Ja til at CRPD skal være norsk lov

Kommentarer

#5

Burde være en selvfølge at CRPD er i Norsk lov!

Lucy Sørensen (Trondheim, 2021-02-14)

#9

Det er jaggu på tide at vi med funksjonsnedsettelser også får våre rettigheter nedskrevet i loven!

Ann-Helen Skogly (Trøndelag, 2021-02-15)

#13

Dette burde vært innført for lenge siden.

Tamarin Varner (Oslo, 2021-02-15)

#14

Alle har rett på ett verdig liv

Kari Elise Log (Kristiansand, 2021-02-15)

#21

Funksjonshemmede er like mye mennesker som alle andre, men vi er uten like rettigheter i dag.

Aurora Kobernus (Oslo, 2021-02-15)

#26

Alle mennesker skal ha like rettigheter

Eirik Dahl (Hamar, 2021-02-15)

#29

Jeg signerer for at Stortinget må innlemme CRPD I NORSK LOV!

Siri Glidbjørg Ubostad (Lindesnes , 2021-02-15)

#31

Fordi vi tenger en internasjonal konvensjon for å tydeliggjøre funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov,

Marie Karlsen (Oslo, 2021-02-15)

#32

Jeg synes det er latterlig at regjeringen ikke gidder å ta CPRD-konvensjonen som norsk lov når de snakker om likestilling mellom "vanlige" folk og funksjonshemmede!

Mariya Eriksen (Oslo, 2021-02-15)

#35

Vi har alle rett på et godt liv, ja alle, uansett funksjonsevne. Det må lovfestes!

Sunniva Marie Eriksen Hustoft ( Bærum, 2021-02-15)

#36

Fordi jeg selv har et barn med ekstra behov og fordi jeg ønsker å motkjempe denne diskrimineringen som foregår på alle arenaer mot disse menneskene i samfunnet

Mona Fagerås (Fredrikstad, 2021-02-15)

#37

Funksjonshemmedes rettigheter er menneskerettigheter

Carine Karlsen (Oslo , 2021-02-15)

#38

Jeg signerer fordi jeg selv er funkis. Og ønsker likestilling.

Anina Stellander (Askim, 2021-02-15)

#44

Det er på tide at funksjonshemmedes rettigheter også kommer inn i norsk lov. Vi har også rett til et verdig liv!

Anja K Grønhaug (Oslo, 2021-02-15)

#49

Menneskerett

Hilde Nordrum (Magnor, 2021-02-15)

#51

Vi alle er mennesker, som fortjener/ skal ha respekt og våre menneskerettigheter i kraft av å være et menneske. Vi har håp, drømmer, planer for livet og ikke minst e liv vi ønsker å leve ut til det fulle. Vis at Norge er verdens beste land å bo i for alle.

Ragna Kornelia Unstad Forså (Trondheim, 2021-02-15)

#55

Jeg vil at CRPD skal tas inn og gjelde fullt ut som norsk lov-
Med hilsen Hermund Haraseth

Hermund Haraseth (VALLSET, 2021-02-15)

#56

Dette er viktig! #menneskerettforalle

Christina PIlar Grimstad (Bergen, 2021-02-16)

#57

Dette er helt nødvendig for likestilling og menneskerett inn i vårt land! Vi må ha slutt på A og B borgere.

Solveig Lohne Ørum (His, 2021-02-16)

#68

Jeg signerer fordi jeg er pårørende Mor til ett barn med Down syndrom, dette kan ha en stor innvirkning på min sønns fremtid og gi ha rettigheter på lik linje med andre.

Katarina Indgjerd Svenskerud (Vestfossen, 2021-02-16)

#71

Jeg signerer fordi jeg vil at mitt barnebarn Noah med Downs syndrom skal få en bedre fremtid ❤

Tone Svenskerud (Fiskum, 2021-02-16)

#90

Mennesker med funksjonsnedsettelser er i praksis uten rettigheter og utsatt for grov diskriminering. De utsettes for bruk av makt og tvang i institusjoner, ekskluderes i skolen, fra utdanning og i arbeidslivet. Levealderen er lav og vanskelige leveforhold fører til høy samsyklighet.

Vi trenger kunnskap om lavaffektiv tilnærming og må la barn med funksjonsnedsettelser utvikle seg ut fra egne forutsetninger.

Stans intensiv trening av barn med autisme.

Frøydis Blok (Halden, 2021-02-16)

#101

Jeg signerer fordi ALLE skal ha samme rettigheter

Lene Wurschmidt (Stavern, 2021-02-16)

#110

Selvfølgelig skal CRPD inn i norsk lov!

Anders Haslestad (Arendal , 2021-02-16)

#121

Jeg signerer fordi jeg har en datter med downs syndrome og ønsker at hun skal ha de samme rettighetene som min sønn uten downs syndrome.

Yvonne Kveldstad (Røyke, 2021-02-16)

#134

Alle fortjener like rettigheter!

Mari Bergin (Grong, 2021-02-16)

#145

Dette burde være en selvfølge.

Marita Haugland (Oslo, 2021-02-16)

#146

Liv lov for alle

Elisabeth Nufsfjord (Namsos, 2021-02-16)

#160

Det er personlig. Jeg krever å få mine menneskerettigheter i norsk lov!

Martine Eliasson (Trondheim, 2021-02-16)

#164

Menneskerettigheter for alle!

Torny Håheim (Vatne, 2021-02-16)

#171

Jeg signerer fordi alle fortjener like menneskerettigheter

Rikke Reinholdtsen (Trondheim, 2021-02-16)

#176

Jeg signerer fordi mitt barn med Downs Syndrom er like mye verdt som andres barn, og bør selvsagt ha like muligheter og rettigheter.

Lise Solstad (Tromsø, 2021-02-16)

#179

Alle skal likestilles

Bjørn Annar Olsen (Namsos, 2021-02-16)

#200

Fordi at alle mennesker er like mye verdt, rett og slett!

Linda Lauvsnes (Skage i Namdalen, 2021-02-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...