelig og grusomt for dem det angår!

Siv Smestad (Vestby, 2021-04-02)

#97

Jeg signerer fordi dette er mot all sunn fornuft.
Burde være enkelt å forstå at hvert tilfelle er spesielt og kan ikke sammenlignes med andre.
Vil dere ha liv på samvittigheten??

Hilde Irene Hansen (Oslo, 2021-04-02)

#98

Det er respektløst

Anja Skøyum (Horten, 2021-04-02)

#101

Det er en skam at lokalpolitikere kan gjøre slikt mot de som trenger stor stabilitet.

Lisbeth Lundestad (Mosjøen, 2021-04-02)

#102

Jeg merker meg hvilke politiske partier som har gått inn for tvangsflyttingen, og håper de har samvittighet nok til å innrømme at de tok feil og endre sin avgjørelse. Dette skjer ikke ubemerket! Og en slik kamp er det flere som er villig til å kjempe!

Mona Amundsen (Ski, 2021-04-02)

#103

Dette må stanses !!!!!

Toril Wold (Oppegård, 2021-04-02)

#105

Viktigheten med stabilitet for psykisk utviklingshemmede. Skam at de blir kasteballer for politiske vedtak

Aud Steen (Kolbotn, 2021-04-02)

#115

Jeg synes det er utrolig trist at våre folkevalgte ikke respekterer tryggheten og sårbarheten til de svakaste i vårt samfunn.

Helene Alterskjær (Ski, 2021-04-02)

#118

Jeg signer fordi det ikke er rett overfor de svakaste. Dette kommer til å ramme de hardt. Og det kan vi ikke akseptere.

Oddvard Hauge (Ski, 2021-04-02)

#119

Jeg er sterkt uenig i dette vedtaket. Nå må noen i kommunen bruke hodet. De sårbare i samfunnet skal skånes.

Per Arne Endreson (Langhus, 2021-04-02)

#121

Helt sykt av kommunen.

Jan Erik Brandt (Langhus, 2021-04-02)

#124

Dette er helt absurd

Steffen Karlsen (Grimstad , 2021-04-02)

#129

Skammelig !

Tormod Olsen (Ski, 2021-04-02)

#134

Jeg signerer fordi det er urettmessig og urettferdig å ta fra mennesker hjemmene sine, spesielt mennesker som ikke har egen stemme. Min onkel skal ikke måtte flytte fra alt sitt trygge for at kommunen skal spare penger.

Mads Hjemmen (Tromsø, 2021-04-02)

#137

Jeg er sterkt uenig i å behandle mennesker på denne måten. Spesielt mennesker som ikke kan eller er sterke nok til å kjempe for seg selv. Uhørt å flytte på mennesker som virkelig trenger kontinuitet, trygghet og kjente ansikter rundt seg. En stor feiltagelse å tro at alle blir lykkelige av å få egen leilighet hvor de skal sitte alene, vi må heller snu trenden litt og innse at bofellesskaper er mere viktig enn noe annet for veldig mange og kanskje bygge omsorgsboliger med gode fellesrom
i stedet for flere leiligheter. Frustrerende at det skal være så vanskelig å ta godt vare på de svakeste av oss, enig i at fine ord uten handling nytter ikke!

Wibeke Slettvoll (Langhus, 2021-04-02)

#143

Jeg signerer fordi dette er helt uhørt.

Ann-Kristin Sunstad (Kongsvinger , 2021-04-02)

#144

Det er forkastelig hvordan politikere i Nordre Follo kjører over personer rett og slett.

Pernille Lund (Spydeberg, 2021-04-02)

#147

Det er viktig at man med psykisk utviklingshemning blir ivaretatt på en betryggende måte med forutsigbarhet og trygge rammer. Det er ikke bare bare å flytte, eller bytte til ny jobb. Heller ikke bare bare å skulle forholde seg til helt nye omgivelser og mennesker.

Trine Epland Løften (Langhus, 2021-04-02)

#149

De svake skal ikke behandles slik. Ingen skal det

Roger Johansen (1453 Bjørnemyr , 2021-04-02)

#151

Jeg signerer fordi jeg synes dette er skammelig av kommunen

Karin Frøyna (Ski, 2021-04-02)

#152

Jeg har selv barn med Downs syndrom og håper jeg aldri opplever det samme som dere opplever nå. Dere har min sympati, medfølelse og forståelse. Håper mange signerer!!

Hilde Bjørstad (Tromsø, 2021-04-02)

#160

Jeg signerer fordi noen må stå opp for de svake og la stemmen deres bli hørt!

Mette Martnes (Ski, 2021-04-02)

#162

Jeg synes det er forkastelig av våre folkevalgte å gjøre dette! Dere benytter råskap mot de aller svakeste i samfunmet vårt, de som ikke selv har noen som helst mulighet til å gjøre motstand. Har dere i det hele tatt forsøkt å se denne saken fra de svakestes side? Akkurat det har jeg veldig liten tro på. Jeg kan absolutt ikke tro at dette en gang ville vært er forslag, dersom dette ville rammet en eller flere av dere, som om ikke lenge skal ut å sanke stemmer igjen. FY!

Kristin Lone (Ski, 2021-04-02)

#165

Umenneskelig behandling. Hvor er lovnadene for den nye storkommunen som ble gitt for vel ett år siden ang. behandling av psykisk syke. Dette går antagelig rett inn i kjernepunktet til den varslersaken som nå pågår i kommunen.

Terje Revheim (Ski, 2021-04-02)

#167

Fordi disse også trenger å ha tilhørighet og inkluderes i samfunnet. Og bo der de trives

Mette Mørk (Hagan, 2021-04-02)

#182

Verdig sak

Fred Reino Følstad (Tromsø, 2021-04-02)

#187

Uhørt vedtak som rammer de svakaste som krever regelmessighet, forutsigbarhet, trygghet....for å mestre livet.
Dette må også politikere forstå, flytting og splitting av etablert miljø må unngås!

Sølvi Leander (Ski, 2021-04-02)

#188

Jeg signerer fordi dette er lite medmenneskelig!

Beatriz Danas (Skedsmokorset, 2021-04-02)

#194

Det er galskap

Gunn Mathisen (Ski, 2021-04-03)

#196

Dette er fullstendig lavmål av kommunen. «Sparing» på budsjettet ved å redusere livskvaliteten til de av oss som har minst ressurser i utgangspunktet er uakseptabelt.

Pernille Thorstensen (Langhus, 2021-04-03)

#199

Det ser ut som et katastrofalt elendig forarbeid fra administrasjonen og ledelsen i kommunen. Informasjonen og tidsfristen til de berørte parter kan neppe være i hht loven. Uansett er dette forslaget en hån og et formidabelt overgrep mot mennesker som er helt avhengige av respekt og seriøs omsorg fra myndihetene.Det er ikke til stede i denne sak. Trekk forslaget.

Svanhild Posti (9007 Tromsø, 2021-04-03)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...