Menn i kvinneidrett er juks!

Kommentarer

#3

Jeg signerer denne fordi det eneste kriteriet for å kunne defineres som transkvinne, er å være hankjønn. Hankjønn i kvinneidrett er juks!

christina ellingsen (Oslo, 2020-12-15)

#4

Jeg tror kvinneidretten vil ødelegges dersom transkvinner likestilles med kvinner i idrettsgrener

Benedicthe Lyngås (Våle, 2020-12-15)

#5

"Transkvinner" er menn!

Randi Myrholt (Tertnes, 2020-12-15)

#6

Biologiske menn er ikke biologiske kvinner.
Biologisk kjønn er en realitet. Biologiske menn hører hjemme i herreidretten. Tilfør herreidretten mangfold og inkludering gjennom å ønske velkommen menn som bryter med kjønnsrollen menn er tildelt eller påtar seg. Skap rom for idrettsglede i herreklassen. Ikke benytt emosjonell utpressing for å få kvinneidretten til å inkludere biologiske menn. Det er objektive fakta som er avgjørende for idrettsprestasjoner. Dette handler on kvinners kjønnsbaserte rettigheter.

Tonje Gjevjon (Nesodden, 2020-12-15)

#8

Dette er kvinnesak.

Inge Ås (Oslo, 2020-12-15)

#9

Gi kvinner de rettigheter de trenger, samt rettferdig behandling i sport og idrett. Alt annet er kvinneforakt.

Ana Norås (SANDVIKA, 2020-12-15)

#12

Tilgang til idrett, garderober og styreverv osv på grunn av kjønn kan ikke være opp til hver enkelt person å bestemme selv. Fordi kjønn er ikke en subjektiv opplevelse.

Truls Olufsen-Mehus (Hammerfest , 2020-12-15)

#15

Å tillate biologiske menn å delta i kvinneidrett vil ødelegge alle muligheter til å lykkes i idrett for kvinner. Kvinners biologiske virkelighet er viktigere enn menns følelser!!!

Kristin Røe (Oslo, 2020-12-15)

#16

Jeg signerer fordi det ikke er rettferdig at kvinner skal konkurrere mot menn . Dette er ikke fair Play.
Og jeg ønsker trygge garderober hvor vi ikke støter på hankjønn . Dette er kvinne rettigheter som er kjempet fram og ikke desto mindre viktige !

Åse Korsmo (Kristiansand , 2020-12-15)

#20

Transkvinner i kvinneidrett, er ødeleggende for kvinneidretten. Kvinner ofres på transkvinnenes alter.

Ulla Spansdahl (Østerås, 2020-12-15)

#21

Naturligvis er det juks. Det er påfallende at kvinner som kaller seg menn ikke deltar i «manneidrett».

Edwige Mortyr (Oslo, 2020-12-15)

#23

Jeg signerer fordi det er opplagt rett.

Christian Aastorp (Viken, 2020-12-15)

#26

Jeg signerer for å ivareta kvinners rettigheter.

Anita Ramberg (OSLO, 2020-12-15)

#31

Jeg støtter dette oppropet fordi jeg mener det er viktig at vi bevarer en egen kvinneklasse i idretten og sørger for at jenter og kvinner får delta og konkurrere under rettferdige og trygge vilkår. Hvis vi ønsker at kvinneidretten skal ha integritet må resultatene og konkurransen være rettferdige. Det er derfor kun en måte å garantere dette på, og det er å sørge for at det kun er kvinner (hunkjønn) som får stille på startstreken.

Frode Saugestad (Oslo, 2020-12-16)

#38

Sunn fornuft

Olav Kalvig (Ås, 2020-12-16)

#48

Menn er ikke kvinne. Punktum.

Jessica Fenn-Samuelsen (Oslo, 2020-12-17)

#57

Mann er mann og kvinne er kvinne, mutanter må ikke delta i et kvinnelig team.

Paulo Fernando De Barros (Holmestrand, 2020-12-21)

#63

Rettferdighet for alle.

Monika Johansen (Gran, 2021-01-21)

#64

Jeg vil at det skal tydeligjøres hvike grupperinger sportsdeltakere hører inn under og for å sikre biologiske kvinners rettigheter til deltakelse på likt grunnlag og her må det kunne opprettes en egen gruppe av transvestitter som også kan delta i sine grupper etter alder og vekt osv. Å blande alle grupper er ikke riktig og dessuten er det kvinners rettigheter som må beskyttes. Egne garderober for de tre hovedgruppene bør kunne være naturlig.

synnove ellingsen (Oslo, 2021-01-30)

#67

Hvis flere transkvinner inntar idretten, vil det føre til at jentene blir mindre motivert til å drive med idrett fordi de vet de ikke er gode nok.

Mariya Eriksen (Oslo, 2021-02-08)

#72

Menn i mannsidrett og kvinner i kvinneidrett

Øyvind Engen (Fitjar, 2021-07-09)

#75

Uansett egen identifisering vil xx og xy alltid være fysiologisk forskjellige. Fakta.

Linda Maria Pettersen (Skien, 2021-10-01)

#79

Biologiske menn har ingenting i kvinneidrett å gjöre

Elizabeth Linstad (Stockholm, 2022-08-11)

#83

Jeg signerer, fordi menn i kvinneidrett er urettferdig.

Randi Hovgaard (Askøy, 2022-08-11)

#84

Grunnen til at vi kvinner fikk egen kategori i idretten er vår i anatomi og fysiologi, ikke følelser. Menn kan føle hva de vil, men deres følelser endrer ikke deres anatomi eller fysiologi. Deres anatomi og fysiologi gir så mye større yteevne i forhold til kvinner at det er umulig for kvinner å konkurrere med. Dessuten er det rett ut livsfarlig med menn mot kvinner i mange idretter der det er nærkontakt.
Derfor skal alle av hankjønn konkurrere med andre hankjønn i deres egen klasse. Kvinneklassen er til for hunkjønn.

Kari Jaquesson (Oslo, 2022-08-11)

#89

Den idrettsgleden jeg hadde som barn og ungdom ville jeg aldri kunne ha hatt om jeg hadde måttet konkurrere med gutter. Jeg har aldri best, men noen ganger var jeg det. Og det trente jeg så hardt for å få til. Ikke ta fra jenter og kvinner idrettsgleden!

Beate Szanday (Færder, 2022-08-11)

#93

Sidan det er heilt uaktuelt å oppheva inndeling i kvinne- og herreidrett / - klassar, må det vera like uaktuelt å rota det til med å la menn få delta i kvinneidrett/-klassar. For å vera transkvinne må ein person faktisk vera biologisk mann. Biologiske menn høyrer til i herreidretten, i klassen for menn og på herrelaget. Der er ikkje like krav til idrettsmerket for kvinner og menn, men ingen ynskjer vel å oppheva desse reglane?

Wenche Havrevoll (Suldal, 2022-08-11)

#106

Jente- og kvinnearenaer må forbli trygge og rettferdige, og menn som definerer seg som kvinner må ikke få tilgang til disse.

Eivind Straumstein (Norheimsund , 2022-08-12)

#108

Dette har gått for langt,!!!

Christine Tetlie (Oslo , 2022-08-12)

#110

Kvinner/jenter fortjener å ha like muligheter som menn til å oppleve idrettsglede få spille på rettferdige vilkår. Samt føle seg trygge og bekvemme i idrettsgarderobene. Å tillate hankjønn i garderobene vil føre til at jenter mister denne muligheten av ulike årsaker; religion, seksuelle traumer, kroppspress, blyghet. Disse jentene er de som trenger idrettsklubb-samholdet mest og desverre de som vil miste dette tilbudet.

Sandra Johansen (Bergen, 2022-08-12)

#130

Det er dårlig sportsånd å snike seg inn i annen klasse. Lag heller egen trans-klasse.

Tor-Magnus Horten (Oslo, 2022-08-15)

#136

Bare kvinner skal delta i kvinneklassen. Menn skal delta i herreklassen. Bevar kvinneidretten!

Tonje Gjevjon (Nesodden, 2022-08-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...