Bevar Bredtvetskogen!

Kommentarer

#1403

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker at barna i nærområdet skal vokse opp i en asfaltghetto.

Siv Aaslid (Oslo, 2021-02-28)

#1408

Vi ønsker å beholde de grønne onrådene i vårt nabolag!

Goran Huskovic (Oslo, 2021-02-28)

#1409

La skogen til barnebarna mine være i fred.

Karin Andersen (Moss, 2021-02-28)

#1418

Jeg vil ikke måtte selge mit hjem for kunne ha sko rundt meg. Pluss et nytt stor fengsel vil ikke gjøre Grorud til bedre miljø

Odd Arne Strand (Oslo, 2021-02-28)

#1438

Bevare den lille skogen. Det trengs

Racheal Gitau (Oslo , 2021-02-28)

#1444

Jeg bor ved siden av og vil ikke ha noe fengsel her!

Christian Horseng (Oslo, 2021-02-28)

#1449

Jeg signerer fordi de grønne lungene som Bredtvedtskogen representerer for beboerne i nærmiljøet mellom Motorveiene i Groruddalen er livsviktig for fysisk og psykisk helse. Og vår helse som mennesker er grunnleggende for oss. Naturen gir oss den helsa. Og den har også sin egenverdi og må beskyttes og skal ikke bortprioriteres av kommune og stat. Det er mye støy i Groruddalen, fra motorveier og industri. Derfor er det særs viktig å værne om naturen i nærmiljøet som kan skygge litt for støy og gi mer fuglesang. Ja - lillomarka ligger i nærheten, men barn og eldre trenger rett utafor vinduene sine, omkring rundt blokker og hus. Det er en menneskerett å få frisk luft, himmel,; daglige naturopplevelser. Voksne trenger det like mye. En spasertur. Joggeur. Møter med trær og fugler er helsebringende. Trær og busker gir rom for fugler og insekter. Insektene forsvinner uten plantene. Og planter forsvinner uten insekter.
Vi har ikke en meter å miste her. Vi trenger å værne grøntområdene i drabantbyene, ikke bygge de ut.

Da jeg vokste opp lekte vi i Veitvet og Bredtvedtskogen. Det var vår nærnaur. Det er nesten ingenting igjen av Veitvetskogen, og det har vært trist å følge med på at den sakte har forsvunnet. Alna elva er reinere og godt er det, men den må få ha en liten skog omkring seg. Da da jeg vokste opp stinka det kloakk i skogen, men vi elska vår nærskog lell. Der lekte vi daglig og jeg lærte jeg meg navnet på alle blomster og trær ettersom vår og sommer månedene steg frem. Aller først omkring 1.april kom hestehoven, så kom maigull, hvitveis, vårkål, ereblomst, liljekonvall storstorknebb.Om jeg lukker øynene er jeg ei lita nynnende jente som plukker blomster i den skogen. Det fortjener alle barn.

Og den perosnlige opplevelsen / relasjonen, som faktiske bare var min fordi jeg gikk aleine i skogen fordi den var jo rett utafor blokka vår, bar jeg med meg inn i min interesse for natur, kultur, klima og biomangfold den dag i dag.

Det vil jeg takke skogen for :-)!

Elin Már Vister (RØST, 2021-02-28)

#1452

Bevar Bredtvet skogen, legg det til vestkanten..

Kaia Bremnes (Oslo, 2021-02-28)

#1457

Jeg signerer, fordi jeg vil at mine barn oppvokster i et grønt miljø, med lyd av fugler og utsikt av rådyr som går rundt. Det er utrolig viktig for oss. Vi vil ikke flytte fra Veitvet.

Natalia Poplawska (Oslo, 2021-02-28)

#1459

Trenger ikke større fengsel i Grorudalen.

Inger Lise Palacios (Oslo, 2021-02-28)

#1463

Vi trenger å bevare Bredtvetskogen. Viktig for nærmiljøet og for miljøet generelt.

Kjersti Grimstad (Oslo, 2021-02-28)

#1464

Jeg signerer fordi denne saken er viktig for mitt nærmiljø.

Patrycja Sollund (0956 Oslo, 2021-02-28)

#1465

Vi har allerede et fengsel og en rusavvenningsklinikk i nærområdet, samt en rekke sosiale utfordringer knyttet til arbeidsledighet, integrering og tung trafikk. Det er helt urimelig å skulle legge sten til den byrden Groruddalen allerede bærer, og totalt i mot Groruddalssatsingen og målet om å utjevne levekårsforskjellene mellom øst og vest i hovedstaden.

Håvar Andreas Sollund (Rødtvet, Oslo, 2021-02-28)

#1468

Vi har to små hunder, og går masse turer med dem i nærområdet/Bredtvetskogen. Vil absolutt ikke ha noe fengsel rett ved her vi bor!

Vitória Aasan (Kalbakken, 2021-02-28)

#1469

Ønsker at friluftsområdene i dalen bevares

Maja Clausen (Oslo, 2021-03-01)

#1470

Jeg vil ta vare på skogen, dyrene, fuglene, insektene, blomstene og resten av plantelivet. Området og Oslo trenger sårt alt vi kan få av uberørt natur. Dette er dyrbart og ikke noe vi har råd til å miste. Unge og voksene trenger det for fysisk og psykisk helse. Dette gir rom for glede, hvile og skjønnhet. Ja til naturen! Vi trenger den, og må beskytte og bevare det vi har igjen. Vi har ikke råd til å miste noe mer.

Nina Wærstad Palmer (Oslo, 2021-03-01)

#1472

Jeg er enig i alle punktene som er vist i oppropet
Stopp utbygging av Bredtveit fengsel.

Thora Støren Olsen (Oslo, 2021-03-01)

#1474

BEVAR BREDTVETSKOGEN

ROY HANSEN (OSLO, 2021-03-01)

#1478

Jeg er en av de nærmeste naboene, og vil ikke miste den lille skogen utenfor hjemmet mitt. Vi som bor i området trenger et slikt område.

Mari Austenå (Kalbakken, 2021-03-01)

#1479

Grøntområder nært der golk bor er spesielt viktig å bevare. Det er enda viktigere i områder med lav gjennomsnittlig sosioøkonomisk status. Denne skogen skjermer også mot Trondheimsveien, som er viktig med tanke på luftforurensning, som har stor betydning for folkehelsen. Aktivitetsområder og natur i boligområder er også viktig for folkehelsen.
Jeg har ikke noen problemer med at det er et fengsel i nærområdet, men ikke på bekostning av viktige ressurser. Det kan også med fordel lokaliseres slike institusjoner på vestkanten. Ser at veterinærinstituttet flyttee til Ås nå, hva med å bruke den eiendommen?

Britt Cristine Haga Mathisen (Oslo, 2021-03-01)

#1480

Man må beholde dette friområde,for folk i nærmiljøet (Groruddalen)

Dorothe Eberle (Bllerskogen2, 2021-03-01)

#1483

Jeg signerer, fordi det er et viktig rekreasjonsområde og et fint turområde med variert terreng.

Vilde Stefferud (Oslo, 2021-03-01)

#1486

Vi må bevare naturen

Daniel Engebretsen (Oslo, 2021-03-01)

#1488

Jeg vil bevare Bredtvet skogen da jeg har brukt den siden jeg var liten. Den betyr mye for mange.

Sarah Bostrøm (Oslo, 2021-03-01)

#1497

Fordi jeg synes det er veldig viktig at dette grøntområdet bevares av flere vettuge grunner. Man trenger dette området for rekreasjon. Og trærne for å gensere frisk luft da dette området ligger mellom ikke mindre enn to trakfikkårer..

Bente Vik (Oslo, 2021-03-01)

#1505

Vi vil ikke ha fengsel i det helle tatt.

Serwa Abdulkader (Veitvet , 2021-03-02)

#1506

Vi har ikke skog til å miste!
Det blir ikke trygg for barna våre. Inn i området bor mange mange barn som trenger skogen og en tryg område. Politikerne må finner en annen området. De er mange steder til å velge.

Gianina Nitache (Oslo, 2021-03-02)

#1508

Jeg signerer fordig vi trenger de grønne arealet som er igjen.

Shahla Sultani (Hans Aanruds vei 6. 0956, 2021-03-02)

#1510

Jeg signerer fordi jeg bor i nærheten og bruker skogen mye sammen med mine barn og fordi et fengsel er det siste vi trenger i Groruddalen.
Kulturhus/ aktivitetshus for ungdommene våre, det hadde vært noe vi gledelig hadde tatt imot.

Binasa Fakic (Grorud, 2021-03-02)

#1516

Skogen må bevares slik den er. Her er daglige turer for mange. Rådyr trives. Vi trenger skogen.

Unni Austad Markussen (Oslo, 2021-03-02)

#1517

Det er viktig å bevare slike perler for folk i tettbygde strøk!

Hildri Braathen (Grorud , 2021-03-02)

#1527

Vi kan ikke ødelegge skogen, det må være mulig å bygge dette et annet sted.

Mari Skrede (Oslo, 2021-03-02)

#1530

Jeg ikke synes Groruddalen skal være en dumpeplass for politikerne, og vi må starte å utligne de sosiale forskjellene.

Martin Ertsås (Oslo, 2021-03-02)

#1532

Jeg bodde på Veitvet som barn, flytta i 1977. Men mener at de få grøntarealene som er i igjen i området bør komme beboerne og spesielt barna til gode. Jeg ser hvordan det er bygd ut der siden 70’tallet. Husker sjøl hvor mye glede jeg vi hadde av Veitvet skauen og Bretvedt da jeg var unge. Det bør dagens og fremtidens unger få også.

Per-Sverre Rudie (Oslo, 2021-03-02)

#1533

Jeg signerer fordi oppropet er vel begrunnet og saklig.

Magne Rustad (Hønefoss , 2021-03-02)

#1538

Et fengsel bør bygges utenfor tettbebyggelse.
Vi trenger luft imellom tett bebyggelse i dalen vår

Elisabeth Bøgwald (Ammerud/ Oslo, 2021-03-03)

#1541

Jeg signerer fordi jeg er vokst opp på Veitvet og hang mye i den skogen som barn

Marte Larsen (Veitvet/Ammerud , 2021-03-03)

#1545

Jeg ønsker ikke en utbygging av fengslet!

Josephine Rydstedt (Oslo, 2021-03-03)

#1547

Viktig å se verdien av nærskogen vår.

Caroline Ramstad (Sarpsborg , 2021-03-03)

#1568

Vi trenger alle grøntområder vi har i Groruddalen!!

Signe-Lisa Fevang (Grorud, Oslo, 2021-03-04)

#1574

Det er skammelig hvordan politikere bruker østkanten som en lett utvei for prosjekter som overhodet ikke løfter miljøet, men heller tvert imot. Vi er ferdige med å akseptere at dere belaster oss enda mer og fratar oss muligheten til bedre oppvekstmiljøer.

Live Fosmark (Oslo, 2021-03-05)

#1577

Lekte der som barn

Pål Hindklev (Oslo, 2021-03-05)

#1582

Født og oppvokst på veitvet. Og synes man skal bevare veitvetjordet og område omkring

Wenche amira Martinsen Mejri (Oslo, 2021-03-05)

#1588

Jeg signerer pga at jeg mer eller mindre har vokst opp der og at mine barn er vokst opp der.

Susanne Lemoen (Jessheim, 2021-03-05)

#1589

Håpløst medstorfengsel på bretvedt

Håkon Berger (Veitvet , 2021-03-05)

#1593

Jeg vil ha den flotte skogen vår. Der har vi gått til og fra til bhg i mange år. Og brukes vinter til aking og ellers til fine turer

Stine Sundby (Veitvet , 2021-03-05)

#1595

Vi trenger natur i byen.

Aril Hansen (Ski, 2021-03-05)

#1596

Mine barnebarn er i området og trenger naturen mer enn fengsel å ha rundt seg

Evy Nyhagen (Tromsø, 2021-03-05)

#1598

Jeg har bodd på Veitvet i ca 40 år før jeg som pensjonist flytta til Kråkerøy. Bredtvetskogen har stor betydning for liten og stor - to- og firbente på Veitvet.

Elin Dufseth (Kråkerøy , 2021-03-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...