Tilrettelegging av nasjonale prøver

Kommentarer

#803

Jobbar dagleg med elevar som har fått tilbake trua på eigne evner ved hjelp av ulike hjelpemiddel for lesing og skriving. Desse elevane opplev ein knakande dom i møte med nasjonale prøver. Sjølbiletet brestar og sjøltilliten går i kne. Det er vondt å vere ein del av systemet som tvinger dei til å oppleve det.

Susanne Fauske (Sykkylven , 2021-02-15)

#805

Jeg signerer, fordi jeg jeg ser hvordan nasjonale prøver « knekker» selvfølelsen til dyslektikere. De har ikke forutsetninger for å klare å gjennomføre nasjonale prøver på lik linje med medelevene sine. Jeg jobber som lærer, og erfarer dette gang på gang.

Ellen Stolp Lia (Vestfossen, 2021-02-15)

#808

Jeg ser helt klart behovet for at elever med dysleksi også må få vist fram hva de forstår av tekster, ved å få en tilrettelagt test. De trenger ikke en ny bekreftelse på at de leser dårlig. De trenger heller å få vise fram at de forstår veldig mye når de får avkodingshjelpen de har krav på.

Bente Sæther (Hakadal, 2021-02-15)

#814

Jeg signerer fordi en leseprøve i norsk ikke gir ny informasjon eller nytte i forhold til kartlegging av elever med dysleksi.

Ellen Beate Marthinsen (Grimstad, 2021-02-15)

#815

Det er viktig at elever med dysleksi får muligheten til å visa hva di kan når de får tilretteleggingen de trenger.

Marianne Gjøvåg (Haugesund, 2021-02-15)

#817

Fordi jeg er enig og har hatt et barn med dysleksi i skolen.

Randi Norderhus (Jessheim , 2021-02-15)

#819

Jeg signerer fordi jeg har barnebarn som er dyslektiker

Inger Turid Langeland (Solsvik, 2021-02-15)

#821

Jeg signerer fordi jeg selv har elever med dysleksi, og ser utfordringen det er for dem å gjennomføre en slik prøve uten hjelpemidler de vanligvis har til støtte i undervisningen.

Stine Frøhne Rønning (Oslo, 2021-02-15)

#824

Gjennomføring av nasjonale prøver utan hjelpemiddel for elevar med skrive- og lesevansker er ikkje til elevens beste.

Heidi Haugland (Stord, 2021-02-15)

#827

Jeg synes det skal legges til rette for best mulig utvikling .

Carina Gimmestad (Tresfjord, 2021-02-15)

#837

Jeg er lærer og dysleksimor og vet hvilken belastning nasjonale prøver er for elever med dysleksi.

Ragnhild Hauge Steffenssen (Ålesund , 2021-02-15)

#844

Målet med kartlegging må være at eleven skal få vise hva hen forstår, uavhengig av veien dit!

Vigdis Unstad (Årnes, 2021-02-15)

#846

Jeg signerer fordi jeg mener at de nasjonale prøvene ikke måler noe av forståelsen for en dyslektiker - men bare påpeker et allerede avdekket problem - nemlig avkodingen. Enten bør de fritas, eller så bør prøven legges om slik at de kan få vist hva de kan

Monica Wexal Larsen (Porsgrunn, 2021-02-15)

#847

Elever med dysleksi har lov å bruke hjelpemidler gjennom hele studieløpet. Ser ikke hvorfor nasjonale prøver skal være unntaket.
Det er urimelig.

Inger Helene Arnstad (Ski, 2021-02-15)

#854

Vi må kunne vise vår kunnskap på våre premisser

Dag Anders Kjærnes (Oslo, 2021-02-15)

#856

Jeg er lærer, og ser hvordan nasjonale prøver bryter ned det vi har bygd opp av selvtilliten og opplevelse av mestring. Det er en grunn til at elever får hjelpemidler, og det er fordi de trenger det!

Anja Almås Tangeraas (bodø, 2021-02-15)

#868

Fordi ekskludering fra disse prøvene kan bidra til økt følelse av ikke strekke til. Det vil være nyttig for elevens utvikling å videre arbeid å få vist hva det kan, på tross av dysleksien.

Terese Torsteinsen (8517, 2021-02-15)

#876

Jeg signerer fordi jeg mener at hvis ikke dyslektikere får bruke hjelpemidler, så vil det være det samme som at barn med lesebriller ikke får bruke brillene sine under prøven. Det er også et hjelpemiddel.

Aina Lauvik (Svartskog, 2021-02-15)

#892

Jeg er lei av å se intelligente elever stemple seg selv som dumme og udugelige når de blir presentert for den store tekstmengden i NP. At de ikke får bruke hjelpemidler er jevngodt med å be en i rullestol reise seg å løpe 3000 meteren.

Silje Sagstuen (Trondheim, 2021-02-15)

#895

Jeg har en sønn med dysleksi og jeg ser hvor mye bedre han gjør det på
Prøver når han får det muntlig opplest og tilrettelagt for han.

Anne Oraug (Slitu, 2021-02-15)

#903

Målet med prøvene må være å måle hva elevene mestrer og slik er det ikke i dag.

Torni Saugerud (Hamar, 2021-02-15)

#914

Alle elever må få vise hva de kan!!

Torill Enberget (Ådalsbruk , 2021-02-15)

#917

Et barn skal oppleve mestring.

Anne-Irene Melbø (Sandefjord, 2021-02-15)

#919

Har born med dysleksi og arbeider også i skulen og er einig i at dagens organisering er problematisk.

Kamilla Vågslid (3895 Edland, 2021-02-15)

#920

Jeg har et barn med dysleksi

Henriethe Mathiassen (Kolltveit , 2021-02-15)

#924

Jeg signerer fordi barn fortjener å bli sett og hørt. Hvis læring er målet, må metodikken tilpasses, -helt enkelt!

Hege Braaten (Hemnes, 2021-02-15)

#936

Jeg signerer fordi jeg mener de med dysleksi skal få like muligheter til å vise hva de kan, ikke bli målt på det de tror og ofte vet at de ikke er gode på. Lesing er utfordrende, men det har ingen ting med forståelsen å gjøre.

Lena Bergli (Notodden, 2021-02-15)

#938

Elevar med lese- og skrivevanskar ikkje får vist sine dugleikar, tvert imot opplever dei meistringstap.

Dan Torbjornsen (Fitjar, 2021-02-15)

#940

Jeg har elever som har dysleksi

Anna Kjersti Helsvig (Alta, 2021-02-15)

#943

Som lærer synes jeg det er slemt, unødvendig og urettferdig at elever med dysleksi skal gjennomgå denne typen prøve uten hjelpemidlene de trenger.

Kari Egelandsdal (Bærum , 2021-02-15)

#954

Fordi jeg som lærer har sett hva det gjør med elever med dysleksi som skal presses til å ta prøven og at resultatet ikke kan brukes til noe.

Ingrid Storvand (Fagerstrand, 2021-02-15)

#956

Jeg signerer dette fordi det skal være lik mulighet for barn/ungdom å vise sin kunnskap.

Cathrine Nilsen (Sarpsborg, 2021-02-15)

#963

De med dysleksi skal samme muligheter til å vise hva de kan! De trenger bare kompensatoriske hjelpemidler.

Lisa Rollnes (Frogner, 2021-02-15)

#965

Har dysleksi selv og ei datter som har kraftig dysleksi

William Langli Torgersen (Sandefjord, 2021-02-15)

#971

Fordi det er særs urimelig at barn med dysleksi skal få tilrettelagt undervisning, men ikke nasjonale prøver! Det er spesielt at disse barna skal testes uten at de får nytte hjelpemidler.

Sissel Dale Romslo (Garnes , 2021-02-15)

#972

Jeg er enig med dysleksi Norge sitt forslag til fritak for dyslektikere og endring av prøveformen til nasjonale prøver.

Ingun Havdal (Sngvik, 2021-02-15)

#974

Å ikke la en dyslektiker bruke hjelpemidler er som å ta fra en svaksynt brillene.

Katrine Tindberg (Skien , 2021-02-15)

#975

Alle elever skal ha tilrettelagt etter behov!

Knut Helge Mowinckel (Bergen, 2021-02-15)

#976

Dette er viktig for mange!

Tove-Lill Grefslie (Mysen, 2021-02-15)

#986

Jeg mener det er en viktig sak

Silje Vethe (Stokke, 2021-02-16)

#991

Jeg jobber i skolen og møter elever som føler seg utenfor og mindre gode fordi de blir fritatt fra prøven. Og når/om de likevel prøver å gjennomføre den, blir det enda verre. En tilpasset prøve ville være topp!

Dina Hedlund (Gjøvik, 2021-02-16)

#998

Jeg signerer fordi dette er et viktig tema for meg, siden jeg jobber som lærer selv og utdanner meg til logoped.

Jessica Andreassen (Dal, 2021-02-16)

#999

Jeg har en sønn som har dysleksi og skolen var tøff for han

Gunn Ragnhild Olaussen (Vormedal, 2021-02-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...