Bevar Bredtvetskogen!

Kommentarer

#203

Jeg støtter fullt ut det som står i oppropet!

Guri Dalaker (Rødtvet, Oslo, 2021-02-17)

#207

Jeg bor rett ved fengslet idag i Martin Skatvedts vei og ønsker ikke att det blir ett større fengsel.
Er også bekymret vad som skjer med regnvannet om de kapper ned skogen. Finns det risiko før ras når ikke bjerkene tar opp regnvannet og allt her er bygget på leire.

Anders Tunberg (Grorud/Oslo , 2021-02-17)

#208

Støtter den fine skogen rundt der mine barnebarn bor

Lillian Værnes Brovold (Mo i Rana, 2021-02-17)

#209

Jeg signerer fordi dette er nærområdet vårt. Dette er et lite, men vakkert og viktig turområde for store og små, både tobeinte og firbeinte. Vi både ønsker og trenger denne lille lungen i nabolaget vårt.

Hilde-Márjá Titrit Johnsen (Oslo, 2021-02-17)

#219

VIKTIG å bevare grønne lunger i boområdet.

Bente Løvaas (Veitvet, 2021-02-17)

#220

Skogen er et flott grønt område i et ellers tett befolket strøk og brukes av mange til rekreasjon. Oslo øst trenger ikke frarøves flere «grønne lunger! « I dette området bor det mange tusen mennesker, som ikke har hverken balkong eller terrasse, kun små leiligheter i høye boligkomplekser. Disse menneskene trenger å ha muligheten til å kunne ta en tur ut i skog og mark i nærmiljøet, uten å måtte reise veldig langt. Under pandemien, som vi er i nå, så ser man hvor viktig disse «lungene» er! Det er rett og slett galskap for hele området, at det planlegges å bygge et stort monster av et fengsel! De store helseforskjeller mellom øst og vest i Oslo kommer til å bli ennå større, og med Oslo Kommunes folkehelseplan, som sier at «forskjeller i oppvekstvilkår og levekår i Oslo skal reduseres», hvordan i all verden kan politikerne gå for dette??!! De biter seg jo selv i halen.... Jeg støtter dette oppropet for å bevare Bredtvedtskogen, for jeg vet at den betyr mye for veldig mange. Min datter er lærer ved Veitvet skole, og bruker området mye i skolesammenheng og på fritiden på tur med hund.

Vigdis Holen (Langesund, 2021-02-17)

#223

Groruddalen trenger de grønne lungene som finnes her

Camilla Dalaker (Oslo, 2021-02-17)

#227

Det er viktig at skogen her blir bevart.

Julio Toro (Oslo, 2021-02-17)

#229

Fordi vi i Groruddalen trenger å bevare våre få grønne lunger, for å løfte området med friluftsliv og aktiviteter for barn og ungdom!

Tåran Reindal (Veitvet, Oslo , 2021-02-17)

#231

Tomten er for verdifull til å bygge fengsel. Det er også lite grøntområder i området.

Leif Ingvar Bakken (oslo, 2021-02-17)

#232

Vi trenger grønne lunger med lett tilgjengelighet!

Anette Andersen (Veitvet, 2021-02-17)

#233

Jeg signerer fordi bredtvetskogen er viktig for vår miljø og familien min

Edyta Jablonska-Sudy (Oslo, 2021-02-17)

#236

Viktig å bevare naturen i nærmiljøet. Barn og dyr.

Tor Erik Zetterstrøm (Veitvet, 2021-02-17)

#239

Jeg bor i nærområdet og synes det er viktig å bevare de få grøntområdene vi har. Dette er et område med mange barnefamilier som bruker området hyppig!

Marta Zuzanna Thorbjørnsen (Oslo, 2021-02-17)

#247

Da jeg arbeidet i kommuneskogen, tynnet vi bjørkeskogen der med tanke på en park en gang i fremtiden.

Helge Haakenstad (Oslo, 2021-02-17)

#248

Vi som bor i området trenger naturen, skogen og turmuligheter. Vi plukker bær på sommeren og lufter hunder hele året. Vi bruker turstiene i Bredtvetskogen og rundt fengslet som rekreasjon. Vi nyter det yrende dyrelivet. Vi befolkningen i dette området trenger dette området som det er!

Berit Saur (Oslo, 2021-02-17)

#249

Jeg ønsker å ha et grøntområde i nabolaget.

Thomas Louis Aasen (Oslo, 2021-02-17)

#250

Jeg signerer fordi det er viktig å bevare grøntarealet vi har i Groruddalen. Mange barn (det er to barnehager og en skole i umiddelbar nærhet) og voksne i nabolaget har hatt stor glede av det grønne luftrommet vi har mellom de to store veiene på hver sin side av skogen.

Asgedet Asgedom (Oslo, 2021-02-17)

#251

Vi trenger å bevare denne populære og veldig viktige skogen som et friområde og en grønn lunge i et boområde som er tettbebygd, med stor andel folk med lav inntekt, og omgitt av Trondheimsveien og Østre Aker vei. Vi trenger flere grønne lunger, ikke å ødelegge de vi har. Plasser fengselet i et område som ikke vil gi så store konsekvenser for nærmiljøet.

Anniken Bakke (Oslo, 2021-02-17)

#257

Vi må ta vare på denne flotte grønne lungen som befinner seg midt mellom trafikkerte veier og industri.

Gry Jøkling (Oslo, 2021-02-17)

#262

Vi trenger mer natur, tilrettelegging for barn og unge i lokalmiljøet. Bydel Bjerke er "trangt" bok som det er og det er minimalt med naturområder fra før. Fengsletbøt heller flyttes vekk fra boligområde, skoler og barnehager!

Najat AB (Oslo, 2021-02-17)

#263

Det er et viktig boligsosislt tiltak å bevare de grønne lungene i et nærmiljø dominert av trafikk og industri.

Guro Krogsæther (oslo, 2021-02-17)

#266

Ikke bygg ned mer av denne grønne lungen!

Anne Marthe Ringerud (0957 Oslo, 2021-02-17)

#271

Uakseptabelt at et stort fengsel skal legges så nære bolighus og samtidig ødelegge et viktig rekreasjonsområde for områdets beboere.

Arne Kjøhl (Oslo, 2021-02-17)

#274

Jeg har familie på Breitvet og er der ofte på besøk. Takket være skogen er det mulig å ha et visst friluftsliv. Vi må bevare miljøet i oppvekstmiljøet. En by som Oslo trenger alle de grønne lungene den har.

Kjetil Optun (Norge, 2021-02-17)

#277

Skog - og grøntområdet vårt må bevares! Det er gull verdt!

Mari Sanden (Oslo, 2021-02-17)

#286

i trenger det lille grønne vi har rundt oss for god helse

Steinar Gabrielsen (OSLO, 2021-02-17)

#294

Dette er viktig for lokalmiljøet å ta vare på det lille av natur vi har her.

Peggy Stolt (Oslo, 2021-02-17)

#297

vi trenger byskogene, det er "lungene" våre. Det bør "de grønne" vite at vi bør bevare alle trør og skog i en by!

Judith Vollan (oslo, 2021-02-17)

#299

Det er viktig for oss som bor i nærheten

Anne Fjeldstad (Rødtvet, 2021-02-17)

#300

Det er viktig å bevare de grønne lungene vi har i nærmiljøene, særlig i Groruddalen med stor folketetthet.

Rolf Kristiansen (Romsås , 2021-02-17)

#302

Bruker skogen mye sammen med mine 2 små barn.

Kaja Pauck Øglund (Oslo, 2021-02-17)

#303

Jeg har bodd på Veitvet siden 1976. Har nesten daglig i alle år gått tur med hundene mine på Bredtvet. Møter stadig på rådyr og har også sett rev der. Et eldorado for barn - også mine barn da de var små.

Aud Holthe (Veitvet, 2021-02-17)

#315

Jeg signerer da jeg er vokst opp her og dette er et unikt område som gir mye muligheter for befolkningen på Kaldbakken og Veitvet.

Elisabeth Arnesen (Oslo, 2021-02-17)

#316

Jeg gleder meg stort over å ha denne grønne lungen i nærområdet mitt.

Kristina Grande (Kalbakken, 2021-02-17)

#318

BU representant Rødt Alna

Laila Løchting (Oslo, 2021-02-17)

#327

Jeg signerer fordi Bredtvetskogen er så viktig for folk i nærområdet.

Gunnhild Aakervik (Oslo, 2021-02-17)

#334

Vi MÅ jo bevare det lille vi har av skog i Oslo.

Tovita Bråthen Razzi (Oslo, 2021-02-17)

#336

Jeg bor på Kalbakken og bruker området til daglige turer.

Inger Elise Sparre (Oslo, 2021-02-17)

#338

Turområde for familien min!

Berit J Tobro (Eidsvoll, 2021-02-17)

#348

Miljø og nærmiljø mitt er viktig til
Min og alle andres sin fremtid!

Abbigale Michelle Stennes (Oslo, 2021-02-17)

#351

Jeg signerer fordi jeg synes det er helt feil å ødelegge dette kjempefine området med å bygge et fengsel. Barn og voksne benytter dette området daglig. Vi må ta vare på disse grønne lungene.

Toralf Moland (Oslo, 2021-02-17)

#352

Jeg signerer fordi jeg mener det er uakseptabelt å ta grøntområder i fra skolebarn og andre i nærområdet.

Kristin Ørnebakk Eriksen (Alta, 2021-02-17)

#356

Jeg har sønn, svigerdatter og 3 barnebarn som bor på Veitvet.

Kari Bonslet (Stjørdal, 2021-02-17)

#357

Vi må bevare skogen og turområde rundt oss
Fengsel kan de bygge langt fra folk

Wenche Lillebakken (Oslo, 2021-02-17)

#363

Jeg ønsker ikke å bytte ut utsikten min med en fengselsmur.

Ine Mariel Solbakken (Oslo, 2021-02-17)

#370

Groruddalen må få slippe dette. Vi har nok støy, trafikk og store mindre pene bygninger

Eli Follerås (Grorud, 2021-02-17)

#374

Vi har ingen skog å miste.

Hedda Beckmann (Oslo, 2021-02-17)

#375

Bredtvedtskogen er vår grønne lunge som benyttes flittig av både mennesker og dyr! Grorudalem trenger denne grønne lungen!

Ann-Tove Thorsvik (Oslo, 2021-02-17)

#376

Vi har ingen skog å miste!

Anne Berit Inderberg (Oslo, 2021-02-17)

#382

Vi trenger grøntområder for barn, voksne, rådyr, grevling, fugler, bær, blomster, insekter osv. Det er snakk om å ødelegge en magisk skog rødvingetrosten fyller med sin helt spesielle sang. Flere kan sone hjemme, eller sendes i fengsel i sin krets. Andre løsninger må på plass for mindre alvorlige lovbrudd, kanskje legalisering.

Dag-Eirik Strømstad (Oslo, 2021-02-17)

#383

Et av områdets bedre rekreasjons område og et flott historisk område som også Bredtvet kvinnefengsel bør innlemmes i den dagen det legges ned.

Tore Emil Thiesen (Kaldbakken, 2021-02-17)

#386

Bevar nærnaturen!

Janne Reitan (Oslo , 2021-02-17)

#390

Jeg ønsker å bevare den fine skogen ved leiligheta til min datter.

Evy-Kristin Hansen (Narvik, 2021-02-17)

#391

Jeg signerer fordi jeg bor 400 m fra Bredtvet og vil ikke ha Norges største fengsel som nærmeste nabo!

Toril Amlien (Oslo, 2021-02-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...